presentatie g.smid

Upload: elisabeth-tweesteden-ziekenhuis-tilburg

Post on 14-Oct-2015

60 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Van veranderkundige evaluatie naar toekomstperspectief, presentatie G.smid

TRANSCRIPT

 • Lief is Lef

  High Cure, dan ook High Care

  Van veranderkundige evaluatie naar

  toekomstperspectief

  Gerhard Smid 13 juni 2014

 • Even voorstellenSioo

  Professionalisering

  Adviseurs & Vernieuwers

  Managers & Bestuurders

  Organisatieontwikkeling

  Kennisontwikkeling

  Open Universiteit

  PhD School Management

  Faculteit MST

  Gerhard Smid (1950)Professionals, leren, vernieuwen, Organisatie en BesturingOnderzoekerOntwerper van leertrajecten

  2

 • Opzet

  Vraag

  Aanpak

  Producten

  Procesbeeld

  Visual

  Programma in

  woorden

  Veranderredenering

  Effecten op cultuur

  Toekomst?

  Contextontwikkeling

  Businessdiagram

  Nieuwe

  veranderredenering

  Procesbeeld

  3

 • Vraag

  Onderzoek MLZ in veranderkundig opzicht

  Let op context o.a. Lean

  Opbrengst

  Concept ontwikkeling? Is de cultuur veranderd?

  Hoe verder met vernieuwing?

  Lessen voor vernieuwing in andere ziekenhuizen

  4

 • Onderzoeksmodel

  Procesevaluatie

  - Tijdsverloop

  - Betekenisgeving

  - Interacties

  - Gebeurtenissen

  Uitkomstevaluatie

  - Nieuwe Cultuur

  - Bedrijfsresultaten

  - Leerervaringen

  - Succesfactoren

  Leiderschap

  Verandermanagers

  Veranderaanpak

  Interventies

  Uitgangspositie

  - Ambitie

  - Mensen & cultuur

  - Structuur, Systemen

  - Besturing

  Proces in episodes

  Leiderschap

  Verandermanagers

  Leiderschap,

  veranderorganisatie

  5

 • Onderzoeksproducten

  Opzet evaluatieonderzoek

  Situatiebeschrijving

  Reconstructie van veranderproces

  Stellingen over het waarom

  Waardering van opbrengst: cultuurverandering

  Adviezen voor verder werken bij EZ

  6

 • Procesbeeld (zonder onderzoek UvT)

  Nota

  Besluit

  Hoogleraren

  erbij

  Matching

  Ontwerp en

  contractering

  Start 2 Lerende

  Gemeenschappen

  Grote meetings

  Besluit opschalen

  Opleiden van

  begeleiders

  8 + 1 Lerende gemeenschappen

  Stand van zaken opmaken

  Besluit next steps

  Discussies

  Thema

  Breed , viraal

  7

  3e lg

  Ontwerpen

  Training & leermiddelen

  Met hoofden aan

  De slag

  Training

  Leidiinggevenden

 • Momentopname 2011(een van de weinige visualisaties)8

 • Programma MLZ

  Lief naast Lean & Veilig,

  Rol bestuurders in samenhang

  Beweging, Betekenisgeving, Moreel Kompas, Maatwerk

  Meerjarig

  Coalitie, geen braaftaal, Lef

  It takes two to tango

  Expeditie

  Van exploratie naar opschaling

  Open en tolerant

  Aanpak van verandering: leren

  Breed/Provocerend, Virus,

  gericht op allen

  Diep/onderzoeken,

  broedplaatsen

  Dubbel verankerd

  Aangestuurd vanuit de lijn

  Ondersteunende diensten?

  Buiten binnen (huisartsen

  (verwijzers) en burgers)

  9

 • VERANDERREDENERING klantgerichte organisatie

  Waarom Klantwensen, balans, aantrekkelijke werkgever, kwaliteiten benutten

  Waartoe Klantgerichte organisatie, dienstverlening passend bij klantbehoeften, slim

  werken, moreel kompas bij variatie. Bijzinder: betekenisgeving

  Wat Beweging, creativiteit. Exploreren. Systeem en structuur later. Nadruk op

  waarden, normen en omgangsvormen, moreel kompas

  Hoe Conceptgedreven verandering: Lief. Bijzondere combinatie: Virale

  benadering + Interactieve Exploratie in broedplaatsen. Exploratie:

  uitwisselen van ervaringen -> nieuwe waarden en normen -> identiteit van

  de organisatie -> zijnswaarde diepgang en kleuring. Parallel: onderzoek.

