orientació acadèmica - desprès de l'eso?

of 34 /34
Orientacions Acadèmiques 2013

Author: ies-escola-intermunicipal-del-penedes

Post on 12-Jun-2015

116 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dossier informatiu sobre les sortides un cop s'ha acabat el 4t d'ESO. Realitzat per Josep Perea.

TRANSCRIPT

  • 1. OrientacionsAcadmiques2013

2. 1. Orientaci acadmica 2013. Resum general.2. PQPI (Programa de Qualificaci Professional Inicial).3. Prova daccs a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitj).4. Estudis que podem cursar amb el ttol de la ESO (Educaci Secundria Obligatria).5. CFGM.6. Prova daccs a CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior).7. Estudis posteriors a CFGM o a Batxillerats.8. Batxillerats. 8.1. Matries de la modalitat dhumanitats i cincies socials. 8.2. Matries de la modalitat de cincies i tecnologia. 8.3. Matries de la modalitat darts.9. Treball de recerca.10. Selectivitat. 10.1. Estructura i qualificaci de les PAU (Proves dAccs Universitari). 10.2. Qualificaci de la fase general i nota daccs. 10.3. Adscripci de matries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels ttols universitaris de grau. 10.4. Ponderacions de les matries de modalitat de 2n de Batxillerat. 10.5. Notes de tall 1 Assignaci Juny 2012. 3. Orientacions acadmiques 2013:Quan els alumnes acaben 4t d ESO o fan 17 anys el mateix any que es presenten a la prova daccsa CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitj), les sortides que tenen sn les segents: PQPI o altres:Cursos que es fan per alumnes que no tenen la ESO, a la comarca sofereixen a Vilafranca, nosaltres oferimun de restauraci.El Servei dOcupaci de Catalunya promou, mitjanant aquesta convocatria, la concessi de subvencionsper realitzar el Programa de Qualificaci Professional Inicial. Aquest programa t com objectiu oferir a lespersones joves, entre 16 i 24 anys, la formaci bsica i professional que els permeti una inserci social ilaboral satisfactria i tamb la seva continutat formativa. Podeu trobar tota la informaci a les pgines: Web PQPI del GENCATEspai Virtual PQPI A lndex 4. Prova daccs a CFGM:Quan els alumnes acaben 4t d ESO sense el ttol de la ESO o fan 17 anys el mateix any que espresenten a la prova daccs a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitj) poden presentar-se per lliure a laprova daccs a CFGM. La prova es fa en determinats centres de Catalunya, els alumnes es presenten perlliure amb un certificat de la escola que justifica que han estat escolaritzats un mnim dhores al llarg delcurs. Es pot estar exempt de fer la prova daccs a CFGM i accedir-hi si sha cursat en un curs anterior isuperat els mduls obligatoris (A i B) dun programa de qualificaci inicial (amb una qualificaci final igual osuperior a 8). Els alumnes es poden presentar a la prova daccs a CFGM mentre cursen 4t dESO si tenen 17 anys. Podeu trobar tota la informaci a la pgina web: La inscripci sha de fer per Internet, des de la pgina web del Departament dEnsenyament:Formulari inscripci prova daccs a CFGM Ajuda per tramitaci per internetEstudis que podem cursar amb el ttol de la ESO: A lndex 5. Cicles Formatius de Grau Mitj:Estan dividits en famlies professionals.Grups ditineraris de les famlies professionals ( i cicles formatius) de formaci professional:Trobareu tota la informaci i la documentaci necessria a les webs:Quins oferim a la Escola Intermunicipal del Peneds? A lndex 6. Accs a CFGS (cicles formatius de grau superior):Poden accedir als CFGS des del Batxillerats de forma directa o superant el curs daccs a CFGS uncop aprovat un CFGM de la mateixa famlia. Si tens ms de 19 anys pots fer el curs daccs a CFGS sensehaver fet un CFGM.Per poder fer el curs daccs a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durantlany 2013. Tamb la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant lany 2013) i tenenun ttol (o el resguard dun ttol) de tcnic o tcnica del mateix grup ditineraris al qual pertany el cicleformatiu de grau superior pel qual fan la prova daccs. La prova es porta a terme als instituts dependentsdel Departament dEnsenyament que determinin els serveis territorials i el Consorci dEducaci deBarcelona. Podeu trobar tota la informaci a la pgina: La inscripci sha de fer per Internet, des de la pgina web del Departament dEnsenyament: Formulari inscripci curs daccs a CFGS Ajuda per tramitaci per internetPDF informatiuEstudis posterior a CFGM o Batxillerat:Laccs a la Universitat des de CFGS s directe. Per es pot fer la selectivitat per millorar notes. A lndex 7. Batxillerats:A lndex 8. Matries de la modalitat dhumanitats i cincies socials:A lndex 9. A lndex 10. Matries de la modalitat de cincies i tecnologia: 11. Matries de la modalitat darts: A lndex 12. A lndex 13. Treball de Recerca:El treball de recerca s una activitat dinvestigaci que ha de fer tot lalumnat de batxillerat. Sha diniciarpreferentment durant el primer curs i presentar obligatriament durant el segon curs.Selectivitat:Els exmens que han de fer els alumnes a la selectivitat depenen dels estudis que vulguin cursar.Sha de tenir en compte a lhora de triar el batxillerat els segents factors: - Estudis posterior que es volen fer. - Assignatures que necessitaran als estudis universitaris preferentment. - Nota de ponderaci de les assignatures. Les assignatures tenen una nota de ponderaci de 0,1 o 0,2. Aix a la prctica significa que si tenen un examen amb un 6 aquesta nota es multiplica pel factor de ponderaci i se li suma a la nota original: 6*0,1+6 = 6,6 o 6*0,2+6=7,2. Amb el que es poden obtenir notes amb un valor fins a 12. - Shan dexaminar de dues assignatures de modalitat del batxillerat que han cursat per poden examinar-se de fins a 4 assignatures de les que noms compten les 3 millors notes obtingudes. - Han de tenir en compte que poden examinar-se dassignatures que no tinguin factor de ponderaci i encara i aix obtenir una nota ms alta. Per exemple, si treuen un 8 duna assignatura sense factor de ponderaci els hi queda un 8; per si noms han tret un 6 duna assignatura amb factor de ponderaci 0,2 obtindrien un 7,2 que s una nota menor per fer les mitjanes. Per aix s important que trin les assignatures amb possibilitat dobtenir una nota ms elevada a la selectivitat per sense oblidar que han de fer aquelles que siguin necessries pels estudis universitaris, tot i que desprs no es presentin a examen a