mesura de govern gent gran

of 27 /27
Mesura de Govern Mesura de govern per incrementar la seguretat de la gent gran 1

Author: ajuntament-de-barcelona

Post on 03-Jun-2015

483 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Mesura de GovernMesura de govern per incrementar la seguretat dela gent gran 1

2. 00. INDEX1.Antecedents .......................................................................................................................... 32.Introducci ............................................................................................................................ 33.Objectius ............................................................................................................................... 54.Elements dintervenci......................................................................................................... 65.Calendari dexecuci............................................................................................................. 76.Pressupost...............................................................................Error! Bookmark not defined.7.Avaluaci............................................................................................................................... 88.Annexes............................................................................................................................... 10 Annex 1 Consells de seguretat per a la gent gran ................................................................... 11 Annex 2 Consells de mobilitat per a la gent gran.................................................................... 13 Annex 3 Presentaci Consells de seguretat per a la gent gran ............................................... 15 Annex 4 Presentaci Consells de mobilitat per a la gent gran................................................ 20 2 3. 1. AntecedentsLAjuntament de Barcelona treballa des dels diferents mbits municipals per millorar laseguretat i la convivncia als carrers de Barcelona. En aquest sentit, el GovernMunicipal fa una especial atenci sobre aquells collectius ms vulnerables i que podentenir ms risc de victimitzaci. Un daquests collectius sn les persones grans.Amb lobjectiu dincrementar-ne la seguretat, des del curs 1988-1989 lAjuntament deBarcelona, mitjanant la Gurdia Urbana, imparteix sessions de formaci sobreseguretat viria per tal de reduir laccidentalitat daquest collectiu i potenciar lesrelacions amb la comunitat en aquells centres i casals de gent gran de la ciutat que hodemanen. A partir del curs 2009-2010 aquestes sessions van incorporar, tamb, laparticipaci dels Bombers de Barcelona que ofereixen consells de seguretat a la llar ia lespai pblic.La reducci de laccidentalitat i la disminuci de la victimitzaci continuen sent un delsobjectius prioritaris de la Gurdia Urbana. Per aix, les activitats dinformaci idivulgaci a la gent gran sn una de les eines principals de prevenci.La mesura vol donar un nou impuls a aquestes activitats tot estenent-les i impartint-lesalhora, per primera vegada, als deu districtes de la ciutat i centrant-se en la formacidestinada a la seguretat personal de la gent gran.La mesura es fa en collaboraci amb el Comissionat dAlcaldia de la Gent Gran.LAjuntament de Barcelona vol comptar amb una eina de prevenci efica i til per ales persones grans que contribueixi a reduir la seva vulnerabilitat davant de possiblessituacions delictives, mantenint, ensems, la formaci en seguretat viria per prevenirpossibles accidents.2. IntroducciSegons linforme del Departament dEstadstica de lAjuntament de Barcelona a lacapital catalana hi viuen 338.509 persones de 65 anys o ms (font: Padr Municipaljuny 2012), el que suposa un 20,89 % del total de la poblaci de la Ciutat.Els districtes amb major nombre absolut de persones amb 65 anys o ms sn: Eixample 58.173 persones Sant Mart 45.846 persones Horta Guinard 39.258 personesEls districtes amb major percentatge de persones amb 65 anys o ms sn: Les Corts 23,4 % Horta Guinard 23,3 % Nou Barris 23,1 %Els tres barris amb