mesura de govern - ajuntament de barcelona · mesura de govern sant andreu per l’esport...

of 19 /19
Districte de Sant Andreu MESURA DE GOVERN Sant Andreu per l’esport

Author: others

Post on 13-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Districte de Sant Andreu

  MESURA DE

  GOVERN Sant Andreu per l’esport

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 2

  Índex de continguts

  1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS .............................................................................. 3

  2. L’ESPORT A SANT ANDREU .................................................................................... 3

  3. ACTUACIONS PER A LA MILLORA DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL DISTRICTE ..................................................................... 10

  4. DESENVOLUPAMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS PREVISTOS AL DISTRICTE DE SANT ANDREU 12

  5. FOMENT PROGRAMES ESPORTIUS I JOVES ................................................................ 16

  6. ESPORTS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC .............................................................. 16

  7. PREVISIÓ DEL PRESSUPOST I CALENDARI .................................................................. 17

  8. ANNEXOS 18

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 3

  1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

  El Districte de Sant Andreu té una gran tradició esportiva, ha estat el bressol de molts clubs

  pioners en diverses disciplines esportives com la natació o l’hoquei i el patinatge artístic i

  amb el seu impuls s’ha assolit un fort arrelament de l’esport federat a la nostra ciutat.

  Altrament, els Equipaments i Centres Esportius Municipals (CEM), les AMPAs i entitats

  esportives del Districte ofereixen un gran ventall d’activitats per a la pràctica esportiva de

  base, adreçades a tot tipus de públic: infants, joves, adults i gent gran.

  El Districte de Sant Andreu i l’IBE tenen un compromís ferm amb el món esportiu i també

  amb la pràctica quotidiana de l’esport. Considerem que l’esport és una eina vertebradora i

  transversal de la nostra societat i volem potenciar la seva pràctica a tots els nivells.

  El Programa d’actuació Municipal de Districte (PAD) recull un seguit d’actuacions a

  desenvolupar en el mandat 2015-2019:

  1.- Actuacions per a la millora del manteniment de la xarxa d’equipaments esportius

  del Districte

  2.- Executar el desenvolupament dels nous equipaments previstos al Districte.

  3.- Fomentar els programes esportius per a infants i joves en època de vacances.

  4.- Fomentar els programes esportius per a persones amb diversitat funcional.

  2. L’ESPORT A SANT ANDREU

  2.1 EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS EXISTENTS

  La xarxa d’equipaments esportius públics del Districte està conformada per tres grans

  equipaments de ciutat coordinats per l’IBE.

  CEM BON PASTOR

  GESTIÓ Gestionat per l’Agrupació Esportiva Bon Pastor des del 23/04/2010 al 23/04/2020

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

  Complex Esportiu amb piscina, pista coberta, sales de fitness, vestidors i saunes i camp de futbol a l'aire lliure amb gespa artificial. Pistes de tennis i pàdel a la Llosa del Bon Pastor

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 4

  CEM TRINITAT VELLA

  GESTIÓ En procés d’adjudicació per concurs a Associació Esportiva Sant Martí Esport

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

  Complex Esportiu amb piscina, pista coberta, sales de fitness, vestidors i piscina a l'aire lliure

  CEM SANT ANDREU- LA SAGRERA

  GESTIÓ Gestionat pel Club Natació Sant Andreu del 15/06/2010 al 15/06/2020

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

  Compelx Esportiu amb piscina, sales de fitness, vestidors i saunes al carrer Santa Coloma i sales de fitness i vestidors

  Els equipaments de Districte són:

  CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA

  GESTIÓ Gestionat pel Club Deportivo Trinidad del 15/01/20009 al 1/11/2017

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Camp de futbol amb camp de futbol 11 i camp de futbol 7 de gespa artificial

