com mesurar l’impacte de la sostenibilitat

of 13 /13

Author: others

Post on 06-Jul-2022

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Presentación de PowerPointCom mesurar l’impacte de la sostenibilitat en l’activitat turística?
Alba Lajusticia Ramón Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió
Plataforma d’informació estadística, coneixement i intel·ligència turística de la Destinació Barcelona
Estudis ad-hoc
Mobilitat
Ecològic
Soroll
Ecològic
Font: Observatori del Turisme a Barcelona: ciuat i regió.2018-2019
Social
Acessiblitat
7,68
Turistes
Valoració de “L'accessibilitat per a persones amb dificultats per moure's” (escala del 0 al 10)
Font: Observatori del Turisme a Barcelona: ciuat i regió
Social
72,9%
16,6%
No contesta
Sí No No sap/ No contesta
En general, creu que el turisme és més aviat beneficiós o més aviat perjudicial per la ciutat de Barcelona?
Creu que el turisme és beneficiós per la seva comarca?
Aplicacions pràctiques
Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona
Projecte Biosphere