major percentatge de persones amb 65 anys o ms sn:3 4. Montbau: 33,7 % La Guineueta: 28,0 % Sant Gens dels Agudells:27,6 %Aquest grup de persones tenen una especial vulnerabilitat davant duna srie demodalitats delictives, com poden ser els robatoris en domicili, robatoris amb violncia iintimidaci i estafes.Per altra banda, la present mesura dna resposta a dos punts previstos del mapa delmodel de ciutat, per incrementar la seguretat de la gent gran: Punt 1.7 Garantir la seguretat de les persones. Punt 2.1.1. Potenciar la xarxa de proximitat de la Gurdia Urbana amb les comunitats i grups socials de major vulnerabilitat i risc i a les associacions de vens.Aix mateix, a la Carta de Serveis de la Gurdia Urbana figuren els segentscompromisos amb el ciutad: Participarem en la formaci en matria de seguretat viria en els collegis i entitats de gent gran que ho demanin Mantindrem reunions peridiques anuals amb associacions i entitats representatives de ciutadans en els Districtes.A la mateixa Carta figuren els serveis segents: Servei essencial de Policia El contacte amb ciutadans, entitats i associacions i altres agents del teixit social, per tenir coneixement de les problemtiques i orientar lactuaci policial Serveis dajut, assistncia i atenci a les persones Lauxili a vctimes i atenci prioritria a les especialment vulnerables informant-les dels drets que les assisteixen i fent-los valer Seguretat ciutadana Actuacions preventives dirigides a evitar la comissi de fets delictiusPer ltim, i com a complement a la Carta de Serveis, tamb figuren les segentsfuncions en el Catleg de Serveis de les Unitats Territorials de la Gurdia Urbana deBarcelona: Seguretat ciutadana Millorar els nivells de seguretat i tranquillitat dels ciutadans del districte4 5. Policia de Trnsit Impartir sessions de seguretat viria en casals de gent gran i altres collectius que es determinin Policia assistencial La protecci de collectius vulnerables (menors, gent gran...) Proximitat Activitats preventives amb grups de risc social, en coordinaci amb els serveis del districte, Planificar campanyes de prevenci i informaci amb vens, botiguers, equipaments municipals i altres entitats ciutadanes, en coordinaci amb Mossos dEsquadra i el districte3. ObjectiusLobjectiu general daquesta mesura s la reducci de la vulnerabilitat de la gent granfent-los arribar un seguit de consells bsics que els permetran prendre diferentsmesures de protecci per reduir les situacions de risc.Els objectius especfics de la mesura sn els segents: Reduir la victimitzaci dun collectiu vulnerable en relaci als delictes. Reduir la victimitzaci dun collectiu vulnerable en relaci als accidents de trnsit. Anticipar-nos mitjanant la proximitat a la gent gran, de futures situacions de risc. Prevenir les principals amenaces per la seguretat de les persones grans. Fomentar la confiana entre la Gurdia Urbana i el collectiu de la gent gran, explicant-los que en la policia tenen un servei dajut i protecci en temes de seguretat. Millorar la resposta policial en intervencions amb persones daquest grup. 5 6. Les novetats que presenta aquesta mesura en relaci a altres sn les segents: Es planteja com un projecte municipal amb diferents operadors de lAjuntament i no com una acci nica de la Gurdia Urbana de Barcelona. Sactua de forma coordinada amb la Comissionada de la Gent Gran. Participen tcnics/ques de gent gran/secretaris/es tcnics/ques de prevenci de Districte en la planificaci de les xerrades i en el grup de treball de cada Unitat Territorial. Els continguts sn comuns per totes les unitats. Sincorporaran amb carcter voluntari agents jubilats de la GUB que, per la seva proximitat per un motiu dedat i empatia amb les circumstncies que puguin tenir els assistents, facilitaran la transmissi de la informaci. Les activitats es realitzaran tant en centres municipals, com en centres gestionats per entitats privades que siguin punt de trobada de la gent gran.4. Elements dintervenciPer dur a terme aquesta mesura es preveuen dos tipus daccions: Planificaci de xerrades en diferents