malalties dels fruiters produïdes per...

47
Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes Amparo Laviña, Jordi Sabaté i Assumpció Batlle IRTA, Patologia Vegetal Cabrils, Barcelona

Upload: lamtruc

Post on 26-Sep-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Malalties dels fruiters produïdes per

fitoplasmes

Amparo Laviña, Jordi Sabaté

i Assumpció

Batlle 

IRTA, Patologia VegetalCabrils, Barcelona

Page 2: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Fitoplasmes• Evolutivament 

provenen 

de 

bacteris 

gram 

+, 

son 

similars 

als  micoplasmes.

• Han 

sofert 

una 

reducció regressiva del seu 

genoma 

(500‐

1600 Kbp)

• No tenen paret cel∙lular• Tenen 

capacitat 

de 

passar 

través 

dels 

porus 

de 

les 

cèl∙lules  cribroses (pleomorfisme)

Page 3: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Classificació

• REGNE: Eubacteria• PHYLLUM: Tenericute• Classe: Mollicute• ORDRE I: mycoplasmatales• ORDRE II: entomoplasmatales• ORDRE III: acholeplasmatales• ORDRE IV: anaeroplasmatales• FITOPLASMES

Pertanyen al regne Eubacteria, Classe  mol∙licuts (pell tova)

Page 4: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Característiques especifiques dels fitoplasmes.

• Son 

patògens 

estrictes 

del  floema

• Requeriments 

complexos 

de  factors 

de 

creixement 

que 

obtenen de cèl∙lules hoste.

• A 

diferencia 

dels 

bacteris  típics, 

no 

s’han 

pogut 

cultivar.• Diàmetre entre 30‐1100 nm

Page 5: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Característiques especifiques dels fitoplasmes

• Contingut 

en 

G+C 

de  23‐31% 

• Son 

resistents 

la  penicil∙lina 

sensibles 

la tetraciclina i derivats• Al 

any 

1994 

se'ls 

hi 

va 

donar 

el 

nom 

de  fitoplasmes 

• Des 

de 

el 

2004 

son  Candidatus 

especies 

(Ca.Phytoplasma sp) 

Page 6: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Simptomatologia

Falta de vigor

Esgrogueïments

Brotacions anticipades

Mosaics

Fil∙lòdies i virescències

Proliferacions

Avortament de fruits

Pèrdua de collita

Page 7: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Simptomatologia

Col∙lapse vascular i mort

Page 8: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Es transmeten a través de insectes vectors  pertanyents al ordre dels homòpters 

• Cicadel.lids

• Fulgorids

• Psil.lids

Page 9: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Transmissió persistent: Després d’un període d’adquisició i un altre de latència (de 20 a 40 dies), el insecte transmet el fitoplasma durant tota la seva vida.  

Page 10: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Fitoplasmes del grup 16SrX o de la proliferació

de la  pomera

• PD 

afebliment 

de 

la 

perera  (Ca.Phytoplasma pyri)

• ESFY 

esgrogueïments 

dels  fruiters 

de 

pinyol 

(albercoquer, 

prunera, 

presseguer, 

cirerer)  (Ca.P. prunorum)

• Proliferació

de 

la 

pomera  (Ca.P.mali)

Page 11: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

L’afebliment de la 

perera o Pear decline

(Candidatus Phytoplasma pyri)

‐Produïda per un fitoplasma del grup Apple proliferation o 16SrX-C

-Present pràcticament a tots els països on es cultiva el perer

-Es transmet per diferents especies del gènere Cacopsylla: C.pyri , C.pyricola i C. pyrisuga segons el país

-Símptomes de marciment, brots curts, curvatura de fulles, senescència i defoliació avançada.