  OBSERVACIONS En preparació plec nou del concurs d’adjudicació

  POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO CALVO

  GESTIÓ Gestionat per l’A. E. Sant Andreu des del 15/04/1997

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista poliesportiva

  OBSERVACIONS

  Equipament pendent d’enderrocament, els usuaris es reubicaran al poliesportiu Camp del Ferro

  PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE LA SAGRERA

  GESTIÓ Gestionar pel Club Esportiu Sagrerenc des del 1/12/2009

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista poliesportiva

  OBSERVACIONS

  Pendent de publicació del concurs i pendent de la construcció de la pista descoberta (veure a l’apartat 3)

  CAMP DE FUTBOL NARCÍS SALA

  GESTIÓ Gestionat per l’U. E. Sant Andreu des de l’any 2005

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Camp de futbol de gespa artificial

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 5

  PAVELLÓ IGNASI IGLESIAS

  GESTIÓ Gestionat per S.E. Sant Joan de Mata des del 02/01/2011.

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista poliesportiva Ignasi Iglesias i la pista del c. Lanzarote

  OBSERVACIONS

  Equipament pendent d’enderrocament, els usuaris es reubicaran a les pistes provisional de Torres i Bages que es detalla més endavant i la pista del carrer Lanzarote

  Altres instal·lacions de caràcter esportiu:

  CLUB DE LLUITA BARÓ DE VIVER

  GESTIÓ Gestionat pel Club de lluita Baró de Viver

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Espai per practicar la lluita

  CAMP DE FUTBOL BARÓ DE VIVER

  GESTIÓ Gestionat per l’Associació Esportiva Baró de Viver

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Camp de futbol sala

  CIRCUIT MUNICIPAL DE MODELISME DEL PARC DE LA TRINITAT VELLA

  GESTIÓ Gestionat per l’Associació de Modelisme de Sant Andreu

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT 2 pistes de modelisme

  CAN ROS

  GESTIÓ Gestió a precari pel Club de Tenis Meridiana.

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT

  Pistes de tennis, pàdel, petanca i pistes de futbol. Aquest equipament es veurà afectat pel nou pavelló del Canòdrom.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 6

  Llistat de pistes d’ús lliure:

  PISTA URBANA DE LA FUNDACIÓ LEO MESSI

  GESTIÓ ús lliure

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista de futbol sala

  PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PARC DE LA PEGASO

  GESTIÓ ús lliure

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista de poliesportiva i pista de vòlei

  OBSERVACIONS A partir de la tardor, tindrà servei de dinamització

  PISTES DEL PARC DE LA TRINITAT

  GESTIÓ ús lliure

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Frontó, 2 pistes de tennis, 1 pista de bàsquet i de vòlei

  OBSERVACIONS A partir de la tardor, tindrà servei de dinamització

  PISTES OBERTES VIA BARCINO

  GESTIÓ ús lliure

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT Pista poliesportiva

  OBSERVACIONS A partir de la tardor, tindrà servei de dinamització

  PISTA OBERTA TRINITAT VELLA

  GESTIÓ ús lliure

  DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT 2 pistes de bàsquet

  OBSERVACIONS A partir de la tardor, tindrà servei de dinamització

  Al voltant de 14.000 persones (dades del 2016) fan servir de manera regular els

  equipaments esportius municipals. A aquesta dada hem d’afegir la gran quantitat de socis

  de les diferents entitats esportives del Districte, els participants regulars d’esports que fan

  esport en pistes d’accés lliure o que no fan servir instal·lacions esportives.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 7

  Equipaments esportius Sant Andreu

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 8

  2.2 LA PRÀCTICA ESPORTIVA

  ELS CLUBS ESPORTIUS

  El Districte de Sant Andreu té actualment un total de 28 entitats esportives, que

  ofereixen un ventall ampli d’esports. Cal destacar que al Districte de Sant Andreu hi ha amb

  un gran nombre d’entitats i esportistes que practiquen esports d’aigua i de patins.

