mesura de govern sobre el retorn social de la inversió (sroi)

of 18 /18
Antares Consulting, S.A. Serveis socials i sociosanitaris Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports MESURA DE GOVERN SOBRE EL RETORN SOCIAL A LA INVERSIÓ (SROI): Un mètode innovador d’avaluació d’impacte

Author: ajuntament-de-barcelona

Post on 29-May-2015

288 views

Category:

Health & Medicine


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. MESURA DE GOVERN SOBRE EL RETORNSOCIAL A LA INVERSI (SROI): Un mtode innovador davaluaci dimpacterea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Antares Consulting, S.A. Serveis socials i sociosanitaris

2. LAjuntament vol liderar un canvi de paradigma en la percepci de les inversions socials Les inversions socials no savaluen nicament comptabilitzant el seu cost inicial o els beneficis directes dun servei. El seu benefici va ms enll, per aix lAjuntament de Barcelona a travs de lrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports vol liderar aquest canvi de paradigma en la percepci dels serveis socials.No sn despesa; sn una inversi amb retorn. Aquest s el missatge que volem transmetre.Per aquest motiu es fa un pas endavant aplicant la metodologia SROI (retorn social a la inversi) 3. Social Return on Investment (SROI) El Retorn a la Inversi Social s una metodologia per a la medici de limpacte social duna inversi. s un sistema innovador a casa nostra per amb recorregut internacional, sobretot al Regne Unit i a la Comissi Europea.El coeficient SROI s una comparaci entre el valor generat per una iniciativa i la inversi necessria per aconseguir limpacte. SROI =valor actual net dels impactes valor actual net de la inversi 4. Social Return on Investment (SROI)Aquesta metodologia de clcul actua a travs dun procs descriptiu mostrant la creaci de VALOR SOCIAL (canvis) dun projecte, mitjanant els seus agents implicats (stakeholders), i que finalment es concreta en el clcul duna una rtio que compara el valor generat amb la inversi necessria per assolirlo (coeficient SROI).Els grups dinters o agents implicats dun projecte sn els usuris dun servei, les seves famlies, la comunitat, els provedors, ladministraci, les entitats, etc. 5. Utilitat de la metodologia Ajuda a conixer les activitats de ms impacte i a valorar el servei en la seva totalitat. Genera informaci detallada sobre lactivitat en si i lentorn daquesta. Eina til en la presa de decisions, podem demanar a les entitats/provedors que presentin SROIs. Posa en valor el component social i econmic creat. 6. El context exigeix millors formes de mostrar limpacte o retorn dels programes socials s necessari conixer i comunicar el valor de les inversions de les administracions, en termes dimpacte social (canvis en la vida de la gent) per tamb en termes econmics.LAjuntament de Barcelona ha comenat a documentar el retorn, en termes monetaris, a la inversi social de diversos programes que sn dimportncia estratgica per lrea de Qualitat de Vida.LSROI avalua els impactes duna despesa social, possibilitant al gestor pblic parlar dinversi i no de despesa. Les inversions tenen retorn, i lSROI ens permet determinar si el retorn s ms gran o ms petit. 7. Qu ens reporta lSROI? LSROI ens serveix per comparar el retorn dun projecte ja executat (una mirada enrere), o b per preveure el retorn dun projecte a executar (una mirada endavant).Aquesta metodologia no serveix per comparar projectes de naturalesa diferent, per s que pot comparar tres propostes sobre un mateix servei (teleassistncia per exemple) de provedors diversos i tenir en compte el retorn de cada una com a element valoratiu en lelecci.A ms a ms, les entitats poden fer servir la metodologia SROI per a posar en valor els seu projectes i programes 8. SROI, com es desenvolupa?LSROI ES BASA EN 7 PRINCIPIS QUESHAN DE RESPECTAR EN TOT ANLISI 9. Considerar els grups dinters 10. Identificar el que canvia Valorar all que s essencial 11. Incloure tan sols el que s essencialNo excedir-se en les valoracions 12. Ser transparentVerificar el resultat 13. ELEMENTS DUN ESTUDI SROI 1. Establir el dimetre (temps/espai), i identificar els grups dinters 2. Dibuixar el mapa dimpactes-INPUTS (recursos) ACTIVITATS OUTPUTS (resultats) CANVIS 14. EL MAPA DIMPACTES INPUTSACTIVITATSRESULTATSCANVISRecursos aportats al projecteActivitats incloses al projecteProductes mesurables de lactivitatCanvis provocatsNormalment lavaluaci de projectes es fa fins aquIMPACTESAJUST DEL SERVEI Modificar elements del servei per a aconseguir limpacte desitjat 15. Qu hem fet a lrea de Qualitat de Vida Igualtat i Esports? 4 estudis SROIActe pblic de presentaci de la metodologia al Palau Macaya (150 assistents)Formaci de 30 entitats (50 inscripcions), amb Fundaci La Caixa i ECAS 16. Els quatre estudis: el seu retorn Servei dAtenci a Domicili (per cada 1 dinversi - 3.13 de retorn)Programa Radars (1 - 3.91)Servei dAssistent Personal, IMD (1 - 3.20)Programa Inserci Laboral a Parcs i Jardins (1 - 1.38) 17. CONSIDERACIONS FINALS Elvalor no s tan sols les xifres econmiques, sin altres aspectes intangibles (autoestima, benestar, empoderament, etc.). LSROIajuda a aflorar el VALOR SOCIAL que pertany a la iniciativa per que s invisible o costa de veure. 18. Comissi de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 19 de novembre de 2013