pasaporte rede

Download Pasaporte rede

If you can't read please download the document

Post on 16-Nov-2014

280 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pasaporte do proxecto Culturas en Dialogo

TRANSCRIPT

  • 1. pasaporte Museoloxa social. Culturas en dilogo Rede Musestica Provincial Lugo - Arxentina

2. Visas Entradas 3 de marzo de 2014 18 de decembro de 2014 Sadas 3. - SINAIS PERSOAIS - Profesin Estado civil Lugar e data de nacemento Domicilio - Cnxuxe- Profesin Lugar e data de nacemento - FILLOS MENORES DE 15 ANOS- Nome Idade Sexo E hoxe... Porqu? Como? Cando? Onde? Eres de aqu? Eres de acol?... Firma do titular 4. DESCRICIN DO PROXECTO Museoloxa social, dilogo intercultural: Culturas en dilogo: Lugo A Arxentina un proxecto de colaboracin entre a Rede Musestica da Deputacin de Lugo e as asociacins de Inmigrantes e Retornados Rioplatenses en Lugo e Tango Club Galicia, mais un equipo multidisciplinar. Concbese como programa de museoloxa social que formula un traballo de arqueoloxa emocional entre Lugo e A Arxentina, coa posta en valor e humanizacin dos seus testemuos, en clave intercultural, entre diferentes xeracins e institucins musesticas, fomentando a creacin multidisciplinar e onde se destaca a participacin social de todos os colectivos da comunidade. O Museo, como institucin permanente con responsabilidade, social utiliza as coleccins que estuda, expn e difunde, como nexo de unin entre os pobos e ofrcese como canle de comunicacin e mediador activo no lugar onde se instala. Para responder a estes obxectivos, Culturas en dilogo constrese a partir das seguintes lias de actuacin: > Investigacin, documentacin e conservacin > Didctica > Difusin e Creacin OBXECTIVOS Obxectivo xeral Investigar, documentar, conservar, reinterpretar e difundir a cultura de Lugo e A Arxentina a travs do dilogo intercultural e inclusivo, fomentando a participacin activa de todos os colectivos e resaltando as sas propias manifestacins culturais. Obxectivos especficos > Construr, a travs do museo, unha plataforma multicultural de dilogo entre os pobos. > Darlles visibilidade s comunidades e colectivos que conviven no noso territorio, outorgndolles a capacidade de producir os seus propios contidos. > Utilizar a arte en cdigos lingsticos que tratan temas sociais de forma transversal. > Fomentar a participacin en cultura e patrimonio cultural, compartindo unha identificacin cun pasado comn. > Poer en valor as manifestacins culturais de todas as comunidades que conviven na nosa sociedade. > Achegar a todas as persoas, independentemente da sa idade, xnero e capacidades a todas as actividades que se leven a cabo. > Promover conciencia histrica e sentido de pertenza local e nacional. > Homenaxear a muller emigrante, destacando a sa experiencia vital e fomentando a reflexin artstica. > Erixir a Lugo como rea de referencia dentro do circuto europeo e mundial do Tango. 5. ETAPAS O programa Museoloxa social, dilogo intercultural: Culturas en dilogo: Lugo-A Arxentina desenvlvese dende marzo a decembro de 2014. Comeza en marzo, coincidindo coa celebracin do festival Miradas de Mulleres e remata o 18 de decembro coa presentacin do audiovisual do programa no Da Internacional do Migrante. Durante estes nove meses desenvlvense diversas actividades dentro dos seguintes bloques de actuacin, anteriormente comentados: investigacin, documentacin e conservacin, didctica, creacin e difusin. 1. Investigacin, documentacin e conservacin a. Mulleres de aqu e de acol Bloque documental onde se recompilan as experiencias de mulleres lucenses e mulleres arxentinas que emigraron ou retornaron. Son relatos contados por elas mesmas ou por un familiar que van tomando visibilidade a travs da gravacin en vdeo e xeolocalizando no mapa do proxecto. Os e as participantes inclen imaxes e obxectos que vian a falar desta realidade que, sa vez, sern parte dunha exposicin que se celebra en xullo e onde dous artistas, dun e o outro lado, ofrecern a sa propia interpretacin. 