seminari de coordinaciÓ lic de centre...acreditaciÓ : 15 hores ( 10 presencials + 5 treball en el...

34
SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE CURS 2018-19

Upload: others

Post on 24-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE

CURS 2018-19

Page 2: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Sessions del seminari i horari: DE 11:30 H A 13:30 – SALA D’ACTES DEL SERVEI EDUCATIU

ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració)

Divendres 26 d'octubre - Presentació del Seminari. La Interculturalitat.Dimecres 12 de desembre - Conferència Jordi Collet - “ Famílies!” - De 17:30 a 19:00Divendres 25 de gener - La diversitat lingüística.Dimecres 27 de febrer - Taller Teresa Terrades “La cohesió de grup”- De 17:30 a 19:00Divendres 29 de març - La cohesió social als centres. Intercanvi d'experiències.

Page 4: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Presentem-nos

Page 5: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre
Page 6: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Atendre la diversitat lingüística

Consolidar la llengua catalana com a llengua d´ús als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives.

Page 7: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Desenvolupar una consciència d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat. Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.

Atendre la diversitat cultural des d’una vessant enriquidora

Page 8: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat. Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.

Garantir la cohesió social

Page 9: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Promoure la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe.

Col·laborar en la gestió de les actuacions que fan referència a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social.

Què puc fer com a CLIC de centre?

Page 10: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Necessitat de la figura CLIC

Cal fer el pas de l’aula d’acollida o de moltes aules acollidores al centre acollidor, pel que cal una figura que transcendeixi aquests espais i treballi en una nova cultura de centre.

Documentació Centre acollidor

Page 11: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Marc documental del CLIC de centre

11

Projecte Lingüístic de Centre(PLC)

Pla d’acollidaPla Educatiu d’Entorn (PEE)

Pla Educatiu d’Entorn (PEE)Projecte de Convivència

L llengua interculturalitatI C cohesió social

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

PROJECTE DE DIRECCIÓ(PdD)

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL(PGA)

Page 12: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

INTERCULTURALITAT

Page 13: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Què és per a tu l’educació intercultural?

Page 14: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Què entenem per competència intercultural?

El compendi de coneixements, habilitats i actituds necessari per desenvolupar amb solvència una interacció positiva a l’hora

d’abordar situacions i contextos de diversitat cultural.

Page 15: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

La competència intercultural:

elements i principis clau

Page 16: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Compartim, prioritzem i construïm

Page 17: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

QUINES COMPETÈNCIES DOCENTS CALEN PER AFRONTAR UNA EDUCACIÓ INTERCULTURAL AMB ÈXIT?

COGNITIVES ACTITUDINALS PROFESSIONALS

Conèixer l’altre.

Comprendre el sentit de la dimensió

cultural.

Conèixer i comprendre el valors

propis de la nostra societat.

Habilitats de les relacions humanes

Ajudar a desenvolupar activitats per

interactuar de forma

Ajudar a manejar les reaccions

emocionals.

Didàctiques per l’acompanyament.

Organització i presa de decisions estructurals

En relació al currículum

Page 18: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Què en diu el currículum de Primària?

LLengües

Page 19: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Medi Social

Medi Natural

Page 20: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Ciències Socials

Page 21: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Cultura i valors ètics

Page 22: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Algunes propostes per treballar al centre

Debats

Formació en centre

Analitzar les maneres de concebre la espiritualitat

Promoure l’aprenentatge de llengües d’origen

Page 23: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Analitzar el currículum des de la perspectiva intercultural

Elaborar una guia de centre

per al respecte

Dissenyar projectes

Realitzar activitats de transllenguatge

Page 24: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Projecte “Iguals i diferents” (same and different) per quart

d’ESO, fent servir “l’enfocament d’aprenentatge

invertit” amb l’objectiu de reflexionar sobre la diversitat

cultural del seu centre.

Page 25: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Repte al que cal donar resposta: fer un

reportatge

L’enfocament relacionat amb

l’aprenentatge invertit,Aprendre fent

L’ús de les TIC

Page 26: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Prejudici i discriminació

Convivència i integració

Tots som més iguals que diferents

Educació en i per a la igualtat

Respecte a la diversitat

Page 27: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Posada en comú

Desenvolupament del treball

Presentació

Avaluació Publicació

Page 30: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Tria del conte Traduccions

dels aspectes rellevants

Elements culturalsLectura del conte original i traducció

simultània

Page 32: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Propòsit: superar la tolerància i la integració per arribar a la

inclusió.

Page 34: SEMINARI DE COORDINACIÓ LIC DE CENTRE...ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 10 presencials + 5 treball en el centre – presentació activitat i qüestionari de valoració) Divendres 26 d'octubre

Recordeu que compteu amb el suport de les assessores LIC dels Serveis Educatius i de la resta de companys/es CLIC.

Rosa Vidal [email protected]

Marga Sans [email protected]

Elisenda Papiol [email protected]