mesura de govern: pla de seguretat 2012 2015

of 39 /39
Primera Tinència d’Alcaldia de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat Primera Tinència d’Alcaldia de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat 1 MESURA DE GOVERN PLA LOCAL DE SEGURETAT CIUTADANA DE BARCELONA 2012-2015 Plenari del Consell Municipal 25 de juliol de 2012

Author: ajuntament-de-barcelona

Post on 03-Jun-2015

1.330 views

Category:

News & Politics


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia,Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat MESURA DE GOVERNPLA LOCAL DE SEGURETATCIUTADANA DE BARCELONA 2012-2015Plenari del Consell Municipal 25 de juliol de 2012 Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat1

2. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Continguts1.- OBJECTIUS DEL PLA ............................................................................................. 32.- MARC CONCEPTUAL ............................................................................................. 4 2.1.- Les poltiques locals de seguretat en el context actual ...................................... 4 2.2- Els factors de la delinqncia, la percepci de seguretat i la convivncia. ......... 53.- ANLISI DE LA SITUACI ...................................................................................... 7 3.1.- Evoluci dels problemes de seguretat i de convivncia a Barcelona i als seus barris ................................................................................................................... ....22 3.2- La situaci actual ............................................................................................. 13 3.3.- Les situacions emergents a Barcelona en el context actual............................. 204.- LESTRATGIA DEL PLA 2012-2015 .................................................................... 22 4.1.- Missi del Pla 2012-2015 ............................................................................... .22 4.2.- Filosofia i principis rectors .............................................................................. .22 4.3.- Eixos estratgics i vectors de desenvolupament ............................................. 235.- CONSULTA DE LES PRIORITATS ....................................................................... 256.- ACCIONS ESTRATGIQUES .............................................................................. .27 6.1.- Fitxes .............................................................................................................. 27 Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat2 3. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 01. Objectius del PlaEl Pla de Seguretat de Barcelona 2012-2015 suposa la revisi i adaptaci del Pla2009-2011 al nou context econmic i social de la ciutat. Si el Pla 2009-2011 establiaels eixos estratgics i les lnies dintervenci que havien de servir com a punt dereferncia per a la millora de la seguretat ciutadana a Barcelona, el Pla de Seguretatde Barcelona 2012-2015 ha de preveure les adaptacions necessries, de les poltiquespbliques, per donar respostes als actuals reptes des duna perspectiva comprensivaque integri tant poltiques de foment de la convivncia, la participaci i la resolucipacfica del conflicte, com policials. El Pla tamb constituir un instrument a partir delqual sactualitzi i mantingui un quadre dindicadors que informi de manera efica ipermanent sobre lestat de la seguretat i la convivncia a la ciutat. Mitjanant tota lainformaci recollida grcies a aquests indicadors, siniciaran lnies danlisi sobre laseguretat a la ciutat en la seva dimensi evolutiva i territorial. En definitiva, elsobjectius estratgics del Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2012-2015 sn: 1. Planificar les poltiques pbliques que han de millorar lestat de la seguretat i laconvivncia a la ciutat en els propers quatre anys, integrant tant les poltiquespolicials com les de foment de la convivncia, la participaci i la resolucipacfica del conflicte. 2. Elaborar i mantenir un quadre dindicadors permanent sobre lestat de laseguretat. 3. Desenvolupar lnies danlisi sobre la seguretat a la ciutat. Figura 1. Lestructura del Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2012-2015. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 3 4. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 02. Marc conceptual 02.1 Les poltiques locals de seguretat en el context actualLa llarga tradici en lanlisi i disseny de poltiques pbliques de seguretat a Barcelonaha fet possible que les poltiques de seguretat de la ciutat shagin anat adaptant a lesseves transformacions socials i demogrfiques. Al llarg daquests anys sha anatconstatant que la gesti efica dels problemes de seguretat ciutadana ha de serintegral, amb una combinaci equilibrada de mesures preventives i dissuasries, iatnyer tant a la dimensi objectiva com subjectiva de la seguretat, donant unarellevncia important a la segona. Tamb sha constatat que la ciutat viscuda va msenll dels seus lmits administratius de manera que lanlisi i la intervenci en matriade seguretat ciutadana shan de desenvolupar des dun punt de vista metropolit. Lesanlisis dutes a terme en el marc del Pla 2009-2011 i tamb al llarg de lextensatrajectria de lEnquesta de Victimitzaci de Barcelona han constatat que un abordatgepragmtic de les poltiques de seguretat a la ciutat de Barcelona ha de tenir en compteuna srie daspectes.En primer lloc, que la seguretat ciutadana es compon de dues dimensions que snreals i que tenen un funcionament autnom: la seguretat objectiva i la seguretatsubjectiva. Aquests dues dimensions no es correlacionen de manera exactamentlineal. Uns majors nivells de delinqncia no sempre incrementen la percepcidinseguretat ni tampoc la contenci o reducci de lactivitat delictiva garanteix unamillora del sentiment de seguretat. Per tant la seguretat ciutadana s un fenomencomplex que sha dabordar de forma transversal, comptant amb aquestes duesdimensions i amb els diferents actors que hi intervenen. Lestricta poltica criminal nopot per ella sola abordar les dues dimensions. Cal formular i implementar poltiques deseguretat que combinin la soluci penal amb el refor de la comunitat, la inclusi sociali la cohesi social i territorial.En segon lloc, que el conflicte s inherent a qualsevol societat. En conseqncia unade les tasques de la poltica de seguretat s la gesti dels conflictes sorgits en laconvivncia. Les poltiques de seguretat no es dirigeixen noms a leradicaci delsproblemes delictius sin tamb a la gesti de les seves manifestacions en la percepcisocial i la convivncia, i aix s especialment rellevant en situacions de canvi social ien conjuntures de crisi, en les que s ms probable la disminuci de la tolerncia alconflicte. Per tant, les poltiques de seguretat han de gestionar les previsiblesdemandes de major punitivitat, tot emmarcant-les en la conflictivitat de les societatscomplexes i duent a terme una tasca pedaggica de refor de la comunitat. I peraquest motiu no han de tenir com a nic objectiu lestricta eliminaci dels conflictes,sin la gesti de les situacions quotidianes que impedeixen que es visqui la ciutat deforma tranquilla i segura. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 4 5. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015La configuraci a Barcelona dun sistema de seguretat en el que junt als cossospolicials que operen a la ciutat intervenen tot un seguit operadors pblics, com elstcnics de prevenci, educadors de carrer, bombers, urbanistes, tcnics desports, dela cultura, del sistema de salut o de leducatiu, tamb del tercer sector o representantsde sectors econmics i socials, aix com lexistncia drgans de participaci tan anivell de ciutat com dels districtes, garanteix una alta capacitat de resposta als reptesde la ciutat.Tanmateix els nivells de coordinaci i de transferncia de coneixement i informacientre els diferents operadors i una acurada identificaci dels mbits funcionals,especialment dels cossos policials, junt a una prctica consolidada de treballcooperatiu i doperacions conjuntes daquests, articulen respostes que, mes enll delcos o servei que les desenvolupi, sidentifiquen com a parts o terminals dun mateixsistema de seguretat. 