  Pel que fa a l’oferta esportiva escolar un total de 40 agents ofereixen activitats fora de

  l’horari escolar.

  Un altra dada que reflexa la vitalitat esportiva del Districte de Sant Andreu són l’elevat

  número de curses que es desenvolupen al nostre Districte. En total l’any 2016 es van

  celebrar 16 curses.

  Donat les conseqüències que genera l’organització d’aquest tipus d’activitats (complexitat

  organitzativa, talls de trànsit, talls de carrer...) es fa inviable augmentar el número d’aquesta

  mena d’esdeveniments esportius al Districte.

  PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS

  El programa Èxit estiu té per objectiu donar suport a aquell alumnat de l’ESO per tal que

  pugui aprofitar l’oportunitat de “repesca” que significa la convocatòria extraordinària de

  setembre. L’activitat d’estudi es complementa amb una oferta de 2 hores diàries d’esports.

  Al Districte aquest programa s’implementa a l’Institut Doctor Puigvert i a l’Institut Joan

  Fuster.

  Movem-os amb la Gent Gran. Es tracta de la trobada anual que es realitza a Can Fabra

  que és punt de trobada de tots els usuaris dels Casals de Gent Gran que fan activitat física.

  Projecte 0-3. Es tracta de sessions d’activitat física per nenes i nens d’escoles Bressol al

  Poliesportiu Ignasi Iglesias.

  A destacar també altres esdeveniments multitudinaris de caire esportiu que regularment es

  desenvolupen al nostre Districte, com ara: Festa de l’Esport, Caminada Internacional de

  Barcelona, Diada de l’activitat Física, etc

  AJUTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA

  Des de l’IBE es concedeixen anualment ajudes a famílies amb menys recursos per tal que

  puguin desenvolupar activitat física fora d’horari escolar. Al curs 2017-2018 al Districte de

  Sant Andreu es van concedir un total de 1.224 beques amb un import de 264.993,91 €.

  El Districte de Santa Andreu anualment concedeix subvencions per tal de desenvolupar

  projectes esportius al Districte. A l’any 2017 s’han atorgat ajudes a un total de 37 projectes

  per un valor de 45.123,79 €.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 9

  2.3 L’ESPORT ALS CENTRES ESPORTIUS

  Les pistes dels patis escolars es fan servir per un gran nombre d’entitats esportives, per

  desenvolupar la seva activitat. Aquesta relació es regula habitualment per conveni entre la

  direcció del centre escolar i l’entitat esportiva.

  A més a més, alguns centres educatius del Districte, dintre del programa “Patis Oberts”

  obren les portes del seu pati, el cap de setmana per a la pràctica esportiva.

  Escola Pompeu Fabra

  Horari d’hivern: ds 10 a 14h i 16 a 18h

  Horari d’estiu: ds 11 a 14h i 16 a 19h

  Escola Baró de Viver

  ds 10 a 13h i 16 a 19h i dg 10 a 13h

  Escola Ramon Berenguer III

  ds i dg 11 a 14 h

  Escola Bernat de Boïl

  ds 10 a 14 h

  Escola Ignasi Iglésias

  dg 11 a 14 h

  Escola El Sagrer

  dg 11 a 14 h

  El Districte de Sant Andreu ha fet un estudi sobre les instal·lacions esportives i les activitats

  extraescolar de caire esportiu a les Escoles i Instituts del Districte. Aquest estudi està a

  disposició de la ciutadania a la web del Districte.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 10

  3. ACTUACIONS PER A LA MILLORA DEL MANTENIMENT DE LA XARXA

  D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL DISTRICTE

  DESENVOLUPAMENT DE LA SEGONA FASE DE MILLORA DEL CAMP DE

  FUTBOL NARCÍS SALA

  Seguint el pla director de l’equipament que es va elaborar a finals de 2012, es preveu

  desenvolupar la segona fase de millores consistent en la renovació interior dels vestidors

  de tribuna extrems i l’arranjament dels lavabos del gol sud. També es farà la reparació de

  la Marquesina del camp.

