informe mesures luminotÈcniques - mercabarna · 2016. 6. 7. · mesures luminotÈcniques reals...

of 9 /9
INFORME MESURES LUMINOTÈCNIQUES

Author: others

Post on 23-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFORME

  MESURES LUMINOTÈCNIQUES

 • MESURES

   

  M

   

   

   

   

   

   

   

   

  Introducci

    A ptipus; és acop es pugUNE‐EN 1així com laexteriores

   

  Objectiu: 

    Mitpavellons realitza un

   

   

  LUMINOTÈC

  M

  MCF

  ió: 

  etició de la pa dir, “F” (pagui materiali12464‐1:2012a norma UNs. 

  tjançant  la  ua hora noctn mostreig i 

  CNIQUES REA

  MESUR

  FIH

  propietat es velló ample)itzar el proje2 IluminacióNE‐EN 12464‐

  utilització  d’turna per  tano pas una m

  ALS ABANS D

  RES LU

  H (M

  realitzen me), “E” (pavellecte del canvón de los  lug‐2:2008 Ilum

  ’un  luxòmetal de no patimesura exha

  DE PROJECTE

  UMINO

  Mer

  esures reals ó estret) i “Gvi d’enllumeagares de trabminación de l

  tre  es  realitir  interferènustiva.  

  E MCFIH

  OTÈCN

  rca

  dels nivells G” per assegant, siguin adbajo. Parte 1lugares de t

  tzen  mesurecies d’altres

  NIQUE

  bar

  de iluminacigurar que elsdients a l’ús 1: Lugares dtrabajo. Part

  es  en  diferes  fonts de  llu

  ES

  rna

  ió presents as nivells d’il∙li es trobin dde trabajo ente 2: Lugares

  ents  punts  dum. En el no

  a)

  als pavellonsuminació unins la norman  interiores;s de trabajo

  de  tots  tresostre cas, es

  s n a ; o 

  s s 

 • MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

   

  Aprell de mesura: 

    Amb el luxòmetre es mesurar la Il∙luminació real i no subjectiva d'un ambient. La unitat de mesura és  el  lux  (lx).  En  el  nostre  cas  s’utilitza  amb  el  rang  de  fins  a  2000  lux.  L’aparell  conté  una  cèl∙lula fotoelèctrica  que  capta  la  llum  i  la  converteix  en  impulsos  elèctrics,  els  quals  són  interpretats  i representada en un display amb la corresponent escala de lux. 

    MARCA i MODEL: HT instruments HT306    RANG: 0.01‐200.000 Lux/Fc 

                  Nº SÈRIE: 04C00280  

                  Nº CERTIF. CALIBRACIÓ: C‐02516.00399 

                  DATA CALIBRACIÓ: 16/03/2016 

                  CALIBRAT PER: TRADELAB 

    Amb data 26 de Maig de 2016 entre  les 22:15h  i  les 23:50h es realitzen mesures  tant a  l’interior dels pavellons com a les corresponents marquesines exteriors enregistrant les mesures que es reflexen als plànols adjunts a aquest document. 

         

   

   

                    MARQUESINA EXTERIOR 

   

   

   

     

   

     

   

      MARQUESINA EXTERIOR 

      

 • MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

   

         

  Pavelló F 

   

         

  Pavelló E 

   

   

  Passadís Pont  

 • MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

   

  Taules de resultats: 

    Un cop realitzades les mesures, es pren com a referència el pla de treball a 1 metre de terra.  

    Als tres pavellons de referència es fan les següents mesures tant exteriors con interiors:  

        Pavelló E: 15 Mesures (6 exteriors i 9 interiors) 

        Pavelló F: 17 Mesures (6 exteriors i 11 interiors) 

        Pavelló G: 25 Mesures (4 exteriors i 21 interiors) 

  Pavelló  E 

  INTERIORS  140  130  120  115  72  108  65  80  65 

  EXTERIORS  82  41  123  181  82  150          

  MÁXIMA INTERIOR   140 MITJANA INTERIOR 

  ESTIMATIVA  108 

  MÍNIMA INTERIOR  65 

  MÀXIMA EXTERIOR  181 MITJANA EXTERIOR 

  ESTIMATIVA  103 

  MÍNIMA EXTERIOR  41 

  Pavelló  F 

  INTERIORS  170  180  80  110  100  70  60  140  130  155  150 

  EXTERIORS  80  40  120  185  83  145                

  MÁXIMA INTERIOR   180 MITJANA INTERIOR 

  ESTIMATIVA  130 

  MÍNIMA INTERIOR  60 

  MÀXIMA EXTERIOR  185 MITJANA EXTERIOR 

  ESTIMATIVA  102 

  MÍNIMA EXTERIOR  40 

  Pavelló  G 

  INTERIORS 40  80  80  80  65  45  72  60  70  180  270 

  260  157  70  92  75  124  175  95  258       

  EXTERIORS  50  225  88  56                      

  MÁXIMA INTERIOR   270 MITJANA INTERIOR 

  ESTIMATIVA  80 

  MÍNIMA INTERIOR  40 

  MÀXIMA EXTERIOR  225 MITJANA EXTERIOR 

  ESTIMATIVA  72 

  MÍNIMA EXTERIOR  50 

 • MESURES LUMINOTÈCNIQUES REALS ABANS DE PROJECTE MCFIH

   

  Conclusions: 

    Degut a l’estat general de les lluminàries s’observa una irregularitat en el flux lumínic aportat així com en la seva intensitat.  

    Hi ha diferències importants entre els punts de mesura d’una mateixa zona.  Això provoca una falta d’uniformitat en els nivells desitjats al pla de treball.  

    En general, a les zones de venda estem per sota del 200 lux desitjats i a les marquesines, per sota dels 100 lux desitjats i en els casos que si tenim aquestes mitjanes, no existeix una bona uniformitat. 

    Adjuntem plànols dels punts de mesura realitzats amb els resultats expressats en LUX. 

   

   

    

  PLÀNOLS

   

 • Informe_mesures.pdfINFORME mesures luminotècniques.pdf

  2016-06-06T18:43:59+0200Juridic i Financer