2. Didctica a. Convocatoria para Centros Escolares. CONCURSO: MULLERES A 2 BANDAS:LUGO A ARXENTINA. Quxose facer partcipes deste proxecto os centros educativos que manteen cos nosos museos unha relacin directa e coti. Dirixido aos cursos de 5. e 6. de primaria e para os catro cursos da ESO, tratouse de realizar un cmic no que se ilustre algn momento relacionado cos procesos migratorios, dende unha perspectiva de xnero, fomentando actitudes de respecto e promovendo o dilogo intercultural. Narrar unhas historias de mulleres que tiveron que emigrar dende das bandas: de Lugo Arxentina ou ben da Arxentina a Lugo. Para o proxecto elaborouse unha unidade didctica, que se lles facilitou aos centros educativos, co fin de traballar na aula os contidos deste proxecto ao que pon fin unha exposicin dos traballos presentados a concurso. b. Obradoiros No Museo Provincial de Lugo, no Museo Provincial do Mar de San Cibrao (Cervo), no Museo Fortaleza de San Paio de Narla (Friol) e no Museo Pazo de Tor (Monforte de Lemos) teen lugar unha serie de obradoiros que teen como obxecto a consciencia cultural, a sensibilizacin sobre o fenmeno Muller/Emigracin/A Arxentina e a posta en valor das e dos artistas e as artes. 6. Dirixido a todos e todas, de calquera idade e capacidade, ofrcense talleres abertos que crean, propician o dilogo, adoptan as novas tecnoloxas como forma de integracin cultural e resaltan os acervos culturais dun lado e o outro do ocano. Os temas sobre os que versan son: - Mural en Rede - Vdeo Rede - Fotografa entre dous mundos - Realidade Aumentada - Faladoiros radiofnicos - Baile colectivo - A Muralla e o Tango como Patrimonios culturais da Humanidade c. Mateadas e caf de pucheiro Durante todo o programa en Museo Provincial de Lugo, Museo do Mar en San Cibrao, Museo Fortaleza de San Paio de Narla en Friol, Museo-Pazo de Tor en Monforte de Lemos realzanse sesins de degustacin sobre os sabores que invitan ao encontro e charla sosegada. Estes dous elementos tan representativos das das culturas comparten xestos de hospitalidade e amizade. No marco das sesins Sabores na cocia do Club Snior da Rede Musestica Provincial e tamn en sesins abertas ao pblico en xeral, a Asociacin Rioplatenses en Lugo achganos os olores e historias que se desenvolven arredor do mate, herba saudable e arquetpica da cultura arxentina, aprendendo como se prepara, que tiles son necesarios e o seu ritual. 3. Creacin e difusin a. Teatro Coa compaa lucense Domingo Miolo &Ca, ponse en escena o espectculo Non son dac nin dacol (Non son de ac nin de acol) onde se trata dunha forma traxi-cmica o efecto que a emigracin ten nunha familia e as dificultades que se encontran ao retornar. b. Literatura: Borges e Blanco Amor Jorge Lus Borges Coa conferencia Borges, arxentino, universal e amigo de Galicia, do profesor Claudio Rodrguez Fer, obtivemos unha visin tridimensional deste autor como arxentino interesado polas peculiaridades do seu pas (gauchismo, tango, milonga), aberto universalidade csmica (multiculturalismo, multilingismo, federalismo) e interesado pola cultura galega (Cancioneiros medievais, Rosala, amigos galegos). Eduardo Blanco Amor Emigrante a Bos Aires con 21 anos, en 1919. O autor de Os biosbardos, entre outras recoecidas obras, representa dun xeito fiel a relacin entre a identidade galega e A Arxentina. En Bos Aires fundou o Teatro Popular Galego e foi director 7. da revista Galicia, editada polo Centro Galego de Bos Aires. Unha das sas novelas, A Esmorga (1959), representa a renovacin literaria