la mesura dels objectes

of 34 /34
03 tecnologies <pep porca> LA MESURA DELS OBJECTES

Author: pepporca

Post on 24-Jan-2017

914 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

4. LA MESURA DELS OBJECTES

03 tecnologies

LA MESURA DELS OBJECTES

TEORIA BSICAa.) Magnitudb.) Mesurarc.) Unitat. Expressi de la mesurad.) Instruments de mesura03 tecnologies

a.) MAGNITUD

Anomenem magnituds fsiques totes aquelles propietats dels cossos de lUnivers que es poden mesurar, s a dir, aquelles a les quals podem atorgar un nombre o valor; es representen amb un smbol, que sol ser una lletra03 tecnologies ?Qestions 1. Lalegria s una magnitud? I la fora muscular del bra dun atleta? I la intel. ligncia? I la velocitat duna lnia ADSL? Raoneu-ne les respostes.

03 tecnologies MAGNITUDS FSIQUES FONAMENTALSMagnitud fsicaUnitat SILongitudTemps MassaTemperturaIntensitat de corrent

03 tecnologies MAGNITUDS FSIQUES FONAMENTALSMagnitud fsicaUnitat SILongitudmetre (m)Temps segon (s)Massakilogram (kg)Temperturakelvin (K)Intensitat de correntampere (A)

b.) MESURAR

Comparar dues magnituds de la mateixa espcie agafant una delles com unitat03 tecnologies

c.) UNITAT: Expressi de la mesura

Quantitat arbitraria que sutilitza per a comparar quantitats de la mateixa espcie03 tecnologies

d.) INSTRUMENTS DE MESURA

03 tecnologies

instruments de mesura de longituds...03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

E.T GTS-102N Top conMesura de distnciesAmb un prisma: 2000 mAmb tres prismes : 2700 m

((

03 tecnologies

Regle graduatCinta mtricaMetre de fusterMesuradors de longitud per lserPeu de reiPlmer o micrmetre

la utilitzaci dels instruments de mesura depn...03 tecnologies

03 tecnologies

Grandria de l'objecte, ubicaci i caracterstiques.Apreciaci

19

03 tecnologies

- Digues quina apreciaci t: a. Un regle graduat b. Un flexmetre c. Un metre plegable d. Un peu de rei

03 tecnologies

Copia i completa:objecteInstrument apropiat per mesuraraltresapreciaciMaquineta de fer puntaDimetre duna brocaPorta de laulaLa teva alada

03 tecnologies

El peu de rei03 tecnologies

Permet mesurar: Longituds exteriors Longituds interiors Profunditats03 tecnologies

Parts: Fixa: regle fix graduat amb mm. Mbil: sobre la qual hi ha el nnius

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

4.3. Principi de funcionament

Apreciaci = D / nD= valor de la divisi ms petita del regle fixn= nm. de divisions del nnius

http://www.edu365.cat/eso/faqs/tecnologia/peu_rei.htm

03 tecnologies

03 tecnologies

03 tecnologies

Programa per fer prctiques de mesures amb el peu de rei (56KB).-http://www.xtec.cat/~jasensio /

03 tecnologies