Page 12: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Parcel.la 9 (Moretini) Parcel.la 2 (Limonera)

Parcel.la 8 (Blanquilla) Parcel.la 3 (Llimonera)

Símptomes de Pear decline 

Page 13: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Curvatura y enrojecimiento de hojas

Page 14: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo
Page 15: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Enrotllament Antocianescencia Brotació

anormal

Clorosi Necrosi foliar

Page 16: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

L’afebliment de la 

perera o Pear decline

(Candidatus Phytoplasma pyri)

Estudis realitzats

‐Etiologia de la malaltia 

‐Incidència de la malaltia en diferents àrees 

fructícoles.

‐Optimització

de las tècniques de diagnòstic

‐Epidemiologia de la malaltia. Estudi de la transmissió

per el seu vector C.pyri

INIA RTA01‐077

Page 17: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

La varietat Llimonera era la 

més afectada per el 

fitoplasma del PD.

Llimonera 48/305 (16%)Conference 12/209 (5,78%)Ercolini 2/83 (2,40%)Blanquilla 4/22 (1%)Altres 35/481 (7,27%)

El 

fitoplasma 

del 

PD 

es 

el 

principal 

responsable 

de 

la 

simptomatologia. 

Es 

va 

determinar 

una 

correlació

positiva 

entre 

el 

nombre 

d’arbres 

que 

manifestaven símptomes i el nombre d’aquests que eren positius per PCR. 

Incidència i Etiologia del PD

*Prospecció

realitzada a l’any 2000  García et al. 2003 .Journal of Phytopathology 151:584‐590

Page 18: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

• Millor tècnica per la detecció:  Nested‐PCR

• Presa de mostres de diferents  parts del arbre

• Homogeneïtzació

de 1 gr de  teixit en bosses tancades amb 

un tampó

PGB

• Extracció

d’àcids nuclèics

• PCR amb diferents encebadors

Detecció

Page 19: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

• Mitjançant la tècnica nested‐PCR es va seguir la detecció

en 45  arbres infectats de tres varietats.

• La millor època per la detecció

en la nostra climatologia es entre  octubre i març.  En la varietat Blanquilla la detecció

es més difícil

0

20

40

60

80

100

JUN AGOS OCT DIC FEB ABR

MES

% D

E D

ETEC

CIÓ

N

B AR TLETT

LIMONER A

B LANQUILLA

Detecció

Detección PD (%)1

Mes

Jun Sep Dic Marzo2001

Bartlett 73 87 100 80 Limonera 43 79 100 79 Blanquilla 36 14 57 43

2002Bartlett 53 100 100 87 Limonera 36 71 100 86 Blanquilla 29 43 64 36 Promedio mensual2 45 c 66 b 87a 68 b

Garcia‐Chapa et al.2003. Plant Pathology 52:513‐520  

Page 20: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

• La tija es el millor teixit per a la detecció

• En la nostra climatologia el fitoplasma resta viable durant el  hivern i es transmet en aquests època a través dels empelts  realitzats amb gemes d’arbres infectats.

Detecció

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

hojayematallo

4/128/9Julio 02

2/128/9Mayo 02

-2/9Nov 01

-1/9Mayo 01

Febrero 2002Febrero 2001

con yemasMes de injerto infectadas

Fecha de detección

4/128/9Julio 02

2/128/9Mayo 02

-2/9Nov 01

-1/9Mayo 01

Febrero 2002Febrero 2001

con yemasMes de injerto infectadas

Fecha de detección

Garcia‐Chapa et al.2003. Plant Pathology 52:513‐520  

Page 21: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

•Cacopsylla pyri va ésser l'únic insecte vector identificat en els estudis realitzats a Catalunya.

Estudi de la transmissió

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Juny Juliol Agost Sept. Oct. Nov. Dec-Gen

Febrer Abril Maig

Perc

enta

tge

de tr

ansm

issi

ó

femellesmasclesLes femelles transmeten

més que els mascles. El percentatge més elevat de transmissió es dona entre maig i octubre. El pic més elevat de transmissió va ésser al agost.

