managing your technologiesexcel·lència operativa millor cost total - preu baix - fiabilitat -...

of 18 /18
www.leitat.org managing your technologies

Author: others

Post on 21-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.leitat.org

  managing your technologies

 • www.leitat.org

  � Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  � Estratègia tecnològica

  � Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  � Ajudes per inversions en tecnologia

  � Conclusions

  www.leitat.org

  Contingut:

  managing your technologies

 • www.leitat.org

  Tot producte té un cicle de vida...

  Abans

  Actualment

  t

  Maduresadel producte

  EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  � Innovació de producte

  � Innovació de procés

  � Innovaciótecnològica

  � Innovació de ruptura

  � Innovacióincremental

  +i

  MILLORA CONTÍNUA

  MILLORA CONTÍNUA

  QUÈ VOLEM OBTENIR?

  ADQUISICIÓ DE TECNOLOGIA

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  TECNOLOGIA COM A REVULSIU

  � Model de CIDEM del procés d’innovació

  GENERACIÓDE NOUS

  CONCEPTES

  DESENVOLUPAMENTDE

  PRODUCTE

  REDEFINICIÓDELS PROCESSOS

  PRODUCTIUS

  REDEFINICIÓ DELSPROCESSOS DE

  COMERCIALITZACIÓ

  GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I DE LA TECNOLOGIA

  M E

  R C

  A T

  M E

  R C

  A T

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  ESTRATÈGIA TECNOLOGICA I PIMES

  � Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  Drets d’explotacióde patents

  Serveis tecnològics

  Equipaments tecnològics

  � Maquinari

  � Programari

  Empreses de serveis

  Empreses industrials

  Empreses de base

  tecnològica

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  INNOVACIÓ: Reptes del procés innovador

  ANÁLISI INICIAL

  REFLEXIÓ ESTRATÉGICA

  PLA DE NEGOCI

  PLA ESTRATÉGIC

  ESTRATEGIA TECNOLÓGICA SELECCIONADA PREVIAMENT

  DEFINICIÓ DEL PRODUCTESELECCIÓ DE RECURSOS

  MARKETING-MIXPARTNERS

  PLANIFICACIÓ

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  DIAGNOSI GESTIÓ DE PROJECTES

  Sistematització de la Gestió de la Innovació

  TANCAMENT I APRENENTATGE

  FASE 1 FASE 2 FASE 3

  REORIENTACIÓ

  REFLEXIÓESTRATEGICA

  COM INNOVAR?

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  Lideratge de Productes

  Millor producte

  -Millors prestacions-Sorprendre amb

  el producte

  Excel·lènciaOperativaMillor cost total

  - Preu baix- Fiabilitat- Servei sense

  problemes

  Intimitat ambel client

  Millor solució global

  - A la seva mesura- Personalització

  Font: Treacy & Wiersema

  POSICIONAMENT ESTRATÈGIC: VISIÓCLÀSSICA

  � Quina empresa domina en els tres eixos? Tenim clar en quina lliga juguem?

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  POSICIONAMENT ESTRATÈGIC: PARADIGMA INNOVACIÓ

  � On està el producte?

  � On està el preu?

  � On està la qualitat?

  ORQUESTADORES DE RED

  CONCEPTO-TRANSACCIONES

  CREADORES DE RELACIONES

  ESPECIALISTAS DE LA CAPACIDAD

  CLIENTES-CONFIANZA

  COMPETENCIAS-TALENTO

  Font: Karaoke Capitalism – John Ridderstrale

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  � De la idea al projecte

  GENERACIÓ DE PROJECTES

  INNOVACIÓN PLAN I+D+i LÍNEAS INNOVACIÓN

  GENERACIÓNDE LA IDEA

  GESTIÓN DEL

  PROYECTOSUBVENCIÓ

  VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  � Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

  Áreas de vigilancia

  Otros ámbitos

  de actuación

  Otros ámbitos

  de actuación

  Tecnología,

  I+D

  Tecnología,

  I+DNormativas y

  legislación

  Normativas y

  legislación

  Detección

  de oportunidades/

  amenazas

  Detección

  de oportunidades/

  amenazas

  Participación

  en proyectos

  Participación

  en proyectos

  Comercial Comercial

  Competidores Competidores

  Mercado Mercado

  GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  ANÀLISI INTERN DE TECNOLOGIES I PROCESSOS

  CONTROL DE GESTIÓ

  GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

  ADMINISTRACIÓ I FINANCES

  MKT VENT COMP PROD LOG SRV

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  ANÀLISI EXTERN

  � Mapes tecnològics, benchmarking tecnològic� Patents, equipaments...

