presentació i objectius - coamb1).pdf · presentació i objectius estructura del curs el urs es...

3
Del 5 de febrer al 19 de març de 2013 Curs d’Smart Cies La gestió eficient de l’hàbitat urbà: avançant cap a l’smart city El COAMB us proposa un curs pioner en el qual s'aprendrà a través de clas- ses teòriques, pràcques i visites sobre el terreny què entenem per smart city. En un context de canvi connu, cal que les persones cone- guem el funcionament de les ciutats, aprenguem a idenficar les oportuni- tats de millora i incorporar en el nos- tre dia a dia els avenços, tant els tec- nològics com els que no ho són. Els alumnes coneixeran els diferents con- ceptes que conflueixen en la definició de les smart cies i reflexionaran sobre què és i que no és una ciutat intel·ligent. Objecus Reflexionar crícament sobre el concepte d’smart city. Aprendre a idenficar les oportunitats de millora de les ciutats, descobrir quin és el seu funcionament i com incorporar els avenços (tant els tecnològics com els que no ho són). Descobrir quin paper juguen les enginyeries, administracions, entats i sobretot els ciutadans. Desnataris Adreçat a totes les persones interessades en aprofundir els seus coneixements sobre les ciutats intel·ligents i les seves potencialitats. Presentació i objecus Estructura del curs El curs es divideix en 13 sessions de tres hores cadascuna i una sessió inaugural dedica- da a l’urbanisme 3.0 que ndrà lloc el 10 de gener. Les classes es faran a la seu del COAMB els dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores. Hi ha previstes diferents sordes per conèixer sobre el terreny aplicacions smart, tant en edificis com en àrees residencials. Informació pràctica On: seu del COAMB C/ Muntaner 81 (Barcelona). Com arribar: FGC (“Provença”), Metro (L1 “Universitat”, L5 “Hospital Clínic”). Bus (43, 44). Cost del curs Membres del COAMB i adherits: 315 € Membres del COAMB a l’atur: 195 € No col·legiats amb des- compte i no col·legiats a l’atur: 350 € No col·legiats: 390 € Quan: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer; i 5, 7, 12 , 14 i 19 de març de 2013. Horari: de 17:30 a 20:30 h. Es lliurarà un cerficat d'assistència a tots les persones que acredin l’assis- tència a un 80% de les hores lecves. Data límit d’inscripció: 29 de gener de 2013 Més informació o dubtes a [email protected] Inscripcions aquí Organitza: COAMB Col·labora: Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

Upload: others

Post on 21-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentació i objectius - COAMB1).pdf · Presentació i objectius Estructura del curs El urs es divideix en 13 sessions de tres hores adasuna i una sessió inaugural dedia-da a l’uranisme

Del 5 de febrer al 19 de març de 2013

Curs d’Smart Cities La gestió eficient de l’hàbitat urbà: avançant cap a l’smart city

El COAMB us proposa un curs pioner

en el qual s'aprendrà a través de clas-

ses teòriques, pràctiques i visites

sobre el terreny què entenem per

smart city. En un context de canvi

continu, cal que les persones cone-

guem el funcionament de les ciutats,

aprenguem a identificar les oportuni-

tats de millora i incorporar en el nos-

tre dia a dia els avenços, tant els tec-

nològics com els que no ho són. Els

alumnes coneixeran els diferents con-

ceptes que conflueixen en la definició de les smart cities i reflexionaran sobre què és i

que no és una ciutat intel·ligent.

Objectius

Reflexionar críticament sobre el concepte d’smart city.

Aprendre a identificar les oportunitats de millora de les ciutats, descobrir quin és el seu funcionament i com incorporar els avenços (tant els tecnològics com els que no ho són).

Descobrir quin paper juguen les enginyeries, administracions, entitats i sobretot els ciutadans.

Destinataris

Adreçat a totes les persones interessades en aprofundir els seus coneixements sobre les ciutats intel·ligents i les seves potencialitats.