Garcia‐Chapa et al. 2005. European Journal of Plant Pathology 111:9‐17 

Page 22: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Control de l’afebliment de la perera (PD)

Utilitzar material sà

Evitar re‐infeccións per C.pyri

Conèixer la susceptibilitat dels nous porta ‐empelts.

Mantenir bones tècniques culturals

Page 23: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

European stone fruit 

yellows o 

Ca.Phytoplasma 

prunorum

•European stone fruit yellows o Esgrogueïments europeus 

de les drupàcies.

•Malaltia de quarantena

•Leptonecrosi de la prunera, enrotllament cloròtic de 

l’albercoquer i esgrogueïments del presseguer.

•Etiologia comuna “Candidatus Phytoplasma prunorum”

16SrX‐B (Lorenz et al., 1994)

•Cacopsylla pruni identificat com a vector al 1998

Page 24: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

European stone fruit 

yellows o 

Ca.Phytoplasma 

prunorum

Susceptibilitat de les diferents especies de Prunus 

(Giunchedi et al.,

1982). 

P. armeniaca, P. salicina,P. persicaP. serrulata, P. marianna, P. insititia, P. cerasifera, P. dulcis, P. domestica, P. spinosa, P. padus, P. mahaleb, P. avium

Page 25: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Ca. Phytoplasma

prunorum (ESFY) en prunera

Gener‐Febrer: Brotació

anticipada i desfasament fenològic

Agost‐

Setembre: Vermellors i senescència anticipada 

Page 26: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Ca. Phytoplasma prunorum (ESFY) en prunera

Mort de la varietat i rebrot amb  proliferacions del patró

P.marianna

Page 27: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

PROYECTOS

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas del grupo Apple  proliferation (PD, ESFY y AP)

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas de la viñaEsgrogueïments, falsa perdigonada, defoliació

i manca de vigor

European stone fruit 

yellows en prunera

(Candidatus Phytoplasma 

prunorum)

Page 28: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

PROYECTOS

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas del grupo Apple  proliferation (PD, ESFY y AP)

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas de la viña

European stone fruit 

yellows:Esgrogueiments del 

presseguer

(Candidatus Phytoplasma 

prunorum)

Mort sobtada o apoplexia

Clorosi i manca de vigor

Page 29: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

PROYECTOS

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas del grupo Apple  proliferation (PD, ESFY y AP)

• Epidemiología, detección y  caracterización molecular de 

fitoplasmas de la viña

European stone fruit 

yellows:Enrotllament cloròtic del 

albercoquer

(Candidatus Phytoplasma 

prunorum)

Enrotllament cloròtic

Brotació

anticipada  Manca de vigor

Page 30: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

1.‐Prospecció

de la presencia de la malaltia en 

diferents àrees fructícoles d’Espanya

2.‐Identificació

del vector en les diferents 

zones estudiades

3.‐Identificació

de plantes hostes del vector i 

del patogen

4.‐Estudi de la susceptibilitat de diferents 

portaempelts

European stone fruit 

yellows

(Candidatus Phytoplasma 

prunorum)

Estudis realitzats 

INIA RTA04‐066

Page 31: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Incidència de la malatiaLocalitat Especie Varietat Incidencia Símptomes

símptomesCatalunya

Llobregat (Barcelona) Prunus salicina varies 58% brotació anticipada iLlobregat(Barcelona) Prunus salicina varies 38% esgrogueïmentsLlobregat(Barcelona) Prunus avium 0% sense simptomesBenissanet (Tarragona) Prunus armeniaca Moniqui 2% enrotllament cloroticBenissanet (Tarragona) Prunus salicina Black Diamond 5% brotació anticipada iBenissanet (Tarragona) Prunus salicina Fortuna 2% esgrogueïmentsLleida Prunus persica Catherine 1% vermellors/clorosi