  Fasering: exploratie en dan opschalen. Mogelijk vervolg: stapsgewijs &

  participatief nieuwe werkpraktijk gemeengoed maken. Betekenisvolle &

  interactieve interventies

  Wie Lijnmanagers met professionals initiatief steun van topmanagement.

  Nodigen medewerkers en buitenstaanders uit. Meedenken en bijdragen aan

  proces. It takes two to tango

  10

 • Indicatie effectenPatintwaarde

  Patinten vaker complimenten.

  Aantal klachten: niet minder, nu

  anders (verstrekte informatie,

  afstemming).

  2/3 genterviewden kan geen

  verbeterpunt noemen

  4 sterren voor gastvrijheid.

  Nominatie nr.1 gastvrij ziekenhuis

  Medewerkerswaarde

  > 30% : klantgerichtheid kan beter

  Arbeidsmarkt 2014 anders 2009,

  Binden minder probleem.

  Aantrekkingskracht EZ arbeidsmarkt

  groot.

  MLZ ook aantrekkelijk medisch

  specialisten

  Werkplezier medewerkers

  toegenomen:

  7,8 eigen werk

  7,5 organisatie als geheel.

  Stijgende lijn sinds 2009.

  Organisatiewaarde

  $$ goed. MLZ indirect (reputatie).

  MLZ bij bezuinigingsopgaven

  Extern: positievere toonzetting

  (minder geluiden over arrogantie)

  Opinion leader bij zorgvernieuwing.

  11

 • Opbrengsten inhoudelijke exploratie

  Conceptontwikkeling: Lief is..

  Plateau

  Relationele sturing

  Opgave / Respons

  Methoden

  Aandacht / Attent (Service)

  Hoffelijk

  Afstemmen / Aansluiten

  12

 • Quotes

  Patinten geven St.Elisabeth een dikke

  acht. Dit getal is gebaseerd op een enqute onder vierhonderd bezoekers.

  (.)Met slechts negen onvoldoendes en maar liefst 150 tienen mogen we in onze

  handjes knijpen. Ruim tweederde van de

  ondervraagden kon geen enkel

  verbeterpunt noemen, waarmee we nog

  liever zouden worden (.) Het artikel sluit af met: Want ondanks het uitstekende

  rapportcijfer, zien we zelf nog voldoende

  ruimte om nog liever te worden.

  Het St. Elisabeth is niet alleen een opleidingsziekenhuis met topklinische zorg

  maar ook een lief ziekenhuis. Navraag in mijn directe omgeving bij specialisten,

  assistenten, verpleegkundigen en

  patinten, leerde mij dat het ziekenhuis

  zijn ambities zeker waar maakt. En dit

  werd laatst ook nog bevestigd door een

  van mijn patinten. Hij liet mij zijn

  interview met een van de directeuren in

  Liever Elisabeth zien. De kop van het artikel luidde Ik heb vertrouwen in dit ziekenhuis en dat zegt genoeg. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje bij mag

  dragen aan dit ziekenhuis.

  13

 • Cultuurverandering?

  The way things get

  done around here

  Waarden en

  overtuigingen

  Rituelen en gebruiken

  Helden en verhalen

  Symbolen en spullen

  Instrumenten

  14

 • The way things get done around hereVoorbeelden

  Voetbal

  Dwarslaesiepatient heeft het warm

  Postoel

  De lastige mevrouw

  Anders kijken, anders handelen: niet snel oordelen, onverdeelde aandacht

  Maar

  Aarzeling om af te wijken. Legitimatie andere aanpak? Groepsdruk etc.

  Vanuit Moreel kompas handelen en van werk met elke patint maatwerk te

  maken nog geen gemeengoed.

  15

 • Waarden en overtuigingen

  Zijn andere waarden en overtuigingen leidend ?

  Hoogleraar: Het glas is half vol.

  Onderzoeker: 3e laag: relationele sturing, schatting 25 a 30% EZ heeft

  verbeterruimte op de 3e laag benut. Andere 70 % zegt of praktiseert soms ook

  gouden dingen

  Aandacht voor de patint belangrijker geworden?

  Oncologen: Je merkt dat er veel meer aandacht is.

  Bewustwording is enorm toegenomen.

  Veel beter begrip van wat patinten goede zorg vinden.

  Dit maakt ons werk tot zorgen veel leuker

  Persoonlijke groei en ontwikkeling:

  Grenzen verleggen, beter leren waarnemen en leren reflecteren.