la selectivitat. Tamb sha de tenir present que poden aprovar la selectivitat fent nicament lexamen de les matries comunes sense fer cap examen de les optatives, per aix suposa que la nota mxima que es pot treure en aquest cas s un 10 quan amb optatives pots arribar al 14. A alguns estudis la nota de tall s un 5, per tant, no caldria examinar-se de les optatives. Informaci PAAU 2013 Estructura PAAU 2013Exmens PAAU 2012Portal AccesNet A lndex 14. Estructura i qualificaci de les PAU:* Matries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relaci de matries de modalitat del batxillerat quees vinculen a les proves daccs a la universitat [DOGC 9.7.2009]. Anlisi musical Geografia BiologiaGrec Cincies de la terra i del medi ambient Histria de lart Cultura audiovisual Literatura catalana Dibuix artstic Literatura castellana Dibuix tcnic Llat Disseny Matemtiques aplicades a les cincies socials Economia de lempresa Matemtiques Electrotcnia Qumica FsicaTecnologia industrial A lndex 15. Qualificaci de la fase general i Nota daccsLa qualificaci de la fase general (QFG) s la mitjana aritmtica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis esqualifica amb una puntuaci de 0 a 10 punts. s condici indispensable tenir una qualificaci de la fasegeneral (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccs.Nota daccs. Es considera que un estudiant ha superat la prova daccs a la universitat si obt una notaigual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el40% de la qualificaci de la fase general, s a dir:Nota daccs = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificaci mitjana de batxilleratQFG = qualificaci de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) Aquesta nota daccs (mnim 5 i mxim 10) t validesa indefinida.Qualificaci de la fase especficaCada estudiant pot examinar-se dun mxim de tres matries de modalitat de batxillerat, distintes alexaminada en la fase general. Cada matria examinada com a fase especfica ser qualificada per separat,amb una puntuaci de 0 a 10 punts. Es considerar superada cada matria si sobt una qualificaci igual osuperior a 5. Les qualificacions de les matries de la fase especfica tindran validesa per a laccs a launiversitat durant els dos cursos acadmics segents a la superaci daquestes. Nota dadmissiLactual model daccs a la universitat diferencia entre la superaci de les PAU i el procediment dadmissi:lestudiant obt una nota dadmissi especfica per a cada ttol de grau i universitat on solliciti ser adms.La nota dadmissi (mnim 5 i mxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de lesmatries de la fase especfica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, per,que aquestes matries estiguin vinculades a la branca de coneixement en qu sinscriu el ttol de grau ones fa la preinscripci.Es calcula amb la frmula: Nota dadmissi = Nota daccs + a M1 + b M2M1, M2 = les dues qualificacions de matries superades a la fase especfica que, un cop ponderades,proporcionin una millor nota dadmissia, b = parmetres de ponderaci de les matries de la fase especfica (0,1 o 0,2)Els parmetres de ponderaci de les matries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques deconeixement dels ttols de grau, que seran daplicaci per a laccs a la universitat en la preinscripci de2010, es poden consultar al web: A lndex 16. Adscripci de matries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels ttols universitaris de grau Branques de coneixement dels ttols de grauMatries de modalitat de batxillerat Cincies Cincies Arts iEnginyeria iCincies de lasocials i Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relaci de HumanitatsArquitectura salutjurdiquesmatries de modalitat de batxillerat que es vinculen a lesproves daccs a la universitat [DOGC 9.7.2009].Anlisi musical BiologiaCincies de la terra i del medi ambient Cultura audiovisual Dibuix artstic Dibuix tcnic Disseny Economia de lempresa Electrotcnia FsicaGeografia Grec Histria de lart Literatura catalana Literatura castellana Llat Matemtiques aplicades a les cincies socials MatemtiquesQumica Tecnologia industrial 17. Ponderacions:Ponderacions any 2013:Ponderacions any 2014:Ponderacions any 2015:Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen2n de batxillerat o CFGS. 1r de batxillerat.4t dESO.Ponderacions any 2013: 18. A lndex 19. A lndex 20. A lndex 21. A lndex 22. A lndex 23. A lndex 24. A lndex 25. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaci Ordre alfabtic per centre destudiConvocatria de juny 2012PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodiNom del centre destudi Poblaci Univ. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final delprocs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)Estudis de grau i ttols propis41029 Administraci dempreses i gesti de la innovaciMatar UPF805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041035 Administraci dempreses i gesti de la innovaci / Turisme i gesti del lleureMatar UPF 25 5,2745,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041032 Administraci dempreses i gesti de la innovaci -semipresencial / nocturn- Matar UPF40 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011033 Administraci i direcci dempresesBarcelona UB 9507,5927,4166,7306,7305,0005,0005,0005,00021014 Administraci i direcci dempresesCerdanyola del VallsUAB 1608,4348,3056,7906,7906,1886,1885,0005,00041008 Administraci i direcci dempresesBarcelonaUPF 160 10,8889,7826,4006,4005,8135,8135,0005,00061003 Administraci i direcci dempresesLleida UdL 2205,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071002 Administraci i direcci dempresesReus URV 1506,4906,2525,0005,0006,7506,7505,0005,00071004 Administraci i direcci dempresesTortosaURV505,0205,0005,0005,0005,7505,0005,0005,00081003 Administraci i direcci dempresesGirona UdG708,0608,0046,2706,2707,3137,3135,0005,00091003 Administraci i direcci dempresesVicUVic 405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031002 Administraci i direcci dempreses "Centre universitari EAE"BarcelonaUPC 1305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031001 Administraci i direcci dempreses "EUN Caixa dEstalvis de Terrassa" Terrassa UPC 1805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021099 Administraci i direcci dempreses (docncia en angls) Cerdanyola del VallsUAB 708,2507,686 6,6706,6705,0005,0005,0005,00011064 Administraci i direcci dempreses / Dret