sejarah presentation.pptx

Post on 07-Jul-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  1/14

  VIDEO YANG DISEDIAKAN OLEH KUMKAMI.

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  2/14

  PERLEMBAGA

  RAKYAT 19

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  3/14

  DR.BURHANUDDIN AL-HELMY

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  4/14

  1. SINGAPURA DISATUKAN DENGAN TANMELAYU.

   TANAH MELAYUSING

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  5/14

  2.SEBUAH KERAJAAN PUSAT DAN MAJMAJLIS NEGERI DIPILIH.

  Pulau P!a!"

   M # l a $ a

      J   %    &

    %   '

  Pa&a!"

  S    #   

  l    a   !    "   %   '    

  K#'a(aa! Pu)a*

  K  # l  a ! * a ! 

  P#'a$

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  6/14

  +.RAJA-RAJA MELAYU AKAN MEMPUNYAI KUASSEBENAR DAN BERTANGGUNGJA,AB KEPAD

  RAKYAT.

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  7/14

  4.KEDUDUKAN ORANG MELAYU AKANDIKEMBALIKAN.

  Ba$la& &a$ )*#/aa$a! 0#'$a!$#a0a %'a!"#la3u.

  O'a!" #la3u

  &a'u)la& #u3&a$$#)*#/aa!

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  8/14

  5.ADAT ISTIADAT DAN AGAMA ISLAMDIKA,AL OLEH ORANG MELAYU

  O'3a!

  a)l

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  9/14

  .KERAKYATAN YANG SAMA RATA

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  10/14

  7.MERAH DAN PUTIH MENJADI ,ARNBENDERA TANAH MELAYU

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  11/14

  8.BAHASA MELAYU HARUSLAH MENJABAHASA KEBANGSAAN DAN RASMI

  Ba&a)a M#la3uBa&a)a

  $#a!")aa!$a

  9 PERTAHANAN DAN HAL EH,AL LUAR NEGE

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  12/14

  9.PERTAHANAN DAN HAL EH,AL LUAR NEGEHARUSLAH MENJADI TANGGUNGJA,AB BERSA

  BRITISH DAN TANAH MELAYU.

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  13/14

  1.,ARGANEGARA TANAH MELAYU HADINAMAI MELAYU

  ,a'"a!#"a'a Ta!a& #la3u&a'u) 0!aa

  M#la3u B#*ul

  B#*ul

  B#*ul

  B#*ul

  B#*u

  B#*ul

 • 8/18/2019 sejarah presentation.pptx

  14/14

  S#$a! *#'a

  $a)