da narrativa galega. Este ano, o Museo Pazo de Tor foi escollido como escenario para a versin cinematogrfica desta obra literaria, dirixida por Ignacio Vilar e producida por Va Lctea Filmes, con clebres actores como Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durn Morris. c. Danza V Encontro Tango Lber No mes de xullo de 2014, no Museo Fortaleza de San Paio de Narla en Friol, Museo-Pazo de Tor en Monforte de Lemos desenvolveuse a quinta edicin deste encontro, organizado pola Asociacin Tango Lber Galicia. Acolle este evento actividades de todo tipo e para todo o tipo de pblico: obradoiros de iniciacin ao baile, milongas, concurso exposicin, audiovisuais, etc., que ofrece un panorama multidisciplinar da cultura do Tango no que se dan cita bailarns profesionais de diferentes partes do mundo, situando, as, a cidade de Lugo no epicentro dun evento nico en Galicia e de proxeccin internacional. Os obxectivos do V Encontro Tango Lber estn na va de unir un pasado compartido de emigracin, dun xeito bidireccional, a travs da cultura deste xnero musical, as como achegar e propiciar a participacin cidad no patrimonio cultural. d. Belas Artes Concurso ABERTO Patrimonios. A Muralla e o Tango En colaboracin coa asociacin Tango Club Galicia, presntase este concurso aberto a todas as disciplinas artsticas e creativas, dentro do programa Culturas en dilogo: Lugo-A Arxentina, baixo as lias de museoloxa social e de dilogo intercultural. Trtase dun dilogo intercultural que versa sobre o patrimonio, poendo o acento sobre o Tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola Unesco, en 2009, e sobre a Muralla, declarada Patrimonio da Humanidade, no ano 2000. Exposicin fotogrfica: PATRIMONIOS: Muralla e Tango Esta mostra, que percorre os catros museos da Rede, resalta a forza simblica e a inherente identidade cultural da Muralla e do Tango. Patrimonio cultural tanxible e intanxible nense para redefinir o presente cunha mirada retrospectiva para representar simbolicamente unha identidade. Gua Postal de Lugo Exposicin que reinterpreta unha das obras da artista lucense Maruja Mallo, residente na Arxentina, durante o seu exilio, a raz da Guerra Civil. Pretndese 8. representar a cidade de Lugo cunha visin de presente, pasado e futuro, reivindicando as a visibilidade dunha das artistas mis importantes do surrealismo ao tempo que se quere potenciar a cidade de Lugo. Gua Postal da Arxentina Recuperacin de diversos artistas de nacionalidade arxentina e uruguaia que conforman os fondos que o Centro lucense de Bos Aires lle doa ao Museo Provincial de Lugo, con obras de Mercedes Amigo, Leopoldo Presas, Horacio Butler e Carlos A. Torrallardona, entre outros. Da mesma forma, como unha viaxe de ida e volta, destcase a obra das e dos artistas que no exilio na Arxentina atoparon un espazo para seguir crecendo, como Castelao, Seoane, Laxeiro e Baldomero Pestana. Reinterpretando Mulleres de aqu e de acol Iago Eireos, artista lucense, e Julia Romano, artista arxentina, retoman a documentacin e as testemuas do proxecto da muller e emigracin para ofrecer unha visin actual e nova sobre esta situacin social que marcou de forma determinante as nosas culturas. O seu traballo, en colaboracin dende un lado ao outro do ocano, representa a esencia deste proxecto, capaz de unir e xerar creatividade. e. Plataformas multimedia de difusin Os obxectivos marcados neste proxecto teran un impacto mis reducido sen o emprego das novas tecnoloxas da informacin como medio de difusin; tecnoloxas que, por un lado, son altofalantes destas actividades, permitindo as compartilas en rede para aumentar o debate e invitar participacin. E, por outra parte, permiten que a nosa lia de traballo na conservacin e na posta en valor sexa accesible e visible por todos e todas. Para iso desenvolvronse os seguintes recursos: Web: http://www.didacticaredemuseistica.org/?page_id=949 Facebook: https://www.facebook.com/culturasendialogo G+: https://plus.google.com/117558698027941286735 Blog: http://culturasendialogolugoarxentina.blogspot.com.es/ Neles est toda a documentacin, recompilada e producida a partir do programa Culturas en Dilogo: documentacin, mapa de localizacin de mulleres emigrantes, memoria fotogrfica das actividades, vdeos, catlogo de obras, etc. 9. 