ExtremaduraDon Benito (Badajoz) Prunus salicina SunGold 3% brotació anticipadaDon Benito (Badajoz) Prunus persica Sonw Queen 2% vermellors/defoliacióValdelacalzada(Badajoz) Prunus salicina Black Diamond 1-5% brotació anticipadaValdelacalzada(Badajoz) Prunus persica Spring lady 2% vermellors/defoliacióValdelacalzada(Badajoz) Prunus persica Catherine 1% vermellors/defoliacióValdelacalzada(Badajoz) Prunus persica Silvery 1% vermellors/defoliacióLa Encomienda(Badajoz) Prunus persica Baby Gold 25% vermellors/defoliacióLa Encomienda(Badajoz) Prunus salicina Black Diamond 10% brotació anticipadaLa Encomienda(Badajoz) Prunus persica Nectaria A3 25% decaïment/mortZurbaran (Badajoz) Prunus persica Spring lady 5% vermellors/defoliacióZurbaran (Badajoz) Prunus persica Catherine 5% Clorosí/deformació foliar

ValenciaLlutxent Prunus armeniaca s.d 1% brotació anticipada iBelgida Prunus armeniaca s.d 1% enrotllament cloroticBarxeta Prunus salicina s.d 1% brotació anticiada

AragóMontañana Parcela experimental varies 1% brotació anticipada Santa Ines Prunus salicina s.d 1-3% i vermellors

*Dades any 2005

Page 32: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Identificació

del vector dels ESFY i seguiment de  la població

‐Col∙locació

de trampes 

grogues des de Gener fins 

Juliol

‐Identificació

del vector 

Cacopsylla pruni al 2003 al 

area del Baix LLobregat

Laviña et al. 2004. Acta Horticulturae 657:489‐494

Page 33: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Seguiment de la població

de C.pruni

en àrees  fructícoles de Catalunya

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

30-Mar 13-Apr 27-Apr 11-May 24-May 7-Jun 21-Jun 8-Jul 21-Jul

Pro

mig

de

indi

vidu

s pe

r tr

ampa

Título del eje

Catalunya-Llobregat

Catalunya-Ribera d'Ebre

Catalunya-Alcarràs

2005‐Població

més important al area del 

Llobregat

‐Variacions importants de la població

d’un 

any al altre (4‐13 individus per trampa)

‐Presencia a la Ribera d’Ebre (Benissanet‐

Miravet)

‐No identificat fins el moment a Lleida 

0

2

4

6

8

10

12

14

21-Feb 3-Mar 17-Mar 30-Mar 12-Apr 24-Apr 3-May 12-May 23-May 9-Jun 23-Jun

Promig de individus per placa

Catalunya-Llobregat 1Catalunya-Llobregat 2Catalunya-Llobregat 3

2006

Sabaté

et al 2007. Bulletin of Insectology 60(2):193‐194

Page 34: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Identificació

del vector de Ca. P. prunorum (ESFY) i evolució

de la  població

en parcel∙les de Extremadura, Aragó

i Valencia.

C.pulchella

•Poblacions elevades a Extremadura i baixes a Aragó

i Valencia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

30-Mar 13-Apr 27-Apr 11-May 24-May 7-Jun 21-Jun 8-Jul 21-Jul

Mean of individuals per trap

Aragón (A ) Aragón (B )

Aragón (C ) Aragon (D )

0

2

4

6

8

10

12

14

5-Apr 19-Apr 3-May 17-May 31-May 14-Jun 28-Jun 8-Jul 21-Jul

mean of individuals per trap

Extremadura-La EncomiendaExtremadura-ZurbaranExtremadura-ValdelacalzadaExtremadura-Caceres

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

30-Mar 13-Apr 27-Apr 11-May 24-May 7-Jun 21-Jun 8-Jul 21-Jul

Mean of individuals per trap

Extremadura-Vegas Altas-Zurbaran

Extremadura-Vegas Altas-Encomienda

2005 2006

Sabaté

et al. 2007 Bulletin of Insectology 60:2 (193‐194) 

