tema 1. el movimentmoviment circular uniforme (mcu) magnituds unitats aparells de mesura temps h,...

of 16 /16
Tema 1. EL MOVIMENT

Author: others

Post on 22-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tema 1. EL MOVIMENT

 • ÍÍNDEXNDEX

  1.1. Les magnituds i les unitats

  1.2. Moviment i repòs

  1.4. Desplaçament i espai recorregut

  1.3. Posició i trajectòria

  1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

  1.5. Velocitat i acceleració

  1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

  1.8. Moviment circular uniforme (MCU)

 • Magnituds Unitats Aparells de mesura

  temps h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre

  desplaçament, distància, posició m, cm, dm, mm, km cinta mètrica, peu de rei

  velocitat km/h, m/s velocímetre

  Encerclem les unitats del sistema internacional (SI)

  És una propietat que podem mesurar

  Massa 5 kg

  Temperatura 25 ºC

  Balança

  Termòmetre

  Els científics de tot el món es van posar d’acord per est ablir un sistema d’unitats comú, anomenat el Sistema Internacional d’u nitats (abreujat SI).

  1.1. Les magnituds i les unitatsD1

  acceleració m/s 2

 • Les magnituds es poden classificar en dos grups:

  D2

  Magnituds físiques

  Magnituds escalars Magnituds vectorials

  Només hem d’indicarquant valen.

  Ex. Temps (hem trigat en arrribar a Saragossa 3 h)

  Hem d’indicar quant valen, el sentit i la direcció.

  Desplaçament , velocitat i acceleració .

  v = 5 m/s El cotxe va a 5 m/s en la direcció horitzontal i capa la dreta

  v = - 5 m/s El cotxe va a 5 m/s en la direcció horitzontal i capa l’esquerra.

 • Les magnituds vectorials es representem mitjançant una fletxa que anomenemvector:

  D3

  Direcció: horitzontal Sentit: dreta

  Direcció: horitzontal Sentit: esquerra

  Direcció: vertical Sentit: cap amunt

  Direcció: vertical Sentit: cap avall

  Direcció: inclinada Sentit: cap a la dreta i cap amunt

 • Quan volem descriure el moviment d’un cos (vehicle, pers ona, bicicleta…) hem de tenir clar:

  �� LL’’origen de referorigen de referèènciancia (punt o objecte que agafem com a referència per saber si un altre cos està en moviment o no).

  1.2. Moviment i repòsD4

  Un cos està en moviment, si canvia de posició respecte del sistema de referència; en cas contrari, diem que està en repòs .

 • � El moviment és relatiu

  � L’avió es mou respecte els núvols / Els núvols es mouen respecte l’avió

  � Una persona que va en un tren veu que la persona que va al seu costat no es mou/ una persona que observa el tren des de l’estació veu que la persona s’està allunyant

  D5

 • 1.3. Posició i trajectòriaD6

  PosicióLloc on està el mòbil (cos en moviment) en un instan t determinat respecte el sistema de referència.

  0 cm 1cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm-6 cm -5 cm -4 cm -3 cm -2 cm -1 cm

  Posició és 0 cmx = 0 cm

  Posició és 6 cmx = 6 cm

  Posició és -5 cmx = -5 cm

 • D7

  Posició és 0 cmy = 0 cm

  Posició és 2 cmy = 2 cm

  Posició és -2 cmx = -2 cm

  0 cm

  1 cm

  2 cm

  - 1 cm

  - 2 cm

 • TrajectòriaLa línia que descriuen els objectes durant el recorregut .La trajectòria pot ser:

  Trajectòria rectilínia Trajectòria corba

  El camí que descriu l’objecte és

  una línea recta.

  El camí que descriu l’objecte

  NO és una línea recta.

  D8

 • DesplaçamentÉs la magnitud que representa la distància entre el p unt final

  i el punt inicial del recorregut d’un cos.

  1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m-6 m -5 m -4 m -3 m -2 m -1 m 0 m

  Desplaçament

  Posició inicial és 2 mx i = 2 m

  Posició final és 6 mxf = 6 m

  Desplaçament = Posició final – posició inicial

  ∆x = 6 m - 2 m = 4 m

  El signe positiu significa que es mou cap a la dreta.

  1.4. Desplaçament i espai recorregut D9

  if xxx −=∆

 • 1m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m-6 m -5 m -4 m -3 m -2 m -1 m 0 m

  Posició inicial és 4 mXi = 4 m

  Posició final és -1 mXf = - 1 m

  ∆x = - 1 cm - 4 cm = - 5 cm

  El signe negatiu significa que es mou cap a l’esquerra.

  D10

  if xxx −=∆

 • D11

  El desplaçament ( ∆x) és una magnitud vectorial, per tant es representa p eruna fletxa (o vector) que va de la posició inicial a la posició final.

  Trajectòria

  Desplaçament

 • Exemple. En Pau surt de casa seva i va al forn, que es troba a 150 m de distància. Després va a un quiosc que és a 50 m del forn. Quin és el desplaçament d’en Pau?

  D12

  FornQuiosc

  0 m 150 m 200 m

  a) Quan va de casa seva al forn.

  b) Del forn al quiosc.

  c) Quan torna a casa.

  if xxx −=∆

  ∆x = 150 m – 0 m = 150 m

  ∆x = 200 m – 150 m = 50 m

  ∆x = 0 m – 200 m = - 200 m

 • No s’ha de confondre desplaçament (∆x) amb espai (e)

  � Desplaçament # espai recorregut � Desplaçament = posició final – posició inicial

  � Espai = la distància recorreguda

  Exemple. Circuit de Catalunya � Espai recorregut = 4.727 metres

  � Desplaçament = 0 metres

  D13

 • Exemple. Calcula l’espai recorregut per en Pau quan va del casa al quiosc i torna a casa.

  D14

  FornQuiosc

  0 m 150 m 200 m

  e = 200 m + 200 m = 400 m ∆x = 0 m – 0 m = 0 m