public present 24 hores

12
P Ú B L I C P R E S E N T A D A V I L A R Ó 2 4 HORES

Upload: public-present-24hores

Post on 23-Jul-2016

224 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Public Present 24 hores és una acció col·lectiva i de durabilitat que uneix art, activisme i societat. Dirigida i realitzada per Ada Vilaró.

TRANSCRIPT

Page 1: Public Present 24 hores

P Ú B L I C P R E S E N T

A D A V I L A R Ó

2 4 HORES

Page 2: Public Present 24 hores

A D A V I L A R Ó proposa l’experiència de despullar-se de les seves pertinences i viure durant un dia sense res. Durant 24hores la gent és qui la sosté i qui li proporciona les seves neces-sitats més bàsiques que va compartint en una petita pissarra.

Durant 24 hores en silenci interac-ciona amb el públic donant guixos blancs a la gent. Convidant-los a ma-nifestar-se, a convertir l’espai Públic en una pissarra d’opinió pública.Durant 24hores diferents col·lectius de cada territori l’ acompanyaran en si-lenci i presència, durant una franja de temps.

Comença el compte enrere d’aquest Públic Present 24Hores.

PÚBLIC PRESENT24HORES

Page 3: Public Present 24 hores

...és una acció col·lectiva i de durabilitat que uneix art, activis-me i societat. Dirigida i realitzada per Ada Vilaró.

[email protected]

FACEBOOK Públic Present 24hores

TWITTERPresent 24hores

WEB https://present24hores.hotglue.me

Page 4: Public Present 24 hores

ADA VILARÓDirectora del Fes-tival de Creació Con t empo r àn i a Escena Poble-nou i del Festi-val Itineràncies del Lluçanès. Artista d’acció multidisci-plinar que treballa l’espai públic i el si-te-specific. Genera esdeveniments es-cènics que donen veu a col· lectius i comunitats social-ment silenciades.

Page 5: Public Present 24 hores

Ada Vilaró és una artista inquieta i sen-sible. Els seus treballs donen veu als silen-ciats, són peces de reafirmació , des de la diferència, a través de l’escena. ” Diari El Punt Avui

Page 6: Public Present 24 hores

Públic Present 24hores va tenir lloc per primera vegada dins el marc del Festival de Creació Contemporània ESCENA POBLENOU, 2013.

HISTÒRIA

Amb els col·lectius Idensitat d’Art Públic, Fem Rambla del Poblenou, Coordinadora d’Entitats, Associació de veïns i veïnes, Ateneu Flor de Maig, i l’Institut Quatre cantons de Poblenou, entre d’altres.

Page 7: Public Present 24 hores

“Una gran performance que ens convida a “habi-tar” més l’espai públic. Un tema que comença a estar en veu de tothom. Cal re-cuperar el nostre espai, el carrer, les places. Davant de les limitacions legals i la privatització progressiva, hem de recuperar l’espai públic, de forma festiva i militant.” Pere Nieto (veï activista del Poble Nou)

Page 8: Public Present 24 hores

ADA VILARÓ CASALSdirectora i performer

SERGI ESTEBANELLassistent de direcció

IMMA BOIXADÉproducció

PALOMA ORTS PASCUAL gestió i comunicació

NEUS ORIOL management i regidoria

FITXA ARTÍSTICA

Page 9: Public Present 24 hores

COPRODUCCIÓ

ESCENA POBLENOUITINERÀNCIES

COL· LABORADORS

FESTIVAL TNTFIRA MEDITERRANEA DE MANRESA

Page 10: Public Present 24 hores

FITXA DE L’ACCIÓPROPOSTA A PRIORI DE L’ACCIÓ· Recerca del territori.· Trobades entre les entitats, performer i l’equip de producció.· Tallers de presència per donar premisses a les entitats.

INICI DE L’ACCIÓ – ESPAI BUIT· El mestre de cerimònies col· loca una cadira, una caixa de guixos i el comptador del temps.· La performer es desprèn dels seus objectes personals (DNI, mòbil, diners, etc.) a un ritme molt lent.· S’asseu a la cadira.· S’inicia el marcador del temps.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ.· La performer resta en silenci durant 24 hores. Es comunica amb el públic i els transeünts a través de la mirada i guixos.· Entra una entitat en silenci i està en presència durant 10-30 minuts.· L’entitat realitza una acció que l’identifica.

Page 11: Public Present 24 hores

FITXA TÈCNICA· Micròfon de peu.· Una persona del territori que contacte amb les en-titats· 50 cadires de fusta plegables.· Un/a regidor o vigilant del Festival (vestit de paisà) durant les 24 hores.· Un/a referent del Festival.· Acompanyant i coordinador de les entitats i la per-former durant l’acció.· Filmació de l’acció.· Connexió streaming de la filmació.· Espai al carrer per aparcar una furgoneta a prop de l’acció.

Page 12: Public Present 24 hores