02.2 Els factors de la delinqncia, la percepci de seguretat i la convivncia.Les diverses teories criminolgiques que shan desenvolupat arreu del mn aporten alpla un marc teric sobre el qual pivotar les seves estratgies i les seves lnies danlisi.Els models que es desprenen daquestes teories pretenen explicar les duesdimensions de la seguretat. Pel que fa al sentiment de seguretat i a la tranquillitatdels ciutadans a lespai urb, les tesis sostenen que la percepci de seguretat depnde diversos factors. La xarxa de relacions. Els ciutadans que se senten propers als seus vens i que tenen lligams socials amb el barri solen presentar menys nivells de por. I a la inversa, la manca de cohesi social, el debilitament de les xarxes comunitries o la disminuci del capital social genera inseguretat i incrementa les demandes dintervenci per conflictes de convivncia. El desordre fsic i social. Els problemes de convivncia i el deteriorament fsic dels barris poden conduir a una major percepci dinseguretat per part dels seus habitants. El deteriorament fsic sentn com la degradaci de lespai a causa del vandalisme, les pintades, la brutcia, el deteriorament del mobiliari urb, etc. Els problemes de convivncia i el desordre social serien aquells relacionats amb usos inapropiats de lespai, consum dalcohol i drogues, sorolls, conflictes venals, baralles, etc. La vulnerabilitat social. Les persones ms vulnerables socialment no tenen suficients recursos econmics o socials per protegir els seus bns ni per afrontar les vicissituds de la vida, de manera que sn les que presenten una major inseguretat subjectiva. Aix, les diferncies en el nivell de renda poden tenir efectes en les vivncies, actituds i opinions dels ciutadans respecte a la seguretat i a les relacions que es basteixen al seu lloc de residncia. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 5 6. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015La fora de lestereotip. La diferent percepci de la seguretat i la por resultena partir dels atributs, bviament estereotipats, que sassignen a determinatsgrups i territoris que sestigmatitzen com a perillosos.Pel que fa a la delinqncia, les ciutats modernes sn crimingenes i potencialmentconflictives perqu el ritme de la vida quotidiana genera oportunitats per a ladelinqncia i situacions que deriven en problemes de convivncia. Si la delinqnciaes basa en una lgica de la rendibilitat segons la qual el victimari calcula la relacientre cost i benefici de la seva acci, lactivitat delictiva es distribuir en els territoris enfunci dels contextos i situacions que la faciliten i que la fan ms rendible. Ladelinqncia tamb sadrea a les seves vctimes en relaci directament proporcionalamb la seva probabilitat desdevenir rendibles. Aix, els factors que modulen ladistribuci de la delinqncia sn:La centralitat dun territori: Els espais centrals ofereixen unes majorsoportunitats i/o ms garanties dimpunitat als delinqents. Els centres atreuenpersones i relacions de tot tipus, tamb les delictives. La situaci demassificaci i lanonimat permet a lactivitat delictiva generar economiesdescala i operar a lempara que ofereix el desconeixement de la gent que viu ique passa per aquests espais. Daltra banda, els espais centrals sn el quegeneren un s ms intensiu i divers per part de tots els ciutadans, podentgenerar ms problemes de convivncia.Ls dun territori. Les oportunitats que ofereix un territori per als diferentstipus de delinqncia varien segons la seva funcionalitat. Les zonescomercials, les zones doci nocturn, les zones residencials atreuen diferentstipus de delictes en diferents moments del dia. Els tipus de problemes deconflictes de convivncia tamb varien en funci dels usos funcionals delsespais.La rendibilitat de les vctimes. Latribut de vctima no es distribueixaleatriament, sin significativament en funci de la rendibilitat que aquesta potoferir i la possibilitat daccedir-hi . La renda disponible, per exemple, pot incidiren el risc de victimitzaci, ja que unes rendes ms altes actuen com un factordatracci per als delinqents. Els diferents usos dels espais pblics i lespautes de mobilitat de les persones tamb sn factors que determinen aquestarendibilitat, tenint les dones i els joves ms risc de ser vctimes de la seguretatpersonal i els homes dels fets contra el vehicles.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat6 7. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 03. Anlisi de la situaci 03.1 Evoluci dels problemes de seguretat de i de convivncia a Barcelona ials seus barris.Lanlisi de lEnquesta de Victimitzaci de Barcelona en els anys ms recents i les quees van dur a terme en el marc del Pla 2009-2011 han perms constatar que laproblemtica a la ciutat de Barcelona en quant a seguretat i convivncia t les sevesespecificitats. Quant a la percepci de seguretat a lespai urb, en general aBarcelona el sentiment de seguretat sempre shavia associat de manera fora estretaamb la victimitzaci. Tanmateix, desprs de lany 2000, quan la victimitzaci va iniciaruna fase de creixement i la seguretat va disminuir, les dues variables es vandesvincular: mentre la victimitzaci romania en una fase alcista, la percepci deseguretat es mantenia relativament estable.Grfic 1. ndex Global de Victimitzaci (1983-2011) i nivell de seguretat al barri (1984-2012). 30 109 25 Nivell de seguretat al barri (mitjana 0-10)87ndex de victimitzaci (%) 206 15 54 1032510 01983-841984-851985-861986-871987-881988-891989-901990-911991-921992-931993-941994-951995-961996-971997-981998-991999-002000-012001-022002-032003-042004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-12 index victimitzaci seguretat al barriFont: Enquesta de Victimitzaci de Barcelona.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 7 8. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Levoluci de les dades de seguretat objectiva i subjectiva mostra com en la darreradcada la percepci de seguretat es confirma com una construcci que funciona ambcerta autonomia en relaci a levoluci de la delinqncia, fent pals que hi ha altresfactors que incideixen en el sentiment de seguretat o dinseguretat a lespai urb. Elpunt dinflexi de lany 2000 es relaciona amb un moment de transformacions a laciutat, en qu canvia el paisatge hum i fsic de la ciutat. La intensificaci de lesmobilitats internacionals (migracions per motius laborals o desplaaments turstics) idels moviments residencials (per la prdua de poblaci jove que comena a marxarcap a altres municipis de lMB) va comportar canvis en les estructures de relacionsvenals i en els usos dels espais pblics. A la vegada la ciutat s lescenari de granstransformacions urbanes amb la remodelaci de barris com el [email protected] o la construcci denoves infraestructures com la futura estaci de la Sagrera. Tanmateix, mentre que lamillora dels elements de lestructura urbana aporta un major benestar als ciutadans,modificacions del paisatge hum i venal, en trencar els circuits normals deconeixement i proximitat, semblen aportar ms sensaci de malestar. Grfic 2. Percepci del barri segons grau de canvi en lestructura urbana. Barcelona, 20116053,849,350 38,236,140% 302010,112,410 0 Pocs canvis enFora canvis en Molts canvis enlestructura urbana lestructura urbanalestructura urbanaGrau de canvi en lestructura urbana El barri ha milloratEl barri ha empitjoratPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 8 9. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Grfic 3. Percepci del barri segons grau de canvi en les xarxes de relaci. Barcelona, 2011.8072,9706052,3850 36,97 % 4030 23,62010,64103,5 0 Pocs canvis en el teixit Fora canvis en el teixit Molts canvis en el teixitde relacions de relacionsde relacionsGrau de canvi en el teixit de relacionsEl barri ha millorat El barri ha empitjoratFont: Enquesta de Victimitzaci de Barcelona.Pel que fa als conflictes de convivncia, lespai pblic de Barcelona s limitat i la ciutats cada vegada ms diversa, de manera que els conflictes hi sn lgicament presents.En els darrers anys, la fora de lestereotip sumada a la conflictivitat per a lscompartit dels espais ha derivat en una percepci negativa del civisme i de la qualitatde vida del barri. Ara b, els problemes de convivncia com els sorolls, la brutcia, elmal estat del mobiliari urb o la mala educaci dels vens incideixen ms en lapercepci del nivell de civisme dels barcelonins que no pas la presncia de problemessocials especfics i localitzats en territoris concrets com ara la prostituci, les drogues oels joves conflictius. Aix, es distingeixen els problemes quotidians sorgits en laconvivncia, de les manifestacions de problemtiques socials ms profundes quedepassen la qesti del civisme.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat9 10. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 Taula 1. Associaci entre el nivell de civisme i els problemes del barri. Barcelona, 2011. Coeficient deAvaluaci correlaci* Percepci del nivell de civisme al barri 5,9 1,00 Mala educaci4,1 -0,39 Mal estat del mobiliari urb 4,0 -0,27 Gent que fa soroll 3,9 -0,25 Gent que embruta 5,8 -0,40 Presncia de gent consumint o traficant drogues3,4 -0,27 Presncia de grup de joves conflictius 4,0 -0,33 Presncia de persones practicant la prostituci1,5 -0,15 *Totes les correlacions sn significatives a nivell 0,01. Font: Enquesta de Victimitzaci de Barcelona.Pel que fa a la delinqncia, la victimitzaci a Barcelona, en fase dincrement des delany 2000, refereix un repunt sobtat lany 2009, que es trenca als anys 2010 i 2011; siaquesta fractura de la fase alcista es consolida indicar un nou cicle de millora de laseguretat, tot i unes condicions en el context social i econmic poc favorables a lacontenci de les tensions socials. Grfic 4. Perodes de la victimitzaci. Barcelona, 1983-2011. Elevada extensi de laIncrement delinqnciaPerode de descens de lactivitat delictiva activitat delictiva EstabilitzaciNou Increment Font: Enquesta de Victimitzaci de Barcelona. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 10 11. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Les dades policials recollides en lestadstica conjunta de la Policia de la Generalitat-Mossos dEsquadra i la Gurdia Urbana des de lany 2006, any en que es completa eldesplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos dEsquadra a la ciutat, mostrenuna corba fora estabilitzada que a partir de 2009 apunta a una reducci de lesinfraccions penals conegudes, dada coincident amb les de lenquesta de victimitzaci. Grfic 5. Infraccions conegudes per la policia. Barcelona, 2006-2011. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 200620072008 2009 20102011 Infraccions penals conegudes (totals) delictes faltes Font: Dades presentades a les sessions de la Junta Local de seguretatEn tot cas cal senyalar com la taxa de denuncia assoleix al llarg dels darrers anysvalors propers al 40%.Grfic 6. Proporci de fets de victimitzaci denunciats. Barcelona, 2006-2011.5045,845 42,643,040 37,5 38,6 40,635Fets denunciats (%)302520151050 2006 2007 200820092010 2011 Font: Enquesta de Victimitzaci de Barcelona. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat11 12. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Aquesta taxa de denncia, indica, per una banda que la delinqncia que es produeixa casa nostra s de baixa intensitat, i per laltra, que sovint les anlisis que es realitzensols en base a lestadstica policial no donen una visi de la realitat de la seguretat,doncs ms de la meitat dels fets delictius no sn detectats pel sistema penal al no serdenunciats. Aquest s un dels motius que posa de rellevncia la proposta del sistemade seguretat pblica de Barcelona de comptabilitzar les anlisis de les dades dactivitatdels serveis de policia junt a dades que provenen denquestes dopini. Permetrecopsar tant levoluci de lactivitat delictiva, com limpacte de la victimitzaci, aix comla seva relaci amb la construcci de la percepci dinseguretat s bsic per poderdesenvolupar lnies de treball i poltiques vers una ciutat ms segura.Malauradament aquesta experincia danlisi i de valoraci de la poltica de seguretatdesenvolupada a Barcelona s poc seguida en el context de les grans ciutats delnostre entorn, on no hi ha eines de mesura sobre la seguretat a la ciutat, impedintprctiques de benchmarking desitjables com a poltica pblica de seguretat. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 12 13. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 03.2 La situaci actualQuadre de comandament del Pla 2009-2011En el marc del pla 2009-2011 es va definir un quadre de comandament que permetobservar de forma sinttica la situaci global de Barcelona en relaci als eixosestratgics del Pla (seguretat, convivncia, delinqncia i gesti).Levoluci dels darrers anys dels indicadors del quadre de comandament del Pla 2009-2011 mostra certa estabilitat en quant al sentiment de seguretat i el civisme percebut alconjunt de la ciutat. Tamb s estable la valoraci de la gesti de la seguretat per partde lajuntament i dels serveis de policia, si b incrementen les infraccions delordenana de convivncia registrades. Pel que fa a la victimitzaci, es mant entornel 24% mentre que el percentatge de fets que arriben a coneixement de la policia smenor: els illcits penals coneguts per la policia per a cada 100 habitants s de propdun 12%.Taula 2. Quadre de comandament del Pla de Seguretat 2009-2011*.2008 200920102011EIX 11. Avaluaci del nivell de seguretat al barri6,16,26,16,2PERCEPCI DE (avaluaci 0-10)SEGURETAT A2. Inseguretat com a problema ms greu del barriLESPAI URB16,3 15,2 17,5 18,6 (% vens) 3. Incidncies en lenllumenat pblic (x 1.000 hab.) 5,86,47,45,8 4. Incidncies en la recollida descombraries i la21,6 31,0 31,2 22,9 neteja de lespai urb (x 1.000 hab.)Construcci dun 5. ndex de vandalitzaci de bns privats (%)9,18,28,27,0espai pblic de6. Incidents per degradaci de lespai pblic (xqualitat1,81,81,62,5 1.000 hab.) 7. Opini sobre la gesti municipal de lenllumenat6,46,56,56,5 pblic (avaluaci 0-10) 8. Opini sobre la gesti municipal en la neteja6,05,76,46,2 dels espais pblics (avaluaci 0-10) 9. Satisfacci de viure al barri (avaluaci 0-10)7,67,77,77,7 10. ndex de percepci de seguretat insuficient (%)16,8 16,1 17,7 16,6Identificaci i11. Percepci de millora del barri en el darrer any44,6 53,4 55,0 49,3revitalitzaci dels(%)barris que es12. Opini sobre la realitzaci dobres de milloraND ND 5,85,3consideren insegursurbana (avaluaci 0-10) 13. Opini sobre la realitzaci dobresND ND 6,05,8 darranjament (avaluaci 0-10) 14. Opini sobre la freqncia amb que shanND ND 3,33,5 obert nous equipaments (avaluaci 0-10) Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 13 14. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-20152008 20092010 2011EIX 215. Avaluaci del nivell de civisme al barri (avaluaci 0-6,05,9 5,85,9 10)CONVIVNCIA, USOSDE LESPAI PBLIC I16. Infraccions de lordenana de convivncia6,06,5 7,07,5SEGURETATciutadana (x 100 hab.) 17. Superfcie urbana per a lestada i la relaciND 6,957,04 7,57 (m2/hab.) 18. Superfcie destinada a equipaments comunitarisND 6,636,81 6,69 (m2/hab.)Facilitaci i s dels 19. Usuaris de zones verdes (%)76,2 83,581,4 75,1espais pblics 20. Usuaris de biblioteques pbliques (%)41,6 49,252,3 49,7 21. Usuaris dinstallacions esportives (%)26,7 32,832,9 32,3 22. Incidents en la convivncia venal (x 1.000 hab.)23,4 24,323,2 26,1 23. Incidents per activitats molestes a lespai pblic (xIdentificaci i gesti18,3 19,919,3 29,1 1.000 hab.)dels conflictes de 24. Incidents per activitats indegudes a lespai pblic (xconvivncia 4,35,7 5,27,4 1.000 hab.) 25. Ciutadans que diuen haver patit un conflicte deND ND22,9 19,8 convivncia (%)2008 20092010 2011EIX 326. ndex global de victimitzaci (%)20,1 25,624,8 24,2PREVENCI I27. Taxa dincidncia dels fets de victimitzaci 19,5 25,521,7 19,8CONTROL DE 28. Infraccions penals conegudes per la policia (x 100LACTIVITAT 11,9 12,912,7 12,1 hab.)DELICTIVA 29. Delictes i faltes contra el patrimoni (x 100 hab.) 9,811,511,3 10,7 30. Percentatge de resoluci de delictes i faltes (%)23,7 22,122,8 NDPrevenci i control31. Incidncia de la victimitzaci contra la seguretat9,513,210,3 9,9de lactivitat personal (x 100 hab.)delictiva contra els 32. Incidncia de la victimitzaci contra els vehicles7,69,9 8,47,3bns (x 100 hab.) 33. Incidncia de la victimitzaci contra els comeros i0,90,5 0,80,4 negocis (x 100 hab.) 34. Incidncia de la victimitzaci contra els domicilis (x1,51,8 2,22,1 100 hab.) 35. Delictes i faltes en lmbit familiar coneguts per la1,91,8 1,61,4Prevenci i controlpolicia ( x 1.000 hab.)de la violncia36. Infraccions penals per violncia de gnere i2,42,1 2,22,0 domstica (x 1.000 hab.) Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat14 15. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-20152008200920102011EIX 4 37. Valoraci de la gesti de la seguretat al barriGESTI LOCAL DE LA 5,3 5,3 5,3 5,3(avaluaci 0-10)SEGURETATCIUTADANA 38. Valoraci de la policia (avaluaci 0-10) 6,1 6,1 6,1 6,339. Incidncies gestionades pel Sistema de Seguretat31,532,230,630,5Collaboraci entre pblica a Barcelona (x 100 hab.)els serveis policials 40. Operatius conjunts de la policia (absoluts) 1.596 1.676 2.009 2.09741. ndex de denncia dels fets de victimitzaci (%)43,037,538,640,6Participaciciutadana i 42. Contactes amb collectius i entitats GUB (x 100 0,2 0,2 0,3 0,2collaboraci amb hab.)els ciutadans 43. Contactes amb collectius i entitats per part del PG- 0,3 0,4 0,5 0,5ME (x 100 hab.)44. Rtio dagents de la GUB (x 1.000 hab.) 1,521,581,691,7945. Satisfacci amb la denncia dels fets de 6,9 6,8 7,2 7,2Adequaci delsvictimitzacirecursos humans i 46. Barcelonins que diuen haver vist la GUB durant la60,854,465,167,3tcnics darrera setmana (%)47. Rtio de patrulles GUB + PG-ME (x 1.000 hab.)NDND 0,360,37* INDICADORS CALCULATS AMB POBLACI A 1 DE GENERLestabilitat observada al conjunt de Barcelona determina la necessitat destudiar lesdades en la seva desagregaci territorial.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 15 16. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i MobilitatMapa 1. Inseguretat com a problema ms greu del barri (% respostes) segons districtes Barcelona, 2008-2011Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 16 17. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 Mapa 2. Nivell de civisme (0-10) segons districtes.Barcelona, 2008-2011Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat17 18. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 Mapa 3. ndex de victimitzaci segons districtes. Barcelona, 2008-2011Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat18 19. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Mapa 4. Valoraci de la gesti de la seguretat al barri (0-10) segons districtesBarcelona, 2008-2011 Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 19 20. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia,Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 03. 3 Les situacions emergents a Barcelona en el context actual.El context actual es caracteritza per una crisi econmica global que ens ha abocat auna crisi social a nivell local. La contracci del mercat laboral i laugment de les taxesdatur, junt a les poltiques de reducci del dficit pblic, disminueixen la capacitatdingressos de ladministraci i dels recursos dels serveis de benestar. Apareix unavulnerabilitat que afecta a nous segments de poblaci (famlies, joves, aturats de llargadurada,...) i estn la sensaci que ara hi ha ms persones que se senten insegures altemps que tamb sestn que hi ha ms collectius que generen inseguretat.Econmicament, les dificultats de consum (a part de la precarietat) generencontradiccions amb la cultura econmica del darrer mig segle. Aix crispa i insegura auna part de la poblaci, mentre que pot incitar a alguns a obtenir aquests bns demanera illcita. La manca de feina i docupaci fa que ms persones utilitzin els espaispblics i que ho facin durant ms hores. s una crisis despai que pot generarproximitats excessives (entre interessos o activitats diferents, fins i tot incompatibles),elevant el risc daparici de conflictes que amenacen la tranquillitat i el gaudi.Barcelona tamb s el nucli central duna densa trama de relacions que la connectenamb lexterior. A les mobilitats quotidianes (per feina, compres o oci), cal afegir elsfluxos internacionals del turisme i les migracions. Aquestes persones es concentren enels mateixos espais i a les mateixes hores del dia, per no estableixen relacions entreelles. Conviuen, per no viuen juntes. Amb dificultats per al coneixement i elreconeixement mutu, augmenten les dificultats de la poblaci per identificar-se ambaquests espais. Crisi didentitat que pot debilitar el sentiment de pertinena i deresponsabilitat social davant els esdeveniments del barri, amb el consegentincrement de demandes a ladministraci perqu exerceixin ms control i ms autoritatsobre aquests espais.Demogrficament, la poblaci autctona de Barcelona est envellida. En els darrersanys, les dinmiques demogrfiques (que han introdut la diversitat cultural a les sevesvides i joventut a la pirmide de poblaci) i un ritme de canvis socials cada vegadams rpid, tamb han modificat lestructura de relacions dels barris. En conseqncia,sn viscuts amb unes bones dosis dincertesa i dinseguretat. Treballar per millorar lacohesi social i territorial dels barris de la ciutat es un dels reptes als que senfronta laciutat i el Pla ho contempla.Polticament, el desconcert dels ciutadans fa ms probable un increment de lesdemandes dintervenci i de m dura, el que es coneix com a populisme punitiu,mentre que incrementen les probabilitats denuig i de desafecci entre el sector msdesencantat.Tot plegat, en el context actual emergeixen algunes situacions que el Pla de Seguretat2012-2015 haur dafrontar de forma prioritria. Aquestes es caracteritzen perlaparici de noves dimensions del conflicte i de nous escenaris territorials que sesumen als ja existents a la ciutat. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat20 21. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015a) Noves dimensions de conflicte La poblaci adolescent i jove. Fa un s intensiu i generalment despreocupat de lespai urb, el que els ha convertit en els darrers anys en les principals vctimes de furts i de robatoris. Tanmateix, les relacions que els collectius juvenils estableixen amb el medi urb poden donar lloc a conflictes entre ells i en la convivncia entre generacions. La interculturalitat. Limaginari collectiu tendeix a tipificar i estigmatitzar una part de la immigraci (la que t menys recursos) com un collectiu sospits. En conseqncia, la seva presncia genera temor, fins i tot en aquells barris on la incidncia de la delinqncia i dels problemes de civisme s baixa. Les diferncies entre hbits culturals tamb propicien laparici de conflictes de convivncia. La violncia. Les crisis econmiques i de legitimitat, poden generar un clima de confrontaci i veures acompanyades duna radicalitzaci dels actes entre aquelles persones que veuen limitades les seves trajectries de mobilitat social i laccs a bns desitjables (materials i simblics).b) Nous escenaris territorialsDins el que hom ha identificat com a nous escenaris territorials en els que caldr estar-hi atent i desenvolupar iniciatives proactives en prevenci i seguretat hi ha: Territoris amb major crrega de fragilitat social i territorial: el front del Bess (Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Bar, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Bar de Viver, Bon Pastor i El Bess i el Maresme). Noves centralitats i espais de creaci de nova ciutat que atrauran ms activitat i per tant un major s social daquests territoris i una major probabilitat de conflicte en els seus usos: Sant Andreu-Sagrera (amb la construcci de lestaci del TAV) i la renovaci urbana i poblacional corresponent, Glries i el [email protected], i la Marina de Port i la Marina de Prat Vermell (renovaci de zones de perfil industrial perqu esdevinguin barris dusos mixtes, on es compatibilitzin residncia i lactivitat econmica). Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 21 22. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 04. Lestratgia del Pla 2012-2015 04.1 Missi del Pla 2012-2015Lanlisi de la seguretat posa de manifest que les poltiques de seguretat noconsisteixen nicament en eradicar els problemes delictius que afecten a la ciutadania,sin tamb en la gesti efica daquelles situacions que impedeixen que la ciutat esvisqui de forma tranquilla i segura.En conseqncia, la missi del Pla 2012-2015 consisteix en analitzar, planificar iestablir aquelles lnies dactuaci necessries per millorar els ndexs devictimitzaci i reforar la percepci de seguretat a Barcelona i als seus barris ique, com sha vist, atenyen les condicions i la qualitat de vida als barris, la presnciade problemes de convivncia i limaginari collectiu de la inseguretat. Per assoliraquesta missi s necessari: Dissenyar una estratgia comuna per al conjunt de la ciutat, que es basi en el coneixement i el diagnstic, que tingui en compte les particularitats dels diferents collectius i territoris que integren Barcelona, que afronti les problemtiques de nova aparici en el context actual, i tot aix dacord amb principis de proximitat i de treball preventiu. 04.2 Filosofia i principis rectorsEls mbits i actuacions plantejades en el Pla 2012-2015 es fonamenten en elssegents principis preventius de proximitat i darticulaci de la resposta: Anticipaci i prevenci: Mitjanant el coneixement i el diagnstic, anticipar elconflicte, reduir i evitar lexposici al risc i minorar les tensions. Participaci, transversalitat i coordinaci: Diversificaci i transversalitat de lesintervencions. Visi i acci transversal de tots els serveis. Implicaci de lacomunitat en la resoluci de conflictes. Integraci activa dels diferents actors.Articulaci de les respostes i coordinaci dels serveis. Transferncia dinformaci ideines de coneixement. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 22 23. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 Contenir, resoldre i recuperar socialment el conflicte: Gesti efica dels problemes,abans que esclatin o que sestenguin ms enll dels nivells socialmentadmissibles. Reducci de danys i reintegraci dels infractors. Preeminncia de lafunci reparadora i ressocialitzadora de les sancions. Responsabilitzaci de lacomunitat. 04.3 Eixos estratgics i vectors de desenvolupamentEl Pla de Seguretat 2012-2015 comprn les grans directrius i objectius que cal portar aterme durant aquest perode en el territori de la ciutat i als seus barris. Les diferentslnies i mbits dintervenci sagrupen en quatre grans eixos estratgics: 1. Barris ms segurs. 2. Anticipaci i gesti dels conflictes que sorgeixen en la convivncia. 3. Prevenci i reducci de lactivitat delictiva. 4. Refor de la gesti local de la seguretat.Durant els quatre anys de vigncia del Pla, simpulsaran les accions derivadesdaquests objectius posant especial mfasi en: La millora de la seguretat i de la opini sobre la seguretat al barri. La millora de la seguretat en el sector serveis (comer i turisme) com a primer sector econmic de la ciutat. Latenci especfica i el suport als centre educatius, les escoles i els instituts, com a nodes de creaci de ciutadania i sobre els que els operadors de la seguretat hi tindran una especial dedicaci. La incorporaci en els plans de ciutat (planejament, pla estratgic de turisme, pla jove, dona, pla director dilluminaci, etc.) de la dimensi seguretat i percepci.La Junta Local de seguretat de Barcelona va aprovar, en la seva darrera sessi del 24de maig, les lnies mestres que han dinformar el Pla de seguretat ciutadana deBarcelona pel quadrienni 2012-2015. Aquestes lnies mestres concreten els quatreeixos estratgics en dotze vectors de desenvolupament. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 23 24. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015Eix 1. Potenciar uns barris ms segurs/una vivncia ms segura dels barris1. Incorporar la dimensi seguretat a les poltiques municipals, especialment enlurbanisme i el disseny urb.2. Fomentar les relacions de respecte vers les persones i la ciutat.3. Fomentar la cohesi social i territorial dels barris considerats com insegurs.EIX 2. Anticipar i gestionar els conflictes que sorgeixen en la convivncia4. Minorar les tensions en espais de potencial transferncia del conflicte. Lescomunitats de vens , els centres escolars.5. Contenir els conflictes per ls dels espais pblics. Intervenir davant la presncia depersones que dificulten ls ciutad de lespai pblic.EIX 3. Prevenir i controlar lactivitat delictiva6. Reduir els delictes contra el patrimoni (furts i robatoris).7. Millorar la seguretat en el sector del comer.8. Minimitzar el risc dels turistes i dels visitants.9. Prevenir i controlar les manifestacions de la violncia interpersonal.EIX 4. Reforar la gesti local de la seguretat10. Millorar els canals datenci al ciutad utilitzant les xarxes socials i les eines decomunicaci 2.0.11. Reforar la proximitat i millorar la transferncia dinformaci entre els serveis delajuntament12. Socialitzar el coneixement.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat24 25. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 05. Consulta de les prioritatsOperadors consultatsEl carcter transversal de les poltiques de seguretat, que impliquen diferents rees iserveis dins de ladministraci municipal i operadors de fora daquesta, ha determinatla necessitat de fer una consulta a operadors amb un posicionament clau en elconeixement i la gesti de la seguretat. La consulta sha realitzat a aquells operadorsque dalguna manera poden intervenir en la millora de la seguretat ciutadana i laprevenci del conflicte de la ciutat: Taula 3. rees consultadesREA/OPERADORGerncia dHbitat UrbGerncia Qualitat de vida / Direcci executiva Qualitat de vidaGerncia Economia i promoci econmicaGerncia de Sant AndreuGerncia IMEBGurdia UrbanaPolicia de la Generalitat Mossos desquadraCuerpo Nacional de PolicaConsorci deducaci de BarcelonaTaula del tercer sectorConfederaci de comerBarcelona turismeGremi dHotelsFundaci Barcelona comerDirecci de territori Sarri Sant GervasiDirecci de territori Ciutat VellaDirecci territori Sants Montjuc Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat25 26. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015La finalitat de la consulta ha estat avaluar les prioritats dintervenci Pla de SeguretatCiutadana 2012-2015 i identificar aquelles accions estratgiques ms rellevants.Concretament sha demanat que els informants: 1. Avaluessin el grau de prioritat de les estratgies previstes al Pla. 2. Identifiquessin les principals accions, programes o projectes que sestan duenta terme o que es tenen previst implementar i que puguin contribuir a lobjectiu demillorar la vivncia segura al barri, la seguretat i la convivncia a la nostra ciutat. 