Barcelona UB60 10,276 10,1486,6006,6006,3756,3755,0005,00021098 Administraci i direcci dempreses / Dret Cerdanyola del VallsUAB809,2409,2405,0005,0006,0636,0635,0005,00041034 Administraci i direcci dempreses / Economia i DretBarcelonaUPF40 12,080 12,0806,5206,5205,8755,8755,0005,00011066 Administraci i direcci dempreses / Matemtiques Barcelona UB208,3647,6306,6506,6505,0005,0005,0005,00071003 Angls TarragonaURV50 5,7685,000 7,2005,0005,0005,0005,0005,00011001 Antropologia social i cultural Barcelona UB 1605,8005,0207,8307,7477,5635,0005,0005,00021006 Antropologia social i cultural Cerdanyola del VallsUAB805,7065,0005,0005,0006,9385,0005,0005,00011029 ArqueologiaBarcelona UB806,8926,0517,3607,3606,8136,4385,0005,00021007 ArqueologiaCerdanyola del VallsUAB806,1705,0005,0005,0007,0635,0006,1676,16731007 Arquitectura Sant Cugat del VallsUPC608,6808,6806,4376,4375,0005,0005,0005,00031056 Arquitectura BarcelonaUPC 3808,1668,1146,4706,4705,0005,0005,0005,00071035 Arquitectura Reus URV606,6005,0006,2705,0006,7505,0005,0005,00081004 Arquitectura Girona UdG407,3786,4046,1706,1605,6255,6255,0005,00031064 Arquitectura -febrer-Sant Cugat del VallsUPC606,9826,1506,2606,2605,0005,0005,0005,00021020 Arts i disseny "Massana" BarcelonaUAB906,8005,0006,1205,0006,0945,0005,0005,00081005 Audiovisual i multimdia Girona UdG505,2025,0005,0005,0005,6255,0005,0005,00011053 Belles artsBarcelona UB 3007,4167,1477,2907,2906,1886,1886,0006,00011002 Biologia Barcelona UB 160 10,260 10,0587,1307,1306,5636,5635,0005,00021009 Biologia Cerdanyola del VallsUAB80 10,196 10,0107,3507,3506,5636,5635,0005,00081006 Biologia Girona UdG 1059,0208,5045,0005,0005,0005,0005,0005,00091018 Biologia VicUVic 705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021008 Biologia ambiental Cerdanyola del VallsUAB60 10,105 10,1047,2007,2007,9387,9385,0005,00041001 Biologia humanaBarcelonaUPF60 11,520 11,4068,1208,1206,3136,3135,0005,00011003 Bioqumica Barcelona UB60 10,946 10,7587,4007,4005,6255,6255,0005,00021011 Bioqumica Cerdanyola del VallsUAB60 10,926 10,5406,3206,3206,0636,0635,0005,00071005 Bioqumica i biologia molecularTarragonaURV40 10,5709,7766,1006,1005,0005,0005,0005,00011004 BiotecnologiaBarcelona UB80 11,272 10,7487,1907,0005,5635,5635,0005,00021012 BiotecnologiaCerdanyola del VallsUAB80 11,014 10,5386,3606,3205,6885,6885,0005,00061005 BiotecnologiaLleida UdL50 10,1929,4016,0306,0305,0005,0005,0005,00071006 BiotecnologiaTarragonaURV40 10,0259,8566,0406,0405,0005,0005,0005,00081007 BiotecnologiaGirona UdG60 10,1409,4705,0005,0005,3755,3755,0005,00091004 BiotecnologiaVicUVic 705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061001 Cincia i salut animal Lleida UdL607,8005,0006,2505,0005,0005,0005,0005,00011054 Cincia i tecnologia dels aliments Barcelona UB807,6907,3407,0007,0005,8755,8755,0005,00021021 Cincia i tecnologia dels aliments Cerdanyola del VallsUAB608,1267,8866,8906,8905,0635,0635,0005,00061008 Cincia i tecnologia dels aliments Lleida UdL405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021013 Cincia poltica i gesti pblicaCerdanyola del VallsUAB 1406,3525,6025,0005,0005,1255,1255,0005,00011005 Cincies ambientalsBarcelona UB808,7268,2765,0005,0006,4386,4385,0005,00021024 Cincies ambientalsCerdanyola del VallsUAB908,4238,0965,0005,0005,6255,6255,0005,00081008 Cincies ambientalsGirona UdG806,3445,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00091027 Cincies ambientals / Tecnologia i gesti alimentriaVicUVic50 5,0005,0005,0005,0005,2505,0005,0005,0001 26. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaci Ordre alfabtic per centre destudiConvocatria de juny 2012PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodiNom del centre destudi Poblaci Univ. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final delprocs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)Estudis de grau i ttols propis11006 Cincies biomdiques Barcelona UB 140 11,494 11,4187,8037,8036,0006,0005,0005,00021010 Cincies biomdiques Cerdanyola del VallsUAB60 11,684 11,5547,5447,5447,2507,2505,0005,00061004 Cincies biomdiques Lleida UdL45 11,244 10,6567,5107,5106,5006,5005,0005,00011007 Cincies de lactivitat fsica i de lesport Barcelona UB 1508,9208,9207,4307,4306,7306,7305,0005,00081009 Cincies de lactivitat fsica i de lesport Salt UdG 1005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00091001 Cincies de lactivitat fsica i de lesport VicUVic805,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071046 Cincies de lactivitat fsica i de lesport AmpostaURV 605,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00041038 Cincies de lactivitat fsica i de lesport Matar UPF805,6905,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061007 Cincies de lactivitat fsica i lesportLleida UdL 1207,8877,7305,0005,0005,0005,0005,0005,00041009 Cincies empresarials - Management BarcelonaUPF 1709,2168,8445,0005,0005,0005,0005,0005,00031060 Cincies i tecnologies de telecomunicaciBarcelonaUPC80 8,5067,268 5,0005,0005,0005,0005,0005,00011008 Cincies poltiques i de lAdministraci Barcelona UB 1006,9206,4587,0307,0306,5636,5635,0005,00041010 Cincies poltiques i de lAdministraci BarcelonaUPF 1607,4206,0465,0005,0005,1885,1885,0005,00081010 Cincies poltiques i de lAdministraci Girona UdG705,000 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00011009 Cinema i mitjans audiovisualsTerrassaUB905,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021084 Comptabilitat i finances Sabadell UAB 1606,6166,3545,0005,0005,5005,5005,0005,00081011 Comptabilitat i finances Girona UdG 2105,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011055 Comunicaci audiovisualBarcelona UB508,9608,7425,0005,0007,6257,6255,0005,00021085 Comunicaci audiovisualCerdanyola del VallsUAB809,080 8,802 5,0005,0007,0007,0005,0005,00041002 Comunicaci audiovisualBarcelonaUPF80 10,282 10,2827,1907,1907,9387,9385,0005,00071007 Comunicaci audiovisualTarragonaURV30 8,4407,994 6,4006,4007,3137,3135,0005,00091006 Comunicaci audiovisualVicUVic 60 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081012 Comunicaci cultural Girona UdG407,2886,5245,0005,0006,1256,1255,0005,00011067 Comunicaci i indstries culturals Barcelona UB 1008,4848,4845,0005,0005,6255,6255,0005,00061009 Comunicaci i periodisme audiovisualsLleida UdL508,051 5,000 6,3305,0005,0005,0005,0005,00011056 Conservaci-restauraci de bns culturalsBarcelona UB507,5846,8568,1408,1406,1256,1256,3336,33311010 