centres municipals per a la gent gran Edici de dos dptics de consellsEl contingut tant de les xerrades, com dels dptics de consells cont: Contingut de seguretat ciutadana. Es donen consells molt senzills i entenedors amb lobjectiu de mitigar la victimitzaci de la gent gran. Per exemple: no apuntar els nombres secrets de les targetes de crdit, no obrir la porta a persones estranyes encara que diguin que sn de companyies de serveis... Contingut de seguretat viria. Es donen consells per reduir laccidentalitat. Les sessions han de tenir un component prctic, participatiu, dinmic i atractiu per als assistents.Pel que fa a les sessions formatives shan programat un total de 33 en 30 centres de laciutat en primera fase. 6 7. DistricteSessions Ciutat Vella5 Eixample2 Sants Montjuc3 Les Corts 1 Sarri Sant Gervasi 3 Grcia3 Horta- Guinard 2 Nou Barris8 Sant Andreu 3 Sant Mart3 Total 33Les sessions de formaci tenen un component prctic. Es centren en supsits osituacions viscudes i quotidianes en qu els assistents se sentin identificats i amb uncarcter molt participatiu. En aquestes sessions sinforma de lexistncia del telfon112 per emergncies aix com el telfon/correu de la Unitat Territorial (policiacomunitria) de la Gurdia Urbana de Barcelona per a resoldre dubtes o demanarconsells. Tamb es lliuren dptics amb els consells exposats als assistents de lessessions.Les sessions tenen prevista una durada duns 60 minuts, aproximadament, isestructuren de la manera segent: 20 minuts consells sobre seguretat ciutadana 20 minuts consells sobre seguretat viria 20 minuts per aportacions, dubtes i tot all que vulguin comentar els assistents5. Calendari dexecuciSestableixen dos fases per a lexecuci daquesta mesura:Fase 1: del 20 de novembre al 31 de desembreFase 2: de l1 de febrer al 28 de febrer (aquesta fase sactivar en funci dels casalspendents de xerrades i la incorporaci de centres dentitats privades)7 8. Fase 1 AccionsOCT NOVDES GENFEBMARPresentaci proposta al cap de la GurdiaInformaci al Gerent adjunt territorial igerentsInformaci a la Comissionada de la GentGranPlanificaci de les sessionsElaboraci contingut de seguretatciutadanaElaboraci del contingut de seguretatviriaPresentaci i aprovaci dels contingutsPresentaci a la Comissionada de la GentGranComunicaci als mitjans de comunicaciEdici de dos dptics amb consellsRealitzaci de les xerradesAvaluaciInforme de resultatsFase 2 AccionsOCT NOVDES GENFEBMARRealitzaci de les xerradesAvaluaciInforme final de resultats6. AvaluaciPer tal de poder anar adequant i fent els ajustos necessaris pel desenvolupament de lamesura, es consideraran indicadors qualitatius i quantitatius.Indicadors qualitatiusEs portar un registre de totes les sessions realitzades (imprs G-25) i introdudes alaplicatiu informtic de Relacions amb la Comunitat.8 9. Al finalitzar el perode de sessions es confeccionar linforme al respecte amb lesinformacions facilitades pels caps de les Unitats Territorials de la Gurdia Urbana.Indicadors quantitatius Total de sessions realitzades Total de centres on shan realitzat sessions Total participants en les sessionsBarcelona, desembre de 20129 10. 7. Annexes 10 11. Annex 1 Consells de seguretat per a la gent gran1. No obris la porta a desconeguts.Mira sempre per lespiell i fes s de la cadena de seguretat de la porta. No obris laporta de la finca ni la de casa a desconeguts. Quan entris a la finca vigila que no hi hagialguna persona desconeguda a linterior. Si desconfies, demana que tacompanyin.2. No donis informaci per telfon.No donis cap dada personal ni bancria per telfon. Desconfia sempre de qui et diguique has guanyat un premi o un regal. Solen ser un engany o una trampa.3. Evita parlar amb desconeguts.No donis cap informaci a persones desconegudes. En cap cas tampoc no donis dadespersonals (adrea, nmero de telfon....) No acceptis cap regal, ni compris res alcarrer. No facis cas de qui et digui que portes el vestit tacat.4. No mostris les joies.Cal que portis les joies de manera discreta. No s convenient portar-ne moltes. En casde dur-les al