  Arts : Ik ben er een betere dokter door geworden.

  16

 • Rituelen en gebruiken

  Andere omgangsvormen?

  Verpleegkundigen vragen meer directe feedback van patinten.

  Bewuster van effect gedrag op de gang voor patinten.

  Ruimte voor gesprek over Lief

  Sneller hulp vragen bij ingewikkeldheden

  Andere stijl?

  LG startpunt om actiever in werk te staan en op eigen kompas af te gaan.

  Zelf spiegelgesprekken, werken met ervaringskaartjes, experimenteren met

  passende gespreksstrategien, onderzoekjes doen, scherper

  17

 • Helden en verhalen(1)

  Andere helden?

  Rita je begrijpt het toch wel, we doen het voor jou.

  Hoofd Zorgeenheid Orthopedie gelauwerd met Elisabeth Beeldje

  Maar: Het gaat om de kleine successen, daar is niks heldhaftigs aan.

  Via Lief geen heldenstatus, maar er is meer waardering voor op micro niveau

  Mensen met veel aandacht voor de relationele dimensie, van buitenbeentje naar erkenning van

  collegas.

  Ruimte krijgen nemen voor wat ik goede zorg vind.

  Gewone in ander daglicht

  Gangbare handelingen van artsen en verpleegkundigen krijgen andere betekenis. Ze zijn soms

  altijd al bezig om verschillende opgaves goed in balans te krijgen, zodanig dat de patint goed wordt geholpen n er met een goed tempo kan worden gewerkt. Voorbeeld dermatologie

  18

 • Helden en verhalen (2)

  Andere verhalen?

  Observatie: mensen bij EZ hebben niet de gewoonte om te vertellen over mooie gebeurtenissen

  aan anderen. Journaliste gaat actief op pad om verhalen op te tekenen en te verspreiden.

  Kleine verhaaltjes over wat goede zorg kan zijn in het alledaagse.

  Verpleegkundigen kijken ook terug. Zoals op een avond voor kennisdelen voorjaar 2014.

  Onderzoekers, genteresseerde verpleegkundigen en managers spreken elkaar. Een van hen

  vertelt over 2009.

  Weet je nog die ene keer dat we het presenteerden? De reacties waren toen: het lijkt alsof we weer regie kunnen nemen op hoe wij de zorg bieden. Of het mag weer, Florence Nightingale.

  Nieuwe taal

  Andere werktaal met afkortingen zoals AHA (attent-hoffelijk-aansluiten), ANNA (Altijd Navragen,

  Nooit Aannemen). Heb je vandaag een klik gehad?

  De patint de regie te geven = Mensenwensen. s Ochtends samen met de patint de dag dooornemen, dan zit de patint daarna beter in zijn vel.

  19

 • Symbolen en spullen

  Bank bij de ingang, teksten op de gang

  Kleine kaartjes bij ingang patinten feed back. (ipv vragenlijst 170 punten cq index).

  Dongels, spoedtasjes, muziek op OK.

  Renovatie meer nagedacht over patint en diens proces.

  Meer een-persoonskamers.

  Rustiger voor de patint.

  Keerzijde: er komen nu op een dag minder verpleegkundigen op een kamer.

  Soms verveling bij patienten. Gesprek verpleegkundigen: Moeten we niet ook

  soms zonder dat je iets hoeft te doen bij een patint even binnengaan en even

  gaan zitten voor een gesprek?

  (Modellen zoals opgave en respons nog niet omgezet in kenniskaarten).

  20

 • Waar staat EZNog zon 70 a 75% verbeterruimte op het derde plateau (Onderzoeker)

  Cultuurverandering en verandering in betekenisgeving gaat gestaag, step by step.

  Lief is nooit af, het is net als met kunst, je moet erover blijven praten.

  We zijn voor mijn gevoel nog maar net begonnen.

  Verankering bij artsen kan veel beter.