Criminologia Barcelona UB 1407,7067,5217,4207,4207,7507,7505,0005,00021068 Criminologia Cerdanyola del VallsUAB807,8567,3146,9706,9707,5637,5636,8336,83381013 Criminologia Girona UdG607,2045,6187,1527,1526,6886,6885,0005,00041011 Criminologia i poltiques pbliques de prevenci BarcelonaUPF808,0807,4426,7206,7207,0007,0005,0005,00020294 Direcci de comer i distribuci (Ttol propi -no homologat-)Terrassa UAB505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00020224 Direcci hotelera (Ttol propi -no homologat-) Cerdanyola del VallsUAB905,000 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00011057 DissenyBarcelona UB509,4469,2046,9106,9106,6886,6885,0005,00091007 Disseny "BAU"BarcelonaUVic150 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00021015 Disseny "Eina" BarcelonaUAB 1105,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041012 Disseny "Elisava"BarcelonaUPF 2005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011012 Dret Barcelona UB 4308,0557,8127,4907,4906,9906,9385,0005,00021086 Dret Cerdanyola del VallsUAB 2507,6387,4767,0107,0106,5006,5005,0005,00041013 Dret BarcelonaUPF 3009,5988,7227,2007,2006,3756,3755,0005,00061010 Dret Lleida UdL 1006,6806,4586,2406,2405,2505,2505,0005,00071008 Dret TarragonaURV 125 7,1206,667 6,4106,2405,1255,1255,0005,00081015 Dret Girona UdG 1706,5206,1166,8406,8407,4387,4385,0005,00011065 Dret / Cincies poltiques i de lAdministraciBarcelona UB209,3509,3508,5008,5007,7507,7505,0005,00011070 Dret / Gesti i Administraci pblicaBarcelona UB207,0905,3129,3606,7906,8756,8755,0005,00011058 Economia Barcelona UB 3507,2807,0106,3436,3435,0005,0005,0005,00021070 Economia Cerdanyola del VallsUAB 1607,0826,8175,0005,0005,0635,0635,0005,00041014 Economia BarcelonaUPF 160 10,0489,7066,0896,0895,0005,0005,0005,00071009 Economia Reus URV50 5,8485,000 8,4105,0006,4385,0005,0005,00081016 Economia Girona UdG606,5305,7506,0816,0816,6886,6885,0005,00091905 Economia / Estadstica Barcelona UB-UPC20 6,6786,330 5,0005,0006,5006,5005,0005,00011013 Educaci infantilBarcelona UB 2409,3009,2197,3307,3306,3756,3755,0005,00021016 Educaci infantilCerdanyola del VallsUAB 1509,6669,6667,4567,4566,7206,7205,0005,00021017 Educaci infantilManresaUAB806,8725,0006,2305,0006,2505,0005,0005,00061011 Educaci infantilLleida UdL 1207,6187,1966,6506,6505,1255,1255,8335,83371010 Educaci infantilTarragonaURV 120 8,0407,646 7,0006,9006,2506,2505,0005,0002 27. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaciOrdre alfabtic per centre destudi Convocatria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anysSigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi PoblaciUniv. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs) Estudis de grau i ttols propis71029 Educaci infantil TortosaURV40 7,4626,850 7,1006,9106,2506,2505,0005,00071034 Educaci infantil El VendrellURV40 8,2868,143 7,8707,8707,2507,2505,0005,00081017 Educaci infantil Girona UdG809,0429,0427,3407,3406,2506,2505,0005,00091008 Educaci infantil VicUVic1205,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011014 Educaci primria Barcelona UB 5608,6588,5707,4607,4606,5006,5005,0005,00021018 Educaci primria Cerdanyola del VallsUAB 2258,9048,9047,4107,4106,6886,6885,0005,00061012 Educaci primria Lleida UdL 1957,346 5,196 6,1306,1005,0005,0005,0005,00071011 Educaci primria TarragonaURV 120 8,2808,160 7,0907,0906,2506,2505,0005,00071033 Educaci primria TortosaURV40 7,7487,158 7,5007,5005,0005,0005,0005,00081018 Educaci primria Girona UdG 1808,1598,1247,1607,1606,5006,5005,0005,00091009 Educaci primria VicUVic1205,0005,0005,0005,0005,1885,0005,0005,00021102 Educaci primria (docncia en angls)Cerdanyola del VallsUAB758,0605,4007,8905,0005,2505,2505,0005,00011015 Educaci social Barcelona UB 1808,524 8,524 7,3907,3907,0407,0405,6675,66721019 Educaci social Cerdanyola del VallsUAB808,4548,4287,3407,3407,2507,2507,3337,33361013 Educaci social Lleida UdL807,0005,0005,0005,0006,1255,0005,0005,00071012 Educaci social TarragonaURV50 7,7337,733 6,8306,8306,5006,0005,0005,00081019 Educaci social Girona UdG607,5867,2806,8106,8106,8136,8135,0005,00091010 Educaci social VicUVic 505,0005,0006,3925,0005,0005,0005,0005,00021087 Empresa i tecnologiaSabadell UAB806,7446,4756,4606,4605,0005,0005,0005,00061006 Enginyeria agrria i alimentriaLleida UdL805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031003 Enginyeria agrcola CastelldefelsUPC505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071036 Enginyeria agroalimentriaTarragonaURV40 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00081032 Enginyeria agroalimentriaGirona UdG405,000 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00031017 Enginyeria agroambiental i del paisatge CastelldefelsUPC505,0005,0006,2905,0005,0005,0005,0005,00031004 Enginyeria alimentriaCastelldefelsUPC505,000 5,000 5,6005,0005,0005,0005,0005,00011059 Enginyeria biomdicaBarcelona UB40 11,166 11,1507,7707,7705,8135,8135,0005,00031051 Enginyeria biomdicaBarcelonaUPC50 10,578 10,0565,6155,6155,0005,0005,0005,00041033 Enginyeria biomdicaBarcelonaUPF30 10,956 10,4305,0005,0005,0005,0005,0005,00031013 Enginyeria civilBarcelonaUPC 1408,8177,1056,4206,4205,0005,0005,0005,00031057 Enginyeria daeronavegaciCastelldefelsUPC80 10,1669,9125,0005,0005,0005,0005,0005,00031018 Enginyeria daeroportsCastelldefelsUPC409,0728,9205,0005,0005,0005,0005,0005,00041017 Enginyeria de disseny industrial "Elisava"BarcelonaUPF 1205,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031006 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Vilanova i la Geltr UPC807,5587,1406,5306,5305,0005,0005,0005,00031022 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Terrassa UPC609,2809,2806,5906,5906,0006,0005,0005,00031058 Enginyeria de la construcciBarcelonaUPC 1505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031052 Enginyeria de lenergia BarcelonaUPC60 10,370 10,3386,5206,5207,6257,6255,0005,00011060 Enginyeria de materials Barcelona UB406,0605,0005,6105,0005,0005,0005,0005,00031025 Enginyeria de materials BarcelonaUPC408,2907,8065,0005,0005,0005,0005,0005,00031069 Enginyeria de recursos energtics i minersManresaUPC405,0005,0005,8425,0006,6885,0005,0005,00031009 Enginyeria de sistemes audiovisuals BarcelonaUPC408,5768,5765,0005,0005,0005,0005,0005,00031010 Enginyeria de sistemes audiovisuals Terrassa UPC605,048 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00031011 