coll, dissimula-les sota la roba.5. Vigila quan surtis de les entitats bancries.No surtis mai de les entitats bancries ni dels caixers automtics amb els diners a lavista. Procura anar acompanyat/da i no treguis grans quantitats de diners.6. Vigila als caixers automtics.Procura fer-ne s quan loficina on siguin estigui oberta al pblic. Si est tancada, passael pestell i no deixis la cartera sobre el caixer mentre fas les operacions. Evita utilitzarels caixers que estiguin al carrer.7. Controla la bossa de m.Porta la bossa sempre en bandolera i pel costat de les faanes dels edificis, mai pelcostat de la calada, ja que pots patir una estrebada.8. Vigila les teves pertinences.Evita portar al mateix lloc els diners, les claus i la documentaci personal (DNI,targetes, carnets...); distribueix-los en diferents espais. Si tasseus, tingues la bossa dem agafada amb les mans o entre les cames, mai penjada a la cadira. 11 12. 9. Controla la cartera.Evita portar la cartera a la butxaca del darrere dels pantalons. Els millors llocs sn lesbutxaques interiors. Si lhas de portar darrere, fes-ho amb el bot de la butxaca delpantalon cordat. Vs amb compte amb les empentes i les aproximacions sospitoses.10. Vs amb compte a les cues.Vigila la teva bossa de m o la teva cartera quan estiguis en una cua. s un momentque els carteristes aprofiten per intentar el furt. No portis la motxilla a lesquena nideixis cap cremallera de la bossa oberta.11. Porta noms el que necessitis.Cal evitar portar objectes, claus i documentaci que no siguin imprescindibles. En casde robatori, ho perdries tot.12. Escull b la teva bossa de m.Evita dur la motxilla o la bossa a lesquena en llocs molt concorreguts. Recorda dursempre la bossa ben tancada. Les ms segures sn les que porten cremallera.Per qualsevol emergncia truca al telfon 112 12 13. Annex 2 Consells de mobilitat per a la gent gran1. Camina sempre per les voreres.s el lloc segur per als vianants. Guarda una distncia segura respecte als vehicles quecirculen per la calada.2. Evita caminar pel carril bici o per la calada.Conviure amb la resta dusuaris de la via pblica vol dir respectar el seu espai.3. Creua el carrer pels passos de vianants.Mira a dreta i esquerra i assegurat que no vingui cap vehicle que sigui massa a prop.4. En els passos de vianants amb semfor, creua en verd.Per creuar, no s suficient anar a buscar el pas de vianants; cal esperar que el semforestigui verd. Si est vermell aturat.5. En els passos de vianants sense semfor, cal tenir ms precaucions.Malgrat tenir-hi la preferncia, als passos sense semfor els vianants sn la part msfeble. Per tant, vigila i no te la juguis.6. A lhora de creuar presta especial atenci als vehicles que giren.Extrema les mesures de precauci als passos on hi ha gir de vehicles. Sempre hi pothaver un conductor despistat.7. El cam ms curt no sempre s el ms segur.Creua el carrer sempre en lnia recta, mai en diagonal; potser haurs de travessar dospassos de vianants en comptes dun, per guanyars en seguretat.8. Com a passatgers dun vehicle, cal entrar i sortir per la porta que doni a la vorera.No thas de posar en perill tu, ni posar-hi els altres.9. Utilitza sempre el cintur de seguretat.Cordar-se sempre el cintur, tant al davant, com al darrere del vehicle, s un petit gestque salva vides. 13 14. 10. Com a passatger/a dun transport pblic respecta les seves normes ds.Utilitzar els llocs segurs durant les esperes i agafar-se correctament a les barres desubjecci, evitar situacions de risc.11. Compte amb les distraccions i no imitis a qui no compleix les normes.No truquis per telfon ni envis missatges mentre creues un carrer. Veure que altresvianants travessen el carrer amb el semfor vermell no vol dir que tu ho hagis de fer.12. Dna exemple: si vas amb infants, compleix les normes.Cal que recordis que els infants imiten conductes i no aprenen pel que sels diu sin pelque veuen. 14 15. Annex 3 Presentaci Consells de seguretat per a la gent gran 15 16. 16 17. 17 18. 18 19. 19 20. Annex 4 Presentaci Consells de mobilitat per a la gent gran 20 21. 21 22. 22