  Zorgen. Kritische massa? Hoe krijgen we de bal rollend. Blijft er ruimte voor communicatie over Lief? Fragiliteit veranderorganisatie

  Ideen Beleg de voortgang formeel. Maak module menslievende zorg binnen het

  leiderschapsprogramma verplicht voor alle leidinggevenden. Maak duidelijker wat

  vanuit MLZ van elke verpleegkundige wordt verwacht. In elke zorgeenheid een

  lerende gemeenschap en een groep ambassadeurs. MLZ onderdeel van het

  jaargesprek. MLZ in audit systeem. Teamleiders en opleidingsfunctionarissen geven

  leiding aan leren op de werkplek. Leren in de dokterspraktijk onderzoeken. MLZ in de

  opleiding van arts assistenten

  21

 • InstrumentenConcepten en resources om bekwaamheid tot menslievende zorg verder te

  ontwikkelen:

  Ervaring lerende gemeenschappen verwerkt in twee opleidingsformats, opleiding

  begeleiders nieuwe leergemeenschappen, module leiderschapsprogramma

  Leermiddelen: reeks pakkende verhaaltjes & exemplarische casustiek. Artikelen,

  filmpjes met preferent- minder preferent gedrag, ervaringskaartjes.

  Ervaring met leervormen waar verpleegkundigen goed mee uit de voeten kunnen.

  Bijvoorbeeld: kan je van n dienst n click met een patint beschrijven. Er is

  gexperimenteerd met balie onderzoek, met het bespreken van klachten brieven.

  Inzicht in leervormen die niet werken. Verpleegkundigen gaan bv. niet graag de deur

  uit. Werkbezoeken brengen bij anderen hebben niet hun voorkeur.

  22

 • We zijn net begonnen

  Weinig mensen weten wat er in MLZ is gedaan. We zijn voor mijn gevoel pas net begonnen. Dit is echt nog maar het begin. Het is tijd dat

  het OOC een profiel maakt waar je als verpleegkundige aan hebt te

  voldoen, met daarin ook een verplichte training Opgave en Respons.

  Daarbij is het ook zaak om te leren hoe je over Opgave & Respons

  vertelt. Dus leren verhaaltjes te maken. Het maakt je echt een betere

  verpleegkundige. Wat de RVB in elk geval niet moet doen is de stekker

  eruit trekken. Dat breekt elke geloofwaardigheid, waarom zou iemand

  dan een volgende keer ergens aan meedoen? De stijl waarin het

  verder zou moeten gaan is faciliteren zonder je er als management

  teveel in te mengen. Niet teveel managementdrift in de lerende

  gemeenschap.

  23

 • Op eigen kracht

  Zorgeenheid op eigen kracht. Universiteit meer op afstand.

  HZE schakel tussen teams en maatschap. Doet zelf onderzoek. Zelf lerende

  gemeenschap gestart, met verpleegkundigen, poli-assistenten artsen.

  2014: twee lerende gemeenschappen, twee x tien deelnemers.

  Werkgroep mensenwensen.

  Initiatief om op training te gaan ( motivational interviewing).

  Maken zelf workshop

  Rol teamleiders

  24

 • Claims

  1. Aandacht voor betekenisgeving cruciaal, pluricentrische praktijk (systeemkenmerk,

  vele verschillende beroepsculturen, eigen betekenisgeving)

  2. Bijdrage aan verbeterde waardering van zorgwerk van EZ door patinten.

  3. Aandacht voor relationele -> betere waardering van werk door personeel

  4. Personeel verandert: Anders kijken. Completere stijl van denken. Opgerekt

  repertoire. Geoefend op de morele dimensie. Scherper op relationele sturing, ook in

  de onderlinge samenwerking. Relationele Competentie EZ groeit

  5. In management meer oog voor balans in meervoudige waarde creatie.

  6. Onder ervaren en gezaghebbende mensen stevig bruggenhoofd

  7. Fikse ruimte voor verbetering van relationele sturing in werken met patinten (teller

  staat pas op 20 25%)

  8. Potentile impact kennisopbrengst van onderzoekers groot. Terecht nadruk op

  genereren duurzame kennis. Daar kan EZ nog jaren plezier van hebben

  9. Samenwerken met onderzoekers UvT teken van lef

  25

 • Toekomst??

  8 Lerende gemeenschappen

  Stand van zaken opmaken

  Besluit next steps

  ?

  26

  Training

  LeidinggevendenMet hoofden aan

  de slag

  Kennisopbrengst

 • Verder op dit pad? Ja want

  Buiten

  Bombardement van beleid, Overaanbod van oplossingen, Verzekeraars,

  Druk op kosten,

  Schaal nodig voor hoogcomplexe zorg >> fusie en lateralisatie, keten,

  Grote veranderingen in de patintenpopulatie (multimorbiditeit)

  Binnen

  Het moet goedkoper, sneller, korter,

  Too much airplane to fly alone

  Je wordt veel meer afhankelijk van elkaar, relationele vereisten nemen

  toe, high tech high touch

  Professionele Autonomie - > Professionele Verantwoordelijkheid

  Pluricentrische blijft dus: coordinatie via betekenisgeving

  27

 • Verder op dit pad? Ja want.