Enginyeria de sistemes biolgicsCastelldefelsUPC505,6025,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021088 Enginyeria de sistemes de telecomunicaci Cerdanyola del VallsUAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031012 Enginyeria de sistemes de telecomunicaci CastelldefelsUPC 1205,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031050 Enginyeria de sistemes de telecomunicaci BarcelonaUPC809,1909,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031014 Enginyeria de sistemes electrnicsBarcelonaUPC805,6885,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031065 Enginyeria de sistemes TICManresaUPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000Enginyeria de tecnologia i disseny txtil / Enginyeria elctrica / Enginyeria electrnica31015 Terrassa UPC 2706,6365,9705,0005,0005,0005,0005,0005,000industrial i automtica / Enginyeria mecnica / Enginyeria qumica31016 Enginyeria dedificaci BarcelonaUPC 3005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061016 Enginyeria dedificaci Lleida UdL505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081020 Enginyeria dedificaci Girona UdG905,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031048 Enginyeria dedificaci -febrer-BarcelonaUPC705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021022 Enginyeria dorganitzaci industrial "EU Salesiana de Sarri" BarcelonaUAB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031019 Enginyeria elctricaManresaUPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 3 28. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaciOrdre alfabtic per centre destudi Convocatria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anysSigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodiNom del centre destudiPoblaciUniv. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs) Estudis de grau i ttols propis31053 Enginyeria elctricaBarcelonaUPC 100 7,670 7,3046,1006,1005,0005,0005,0005,00071037 Enginyeria elctricaTarragonaURV 905,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081040 Enginyeria elctricaGirona UdG405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021023 Enginyeria elctrica "EU Salesiana de Sarri" BarcelonaUAB405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031021 Enginyeria elctrica / Enginyeria electrnica industrial i automtica / Enginyeria mecnica Vilanova i la Geltr UPC 2005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011017 Enginyeria electrnica de telecomunicaci Barcelona UB505,7705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021089 Enginyeria electrnica de telecomunicaci Cerdanyola del VallsUAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031023 Enginyeria electrnica industrial i automticaManresaUPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031054 Enginyeria electrnica industrial i automticaBarcelonaUPC 1208,7368,1925,0005,0005,6885,6885,0005,00071038 Enginyeria electrnica industrial i automticaTarragonaURV60 6,158 5,0005,5405,0005,0005,0005,0005,00081021 Enginyeria electrnica industrial i automticaGirona UdG605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021025 Enginyeria electrnica industrial i automtica "EU Salesiana de Sarri" BarcelonaUAB405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031024 Enginyeria electrnica industrial i automtica / Enginyeria mecnicaMatar UPC905,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061017 Enginyeria en electrnica industrial i automtica Lleida UdL405,3305,0007,6105,0005,0005,0005,0005,00031068 Enginyeria en organitzaci industrial / Enginyeria qumicaIgualada UPC805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041018 Enginyeria en sistemes audiovisuals BarcelonaUPF757,0906,6605,0005,0005,0005,0005,0005,00031049 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval BarcelonaUPC607,0246,8406,6306,6305,6255,6255,1675,16731026 Enginyeria en tecnologies aeroespacials Terrassa UPC60 12,286 12,2486,9606,9606,4386,4385,0005,00031029 Enginyeria en tecnologies industrials BarcelonaUPC 450 10,460 10,3805,0005,0005,0005,0005,0005,00031030 Enginyeria en tecnologies industrials Terrassa UPC 1809,0448,4625,0005,0005,0005,0005,0005,00081041 Enginyeria en tecnologies industrials Girona UdG805,6965,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031031 Enginyeria en vehicles aeroespacialsTerrassa UPC60 11,590 11,5645,9445,9445,2505,2505,0005,00031067 Enginyeria fsica BarcelonaUPC40 11,968 11,9685,0005,0005,0005,0005,0005,00061014 Enginyeria forestal Lleida UdL 1005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00090901 Enginyeria geolgicaBarcelona UPC-UB 405,000 5,0007,0705,0008,1885,0005,0005,00031032 Enginyeria geomtica i topografia BarcelonaUPC705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011018 Enginyeria informticaBarcelona UB706,7106,5806,4106,4105,5005,5005,0005,00021071 Enginyeria informticaCerdanyola del VallsUAB 3005,3305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031037 Enginyeria informticaVilanova i la Geltr UPC505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031059 Enginyeria informticaBarcelonaUPC 4006,6786,6265,0005,0005,0005,0005,0005,00031061 Enginyeria informticaMatar UPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041019 Enginyeria informticaBarcelonaUPF756,7146,4105,0005,0005,0005,0005,0005,00061015 Enginyeria informticaLleida UdL705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071039 Enginyeria informticaTarragonaURV 110 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081042 Enginyeria informticaGirona UdG 1405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011016 Enginyeria informtica / Matemtiques Barcelona UB208,5446,3065,0005,0005,8135,8135,0005,00031038 Enginyeria marina BarcelonaUPC406,5886,4605,0005,0006,6256,6255,0005,00031027 Enginyeria mecnica BarcelonaUPC 2108,4868,2665,0005,0005,0005,0005,0005,00031028 Enginyeria mecnica ManresaUPC755,0005,0006,1305,0005,0005,0005,0005,00061018 Enginyeria mecnica Lleida UdL805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071040 Enginyeria mecnica TarragonaURV60 6,730 6,5006,6606,6605,0005,0005,0005,00081022 Enginyeria mecnica Girona UdG905,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021026 Enginyeria mecnica "EU Salesiana de Sarri"BarcelonaUAB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00091020 Enginyeria mecatrnica / Enginyeria electrnica industrial i