Presentació i objectius

Estructura del curs

El curs es divideix en 13 sessions de tres hores cadascuna i una sessió inaugural dedica-da a l’urbanisme 3.0 que tindrà lloc el 10 de gener. Les classes es faran a la seu del COAMB els dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores. Hi ha previstes diferents sortides per conèixer sobre el terreny aplicacions smart, tant en edificis com en àrees residencials.

Informació pràctica

Divendres, 15 d’octubre de 2010 9,15 a 14:00 h.

Sala de la Cultura de les Borges Blanques .

Adreça,número, ciutat.

Mapa

Assistència lliure.

Inscripcions fins a l’11 d’octubre a través del:

Formulari d’inscrípció.

Informació pràctica

On: seu del COAMB

C/ Muntaner 81 (Barcelona). Com arribar:

FGC (“Provença”), Metro

(L1 “Universitat”, L5

“Hospital Clínic”). Bus (43,

44).

Cost del curs

Membres del COAMB i

adherits: 315 €

Membres del COAMB

a l’atur: 195 €

No col·legiats amb des-compte i no col·legiats a l’atur: 350 €

No col·legiats: 390 €

Quan:

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer; i 5, 7, 12 , 14 i 19 de març de 2013.

Horari: de 17:30 a 20:30 h.

Es lliurarà un certificat d'assistència a

tots les persones que acreditin l’assis-

tència a un 80% de les hores lectives.

Data límit d’inscripció:

29 de gener de 2013

Més informació o dubtes a

[email protected]

Inscripcions aquí

Organitza:

COAMB

Col·labora:

Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

Page 2: Presentació i objectius - COAMB1).pdf · Presentació i objectius Estructura del curs El urs es divideix en 13 sessions de tres hores adasuna i una sessió inaugural dedia-da a l’uranisme

Programa Curs d’Smart Cities

Sessió Inaugural. Dijous 10/01/2013

18:00 - 19:00 h Urbanisme 3.0 Ponent: Albert Cortina Ramos. Advocat i urbanista. Director de l'Estudi DTUM

19:00 - 19:30 h. Presentació del curs La gestió eficient de l’hàbitat urbà: avançant cap a l’smart city. A càrrec de Josep Escarrà i Irma Ventayol Lloc: Secretaria Agenda 21 de Barcelona. C/Nil Fabra 20, Barcelona

BLOC 1 VISIÓ GLOBAL DEL CONCEPTE SMART CITY

Sessió 1. INTRODUCCIÓ I VISIÓ GLOBAL Dimarts 05/02/2013

17:30 - 20:30 h La complexitat de l’hàbitat urbà des de la gestió eficient, sostenible i col·lectiva

Ponent: Irma Ventayol. Tècnica ambiental del Departament d’Estratègia d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

Ponent: Frederic Ximeno. Soci i director de desenvolupament de negoci Estudi Ramon Folch i Associats

Sessió 2. INTRODUCCIÓ I VISIÓ GLOBAL Dijous 07/02/2013

17:30 - 20:30 h Marc teòric i conclusions de l’Smart City Expo World Congress

Ponent: Pilar Conesa. Directora de l’Smart City Expo World Congress

Ponent: Pendent de confirmació BLOC 2 OPORTUNITATS I APLICACIONS ‘SMART’ PER A L’HÀBITAT URBÀ

Sessió 3. URBANISME Dimarts 12/02/2013

17:30 - 20:30 h Àmbits d’actuació energètica i urbanística

Ponent: Vicente Guallart. Arquitecte en cap del departament d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

Ponent: Euken Sesé. Director de Fomento Donostia

Sessió 4. EDIFICACIÓ Dijous 14/02/2013

17:30 - 20:30 h Arquitectura sostenible i rehabilitació energètica

Ponent: Iván Capdevila. Director tècnic de l’Estudi Ramon Folch i Associats

Ponent: Núria Ayala. Directora de de Projectes de l’estudi Office of Architecture in Barcelona (OAB)