  Pla de Treball:

  Presentació de l’avantprojecte: darrera setmana de maig.

  Projecte Bàsic: finals de juny 2017.

  Projecte executiu: octubre 2017.

  Licitació de les obres: novembre-març de 2018

  Els cost estimat de l’aquesta fase de reformes és de 759.462 € Iva inclòs i per a la

  reparació de la Marquesina el cost previst és de 60.000 €.

  MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB DE LLUITA DE BARÓ DE

  VIVER

  En el marc del Pla de Barris està prevista fer una reforma integral del Club de Lluita del

  Baró de Viver. La dotació pressupostària per aquest projecte és de 300.000 euros i ha de

  permetre un ús intensiu de l’equipament. Està prevista també la instal·lació d’una graderia

  en la pista de futbol sala de Barò de Viver.

  CAMP DE FUTBOL DE TRINITAT VELLA

  L’actuació de millora de l’equipament consisteix en la millora del sistema de recollida

  d’aigües i del clavegueram. La dotació pressupostaria és de 119.624,81 euros.

  CEM TRINITAT VELLA

  L’actuació consisteix en definir les característiques tècniques i constructives per la reforma

  de les instal·lacions i l’adequació dels diferents espais per adaptar-los a la normativa vigent

  a fi d’aconseguir la Llicència Mediambiental del centre Esportiu.

  Actualment s’estan duent a terme les feines relacionades amb les instal·lacions (conductes,

  ventilacions, ets).

  El pressupost de les obres és de 230.640 € IVA inclòs.

  CEM BON PASTOR

  Arranjament de les pistes de tenis i pàdel amb un pressupost de 250.000 €.

  S’està treballant per la obtenció de la Llicència Mediambiental de l’equipament i en aquest

  sentit hi ha una dotació de 106.000 €

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 11

  Actuacions de millora

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 12

  4. DESENVOLUPAMENT DELS NOUS EQUIPAMENTS PREVISTOS AL DISTRICTE

  DE SANT ANDREU

  SKATE PARK DE BARÓ DE VIVER

  Construcció d’un Skate park al costat de la sortida del metro de Baró de Viver. En funcionament

  des d’abril del 2017, va tenir un cot de 410.015 €.

  L’equipament ha permès revitalitzar la zona, millorar els accessos al metro de Baró de Viver

  amb un millor enllumenat. L’acollida ha estat espectacular, en aquests moments hi ha una

  escola de patinadors vinculada a les escoles del barri que fa activitats de dinamització de

  l’espai. També s’ha organitzat pel Districte de Sant Andreu el curs de formació de monitors

  d’skate que ha permès que 12 joves del Barri hagin obtingut la titulació de Tècnic d’Iniciació

  d’Activitats Esportives, especialitat Skate.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 13

  POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO

  L’actuació consisteix en la nova construcció d’un complex esportiu format per una pista

  esportiva de tipus PAV-3 i per dos pistes tipus PAV-2.

  Aquest equipament esportiu, a més de donar servei a totes les entitats del barri, respon a la

  necessitat de reubicar dues associacions esportives:

  -El Club Patí Congrés, que disposa d’un conveni de l’any 1992 en que l’Ajuntament es

  compromet a construir un nou pavelló.

  -L’Associació Esportiva Sant Andreu, que actualment ocupa un pavelló provisional que

  amb l’execució del planejament de les vies del tren d’alta velocitat caldrà enderrocar.

  També es definiran les noves piscines d’estiu i la urbanització de l’obertura d’un nou carrer

  que dona continuïtat al carrer Virgili.

  El marc temporal de desenvolupament del Triple Pavelló Esportiu és:

  Aprovació i licitació del projecte: entre juny i desembre de 2017.