3. Identifiquessin els responsables i lestat dexecuci daquestes accions. 4. Proposessin mecanismes per al seguiment i avaluaci daquestes accions.Valoraci de les estratgies i prioritats dintervenciEls 12 vectors dintervenci del Pla han estat considerats com a prioritaris per elsoperadors consultats: en tots els casos han obtingut valoracions per sobre dels 7 puntsde mitjana. Les prioritats ms elevades shan atorgat a: la prevenci de les manifestacions de la violncia interpersonal; la millora dels canals dinformaci als ciutadans, les xarxes 2.0; la reducci dels delictes contra el patrimoni; el foment de les relacions de respecte vers les persones i la ciutat; pel foment de la cohesi social i territorial des barris considerats insegurs. Grfic 7. Prioritat de les estratgies. Mitjana 0 (no s prioritari) a 10 (t la mxima prioritat).Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 26 27. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015 06. Accions estratgiquesA partir dels resultats de la consulta sha fet una selecci daquelles estratgies iaccions a les quals el Pla de Seguretat 2012-2015 donar una atenci especial. Laselecci sha fet tenint en compte les prioritats atorgades a les diferents estratgiesper tamb considerant el carcter innovador de les accions identificades i tenint encompte aquelles que sn ms rellevants per tal dassolir el principal objectiu del pla,que s millorar la percepci de seguretat als barris i a la ciutat. 06.1 FitxesEIX 1. ValoraciPotenciar uns barris ms segurs/una vivncia ms7,9segura dels barrisVECTOR DINTERVENCI 1. Incorporar la dimensi seguretat a les poltiques municipals. 7,5ACCI ESTRATGICA 1.1.En les poltiques i plans municipals es tindran en compte els aspectes de seguretat i depercepci. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Comissi tcnica de projectes urbans En execuci Habitat Urb Sessions de treball sobre lannex D de la normativaEn preparaci Prevenci/Habitat Urb CEN/TR 14383-2. Prevenci de la delinqncia. Pla director dilluminaci. En preparaci Hbitat Urb Pla daccessibilitat En preparaci Hbitat Urb Pla de manteniment integralEn preparaci Hbitat Urb Pla de Drogues En execuci Direcci Salut PblicaAgncia de Salut Pblica Pla Municipal per a les donesEn execuci Direcci de Programa deDona Projectes durbanitzaci local En preparaci Direcci espai pblicPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 27 28. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 1.2.Es donar resposta a les necessitats sorgides com a conseqncia de larribada de novesmodalitats esportives a la ciutat. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Pla SkatersEn preparaci Direcci de ProgramadAdolescncia i JoventutVECTOR DINTERVENCI 2. Fomentar les relacions de respecte vers les persones i la 8,1ciutat.ACCI ESTRATGICA 2.1.Es vetllar perqu es faci un s correcte dels equipaments pblics i per prevenir dinmiquesindegudes susceptibles de generar inseguretat als usuaris. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Nou reglament de les installacions esportives.En preparaci Institut dEsports de Homogenetzaci normes de funcionament dels centresBarcelona (IBE).Departament esportius municipals (CEM) de planificaci i secretariajurdicaACCI ESTRATGICA 2.2.Es fomentaran els valors socials de respecte i tolerncia en els infants i adolescents a travsde les activitats de la xarxa dequipaments infantils i juvenils. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Impuls a la Xarxa de Centres Oberts per infncia En execuci Famlia i Serveis Socials Activitats ldiques pla destiu (Punt 2) En execuci Direcci Serveis de Territori s social dels centres escolarsEn execuci Consorci dEducaci deBarcelona. Patis Escolars Oberts al Barri En execuci IMEB Projecte joves En preparaci Direcci de Serveis deTerritoriDirecci de Serves a lesPersonesPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat28 29. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 2.3.Es difondran els valors de tolerncia, solidaritat i respecte implcits en les activitats fsico-esportives que es fan a la ciutat. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Programa "Convivim Esportivament"En execuci Institut dEsports deBarcelona Programa "Lesport Inclou" En execuci Institut dEsports deBarcelona Programa "De marxa fent esport"En execuci Institut dEsports deBarcelona (IBE). Direcci depromoci i esdevenimentsesportius. Agncia de SalutPblica. Plans de Creixement de loferta esportivaEn execuci Institut dEsports deBarcelona (IBE). Direcci depromoci i esdevenimentsesportiusACCI ESTRATGICA 2.4.Es donar un nou impuls a la difusi de les ordenances municipals, especialment daquellesque estan orientades a millorar la convivncia ciutadana. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Sessions informatives grupals per a nouvinguts en tots En execuci Immigraci i Interculturalitat els districtes a partir de lempadronament. Sexpliquen els drets, els deures i les ordenances de convivncia). Text refs de les ordenances municipalsEn preparaci Serveis JurdicsACCI ESTRATGICA 2.5.Simpulsaran accions orientades a prevenir la discriminaci per motius dorigen. ACCIONS 2012 ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Impulsar lEstratgia Antirumors.En execuci Immigraci i Interculturalitat Dissenyar i implementar lEstratgia Local del Poble En preparaci Direcci de Programa de Gitano Drets Civils Participaci en el projecte europeu Progress: FormacinEn execuci GUB para la identificacin y registro de incidentes racistas (FIRIR)Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 29 30. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015VECTOR DINTERVENCI 3. Fomentar la cohesi social i territorial dels barris.8,0ACCI ESTRATGICA 3.1.Simpulsar la dinamitzaci social i econmica dels barris percebuts com insegurs pels seusvens. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Pla educatiu dentorn (PEE) del Barri Bess.En execuci Consorci dEducaci de Barcelona Pla de Millora i Reactivaci del polgon industrial del En execuci Districte Sant Andreu Bon PastorHabitat Urb Mobilitat Barcelona Activa Programa acompanyament en el trasps de les cases En execuci Districte Sant Andreu barates del Bon Pator Patronat Municipal Habitatge Programes patrullatge policial en barris / zones ambEn execuci PG_ME/GU alta percepci dinseguretatACCI ESTRATGICA 3.2.Es treballar per anticipar els conflictes de convivncia i problemes de seguretat emergentsals espais de creaci de nova ciutat i per prevenir lestigmatitzaci dels barris. ACCIONS 2012ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Projecte de Convivncia dels barris de La MarinaEn execuci DS Territori Intervenci preventiva en espais pblics de recentEn execuci DS Territori i A. Qualitat Vida inauguraci Normativa dusos del parc de la Trinitat VellaEn preparaci Districte de Sant Andreu/Medi Ambient i Serveis Urbans Pla Cor (projecte dintervenci integral de La Rambla)En preparaci Habitat urb Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 30 31. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015EIX 2.ValoraciAnticipar i gestionar els conflictes que sorgeixen en la 7,8convivnciaVECTOR DINTERVENCI4. Minorar les tensions en espais amb potencial de 7,9 transferncia del conflicte.ACCI ESTRATGICA 4.1.Es reforar la cooperaci de tots els operadors pblics i els cossos de policia en la detecci iidentificaci daquells espais on es produeixen conflictes de convivncia ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Creaci duna base de dadesEn preparaci Prevenci i seguretat (PSM) Protocol de transferncia dinformaci En preparaci Prevenci i seguretat (PSM)ACCI ESTRATGICA 4.2.Sactuar davant els riscos per a la convivncia que apareixen associats a la proximitats dezones doci i lleure ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Pla destiu Ciutat Vella (Agents Cvics)En execuci Direcci serveis Territori /Prevenci Reunions amb responsables locals dociEn execuci Comissaries de districte (ABP) Campanyes control de consum de substnciesEn execuci PG_ME/GU estupefaents en espais pblics Operatiu de platges En execuci GUACCI ESTRATGICA 4.3.Desenvolupar el Pla de prevenci docupacions illegals dimmobles. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Aprovar el Pla de prevenci docupacions illegalsEn execuci PSM dimmobles Millorar la informaci sobre ocupacions illegals En execuci Direccions de territori Intervencions dofici quan es desenvolupin activitats En execuci Gerncies de districte econmiques en una ocupaci illegal Millorar el suport i assessoraments als propietaris i En execuci Direccions de vens territori/Oficines habitatge Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat31 32. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 4.4.Es treballar per garantir el desplaament segur dels escolars al centre educatiu, i per donaruna resposta eficient a les demandes dactuaci que es puguin generar als centres educatiusi en el seu entorn. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Pla de Salut a les escoles En execuci Direcci Salut Pblica/Agnciade Salut Pblica Circuit de resposta a les demandes dintervenci de lesEn execuci Consorci dEducaci de comunitats educatives i el seu entorn en matria deBarcelona/Prevenci/Direcci prevenci i seguretat. territori/GU/PG_ME Servei de mediaci als Instituts en el marc del projecte En execuci Consorci dEducaci de de convivncia.Barcelona Cam Amic ( Camins escolars) En execuci IMEB/GU/MobilitatACCI ESTRATGICA 4.5.Sampliaran els programes i recursos per a la resoluci pacfica de conflictes. ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Programes de suport a les comunitats de vens. En execuciPrevenci / Direcci de Territori Tallers dhabilitats per a la resoluci pacfica deEn execuciPrevenci/Direcci de conflictes venals .Territori Mediacions entre particulars quan en som requerits i noEn execuciComissaries de districte (ABP) sha de procedir legalment dofici. Anlisi des del Servei de Gesti de Conflictes dels usos i En execuciDirecci de Famlia i Serveis necessitats concretes dun espai pblic.SocialsACCI ESTRATGICA 4.6.Es millorar la coordinaci i comunicaci interns municipals en matria de contaminaciacstica, aix com el sistema de comunicaci entre el ciutad i lAjuntament. ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Pla per a la reducci de la contaminaci acstica 2010-En preparaciHabitat Urb 2020 Installaci de Limitadors acstics a totes les activitats En execuciMedi Ambient musicals a lespai pblic Seguiment acurat de levoluci de les incidncies perEn execuciPrevenci sorollACCI ESTRATGICA 4.7.Sinformar els visitants de la ciutat sobre les pautes de convivncia a la ciutat i sobre elscomportaments deguts i indeguts en la convivncia a lespai pblic. ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Informaci a gremis dhotels i restauraci En execuciGU/PG_ME Campanya corresponsabilitzaci visitants "Welcome to En preparaciDirecci de Barcelona"Comunicaci/Direcci de Turisme i Esdeveniments Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat32 33. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015VECTOR DINTERVENCI5. Contenir els conflictes per ls dels espais pblics.7,6 Intervenir davant la presncia de persones que dificulten ls ciutad de lespai pblic.ACCI ESTRATGICA 5.1.Es vetllar per ls universal dels espais pblics , impedint usos intrusius o excloents. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Servei a partir del carrer (APC). Intervenir amb grupsEn execuciDepartament de Serveis dadolescents i joves que presenten una situaci deSocials IMSS conflicte o risc social per la naturalesa de les seves activitats i/o ls intensiu i/o inapropiat de lespai pblic Atenci immediata des del Servei de Gesti de En execuciDirecci de Famlia i Serveis Conflictes en situacions de conflictes social per palliar o Socials minvar les conseqncies del conflicte Joves i Temps, intervencions en el temps"desocupat" Pendent execuci Direcci del Programa deTemps i Qualitat de Vida Intervenci amb grups amb pautes de conducta de En preparaciDirecci de Programa violnciadAdolescncia i Joventut/Prevenci Xerrades amb tcnics de barri sobre lestat de lesEn execuciComissaries de districte (ABP) bandes juvenils al districte Dispositiu BRISA ( estratgia nm. 1 enfocat a joves de En execuciComissaries de districte (ABP) grups juvenils violents ) Programa ABITSEn execuciDirecci de Programa deDona Actuaci sobre els trillersEn execuciGurdia Urbana Actuaci sobre consum alcohol via pblica En execuciGurdia Urbana Pla datenci psicoeducativa a menors amb sanciEn execuciDirecci Salut Pblica/ administrativa per consum i tinnciaACCI ESTRATGICA 5.2.Sactuar en els espais on es practica la venda ambulant i la prestaci de serveis noautoritzats, tot informant als ciutadans sobre els riscos associats a la compra i consumdaquests productes i serveis (salut pblica, falsificaci de productes, xarxes delictives, etc.). ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Actuacions sobre venda ambulant En execuciGU Mantenir la comunicaci entre els comerciants, la G.U. iEn execuciGU PG_ME sobre la denuncia i informaci sobre la venda ambulant. Campanya informativa sobre venda ambulant En execuciPSM/ Direcci decomunicaci Ajuntament Operaci MestralEn execuciGUPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 33 34. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015EIX 3. ValoraciPREVENIR I CONTROLAR LACTIVITAT DELICTIVA8,1VECTOR DINTERVENCI6. Reduir els delictes contra el patrimoni (furts i robatoris). 8,1ACCI ESTRATGICA 6.1.Es fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania en la prevenci de furts i robatoris,difonent consells dautoprotecci. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Fomentar la autoprotecci mitjanant xerrades iPendent execuciComissaries de districte (ABP) formaci ORCACCI ESTRATGICA 6.2.Es reforar el patrullatge preventiu i en proximitat, adaptant la planificaci operativa alevoluci dels furts i robatoris que es produeixen a la ciutat. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Operaci Xarxa En execuci GUB/PG_ME Reforar patrullatge zones de major incidncia Pendent execuciComissaries de districte (ABP) delinqencial Revisi del model de proximitat CME a BCNEn preparaci RPMBVECTOR DINTERVENCI7. Millorar la seguretat del comer.7,6ACCI ESTRATGICA 7.1.Es mantindr una estratgia de contactes amb el teixit comercial per tal de garantir unaatenci adequada a les seves necessitats de protecci i a les dels seus clients. ACCIONSESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Projectes pilot amb comer de proximitat En preparaci Direcci del Programa deTemps i Qualitat de Vida Periodificaci dels contactes amb associacions deEn execuci GU comerciants Fomentar autoprotecci dels comeros, milloraPendent execuciComissaria districte (ABP) sistemes de seguretatPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 34 35. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 7.2.Sincrementar el patrullatge dirigit en les zones de gran concentraci comercial. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Planificaci i manteniment de les patrulles mixtes alsEn execuci GU/PG_ME eixos i zones de gran atractivitat comercial Participaci a reunions preparatries i posteriors de En execuci Comissaria districte (ABP) valoraci doperacions (Grvol, ...). Incrementar els programes operatius especfics al Pendent execuciComissaria districte (ABP) Comer.ACCI ESTRATGICA 7.3.Suport a les iniciatives orientades a minimitzar el frau en els sistemes de pagament a travsde targeta. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Tap and Go (pagament sense contacte a travs de En preparaci Habitat Urb targetes o telfons mbils)ACCI ESTRATGICA 7.4.Es milloraran els procediments de denncia personal i a travs dinternet davant derobatoris als establiments, de les denuncies in situ. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Facilitar denuncies per mitjans telemtics. Pendent execuciComissaria districte (ABP)/DSIPVECTOR DINTERVENCI8. Minimitzar el risc dels turistes i visitants. 7,9ACCI ESTRATGICA 8.1.Es mantindr una mesura peridica a les Estadstiques de Turisme de Barcelona sobre elnivell de seguretat percebuda i la victimitzaci per robatori o furt de bns personals. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Valoraci de la seguretat a lEnquesta de Turisme En execuci Turisme de BarcelonaACCI ESTRATGICA 8.2.Se seguir collaborant amb els organitzadors desdeveniments de gran afluncia de visitants(fires, congressos, esdeveniments esportius,...) per dissenyar mesures i plans de protecciespecfics. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Comit seguretat per a grans esdeveniments (exp.En execuci PG_ME/GU/SPEIS/Turisme de MWC)Barcelona/ BSM/Direcci de Turisme/Fira Barcelona/TMB/FGC Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat35 36. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 8.3.Selaborar una estratgia comunicativa pactada amb els operadors pblics i privats delsector turstic que informi sobre seguretat de manera preventiva, operativa i no alarmista enel marc duna orientaci general sobre la visita a la ciutat. .ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Consells dautoprotecci en els materials dinformaciEn execuciCSUB/Prevenci/Turisme de tursticaBarcelona Fer prevenci e informaci policial in itinere al turisme En execuciComissaria districte (ABP) en generalACCI ESTRATGICA 8.4.Es fomentar la collaboraci amb els establiments hotelers i turstics de la ciutat per tal deprevenir els furts i robatoris contra els turistes i visitants, i es mantindran els serveisespecialitzats datenci i de suport a les vctimes en el seu idioma. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Xerrades i contactes hotels, consolats i operadors sobreEn execuciComissaria districte (ABP) les mesures de seguretat Denncies als hotelsEn execuciGremi Hotels Barcelona,Mossos Formaci en prevenci i seguretat a personal hotels En execuciPG_MEVECTOR DINTERVENCI9. Prevenir i controlar les manifestacions de violncia 7,9 interpersonal.ACCI ESTRATGICA 9.1.Es continuar amb la collaboraci conjunta entre lAjuntament i el teixit associatiu de laciutat en el marc de lAcord Ciutad per una Barcelona lliure de la violncia contra les dones. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Coordinaci del Circuit Barcelona contra la violncia En execuciDirecci del Programa de Dona vers les dones (Circuit de ciutat i 10 Circuits territorials) Treball conjunt amb GUB per dissenyar formaciEn execuciDirecci del Programa de Dona adreada a formadors i agents en temes de violncia masclista i masculinitats hegemniques Continuar impulsant lAcord Ciutad per una Barcelona En execuciDirecci del Programa de Dona lliure de violncia amb la incorporaci de noves entitats, amb loferiment de ms eines de sensibilitzaci i amb la convocatria dun acte anual de reconeixement de la tasca realitzada.Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 36 37. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015ACCI ESTRATGICA 9.2.Sagilitzaran els trmits de denncia de les vctimes de violncia en les dependnciespolicials, reduint els temps despera. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Millorar sistemes de contacte i atenci de la policia Pendent execuciComissaria districte (ABP) Garantir seguiment vctimes en la seva totalitatPendent execuciComissaria districte (ABP) Atenci a les vctimes de vulneraci de drets En execuci Direcci de Programa de Drets Civils. Oficina per la No Discriminaci (OND)EIX 4.ValoraciREFORAR LA GESTI DE LA SEGURETAT 7,8VECTOR DINTERVENCI10. Millorar els canals datenci al ciutad. 8,1ACCI ESTRATGICA 10.1.Es milloraran els canals datenci ciutadana (denncia, telfons civisme, s de les xarxessocials, etc.), tot incloent ls de les xarxes socials i de les eines de comunicaci 2.0. ACCIONS ESTAT DEXECUCIRESPONSABLES Potenciar la trucada telefnica al 112 demergnciesPendent execuci112, Sales Regionals de Comandament /SCC/DSIP Pla APPS (aplicacions de lAjuntament per telfonsEn preparaci Habitat urb mbils) Ampliaci Xarxa WifiEn preparaci Habitat urb Disseny dun nou aplicatiu per a dispositius mbils per En execuci Direcci del Programa de facilitar la denncia de vulneraci contra els DretsDrets Civils . Oficina per la no Humans de la ciutat Discriminaci (OND) Incorporaci de la GUB a TwitterEn execuci GREiC Incorporaci de la CME a TwitterEn execuci Direcci General de Policia Impulsar una conscincia cvica de la denunciaEn preparaci PSM Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat37 38. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015VECTOR DINTERVENCI11. Reforar la proximitat i millorar la transferncia 7,9 dinformaci.ACCI ESTRATGICA 11.1.Es fomentar el paper dels diferents espais de participaci ciutadana com a llocs detransferncia dinformaci, diagnstic i coordinaci que incorporin la pluralitat de punts devista dels collectius que integren la ciutadania, les entitats i els serveis que tractin qestionsde prevenci i seguretat. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Consells de seguretat de districteEn execuciDS Territori/Districtes Consells de barri En execuciDS Territori/Districtes Consell Municipal de les DonesEn execuciDirecci Programa de DonaACCI ESTRATGICA 11.2.Es treballar per prevenir i controlar la violncia i els actes vandlics en esdeveniments ambalta concentraci de persones. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Conscienciaci i responsabilitzaci dels convocants.En execuciPSM Refor de la seguretat dels entorns urbans on es produeixen En execuciPG_ME/GU Gesti preventiva del conflicte/pacificaci En execuciPSM/ DGPoliciaACCI ESTRATGICA 11.3.Es treballar per millorar la transferncia dinformaci i coneixement entre els diferentsserveis de lajuntament i es compartiran les eines de coneixement. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Taules de Prevenci i Seguretat dels Districtes En execuciPrevenci / Servei al Territori Taula Policia Administrativa dels Districte En execuciLlicncies i Inspecci Taula de Convivncia a districtes/barrisEn execuciDS Territori Taula del Pla docupacions illegals de districte En execuciGerncia DistricteACCI ESTRATGICA 11.4.Pla de comunicaci sobre prevenci i seguretat a la ciutat. ACCIONS ESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Elaborar un llibre destil pels operadors de la seguretat En preparaciPSMPrimera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat38 39. Pla local de seguretat ciutadana de Barcelona 2012-2015VECTOR DINTERVENCI12. Socialitzar el coneixement.7,5ACCI ESTRATGICA 12.1.Es publicaran les estadstiques oficials sobre lactivitat dels serveis de seguretat i prevencide Barcelona. ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Elaboraci de la cistella dinformaci sobre seguretat i En preparaciPSM percepciACCI ESTRATGICA 12.2.Es millorar el tractament de les dades de lenquesta de victimitzaci de Barcelona. ACCIONSESTAT DEXECUCI RESPONSABLES Presentar les dades de lenquesta al mes de juny En preparaciPSM Analitzar les dades de lenquesta en funci del gnere En preparaciPSM. Primera Tinncia dAlcaldia de Presidncia, Rgim Interior, Seguretat i Mobilitat 39