Sessió 5. EDIFICACIÓ Dimarts 19/02/2013

17:30 - 20:30 h Tecnologia smart aplicada a l’edificació

Cas pràctic. Visita al Banc de sang i teixits

Sessió 6. MOBILITAT I TRANSPORT Dijous 21/02/2013

17:30 - 20:30 h. Evolució de la tecnologia en l’àmbit de mobilitat. Els casos de Barcelona i Figueres

Ponent: Carme Miralles. Grup d'Estudis Mobilitat, Transport i Territori del departament de Geografia de la UAB

Ponent: Victòria Plumed. Tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Ponent: Josep Caimel. Tècnic superior de l’Ajuntament de Figueres

Page 3: Presentació i objectius - COAMB1).pdf · Presentació i objectius Estructura del curs El urs es divideix en 13 sessions de tres hores adasuna i una sessió inaugural dedia-da a l’uranisme

Sessió 7. SERVEIS URBANS: GESTIÓ EFICIENT DE L’ENERGIA, AIGUA I RESIDUS Dimarts 26/02/2013

17:30 - 20:30 h Gestió smart dels serveis públics

Ponent: Ermen Llobet. President no executiu del Grup Enertika

Ponent: Carlos Vázquez. Cap de Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona

Ponent: Irene Compte. Directora executiva Urbiòtica

Sessió 8. SERVEIS URBANS: GESTIÓ EFICIENT DE L’ENERGIA, AIGUA I RESIDUS Dijous 28/02/2013

17:30 - 20:30 h Exposició de les recerques dutes a terme pels alumnes

Ponent: Hug March. Investigador del Programa de Transformació Urbana en la Societat del Coneixement de la UOC

Ponent: Josep Escarrà. Tècnic ambiental de de l’Estudi Ramon Folch i Associats

BLOC 3. EL RETORN DE L’HÀBITAT UBRÀ SMART

Sessió 9. CIUTADANIA, SOCIETAT I TIC Dimarts 05/03/2013

17:30 - 20:30 h Participació activa de la ciutadania en el procés

Ponent: Marc Parès. Coordinador del Grup de Recerca en Participació Ciutadana i Moviments Socials (IGOP)

Ponent: Promusa. Programa pilot europeu 3e-houses (Sant Cugat del Vallès)

Ponent: Citilab. Centre experimental per a la difusió activa de la cultura tecnològica

Sessió 10. GESTIÓ INTEL·LIGENT DELS ESPAIS NATURALS DE PROXIMITAT Dimarts 07/03/2013

17:30 - 20:30 h Marc teòric de l’smart rural i casos pràctics

Ponent: Josep Maria Mallarach. Consultor ambiental

Ponent: Josep Montasell. Director del Parc Agrari del Baix Llobregat

Ponent: Carles Castell. Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona

Sessió 11. RETORN ECONÒMIC I FINANÇAMENT DE LES SOLUCIONS SMART Dijous 12/03/2013

17:30 - 20:30 h Participació empresarial en els serveis energètics urbans

Ponent: Blanca Martínez de Foix. Tècnica de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona

Ponent: Pendent de confirmació

Sessió 12. VISITA A UN CAS PRÀCTIC DE BARRI SMART Dijous 14/03/2013

17:30 - 20:30 h Reconeixement i estudi de les aplicacions smart d’una zona residencial de Barcelona

Ponent. Tècnic ambiental de l’Estudi Ramon Folch i Associats i de l’Ajuntament de Barcelona

Sessió 13. ANÀLISI DEL CAS PRÀCTIC I CONCLUSIONS Dimarts 19/03/2013

17:30 - 20:30 h. Anàlisi dels resultats de l’exercici pràctic i cloenda del curs

Ponent: Josep Escarrà. Tècnic ambiental de de l’Estudi Ramon Folch i Associats

Ponent: Irma Ventayol. Tècnica ambiental del Departament d’Estratègia d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona

Ponent: Virgínia Domingo. Presidenta del COAMB

Programa Curs d’Smart Cities

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blan-

quejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.