triangulació presentació

18
TRIANGULACIÓ 3r ESO

Upload: arualgarciag

Post on 29-Jul-2015

103 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

TRIANGULACIÓ3r ESO

QUÈ ÉS LA TRIANGULACIÓ?• Materials: fusta o acer.• Forma: combinant triangles• Propietats: duresa, rigidesa, resistent i lleugera.

ESTRUCTURES CONEGUDES

Torre Eiffel

ESTRUCTURES CONEGUDESPont de Sidney

3. Elements més importants de les estructures triangulades

1. BARRES: PERFILS D’ACER

Perfil en I

Perfil en T

Perfil en UPerfil en L

2. TIRANTS o TENSORS: elements que suporten vigues, columnes o altres elements de l’estructura

3. Elements més importants de les estructures triangulades

3. NUSOS: les unions entre barres

3. Elements més importants de les estructures triangulades

3. NUSOS: les unions entre barres

3. Elements més importants de les estructures triangulades

Barres: Nusos:

6 5

Barres: Nusos:

21 12

CONSTRUCCIÓ D’UN PONT AMB LA TÈCNICA DE TRIANGULACIÓ

FASE 1Materials: Fulls A3 i A4

Cartró per simular la base de l’estructuraPalletes per realitzar els diferents elements de que

constarà l’estructura.Pegament termoplàstic per efectuar les unions entre els

diferents elements de l’estructura.

Condicions: El pont ha de mesurar: Com a màxim: 40x10x15

Com a mínim: 30x6x10(longitud x amplada x altura

cm)

FASE 2

1. Realitzar 3 Esbossos, un per cada membre del grup

2. Passar a net els 3 croquis amb les corresponents cotes a la fitxa.

FASE 2

3. Omplir el caixetí

4. Debatre quin dels 3 ponts és el més adient per construir.

5. Realitzar el plànol de la estructura escollida en Din A3- Planta, Alçat i Perfil amb les cotes corresponents-Caixetí omplert

FASE 3

FASE 4 i 5

6. Construcció del pont i redactat de la Memòria Tècnica.

7. Reportatge fotogràfic amb 6 o 7 fotografies.- 1 o 2 Din A4-Peu de foto explicant què és la foto.

DOCUMENTS A ENTREGAR

AVALUACIÓ A CLASSE

AVALUACIÓ TOTAL

BONA FEINA