Page 35: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Percentatge d’individus de C.pruni  portadors del fitoplasma  

Localitat Percentatgeinfectius

CatalunyaLlobregat 11-15%Ribera d'Ebre 7%

ExtremaduraLa Encomienda 10%Zurbaran 8%

Detecció

del fitoplasma amb primers 

específics fO1/rO1 i RFLP amb RsaI

Sabaté

et al. 2007 Bulletin of Insectology 60:2 (193‐194) 

Page 36: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Incidència de la malatia i presència del  vector C.pruni

Parcela Especie Incidencia Cacospsylla prunisíntomas ESFY población media maxima/

Cataluña placaLlobregat (Barcelona) Prunus avium s.s. 13,25Llobregat (Barcelona) Prunus cerasifera/ 58% 12,5

Prunus salicinaLlobregat (Barcelona) Prunus cerasifera/ 38% 4,5

Prunus salicinaMiravet (Tarragona) Prunus salicina 5% 2,25Alcarràs (Lleida) 1% 0

ExtremaduraZurbarán (Vegas Altas) Prunus salicina 10% 12,4La Encomienda (Vegas Altas) Prunus persica 25% 11Montesinos (Caceres) Prunus domestica 5% 3,5Valdelacalzada (Vegas bajas) Prunus salicina 5% 10,4

AragónMontañana Parcela experimental según variedad 1,5Santa Ines Prunus salicina 1-5% 0,5

ValenciaLlutxent Prunus armeniaca 0-3% 3Belgida Prunus armeniaca 0-1% 0,75Barxeta Prunus salicina 0-1% 0

Page 37: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Identificació

d’hostes primaris del fitoplasma i de C.pruni 

‐Seguiment de la presencia de C.pruni en P.mahaleb

i P.salicina

al Baix 

Llobregat (Barcelona)

‐Valoració

del percentatge de individus  portadors del fitoplasma

Page 38: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Evolució

de la població

de C.pruni

en P.mahaleb

y P.salicina

0

20

40

60

80

100

21-feb 3-mar 17-mar 30-mar 12-abr 24-abr 3-may 12-may 23-may 9-jun 23-jun

Nº i

ndiv

iduo

s ca

ptur

ados

P.mahalebP.salicina

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

28-mar 13-abr 22-abr 6-may 13-may 25-may 3-jun 10-jun 23-jun 1-jul 7-jul

Nº i

ndiv

iduo

s ca

ptur

ados

P.mahalebP.salicina

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

30-ene 14-feb 28-feb 14-mar 30-mar 14-abr 30-abr 14-may 30-may 14-jun 30-jun

Nºin

divi

duos

cap

tura

dos

P.mahalebP.salicina

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

14-mar 25-mar 1-abr 8-abr 18-abr 24-abr 3-may 14-may 2-jun 13-jun 2-jul

Nºin

divi

duos

cap

tura

dos

P.mahaleb P.salicina

‐Dos pics de població

‐Març‐Abril (re‐ immigrants i 

primers de Juny  (noves generacions) 

‐Variacions  interanuals

Sabaté

et al. (en premsa)

Page 39: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Percentatge de individus infectius

‐Major percentatge de portadors en individus re‐immigrantes que en  noves generacions 

Lloc de captura 28-mar 13-abr 22-abr 6-may 13-may 25-may 3-jun 10-jun 23-junP.salicina 3+/10 (30%) 0 1+/4(25%) 1 1+/1 6 2+/12 (16%) 1+/7(14%) 8P.mahaleb 1+/3 (30%) 2+/10 (20%) 3 2+/17(12%) 3+/39(7,7%)Promig individus 20-30% 7-16%portadors re-immigrants Noves generacions

Sabaté

et al. (en premsa)

Page 40: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Cicle de Cacopsylla pruni

adultosPrunus cultivados(huevos-ninfas)

multiplicación/infección

Especies refugiobosque (coniferas?)