  Dragen dat uitin hun context

  Waardering van patinten van het proces dat zij in ziekenhuis doormaken.

  Uitstekende behandeling van aandoening, goede service, hoffelijk, relationele precisie

  Programma

  Invloed op verwijzers (o.a.huisartsen)

  Portfolio medische behandelingen

  Aantrekkingskracht ziekenhuisvoor goede medisch specialistenen verpleegkundigen

  Reputatie vanziekenhuis en medisch specialisten

  Peil patintenstroom

  Moreel Kompas & Relationele vaardigheidzorgverleners

  28Alles dat bijdraagt aan op peil houden van patintenstroom omarmen en benutten!!

 • NIEUWE VERANDERREDENERING

  Waarom

  Waartoe

  Wat

  Hoe

  Wie

  29

 • Aantal keuzes

  1. Door met organische ontwikkeling, of ook structuur en

  systemen aanpakken (zoals VAR voorstelt)

  2. Door met gerichtheid op individuele professionals en

  hun morele kompas, of juist ook op samenspel van

  artsen en verpleegkundigen?

  3. Ophouden met virale benadering of juist doorgaan?

  4. Door met leren naast werk of juist ook Leren in Werk (lerende koffiepauzes, lerende dagsluitingen, leren in werk dokters)

  5. Buiten weer binnen halen?

  6. Wie moet de kar trekken? Rol OOC en BZI?

  7. Wat is een goed motto voor het vervolg?

  30

 • MOGELIJKE VERANDERREDENERING:

  kwalificeren voor de toekomst

  Waarom Topklinisch behouden in regio, aantrekkelijk blijven voor medisch

  specialisten, vereist flinke patintenstroom. Vereist heel goede behandeling

  van aandoening en preciese relationele sturing. Blijvend inspelen op

  veranderende klantbehoeften. Balans in veilig & lean & relatie

  Waartoe Ambitie: eigentijdse, klantgerichte organisatie met breed en diep medisch

  portfolio met dienstverleningsaanpak die past bij klantbehoeften

  Wat Concept relationele sturing doorontwikkelen. Systemen en structuren

  omvormen tot faciliterend en waar nodig uitlokkend. Onderliggende

  waarden, normen en omgangsvormen blijven mee-evolueren.

  Hoe Conceptgedreven verandering. Verbindend motto. Virus blijven voeden.

  Interactieve broedplaatsen voor vernieuwing van processen. Stapsgewijze

  aanpak consolideert nieuwe werkpraktijk. Uitwisselen van ervaringen en

  interacties tussen de betrokkenen in de werkpraktijk gaat door. Expliciteren

  van waarden en normen die handelen richting geven. Identiteit van de

  organisatie versterken, zijnswaarde diepgang. Combinatie structurele,

  betekenisvolle en interactieve interventies.

  Wie Lijnmanagers met professionals en steun van het topmanagement vormen

  lerende gemeenschap Vernieuwing 2.0. Buitenstaanders ter inspiratie. 31

 • Veranderaanpak

  Combi

  Betekenisgeving+

  Werkprocessen +

  Organisatie

  Verbindend

  motto

  OOC: Lab Ijzersterk

  Relationeel handelen

  LIWB+W+O

  consolideren

  Verder

  Viraal,

  Buiten ook

  binnen

  LGs over

  werkprocessen

  32

  Mogelijke paden in de toekomst

  8 Lerende gemeenschappen

  Training

  Leidinggevenden

  Met hoofden aan

  De slag

  Kennisopbrengst

  Besluit

  next steps &

  partnerkeuzeLG Vernieuwing

  2.0

  OOC:

  leerhulpen

  Inventarisatie

  a la 2011

  Afmaken

 • Betekenis andere organisaties

  Niet imiteren, benut de opbrengsten van de exploratie

  Lessen

  In welk tijdsgewricht zitten we en wat vraagt dat, neem T>5

  Verandering bij patinten

  Benut buitenstaanders ter inspiratie

  Wat wil je zijn? Provocatief motto, taal van de patint

  Niet alleen structuur, werkproces, ook betekenisgeving

  Wat gaat organisch, waar is extra nodig?

  Combi virus en diep leren

  Denk aan kaderopbouw en consolideren van betekenis

  Veranker hoog en laag, continuteit in veranderorganisatie

  33