  Inici de les obres: gener del 2018

  Final de les obres :agost de 2019

  Inici de l’activitat esportiva: novembre del 2019

  El projecte executiu lliurat preveu que el cost de l’obra sigui de 13.780.938 €.

  S’han executat com a obres prèvies i necessàries per a desenvolupar el projecte el trasllat de la

  ET, l’enderroc de les actuals piscines, el nou accés a la Llotja i el trasllat del col·lector.

  NOU CAMP DE FUTBOL DE BARÓ DE VIVER

  L’actuació consisteix en la construcció d’un nou camp de futbol al barri del Baró Viver. El camp

  tindrà orientació llarga de Nord a Sud i els vestidors donen façana al carrer Ciutat d’Asunción.

  El marc temporal del projecte és:

  Concurs de redacció del projecte: maig 2017-octubre 2017

  Redacció del projecte: octubre 2017-juny 2018

  Aprovació i licitació: juny 2018- octubre 2018

  Obra: novembre 2018- abril 2019

  Subministrament mobiliari i tràmits companyes: 3 mesos

  Inici activitat: temporada 2019-2020

  Els estudis previs lliurats preveuen que el cost de l’obra sigui de 1.965.356 €.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 14

  CAMP DE RUGBI DEL CARRER SANTANDER

  L’actuació consisteix en la construcció d’una nova zona esportiva al solar lliure ubicat al carrer

  Santander.

  L’equipament es destinarà a l’ús d’un camp de rugbi i també permetrà el desenvolupament

  d’altres esports com ara el vòlei-platja.

  El Pla de Barris preveu una línia d’inversió de “sistemes d’equipaments esportius” amb una

  dotació prevista per aquest equipament de 1.000.000 €.

  REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU PAV-3 CASERNES

  La redacció del projecte està prevista que es publiqui el octubre de 2017, adjudicar al mes de

  febrer del 2018 i la redacció del projecte es podria dur a terme entre el març del 2018 i el febrer

  del 2019.

  Els honoraris de redacció del projecte (avantprojecte, bàsic i executiu) tenen una dotació

  pressupostària de 250.000. Aquest import l’assumirà l’Institut Barcelona Esports.

  El cost previst de construcció del pavelló serà d’aproximadament 4.500.000 €.

  PAVELLÓ CANÒDROM

  El Districte de Sant Andreu encarregarà durant el mandat la redacció de l’avantprojecte. En

  aquest sentit s’ha reservat una dotació de 250.000 €.

  NOVES PISTES TORRAS I BAGES

  Amb motiu de l’enderroc de l’actual pavelló de Sant Joan de Mata el Districte ha encarregat el

  projecte de construcció de dues pistes esportives amb mòdul de vestidors al solar disponible a

  passeig de Torras i Bages. L’execució de la obra es farà durant el segon semestre de l’any

  2017.

  El pressupost d’aquesta obra és de 481.760 €.

  NOVA PISTA DE PATINATGE DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL LA

  SAGRERA

  BSAV farà arribar l’estudi de les dues alternatives que s’han estudiat per tal de triar

  l’emplaçament definitiu de la nova pista d’entrenament. La inversió prevista per part del Districte

  de Sant Andreu és de 150.000 €.

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 15

  Nous Equipaments

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 16

  5. FOMENT PROGRAMES ESPORTIUS I JOVES

  FORMACIÓ DE MONITORS EN LLEURE ESPORTIU

  S’han organitzat dos cursos de formació de monitors de lleure esportiu al Barri de Baró de

  Viver. El dos cursos han estat adreçats a joves de barri i han permès la obtenció del títol de

  Tècnic en Iniciació Esportiva als 27 alumnes que han completat amb èxit la formació.

  Actualment pla de Barris ha definit la creació d’una escola esportiva amb la UFEC.

  DINAMITZACIÓ PISTA D’SKATE

  Tots els dimarts i dijous de 18 a 20 h hi ha un servei de dinamització a les pistes d’Skate.