automtica VicUVic 505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031045 Enginyeria nutica i transport martimBarcelonaUPC457,3967,3507,7207,7206,5636,5635,0005,00011019 Enginyeria qumicaBarcelona UB707,2526,3675,0005,0005,0005,0005,0005,00021090 Enginyeria qumicaCerdanyola del VallsUAB806,5825,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031034 Enginyeria qumicaManresaUPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031046 Enginyeria qumicaBarcelonaUPC758,7488,4786,8006,8005,0005,0005,0005,00031055 Enginyeria qumicaBarcelonaUPC607,7907,2146,8806,8805,0005,0005,0005,00071041 Enginyeria qumicaTarragonaURV80 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081023 Enginyeria qumicaGirona UdG405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031036 Enginyeria telemtica CastelldefelsUPC805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031047 Enginyeria telemtica BarcelonaUPC605,7465,6805,0005,0005,0005,0005,0005,00041020 Enginyeria telemtica BarcelonaUPF755,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000 4 29. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaci Ordre alfabtic per centre destudiConvocatria de juny 2012PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodiNom del centre destudi Poblaci Univ. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final delprocs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)Estudis de grau i ttols propis71042 Enginyeria telemticaTarragonaURV60 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00031070 Enginyeria telemtica -febrer- CastelldefelsUPC20 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00071013 Enologia TarragonaURV50 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00091902 EstadsticaBarcelona UB-UPC50 5,2555,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00091903 Estadstica aplicada Cerdanyola del VallsUAB-UVic505,0005,000 5,0005,0005,3755,0005,0005,00011021 Estudis anglesos Barcelona UB 1606,5606,3187,4007,4006,5636,5635,0005,00021028 Estudis anglesos Cerdanyola del VallsUAB806,8206,6926,6706,6706,8136,8135,0005,00061025 Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispnics: llengua i literatura Lleida UdL 120 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011022 Estudis rabs i hebreusBarcelona UB505,0005,0006,2005,0005,0005,0005,0005,00021029 Estudis clssics Cerdanyola del VallsUAB405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021072 Estudis dangls i catalCerdanyola del VallsUAB305,5455,0005,0005,0005,2505,0005,0005,00021073 Estudis dangls i de clssiques Cerdanyola del VallsUAB305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021074 Estudis dangls i espanyolCerdanyola del VallsUAB307,5246,8207,0507,0508,3138,3135,0005,00021091 Estudis dangls i francs Cerdanyola del VallsUAB306,2705,0007,2805,0006,8135,0005,0005,00021030 Estudis dsia oriental -japons-Cerdanyola del VallsUAB409,0569,0566,7706,7707,9387,9385,0005,00021067 Estudis dsia oriental -xins-Cerdanyola del VallsUAB407,7127,5166,5906,5907,5637,5635,0005,00021076 Estudis de catal i de clssiquesCerdanyola del VallsUAB305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021077 Estudis de catal i espanyol Cerdanyola del VallsUAB305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021092 Estudis de francs i catalCerdanyola del VallsUAB305,000 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00021093 Estudis de francs i de clssiques Cerdanyola del VallsUAB305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021094 Estudis de francs i espanyolCerdanyola del VallsUAB305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021075 Estudis despanyol i de clssiques Cerdanyola del VallsUAB30 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00091904 Estudis francesosCerdanyola del Valls UAB-UB40 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00041022 Estudis internacionals deconomia i empresa / International Business Economics BarcelonaUPF90 11,668 11,4927,5707,5705,0635,0635,0005,00011023 Estudis literarisBarcelona UB906,1505,7807,7507,7508,0638,0637,0007,00011024 Farmcia Barcelona UB 3509,5608,9587,0007,0005,0805,0805,0005,00011025 Filologia catalana Barcelona UB805,0005,0005,0005,0005,2505,0008,0008,00011026 Filologia clssica Barcelona UB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011027 Filologia hispnicaBarcelona UB 1405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011028 Filologia romnica Barcelona UB405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011061 FilosofiaBarcelona UB 2505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021032 FilosofiaCerdanyola del VallsUAB805,0005,0006,6255,0005,0005,0005,0005,00081024 FilosofiaGirona UdG405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071014 Finances i comptabilitat Reus URV 150 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00011030 Fsica Barcelona UB 1808,0947,7927,5007,5005,0005,0005,0005,00021001 Fsica Cerdanyola del VallsUAB708,9308,0845,0005,0005,1885,1885,0005,00011020 Fsica / MatemtiquesBarcelona UB20 12,222 12,2227,5907,5905,0005,0005,0005,00021005 Fsica / MatemtiquesCerdanyola del VallsUAB20 12,544 12,3587,3907,3905,0005,0005,0005,00021100 Fsica / Qumica Cerdanyola del VallsUAB20 10,672 10,6625,0005,0005,0005,0005,0005,00021034 Fisioterpia ManresaUAB 1605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021095 Fisioterpia Cerdanyola del VallsUAB809,7609,5687,9307,9307,6887,6885,0005,00061019 Fisioterpia Lleida UdL40 8,8127,818 8,0608,0605,9385,9386,1676,16771043 Fisioterpia Reus URV75 8,4567,690 7,9207,9206,6256,6255,0005,00081025 Fisioterpia Salt UdG 1505,6405,5755,0005,0005,6885,6885,0005,00091012 Fisioterpia VicUVic110 5,0005,000 6,1005,0005,0005,0005,0005,00021033 Fisioterpia "Gimbernat" Sant Cugat del VallsUAB 2405,9685,0006,6085,0005,6255,0005,0005,00071048 Fisioterpia TortosaURV 605,0005,000 6,1005,0005,0005,0005,0005,00031039 Fotografia i creaci digital Terrassa UPC40 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00021035 Gentica Cerdanyola del VallsUAB60 11,500 11,4867,5407,5408,0638,0635,0005,00011031 GeografiaBarcelona UB 1005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021036 Geografia i ordenaci del territoriCerdanyola del VallsUAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071015 Geografia i ordenaci del territoriVila-SecaURV40 5,0005,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00061032 Geografia i ordenaci del territori / Histria / Histria de lart Lleida UdL 100 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021063 Geografia i ordenaci del territori -en xarxa- Cerdanyola del VallsUAB405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081026 Geografia, ordenaci del territori i gesti del medi ambient Girona UdG405,0005,0006,4605,0005,0005,0005,0005,0005 30. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaciOrdre alfabtic per centre destudi Convocatria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anysSigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudiPoblaciUniv. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs) Estudis de grau i ttols propis11032 GeologiaBarcelona UB706,044 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00021037 GeologiaCerdanyola del VallsUAB805,0955,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021038 Gesti aeronuticaCerdanyola del VallsUAB657,0005,0006,2005,0006,5635,0005,0005,00021078 Gesti dempreses ManresaUAB805,0005,0005,0005,0005,5905,0007,3337,33381014 Gesti hotelera i turstica Sant Pol de MarUdG305,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011052 Gesti i Administraci pblicaBarcelona UB 1205,4465,0005,8575,0005,3755,0005,0005,00011035 HistriaBarcelona UB 3505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,6675,66721040 HistriaCerdanyola del VallsUAB 1605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071030 HistriaTarragonaURV50 5,146 5,0008,2705,0005,0005,0007,6677,66781028 HistriaGirona UdG605,0005,0006,7505,0005,0005,0005,6675,66711034 Histria de lart Barcelona UB 2005,7305,0006,9405,0006,6255,0006,1676,16721039 Histria de lart Cerdanyola del VallsUAB 1105,0005,0005,0005,0005,3755,0005,0005,00071031 Histria de lart TarragonaURV505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,5005,50081027 Histria de lart Girona UdG605,0005,0005,0005,0007,6885,0005,0005,00041003 HumanitatsBarcelonaUPF 1705,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021101 HumanitatsCerdanyola del VallsUAB805,0005,0006,9905,0005,0005,0005,0005,00011037 InfermeriaLHospitalet de Llobregat UB 3859,4308,8007,7307,7306,9386,9385,0005,00021044 InfermeriaCerdanyola del VallsUAB909,9749,7387,7207,7206,9386,9386,6676,66721045 InfermeriaManresaUAB 1205,8565,0006,5005,0005,5635,0005,0005,00041031 InfermeriaMatar UPF807,0985,9336,6006,6006,1886,1885,0005,00061029 InfermeriaLleida UdL908,9517,7717,2007,2005,8135,8136,2236,22371016 InfermeriaTarragonaURV859,0108,0007,2107,1806,4386,4385,0005,00071028 InfermeriaTortosaURV758,5467,2147,1807,1005,7505,7505,0005,00071032 InfermeriaEl VendrellURV 40 8,5957,7377,4307,4307,1887,1885,0005,00081029 InfermeriaGirona UdG 1308,390 7,170 7,5107,5106,6886,6886,3336,33391013 InfermeriaVicUVic1205,1385,0005,0005,0005,4385,0005,0005,00021041 Infermeria "Creu Roja"Terrassa UAB 1656,0205,0006,4105,0006,0005,0005,0005,00041021 Infermeria "Escola Superior dInfermeria del Mar" BarcelonaUPF857,7906,1907,2407,2405,6255,6255,0005,00021042 Infermeria "Gimbernat"Sant Cugat del VallsUAB 1607,1625,0006,6205,0005,6255,0005,0005,00011036 Infermeria "Sant Joan de Du" Esplugues de LlobregatUB 1507,9757,2506,8746,8746,0636,0635,6675,66721043 Infermeria "Sant Pau" BarcelonaUAB809,1467,8047,5007,5006,0506,0505,8335,83311038 Informaci i documentaci BarcelonaUB 755,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011068 Informaci i documentaci -semipresencial Barcelona UB355,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021046 Informtica i serveis Sant Cugat del VallsUAB505,000 5,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,00010120 Investigaci privada (Ttol propi -no homologat)BarcelonaUB1205,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011039 Lingstica Barcelona UB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021031 Llengua i literatura catalanesCerdanyola del VallsUAB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071017 Llengua i literatura catalanesTarragonaURV405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081030 Llengua i literatura catalanesGirona UdG405,0005,0006,4705,0007,6255,0005,0005,00021047 Llengua i literatura espanyoles Cerdanyola del VallsUAB605,1445,0006,2905,0005,0005,0005,0005,00081031 Llengua i literatura espanyoles Girona UdG405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071018 Llengua i literatura hispniquesTarragonaURV 40 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041023 Llenges aplicadesBarcelonaUPF608,5948,5945,0005,0005,0005,0005,0005,00011040 Llenges i literatures modernes Barcelona UB 1006,4616,4617,5907,5906,9386,9385,0005,00021048 Logopdia Cerdanyola del VallsUAB807,5187,1328,1708,1705,1255,1255,0005,00021049 Logopdia ManresaUAB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041039 Mrqueting i comunitats digitalsMatar UPF805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011041 MatemtiquesBarcelonaUB 807,0506,6286,3506,3505,0005,0005,0005,00021003 MatemtiquesCerdanyola del VallsUAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031040 MatemtiquesBarcelonaUPC50 10,140 10,1405,0005,0005,0005,0005,0005,00011043 MedicinaBarcelona UB 259 12,332 11,8008,6708,6707,2607,2605,0005,00021079 MedicinaCerdanyola del VallsUAB 320 12,022 11,7658,4408,4406,5636,3755,0005,00061030 MedicinaLleida UdL 120 11,944 11,6808,5008,5005,0005,0005,0005,00071019 MedicinaReus URV 125 12,020 11,6688,4108,4105,8135,5635,0005,00081001 MedicinaGirona UdG80 11,946 11,6728,4108,4106,3136,3135,0005,000 6 31. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaciOrdre alfabtic per centre destudi Convocatria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anysSigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudiPoblaciUniv. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs) Estudis de grau i ttols propis91901 MedicinaBarcelonaUPF-UAB60 12,242 11,8088,6238,6236,6886,6885,0005,00021050 Microbiologia Cerdanyola del VallsUAB60 10,830 10,5067,0807,0806,1256,1255,0005,00031041 Mitjans audiovisualsMatar UPC 1605,0085,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031042 MultimdiaTerrassa UPC805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00091029 MultimdiaVicUVic 505,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021051 Musicologia Cerdanyola del VallsUAB606,4505,9047,4617,4616,3706,3705,0005,00021080 Nanocincia i nanotecnologiaCerdanyola del VallsUAB80 10,630 10,4945,0005,0005,1255,1255,0005,00041024 Negocis i mrqueting internacionals BarcelonaUPF 1109,1748,3725,0005,0005,0005,0007,6677,66711062 Nutrici humana i diettica Barcelona UB808,8708,4527,7907,7906,3756,3758,1678,16761031 Nutrici humana i diettica Lleida UdL505,8265,0007,1305,0005,0005,0005,0005,00071044 Nutrici humana i diettica Reus URV806,8655,0006,8805,0005,2505,0005,0005,00091021 Nutrici humana i diettica VicUVic 405,0005,0006,0465,0005,0005,0005,0005,00011044 Odontologia LHospitalet de Llobregat UB 120 11,334 11,0128,1008,1006,9386,9385,0005,00031043 ptica i optometria Terrassa UPC 80 6,3485,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00031044 ptica i optometria (semipresencial)Terrassa UPC405,0005,0005,0005,0005,0005,0006,0006,00011045 Pedagogia Barcelona UB 2407,2556,6206,9476,9476,5636,5635,0005,00021052 Pedagogia Cerdanyola del VallsUAB757,4026,6625,0005,0006,6886,6885,0005,00071020 Pedagogia TarragonaURV407,3467,1436,9306,9306,0005,8135,0005,00081043 Pedagogia Girona UdG606,7866,2005,0005,0006,1886,1886,6676,66721096 PeriodismeCerdanyola del VallsUAB 2959,3908,7705,0005,0005,8755,8755,0005,00041025 PeriodismeBarcelonaUPF80 11,300 11,0147,1607,1607,6887,6885,0005,00071021 PeriodismeTarragonaURV309,1048,9847,5507,5508,0638,0635,0005,00091014 PeriodismeVicUVic 605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071045 Pilot daviaci comercial i operacions aries Reus URV 40 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011046 Podologia LHospitalet de Llobregat UB807,6707,2067,0007,0006,0006,0005,5005,50021053 Podologia ManresaUAB605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021054 Prevenci i seguretat integralCerdanyola del VallsUAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011047 PsicologiaBarcelona UB 4807,9187,7187,5107,5106,1886,1885,0005,00021081 PsicologiaCerdanyola del VallsUAB 3607,6817,3347,3037,3035,6255,6255,0005,00061020 PsicologiaLleida UdL507,4696,6368,2406,6405,0005,0005,0005,00071022 PsicologiaTarragonaURV 1207,0006,4147,1007,1005,9385,9386,6676,66781033 PsicologiaGirona UdG807,4006,3167,3307,3305,8135,8135,0005,00091022 PsicologiaVicUVic 605,6225,0007,3805,0005,0005,0005,0005,00011048 Publicitat i relacions pbliquesBarcelona UB 1208,0605,0005,0005,0005,8755,0005,0005,00021097 Publicitat i relacions pbliquesCerdanyola del VallsUAB809,8729,8726,9486,9486,8136,8135,0005,00041004 Publicitat i relacions pbliquesBarcelonaUPF80 10,614 10,6147,1807,1807,2507,2505,0005,00071023 Publicitat i relacions pbliquesTarragonaURV308,6888,4046,2026,2026,7506,7505,0005,00081002 Publicitat i relacions pbliquesGirona UdG807,7607,2625,0005,0005,1885,0005,0005,00091015 Publicitat i relacions pbliquesVicUVic 605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011049 Qumica Barcelona UB 2257,3986,4525,0005,0005,0005,0005,0005,00021082 Qumica Cerdanyola del VallsUAB 1207,4487,1085,0005,0005,0005,0005,0005,00071024 Qumica TarragonaURV805,5805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081034 Qumica Girona UdG605,1155,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011050 Relacions laboralsBarcelona UB 2606,0655,7005,0005,0005,5005,5005,0005,00021055 Relacions laboralsCerdanyola del VallsUAB 1406,1225,6465,0005,0005,3755,3755,0005,00041026 Relacions laboralsBarcelonaUPF 1806,0565,9425,0005,0005,4385,4385,0005,00071025 Relacions laborals i ocupaci TarragonaURV 1255,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061033 Relacions laborals i recursos humansLleida UdL605,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011063 SociologiaBarcelona UB 1606,4725,0005,0005,0006,5005,0005,0005,00021056 SociologiaCerdanyola del VallsUAB 1406,1045,0005,0005,0005,1885,0005,0005,00091016 Terpia ocupacional VicUVic 405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021057 Terpia ocupacional "Creu Roja" Terrassa UAB805,0005,0005,0005,0005,0005,0006,0006,00091002 Traducci i interpretaci VicUVic50 5,0005,0005,0005,0006,5005,0005,0005,00021058 Traducci i interpretaci -Alemany- Cerdanyola del VallsUAB405,5405,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041040 Traducci i interpretaci -Alemany / Francs / Llengua de signes catalana-BarcelonaUPF706,6806,2746,5506,5505,0005,0006,5006,500 7 32. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignaci amb la nota de tall de lltima assignaci Ordre alfabtic per centre destudiConvocatria de juny 2012PAU i CFGS Titulats universitaris Ms grans de 25 anysMs grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallNota de tall (a Nota de tallCodiNom del centre destudi Poblaci Univ. orientativeslinici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final delprocs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)procs)Estudis de grau i ttols propis21064 Traducci i interpretaci -Angls- Cerdanyola del VallsUAB 1408,2928,2926,8006,8005,6885,6885,0005,00041006 Traducci i interpretaci -Angls- BarcelonaUPF 1007,4047,4045,9905,9905,0005,0005,0005,00021065 Traducci i interpretaci -Francs-Cerdanyola del VallsUAB 60 5,4315,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011051 Treball social BarcelonaUB2407,4476,9446,5406,5406,7506,7505,3335,33361034 Treball social Lleida UdL 905,000 5,0005,0005,0005,0005,0006,5006,50071026 Treball social TarragonaURV 806,180 5,0006,8705,0005,7505,0005,0005,00081044 Treball social Girona UdG606,8126,2626,6806,6806,3136,3135,0005,00021059 TurismeCerdanyola del VallsUAB 1805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00061021 TurismeLleida UdL 505,000 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00071027 TurismeVila-SecaURV 805,104 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081039 TurismeGirona UdG 1205,9325,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081035 Turisme "CETA" BarcelonaUdG805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081036 Turisme "Euroaula" BarcelonaUdG 1005,0005,0005,3705,0005,0005,0005,0005,00081037 Turisme "Formtic Barna" BarcelonaUdG805,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00081038 Turisme "Mediterrani"BarcelonaUdG 1355,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00011011 Turisme CETT BarcelonaUB2105,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00041027 Turisme i gesti del lleureMatar UPF 40 5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,00021083 VeterinriaCerdanyola del VallsUAB 115 10,912 10,9028,0008,0007,5007,5005,0005,0008