etxeko lanak

16
1

Upload: aribe-benito

Post on 17-Mar-2016

238 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Etxeko eginkizunekin lotutako ekintzak

TRANSCRIPT

Page 1: ETXEKO LANAK

1

Page 2: ETXEKO LANAK

2

Morfosintaxia:• Aditzaren aspektua• Aditz puntukariak• Frekuentziaren adierazpena: -ero.• Denboraren adierazpena

Hiztegia:• Etxeko lanak• Frekuentziaren adberbioak• Denboraren adberbioak

Page 3: ETXEKO LANAK

3

Ohea egin

Harrikoaegin

Arropajaso

Aspiradoreapasatu

Mahaia jarri

Zaramaatera

Txakurraatera

Landareak zaindu Bazkaria

egin

Page 4: ETXEKO LANAK

4

Ohea egin

Harrikoaegin

Arropajaso

Aspiradoreapasatu

Mahaia jarri

Zaramaatera

Txakurraatera

Landareak zaindu

Bazkariaegin

NormaleanAskotanGutxitanEguneroAstelehenero,… AsteroUdaroUrteroBeti…

Normalean, Ane eta Jonek etxeko lanak egiten dituzte.

Page 5: ETXEKO LANAK

5

Page 6: ETXEKO LANAK

6

Page 7: ETXEKO LANAK

7

Ohea egin

Harrikoaegin

Arropajaso

Aspiradoreapasatu

Mahaia jarri

Zaramaatera

Txakurraatera

Landareak zaindu

Bazkariaegin

Lehen,Gaur goizean,Gaur arratsaldean,Gaur gauean,…

Lehen, Ane eta Jonek etxeko lanak egin dituzte.

Page 8: ETXEKO LANAK

8

Ohea egin

Harrikoaegin

Arropajaso

Aspiradoreapasatu

Mahaia jarri

Zaramaatera

Txakurraatera

Landareak zaindu

Bazkariaegin

Gero,BiharGaur gauean, Gaur arratsaldean,Datorren igandean,Datorren …,…

Bihar, Ane eta Jonek etxeko lanak egingo dituzte.

Page 9: ETXEKO LANAK

9

Ohea egin

Harrikoaegin

Arropajaso

Aspiradoreapasatu

Mahaia jarri

Zaramaatera

Txakurraatera

Landareak zaindu Bazkaria

egin

Orain,Oraintxe,Momentu honetan,Une honetan,

Momentu honetan, Ane ohea egiten ari da.

Page 10: ETXEKO LANAK

10

joaTEN naizetorTZEN naizigoTZEN naizjaisTEN naizegiTEN dutjarraiTZEN dutdantzaTZEN dutikusTEN dutharTZEN dut…

NormaleanAskotanGutxitanEguneroAstelehenero,… AsteroUdaroUrteroBeti…

…ari izan.16

Page 11: ETXEKO LANAK

11

-TU/-DU-(R)RI-LI-KI/-GI-A/-E/-O

“-TZEN”

harTU >> harTZEN; galDU >> galTZENjaRRI >> jarTZEN; etoRRi >> etorTZENitzaLI >> itzalTZEN; bidaLI >> bidalTZENjaiKI >> jaikiTZEN; eskeGI >> eskegiTZENbotA >> botaTZEN; betE >> beteTZEN; igO >> igoTZEN

“-TEN”

-N-TZI/-TSI/-TXI-ZI/-SI-ZTU/-STU

egiN >> egiTEN; esaN >> esaTENidaTZI >> idaZTEN; jaiTSI >> jaiSTENhaZI >> haZTEN; ikuSI >> ikuSTENhoZTU >> hoZTEN; huSTU >> huSTEN

Page 12: ETXEKO LANAK

12

Ni noaNi natorigoTZEN ARI naizjaisTEN ARI naizegiTEN ARI naizjarraiTZEN ARI naizdantzaTZEN ARI naizikusTEN ARI naizharTZEN ARI naiz…

Orain,Oraintxe,Momentu honetan,Une honetan,…

Page 13: ETXEKO LANAK

13

IzanJoanEtorriEgonibili

NOR: Forma trinkoak

Izan >> ni naiz, hura da, gu gara, zu zara, zuek zarete, haiek dira Joan >> ni noa, hura doa, gu goaz, zu zoaz, zuek zoazte, haiek doazEtorri >> ni nator, hura dator, gu gatoz, zu zatoz, zuek zatozte, haiek datozEgon >> ni nago, hura dago, gu gaude, zu zaude, zuek zaudete, haiek daudeIbili >> ni nabil, hura dabil, gu gabiltza, zu zabiltza, zuek zabiltzate, haiek dabiltza

*UkanEdukiEkarriEramanJakin

Nik dut, hark du, guk dugu, zuk duzu, zuek duzue, haiek duteNik daukat, hark dauka, guk daukagu, zuk…Nik dakart, hark dakar, guk dakargu, zuk…Nik daramat, hark darama, guk daramagu, zuk…Nik dakit, hark daki, guk dakigu, zuk…

NORK: Forma trinkoak

Page 14: ETXEKO LANAK

14

Ni naizHura daGu garaZu zaraZuek zareteHaiek dira

Ni nabilHura dabilGu gabiltzaZu zabiltzaZuek zabiltzateHaiek dabiltza

Ni noaHura doaGu goazZu zoazZuek zoazteHaiek doaz

Ni natorHura datorGu gatozZu zatozZuek zatozteHaiek datoz

Ni nagoHura dagoGu gaudeZu zaudeZuek zaudeteHaiek daude

izan joan etorri

ibili egon

Page 15: ETXEKO LANAK

15

Nik dutHark duGuk duguZuk duzuZuek duzueHaiek dute

Nik daramatHark daramaGuk daramaguZuk daramazuZuek daramazueHaiek daramate

Nik daukatHark daukaGuk daukaguZuk daukazuZuek daukazueHaiek daukate

Nik dakitHark dakiGuk dakiguZuk dakizuZuek dakizueHaiek dakite

Nik dakartHark dakarGuk dakarguZuk dakarzuZuek dakarzueHaiek dakarte

*ukan eduki jakin

eraman ekarri

Page 16: ETXEKO LANAK

16

Jon eta Ane deskribatzen:

•Nolakoak dira fisikoki?•Nolakoa da haien arropa?•Non bizi dira eta nora doaz institutura?•Zeintzuk dira haien gustuak?