  DINAMITZACIÓ PISTES PARC DE LA PEGASO

  A partir del mes d’octubre els divendres tarda i tot el dissabte i diumenge hi haurà un servei de

  dinamització en aquestes pistes amb la finalitat de fomentar un ús apropiat de les instal·lacions

  i el mobiliari i evitar el monopoli d’ús per part de certs col·lectius.

  DINAMITZACIÓ DE PISTES DE LA TRINITAT: PARC DE LA TRINITAT, VIA

  BARCINO I PISTA OBERTA TRINITAT VELLA

  Des del Pla de Barris es promourà la dinamització d’aquestes pistes per promoure un ús

  apropiat d’aquests espais esportius.

  6. ESPORTS I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

  S’ha creat un circuit de formació esportiu format pel curs CIATE (que l’han realitzat 25

  persones) i l’especialització UFEC. El circuit formatiu es completarà amb un pla d’inserció

  laboral que es portarà coordinadament amb el programa Treball als barris (Barcelona Activa).

  D’altra banda des de Barcelona Activa es farà una formació adreçada als gestor de les entitats

  esportives que gestionin equipaments.

 • Districte de Sant Andreu

  7. PREVISIÓ DEL PRESSUPOST I CALENDARI

  OP ER A D ORC OD I

  A C T UA C IÓ INVERSIONS ADSCRITES DISTRICTE

  PREVISIÓ INICIAL

  2016LIQUIDAT 2016 PREVISIONS 2017 PREVISIONS 2018 PREVISIONS 2019 2016-2019

  PENDENT

  INCORPORAR /

  2020

  DESCARTAT ESTAT EXECUCIÓ DATA PREVISTA

  INICI OBRES

  DATA PREVISTA

  FINAL OBRESP

  I OBSERVACIONS

  BIMSA P.09.6066.01 Equipament Esportiu Camp del Ferro. Redacció de projecte 477,950.26 € 374,034.47 € 193,915.79 € 0.00 € 0.00 € 567,950.26 € Redacció P.Executiu Sep-16 Apr-17 Si cal

  En tràmit

  aprovació

  BIMSA P.09.6066.02 Equipament Esportiu Camp del Ferro. Actuacions prèvies 0.00 € 50,684.71 € 1,119,315.29 € 374,000.00 € 0.00 € 1,544,000.00 € Mar-17 Aug-17

  Reubicació de la Llotja Jul-17 Oct-17

  Trasllat de la ET Mar-17 Sep-17

  Enderroc de les Piscines i part afectada de la Llotja Sep-17 Nov-17

  Trasllat del col·lector de Pare Manyanet Jul-17 Oct-17

  BIMSA P.09.6110.01 PAV3 Camp del Ferro. Construcció 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7,126,000.00 € 5,454,507.00 € 12,580,507.00 € 0.00 € 0.00 € Dades estimades Jan-18 Aug-19 No cal

  BIMSA P.09.6040.03Camp de futbol Narcís Sala. Pendent(correspondria a una nova fase.Import necessari per la completa

  remodelació és d'uns 2.310.000€) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 585,195.00 € 174,267.00 € 759,462.00 € 0.00 € 0.00 € Sep-17 ag-18 No cal

  Cal fer projecte

  exec. de cada

  fase

  BIMSA P.09.6092.01 Skatepark Baró de Viver. Reurbanització 410,000.00 € 375,248.43 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 375,248.43 €

  DISTRICTE P.09.6122.01 Pistes poliesportives C. Lanzarote 35. Adequació 0.00 € 0.00 € 481,760.00 € 0.00 € 0.00 € 481,760.00 €

  IBE P.09.6105.01 Centre Esportiu Municipal Bon Pastor. Millora eficiència energètica 0.00 € 71,710.98 € 42,100.24 € 92,693.14 € 115,206.62 € 321,710.98 € 0.00 € 0.00 €