1> Leonor Albarellos Composicin en grises 1965 leo sobre lenzo 100 x 70 cm 1 3 4 2 2> MERCEDES AMIGO Composicin 1967 Tcnica mixta sobre lenzo 65 x 86 cm 3> HCTOR BALDASA Natureza morta 1962 leo sobre lenzo 65 x 93 cm 4> HORACIO BUTLER Natureza morta leo sobre lenzo 78 x 40 cm ARTE ARXENTINA E URUGUAIA NO MUSEO PROVINCIAL DE LUGO No Museo Provincial de Lugo estn representados mis de 35 artis- tas uruguaios e arxentinos nunha interesante e importante coleccin artstica na que figuran, fundamentalmente, pinturas, debuxos e gravados. Trtase de obras realizadas en torno aos anos 50 e 60 do pasado sculo que, entre outras influencias, acusan a das vangar- das europeas, de comezos do XX, e do muralismo mexicano, dos anos 20, sen esquecer as diversas achegas do gravado nas sas diferentes tcnicas. Algns dos seus autores, como no caso de Raquel Forner, Horacio Butler, Kasuya Sakay, Sarah Grilo, Antonio FernndezMuro ou Leopoldo Presas acadaron unha gran sona e recoecemento no panorama artstico internacional. A presenza desta coleccin, no Museo Provincial de Lugo, ten a sa orixe nas obras doadas polo Centro Lucense de Bos Aires, s que hai que sumarlles as conseguidas pola escritora uruguaia Delia A. Daz que, en 1973, despois de visitar o Museo Provincial de Lugo e comprobar a existencia dunha sala dedicada a artistas arxentinos, xuntou unha coleccin de obras de artistas do seu pas para crear unha sala representativa da arte uruguaia contempornea. Entre os artistas representados hai algns descendentes de galegos e outros, como no caso de Manuel Bujados, que marcharon da nosa terra con destino Arxentina, o que pon esta coleccin en relacin co mundo da emigracin galega cara ao continente americano, tan caracterstica da primeira metade do sculo XX. Un dato para ter en conta o da notable presenza de mulleres artistas nesta coleccin, feito que pon de manifesto a importancia feminina no panorama artstico de mediados do sculo pasado nestes dous pases iberoamericanos. 10. 5 6 7 5> ALBERTO CASTRO COUSO Sen ttulo 1973 Tinta sobre papel 26 x 20,5 cm 6> Sen ttulo 1973 Tinta sobre papel 68 x 49 cm 7> Sen ttulo 1967 Tinta sobre papel 59,5 x 79,5 cm 8> Sen ttulo 1994 leo sobre lenzo 99,5 x 79,5 cm 8 9> RAQUEL FORNER O Profeta (Serie de las) 1958 leo sobre lenzo 160 x 75 cm 10> SARAH GRILO En ocres 1958 leo sobre lenzo 65 x 81 cm 11> DAVID LAPIDO PORTELA Tellados do Museo 1957 leo sobre lenzo 38 x 47 cm 12>FERNNDEZLOURIDO El chaladero / Sorpresas 1912 Acuarela e tinta sobre papel 35 x 18 cm 9 10 12 11 11. 13>14 ANA MATILDE MARTNEZ PASARN Sen ttulo (2 und) 1973 Tinta de cores sobre papel 37 x 27,5 cm 15> LEOPOLDO PRESAS A familia 1954 leo sobre lenzo 105 x 125 cm 16> enrique roda Homenaxe a Casals leo sobre tboa 92 x 73 cm 13 14 15 16 17> ral russo Bodegn 1957 leo sobre tboa 70 x 100 cm 18> KAZUYA SAKAI Sen ttulo 1960 leo sobre lenzo 130 x 90 cm 19> carlosa.torrallardona No caf 1960 leo sobre lenzo 60 x 75 cm 20> sara acevedo de capurro Sen ttulo 1970 leo sobre lenzo 44 x 58 cm 17 18 19 20 12. 21> carmen teresita bono Rancheiro 1972 leo sobre lenzo 45 x 53 cm 22> tina borche ngela Davis 1971 Xilografa sobre papel 39 x 28 cm 23> gloria carrerou Dama do trvol 1968 Xilografa sobre papel 28,5 x 21 cm 24> RICARDO CASTELLANOS Terras baixa 1971 leo sobre lenzo 50 x 61 cm 21 22 23 24 25> RAL CATTELANI Desenrolo dunha forma no espacio. 