tema 5 5è a

Click here to load reader

Download Tema 5 5è A

Post on 14-Apr-2017

1.513 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Presentacin de PowerPoint

UNITAT 5Els ssers vius i la seva relaci amb el medi

CARACTERSTIQUES DELS SSERS VIUS

LA CLLULALa cllula s la unitat mnima que t vida prpia, s a dir, que s capa de nodrir-se, relacionar-se i reproduir-se.Unicellulars: ssers vius formats per una cllula Pluricellulars: ssers vius formats per ms duna cllula.Com es una cllula:La membrana cellular, que permet relacionar-se i nodrir-se. El citoplasma, s la part interna. s format per un medi fluid

EL CICLE VITAL DELS SSERS VIUSDurant el seu cicle vital els ssers vius neixen, salimenten,creixen, es relacionen, es reprodueixen i, finalment, moren NUTRICIs el conjunt de processos necessaris per a desenvolupar-se i fer qualsevol mena dactivitat.RELACIs el conjunt de processos el ssers vius capten estmuls i donen resposta immediata o desenvolupament adaptacions.REPRODUCCIs el conjunt de processos pels quals els ssers vius tenen descendents i transmeten aix el seu material hereditari.

els grups d`essers viusLA CLASSIFICACI DELS SSERS VIUSEl sistema de classificaci ms conegut agrupa els ssers vius en cinc regnes :

MONERES: PROTOCTISTS: FONGS: (bactris) (algues i protozous) (llevats i bolets)

PLANTES: ANIMALS: (molses, arbres, arbustos...) (vertebrats i invertebrats)

La diversitat de la vida La diversitat de la vida a la terra s extraordinria. La biodiversitat dun lloc concret s el nombredespcies que hi viuen.

Ambients i diversitat d'ssers vius

Una espcie sol pot viure en un lloc si hi troba les condicions necessries per dur a terme les funcions vitals. Aquestes condicions o factors sn:

TEMPERATURA:

LLUM:

LA DISPONIBILITAT DAIGUA:

EL MEDI QUE ELS ENVOLTA:

EL SL:

ELS ALTRES SSERS VIUS:Com es distribueixen les espcies

L'adaptaci amb el mediTEMPERATURA:Hi ha animals de sang freda (rptils) i de sang calenta (orenetes)

DESPLAAMENTEs desplacen utilizan les extremitatsPRDUA DAIGUAAlguns animals tenen la habilitat de reservar aigua

FALTA DE LLUMSadapten grcies a la vista i loda.

ESCASSETAT DAIGUAAlgunes plantes no tenen fulles o les tenen petites per evitar perdre aigua.

FALTA DE LLUMLes plantes busquen llum per sobreviure.

ELS TROPISMESSn els moviments que fan els rgans de les plantes.

Les adaptacions de les plantes

Els ssers vius dels diferents ecosistemes , ja siguin de la mateixa espcie o de espcies diferents , es relacionen entre ells.

LES ASSOCIACIONSEs posen establir associacions entre individus de la mateixa espcie , famlies , grups i comunitats i societats , o entre individus d espcies diferents , simbiosi , parasitisme i comensalisme.

Exemples:

LA RELACI ENTRE ELS SSERS VIUS

Entre individus de la mateixa espcie : - FAMLIA - GRUP - COMUNITATS O SOCIETATS

Entre individus despcies diferents : -SIMBIOSI - COMENSALISME -PARASITISME

LA DEFENSA Els animals utilitzen diverses estratgies de defensa .Amagar-seCamuflar-se :

: per a no ser detectats. i confondres amb el medi mitjanant ladopci de colors i formes dels elements de lentorn. Fugir : corrents davant dun perill.Mimetitzar-se: mitjanant la imitaci dels colors o la forma d altres ssers vius que poden resultar perilloses. Segregar substncies:urticants o verinoses (mitjanant un agull,les dents,a travs de la pell,etc...Intimidar:amb moviments o sorolls o produint mala olor. Algunes plantes,per a protegir-se dels herbvors,han desenvolupat diferents defenses. Poden tenir espines ,com els esbarzers,o pls urticants,com les ortigues,o b produir subst- ncies amb olor a sabor molestos,com les plantes aromtiques,o llavors de difcil digesti. Molts fongs es defensen amb substncies verinoses,que poden ser mortals per a molts animals.

fi