  IBE P.09.6117.01 Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella. Consolidació terreny exterior 0.00 € 44,478.28 € 36,850.67 € 0.00 € 0.00 € 81,328.95 €

  IBE P.09.6106.01 Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella. Pendent 0.00 € 0.00 € 30,985.77 € 40,062.69 € 48,576.35 € 119,624.81 €

  Pla de Barris Camp de futbol Baró de Viver 2,000,000.00 € 650,000.00 € 1,350,000.00 € 2,000,000.00 €

  pla de barris Equipament esportiu carrer Santander 1,000,000.00 € 500,000.00 € 500,000.00 € 1,000,000.00 €

  Pla de Barris Millora pista de futbol Sala Baró de Viver 300,000.00 € 300,000.00 € 300,000.00 €

  IBE Redacció projecte Executiu PAV-3 Casernes 250,000.00 € 250,000.00 € 250,000.00 €

  Districte Avantprojecte PAV-3 Canòdrom 250,000.00 € 250,000.00 € 100,000.00 €

 • Districte de Sant Andreu

  8. ANNEXOS

  8 .1 Entitats usuàries de les instal·lacions esportives municipals

  INSTAL·LACIÓ

  ALTRES ENTITATS

  USUÀRIES

  CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL TRINITAT VELLA

  Cerro C.F P.B.T. Vella A.D.L.C. C.F. Builamte Torrente Pareira Montsant la Peira Terra Ferma F.C. Baró de Viver a.t. Palamos Latinos Sports

  CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL NARCÍS SALA

  CAN ROS Arrels Club de Petanca Can Ros

  COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR

  CLUB NATACIÓ SANT ANDREU ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS Fundació Valldorsala AFAP Asociación de Familias Para la Ayuda Al Enfermo de Poliomielitis Fundació Educativa El Cel Escola Bon Pastor CLUB FUTSAL POLARIS SANT MARTÍ Escola Bernat de Boïl Escola La Maquinista Escola L'Esperança CLUB DE BÀSQUET FENIX ANDREUENC Institut Cristòfol Colom CLUB HANDBOL SANT ANDREU Escola Bernat de Boïl

 • Mesura de govern Sant Andreu per l’esport

  Barcelona, 22 / setembre / 2017 Pàgina 19

  INSTAL·LACIÓ

  ALTRES ENTITATS

  USUÀRIES

  COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TRINITAT VELLA

  ESC. SANT JORDI

  AMPA ESC. RAMOM I CAJAL

  AMPA ESC. SAFA

  AMPA ESC. SANT LLUIS

  AMPA IG.IGLESIAS

  AMPA SANT INNOCENTS

  AMPA ESC.TIBIDABO

  FUND. VIDAL I BARRAQUER

  C.O.CAMI

  ESC. RAMON BERENGUER

  ESC. SANTSS. TRINITAT

  ESC. MERCE RODOREDA

  AMPA PALMERES

  AMPA WAGNER

  AMPA SP NOLASC

  SEC.NATACIÓ CNSA

  SEC.WATERPOLO CNSA

  COL.SANTISSIMA TRINITAT

  FED.CAT BASQUET (FEMENI )

  BASQUET SAGRERA

  BASQUET FENIX ANDREUENC

  ROLLER DERBY (PATINATGE)

  PATI CANYELLES

  PATI CONGRES

  FUND TRINIJOVE

  FUTBOL SALA BELLO

  BETANIA

  UE SANT ANDREU BASQUET

  IME LA PÈRGOLA

  PISTA POLIESPORTIVA MUNICIP. LA SAGRERA

  Escola Joan Roca Club Patí Independent

  POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO CALVO

  Centre d'Estudis Monlau Hoquei Linia Yayetes c. Hoquei Sant Andreu Hoquei linia BCN Trunamis Hoquei linia Rangers BEX Montsant Els dotze

  POLIESPORTIU MUNICIPAL IGNASI IGLESIAS