1969 Xilografa sobre papel 118 x 40 cm 26> Formas en movemento 1967 Xilografa sobre papel 116 x 40 cm 28> m. carmen coppetti de bono Aduana 1971 leo sobre lenzo 50 x 60,5 cm 29> ISABEL EASTON Barcazas 1973 Tmpera sobre papel 49 x 69 cm 25 26 27 28 29 27> Construccin de un plano 1968 Xilografa sobre papel 81,5 x 32 cm 13. 30> JOS ERMAN Retrato 1972 Acuarela e tinta sobre papel 60,5 x 40,5 cm 31> Relacin afectiva II 1973 Acuarela e tinta sobre papel 55 x 42 cm 32> hilda ferreira Xardieiro 1970 Xilografa sobre papel 40 x 29 cm 33> Sen ttulo 1970 Xilografa sobre papel 40 x 29 cm 30 31 32 33 35> lila gonzlez Vistaatravsdunarco 1971 Xilografa sobre papel 39 x 28 cm 36> RAL ALFREDO LEGUISMO O sono do pescador 1973 Lapis sobre papel 65 x 51 cm 34>GENTIEU 1970 Composicin Serigrafa sobre papel 23 x 22,5 cm 38> Sen ttulo Tcnica mixta 36 x 46 cm 37>NEDERCOSTA Sen ttulo leo sobre lenzo 70 x 60 cm 34 35 36 37 38 14. 41 42 39> raquel orzuj de grostein Don Quijote da Mancha Tmpera e tinta sobre papel 70 x 52 cm 40> JOS MARA PAGANI Sen ttulo Lapis sobre lenzo 29 x 21 cm 41> Sen ttulo Lapis sobre lenzo 29 x 21 cm 42> RAFAEL PREZ BARRADAS Sen ttulo Impreso 49 x 36 cm 39 40 43> F.C. Sen ttulo 1970 Xilografa sobre papel 31 x 29 cm 44> SEVERINO POSE Sen ttulo Lapis sobre papel 21 x 26 cm 46> Sen ttulo Ceras sobre papel 57,5 x 44,5 cm 45> Sen ttulo Ceras sobre papel 57,5 x 44,5 cm 43 44 45 46 15. 47> esther raszap Caf Bar 1973 leo sobre papel 78 x 98 cm 48> ALCEU RIBEIRO Bodegn 1973 leo sobre papel 66 x 90 cm 49> EDGARDO RIBEIRO Porto de Palams 1972 leo sobre lenzo 55 x 46 cm 50> HEBER SCELZA ROLANDO Imxenes por dous 1968 Xilografa en cores 118 x 73 cm 47 48 49 50 51> RUISDAEL SUREZ Pescadores 1961 Xilografa sobre papel 48 x 64 cm 52> sara traversa Sen ttulo 1971 Tmpera sobre papel 65 x 50 cm 53> MIGUEL NGEL ZELAYETA Cidade vella de Montevideo 1970 Acuarela sobre papel 49 x 64 cm 54> juan batle planas Euclides 1954 Tmpera sobre papel 19 x 11 cm 51 52 53 54 16. Antecedentes Proxecto Follas novas, novas follas (2010) Espectculo Arte, muller e tango (13-12-2013) Mulleres de aqu e de acol Relatos de mulleres galegas que emigraron Arxentina Relatos de mulleres da Arxentina que emigraron a Lugo Bloque documental onde se recompilan as experiencias de mulleres lucenses e mulleres arxentinas que emigraron ou retornaron. Son relatos contados por elas mesmas ou por un familiar que van tomando visibilidade a travs da gravacin en vdeo e xeolocalizando no mapa do proxecto. Os e as participantes inclen imaxes e obxectos que vian a falar desta realidade que, sa vez, sern parte dunha exposicin que se celebra en xullo e onde dous artistas, dun e o outro lado, ofrecern a sa propia interpretacin. Jorge Lus Borges Coa conferencia Borges, arxentino, universal e amigo de Galicia, do profesor Claudio Rodrguez Fer, obtivemos unha visin tridimensional deste autor como arxentino interesado polas peculiaridades do seu pas (gauchismo, tango, milonga), aberto universalidade csmica (multiculturalismo, multilingismo, federalismo) e interesado pola cultura galega (Cancioneiros medievais, Rosala, amigos galegos). Gua postal da Arxentina Recuperacin de diversos artistas de nacionalidade arxentina e uruguaia que conforman os fondos que o Centro lucense de Bos Aires lle doa ao Museo Provincial de Lugo, con obras de Mercedes Amigo, Leopoldo Presas, Horacio Butler e Carlos A. Torrallardona, entre outros. Da mesma forma, como unha viaxe de ida e volta, destcase a obra das e dos artistas que no exilio na Arxentina atoparon un espazo para seguir crecendo, como Castelao, Seoane, Laxeiro e Baldomero Pestana. Mate Esta infusin tamn destaca polo seu carcter