pintando a música

Download Pintando a música

If you can't read please download the document

Upload: monk13

Post on 13-Aug-2015

66 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

 1. 1. PINTANDO A MSICA A finais do sculo XIX produciuse unhagran transformacin no xeito deentender e de expresar a arte ao pasardo Romanticismo ao que se deu enchamar as vangardas de principiosdo sculo XX. Aos poucos foiseperdendo a arte figurativa ebuscronse outros elementos paraexpresarse, como a cor, a textura ouas formas. Algo parecido ocorreutamn coa msica que en diante seconcentrou na investigacin deaspectos menos explorados ecoincidentes coa pintura, como otimbre ou cor e a textura.Esta presentacin pretende mostrar opapel activo do modelo musical napintura e, de forma particular, nodesenvolvemento da arte abstractavariacinJ.A.M. Whistler.Nocturno en azul e prata1871
 2. 2. PINTANDO A MSICA A cor un medio para exercer unhainfluencia directa sobre a alma. A cor atecla. O ollo o macillo. A alma o pianocon moitas cordas. O artista a man que,por esta ou aquela tecla, fai vibraradecuadamente a alma humana. (W.Kandinsky)Ao longo da historia da arte, msicos,pintores e outros artistas reflexionaron sobreas caractersticas de cada unha das artesnun intento de establecer paralelismos eanaloxas, valores que as diferencien e queas unan.abstraccinDira Kandinski que "o mundo soa" e "Haique escoitar o son das cores" para suxerira relacin entre o modelo musical e opictrico.Wassily Kandinsky.Impresin III (Concerto)1911
 3. 3. PINTANDO A MSICAAnda que Leonardo Da Vinci, na sa apaixonadadefensa da superioridade da pintura, en relacin coasdemais artes, puxsea por encima da msica, evidente que a sa estima por esta era total, econsideraba msica como "irm" da pintura, pero,sobre todo, deu a mostra mis conclunte de aprecio aodeclarar que o pintor "se deleita en compaa demsicos".No caso da msica e a pintura, sabemos que sondas artes ben diferentes que discorren por canlessensoriais distintos.formaRussell Morgan.Sincroma en laranxa1913-14
 4. 4. PINTANDO A MSICA Tampouco a dimensin que ocupan a mesma: mentresque na msica, o factor tempo imprescindible parainterpretar e escoitar unha composicin, a pintura podeconterse visualmente nun instante como obra acabada xaque unha arte espacial, esttica e que trata imaxes,mentres que a msica unha arte temporal, dotado demovemento e que organiza sons articulados nunhalinguaxe discursivo.Como a forma non mis cunha expresin docontido e o contido vara segundo os artistas, evidente que na mesma poca poden existir grannmero de formas diferentes que son igualmenteboas. A necesidade crea a forma. Algns peixes dasgrandes profundidades non teen ollos. O elefanteten unha trompa. O camalen cambia de cor, etc. As,o esprito de cada artista reflctese na forma. (W.Kandinsky)Escala cromticamodelo, tonalidadeGeorges Braque.Aria de Bach1912
 5. 5. PINTANDO A MSICAComo medio de expresin artstica,ambas comparten numerosassimilitudes. O movemento, oestatismo e o dinamismo, a harmonaou a cor son palabras comnsutilizadas tanto nas artes musicaiscomo nas visuales.Tanteo sempre na escuridade, perocreo que podo atopar algo entre amirada e o odo e que podo crearunha fuga en cores, como Bachfxoo en msica (Kupka)polifona e fugaSimultanesmoFrantisek Kupka.Amorpha: Fuga en duas cores1912
 6. 6. PINTANDO A MSICA PolifonaModulacinharmonaPenso que a harmona nos nosos das non haique buscala pola va do geomtrico, senn polodirectamente antigeomtrico, ilxico. E este ocamio das disonancias na arte, tanto napintura como na msica. Pois a disonanciaactual da pintura e a msica non outra cousaque a consonancia do ma. (W. Kandinsky)Paul Klee.Son antigo1925
 7. 7. PINTANDO A MSICAxerarquatimbrerudo/silencioKazimir MalevichCadrado negro1915
 8. 8. PINTANDO A MSICA cancins coloreadas Absorbo esas impresins. Non teo prsa por levalas ao lenzo. Deixo que repousen no meu cerebro e despois, cando o esprito creador chega pleamar, improviso os meus cadros como un msico improvisa a sa msica (Picabia. 1913) estados de nimo- contidos musicais Francis Picabia Cancin negra I 1913.
 9. 9. PINTANDO A MSICAMsica no espazoCosmoloxa sinfnicaenerxaritmoPiet Mondrian.Broadway boogie-woogie1942-3
 10. 10. PINTANDO A MSICARepeticinImitacinespontneidade-improvisacinJackson PollockLuz branca1954
 11. 11. PINTANDO A MSICAAs correspondencias entre msica e pinturaafectaron ao desenvolvemento moderno dassas respectivas linguaxes, e, en especial,para a pintura, mis necesitada de librarsedo lastre figurativo que a de seu "abstracta"msica. Neste sentido, sobre a base dasgramticas da cor, as como sobre opropicio leito do misticismo eslavo,Kandinsky e moitos dos seus colegascoetneos, foron creando unha nova sintaxisartstica de fecundo e prolongado efecto.Simbolistas, expresionistas, cubistas,futuristas, rayonistas, etctera, participaronna promocin deste soo integrador, quenon s afectou aos artistas plsticos, sennque tamn converteu a msicos, comoSchnberg, en pintores.expresionismoJean-Michel Basquiattrompeta1984
 12. 12. PINTANDO A MSICASinestesia eheterofonavisinDon van vlietShiny Beast (Bat Chain Puller) (Portada dodisco de Captain Beefheart & his Magic Band)1978
 13. 13. PINTANDO A MSICA iconografa Hai moitos exemplos das relacins entre a msica rock e as artes plsticas a partir da segunda metade do sculo XX. Un deles est presente nas cartulas dos discos. Por exemplo, unha obra de Andy Warhol empregouse para o disco de Velvet Underground, ou Bob Dylan ou Don Van Vliet que debuxaron varias portadas dos seus discos. A pera, a danza, o cine, o videoarte, os videoclips son outros mbitos nos que as relacins entre a imaxe e o son estn presentes na sensibilidade contempornea. Andy Warhol Mick Jagger 1975