Prunus silvestres(P.spinosa, P.mahaleb)

multiplicación/infección

Enero-Junio

Julio- Diciembre

adultos

Una generació l’any

Hiverna com adult

Ous principi primavera

Desenvolupament nimfes de març a juny

Emigració refugis hivernals  (coníferes) (juny)

Sabaté

et al. (en premsa)

Page 41: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Avaluació de la susceptibilitat als  ESFY de diferents patronsMean

feb-06 feb-07 feb-08 feb-09Garnem (P.persica x P.amygdalus) 100 60 57 72 72,25GF 677 (P.persica x P.amygdalus) 90 60 33 61 61,00Mariana (P.cerasifera x P.munsoniana ) 80 40 33 51 51,00Barrier (P.persica x P.davidiana) 50 25 33 36 36,00Cadaman (P.persica x P.davidiana ) 20 55 50 42 41,75

% of inoculated trees positives by PCR

•Tots el portaempelts son susceptibles de  multiplicar el fitoplasma

•Variabilitat individual dins de cada híbrid 

•Menys concentració

en Barrier i Cadaman

Acta horticulturae (en premsa)

Page 42: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Conclusions

• La malaltia dels ESFY (Ca.P.prunorum) s’ha identificat  principalment en cultius de prunera japonesa i 

nectarina a Extremadura i Catalunya (Baix Llobregat i  Ribera d’Ebre).

• A l’àrea fructícola de Lleida només s’ha identificat en  arbres aïllats

• El vector del fitoplasma, C.pruni, s’ha identificat  principalment a Extremadura i al area fructícola del 

Llobregat.

Page 43: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

ESFY: Control

• Plantació

de material vegetal sà• Utilitzar combinacions patró/varietat o 

espècies amb bon comportament vers els  ESFY

• Reduir fonts d’inòcul (arbres malalts i  Prunus sp.

infectats asimptomàtics)

• Reduir transmissió

natural per insectes  vectors

Page 44: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Proliferació

de la pomera

Ca.Phytoplasma mali

Grup 16SrX‐A

Actualment en expansió a molts països com Itàlia (Trentino) i Alemanya

Tramés per 2 especies de Cacopsylla: C.picta (sin. C.costalis) i C.melanoneura.

De moment poc present a Espanya, només s’ha identificat en varietats de sidra.

S’han iniciat estudis per determinar la presencia d’aquests vectors en el nostre país.   

Page 45: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Símptomes i vectors

Proliferacions 

Estipules grans Disminució

de la mida  dels fruits

C.picta C.melanoneura

Page 46: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Assajos futurs de control

• Obtenció

de material vegetal lliure de fitoplasmes mitjançant termoteràpia d’aigua calenta

• Assajos de control mitjançant aplicació

de  substancies inductores de resistència

• Assajos de control mitjançant aplicació

de  substancies inhibidores del creixement 

fitoplasmàtic• Avaluació

de la tolerància a la infecció

per 

fitoplasmes

en plantes micorritzades

Page 47: Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmesruralcat.gencat.cat/migracio_resources/672303_fruticultura_fito... · Malalties dels fruiters produïdes per fitoplasmes. Amparo

Agraïments• Tècnics ADVs, SPV i SSV de Catalunya

• Remedios

Santiago, Sanidad

Vegetal, Extremadura

• Rafael Balduque

i MªJose Rubio

(SIA, Zaragoza)

• Luis Asín

(IRTA, Lleida) 

• Vicente Medina (UDL‐IRTA, Lleida)

• Pere Vilardell

(Estació

Mas Badia, Girona)

• Meritxell Garcia, doctorat CIRIT

• Entitats i empreses col∙laboradores: Certiplant, Agromillora,  Viveros

Orero, Grup Actel, Cooperativa Fruits de Ponent, 

Cooperativa Crex

i CAVAL (Extremadura)