estimulante e sociabilizadora, diferencindose do caf, entre outros aspectos, en que se sorbe, mentres que o primeiro se bebe. Caf Bebida que se consegue a partir de sementes torradas e moidas, trtase dunha bebida estimulante e sociabilizadora que se toma a calquera do da. O Tango Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola Unesco en 2009, constite un dos smbolos por excelencia da Arxentina. Eduardo Blanco Amor Emigrante a Bos Aires con 21 anos, en 1919. O autor de Os biosbardos, entre outras recoecidas obras, representa dun xeito fiel a relacin entre a identidade galega e A Arxentina. En Bos Aires fundou o Teatro Popular Galego e foi director da revista Galicia, editada polo Centro Galego de Bos Aires. Unha das sas novelas, A Esmorga (1959), representa a renovacin literaria da narrativa galega. Este ano, o Museo Pazo de Tor foi es- collido como escenario para a versin cinematogrfica desta obra literaria, dirixida por Ignacio Vilar e producida por Va Lctea Filmes, con clebres actores como Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durn Morris. A Muralla Romana de Lugo Declarada Patrimonio Cultural da Humanidade no ano 2000, trtase do monumento mis representativo e antigo da cidade de Lugo, xa que conta con 1.700 anos de antigidade. Gua postal de Lugo Trtase dunha das obras da artista lucense Maruja Mallo, residente na Arxentina, durante o seu exilio, a raz da Guerra Civil, na que se representa cidade de Lugo cunha visin de presente, pasado e futuro, coa que se pretende reivindicar a visibilidade dunha das artistas mis importantes do surrealismo ao tempo que se quere potenciar a cidade de Lugo. Inicio 3 de marzo de 2014 Presentacin do proxecto Culturas en dilogo: Lugo-Arxentina 17. Artista arxentina: Julia Romano Reinterpretando xuntos Mulleres de aqu e de acol Iago Eireos, artista lucense, e Julia Romano, artista arxentina, retoman a documentacin e as testemuas do proxecto da muller e emigracin para ofrecer unha visin actual e nova sobre esta situacin social que marcou de forma determinante as nosas culturas. O seu traballo, en colaboracin dende un lado ao outro do ocano, representa a esencia deste proxecto, capaz de unir e xerar creatividade. Final: Xornadas Museoloxa social. Culturas en dilogo: LUGO - ARXENTINA 18 de decembro de 2014 Da Internacional do Migrante Museo Provincial do Mar Rede Musestica Provincial de Lugo Eres de aqu? Eres de acol?... Rescatados 60 inmigrantes que viajaban en una patera cerca de la isla de Alborn E hoxe... Porqu? Como? Cando? Onde? Los sindicatos lamentan la salida de jvenes e inmigrantes y la temporalidad Artista lucense: Iago Eireos 18. Museoloxa social. Culturas en dilogo Organiza: Rede Musestica da Deputacin de Lugo / Tango Club Galicia / Asociacin Rioplatense Colaboran: Museo Nacional de la Inmigracin / Museo de la Emigracin Gallega (MEGA), da Arxentina Comisariado e coordinacin: Encarna Lago, xerente da Rede Musestica Provincial de Lugo Documentacin: Pilar Snchez Monje / Jos Reigosa / Ana M Bereciarta Material web: Mnica Castro / Juan Ignacio Mrquez Barros Didctica: Departamentos de Didctica dos museos da Rede Musestica / Tamara Bermdez Creacin artstica: Iago Eireos / Julia Romano / Miguel ngel Curiel / Noa Persn / Ses Vila / Juan Pablo Mastroianni / Marcela Mastroianni / Juan Carlos Cambas / Karina Lucca / Leonardo Mosqueda Difusin e supervisin: Fernando Arribas, responsable de Difusin da Rede Musestica Documentacin da coleccin de pintura arxentina e uruguaia do Museo Provincial de Lugo: Departamento de Belas Artes do MPL (M. Quiroga e L. Yez) Correccin lingstica: Montserrat Gonzlez lvarez (Servizo de Normalizacin Lingstica da Deputacin de Lugo) Msica: Paco Nieto (seleccin de pezas baixo o ttulo Msica de aqu e de acol) Lugo - Arxentina