unitat mesura

Download Unitat mesura

If you can't read please download the document

Upload: joannarcis99

Post on 08-Feb-2017

31 views

Category:

Technology


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Unitats de Mesura

Bit

El bit s la unitat base de mesura de la informaci, indica la quantitat mnima que forma la informaci. Es representa mitjanant dos smbols, 0 i 1, anomenats bits.

2,35

Byte

Un grup de vuit bits sanomena byte. Aquest grup tamb es coneix amb el nom doctet.

Els bites es representen amb el smbol b i els bytes amb el smbol B.

5,51

KiloByte

Un kilobyte sn 1.024 bytes. El smbol s kB. s una unitat de mesura comuna per a la capacitat de memria o emmagatzematge dels microordinadors.

8,11

Megabyte

El megabyte s una unitat de mesura de la quantitat de dades informtiques. El smbol s MB. s un mltiple binari del byte, que equival a 1.024 kB.

54,62

Gigabyte

Un gigabyte s una unitat de mesura informtica equivalent a 1.024 MB. El smbol s GB. Els gigabytes sanomenen gigues.

15,35

14,99

Terabyte

un terabyte (TB) s igual a 1.024 gigabytes

66,7

Petabyte

Un petabyte (PB) s igual a 1.024 terabytes.

44.000.000

Exabyte

Un exabyte s una unitat de mesura i el seu smbol s EB. Equival a 1.024 petabytes.

4.000.500.000

Zettabyte

Un zettabyte s una unitat de mesura i el seu smbol s ZB. Equival a 1.024 exabytes.

NO HI HA IMATGE DALGUN APARELL AMB AQUESTA UNITAT

Yottabyte

Un yottabyte s una unitat de mesura i el seu smbol s YB. Equival a 1.024 zettabytes.

NO HI HA IMATGE DALGUN APARELL AMB AQUESTA UNITAT

Brontobyte

Un brontobyte s una unitat de mesura i el seu smbol s BB. Equival a 1.024 yottabytes.

NO HI HA IMATGE DALGUN APARELL AMB AQUESTA UNITAT

HI HAN BASTANTS MS...

01000110 01101001

(FI)