  C01.- QUÍMICA INORGÁNICAC02.- TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL, DE ALCANTARILLA O FANGOSC03.- VIDRIO; LANA MINERAL O DE ESCORIAC04.- CEMENTOS; HORMIGÓN; PIEDRA ARTIFICIAL; CERÁMICAS; REFRACTARIOSC05.- FERTILIZANTES; SU FABRICACIÓNC06.- EXPLOSIVOS; CERILLASC07.- QUÍMICA ORGÁNICAC08.- COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGÁNICOS; SU PREPARACIÓN O PRODUCCIÓN QUÍMICA; COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROMOLECULARESC09.- COLORANTES; PINTURAS; PULIMENTOS; RESINAS NATURALES; ADHESIVOS; COMPOSICIONES DIVERSAS; APLICACIONES DIVERSAS DE LOS MATERIALESC10.- INDUSTRIAS DEL PETRÓLEO, GAS O COQUE; GAS DE SÍSTESIS QUE CONTIENE MONÓXIDO DE CARBONO; COMBUSTIBLES; LUBRICANTES; TURBAC11.- ACEITES, GRASAS, MATERIAS GRASAS O CERAS ANIMALES O VEGETALES; SUS ÁCIDOS GRASOS; DETERGENTES; VELASC12.- BIOQUÍMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHÓLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGÍA; ENZIMOLOGÍA; TÉCNICAS DE MTUACIÓN GENÉTICAC13.- INDUSTRIA DEL AZÚCARC14.- PIELES; PIELES SIN CURTIR; CUEROSC21.- METALURGIA DEL HIERROC22.- METALURGIA; ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS; TRATAMIENTO DE ALEACIONES O METALES NO FERROSOSC23.- REVESTIMIENTO DE MATERIALES METÁLICOS; REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON MATERIALES METÁLICOS; TRATAMIENTO QUÍMICO DE LA SUPERFICIE; TRATAMIENTO DE DIFUSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS; REVESTIMIENTO POR EVAPORACIÓN EN VACÍO, POR PULVERIZACIÓN CATÓDICA, POR IMPLANTACIÓN DE IONES O POR DEPOSICIÓN QUÍMICA EN FASE DE VAPOR, EN GENERAL; MEDIOS PARA IMPEDIR LA CORROSIÓN DE MATERIALES METÁLICOS, LAS INCRUSTACIONES, EN GENERALC25.- PROCESOS ELECTROLÍTICOS O ELECTROFORÉTICOS; SUS APARATOSC30.- CRECIMIENTO DE CRISTALES

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  ROADMAP TECNOLÒGIC

  � Desenvolupament de producte per tecnologies

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  AJUDES PER INVERSIÓ EN TECNOLOGIES

  � Fons perdut (subvenció)� InnoEmpresa� Noves Oportunitats de Negoci (Canvi estructural)� Reindustrialización� Avanza PYME

  � Préstec tou� Alguns dels anteriors� ICO, ICF

  � Deduccions fiscals� Aplicació sobre la base Impost de Societats

  INNOVACIÓN PLAN I+D+iLÍNEAS

  INNOVACIÓN

  GENERACIÓNDE LA IDEA

  GESTIÓN DEL

  PROYECTOSUBVENCIÓ

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  CONCLUSIONS

  � Orientar les inversions a projectes� Planificació� Visió de negoci� Gestió del canvi

  � Alinear a estratègia d’empresa

  � Utilitzar eines consultoria per:� Anàlisi cost benefici� Anàlisi de mercat� Viabilitat d’implantació

  � Buscar l’ajut més idoni per cadascuna de les fases

  • Tecnologia com a factor diferencial. Tipus de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Estratègia tecnològica

  • Gestió de projectes d’adquisició de tecnologia

  • Ajudes per inversions en tecnologia

  • Conclusions

 • www.leitat.org

  Passeig 22 de Juliol, 218 - 08221 Terrassa (Barcelona)Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06

  [email protected]