l’electricitat i el magnetisme coneixement del medi tema 2

of 21 /21
T I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

Upload: chelsey

Post on 12-Jan-2016

46 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2. LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUES. Tot el que ens envolta té càrregues elèctriques. Les càrregues poden ser : Positives Negatives Aquestes càrregues fan funcionar els aparells elèctrics que utilitzem cada dia i - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

L’ELECTRICITAT I EL

MAGNETISMEConeixement del medi

Tema 2

Page 2: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

LES CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

Tot el que ens envolta té càrregues elèctriques.

Les càrregues poden ser :Positives Negatives

Aquestes càrregues fan funcionar elsaparells elèctrics que utilitzem cada dia itambé es troben en tots els objectes queens envolten.

Page 3: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

Un cos està carregat positi-vament si té més càrregues positives que negatives.

 

Cos carregat positivament

Page 4: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

Un cos està car-regat negativament si té més càrregues negatives que positives.

 

Cos carregat negativament

Page 5: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES 

Un cos és neutre elèctricament si té el mateix nombre de positives i negatives. En general els cossos que ens envolten són neutres.

 

Cos elèctricament neutre

Page 6: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

Quan freguem determinats objectes entre si, les càrregues negatives d’un cos passen a l’altre. D’aquesta manera un objecte queda carregat negativament i l’altre a l’inversa.

COSSOS I CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

Page 7: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

FORCES ENTRE CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

Els cossos carregats elèctricament tenen propietats amb càrrega diferent s’atreuen. (+-/-+) mentre que amb la mateixa càrrega es repel·leixen (--/++)

Page 8: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ELS IMANTS

Un imant és un objecte capaç d’atreure altres objectes de ferro( o algun altre metall com el coure )Hi ha dos tipus d’imants:

Imants naturals (com la magnetita)Imants artificials (fets per l’home)

El magnetisme és la propietat que tenen els imants d’atreure altres imants o alguns metalls.

Page 9: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

CAMP MAGNÈTIC

Un imant té una zona d’influència anomenada camp magnètic.Un imant té un pol positiu i un negatiu. Els pols diferents s’atrauen i els iguals es repel·leixen

Page 10: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ELS ELECTROIMANTS

Són imants temporals: tal com el seu nom indica només actuen com un imant quan els hi arriba energia elèctrica.Mitjançant el corrent elèctric es pot convertir un tros de ferro en un imant.

Page 11: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

USOS DEL MAGNETISME

Els magnetisme té molts usos:Els imants: es fan servir en moltes coses que tenim al nostre voltant, joguines, bosses, portes...Electroimants: s’utilitza en màquines per separar residus d’objectes metàl·lics.Suports magnètics: cintes de videocàmera. Guarden informació. Bandes magnètiques: tires de color negre que s’usen en targetes de crèdits, etc. També s’emmagatzema informació.

Page 12: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

CORRENT ELÈCTRIC

El corrent elèctric consisteix en un moviment ordenat de càrregues elèctriques per un material. Les càrregues que es mouen són les negatives. Les càrregues d’un corrent elèctric transporten energia elèctrica. Com més càrregues passin per un conductor més intensitat té el corrent.

Page 13: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

MATERIALS CONDUCTORS I AÏLLANTS

Conductors: són els que deixen passar l’electricitat. Són conductors el coure, l’alumini, l’or, la plata...Aïllants: són els que no deixen passar el corrent elèctric. Són aïllants el plàstic, el vidre,el suro...

Page 14: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ENERGIA TRANSFORMADA

Quan l’energia elèctrica es transmet d’un cos a un altre es pot transformar en una altra forma d’energia. Per exemple

Calor: al passar el corrent elèctric per uns cables, aquests s’escalfen. Torradora.Llum: el corrent elèctric pot convertir-se en llum. BombetaMagnetisme: el cable per on passa el corrent fa d’imant. Atrau o repel·leix. Electroimant.Mecànica: en els motors elèctrics s’aprofita el corrent per provocar moviment. Ventilador. So: el corrent elèctric es transforma en so. Altaveus.

Page 15: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

A les centrals elèctriques es produeix l’energia elèctrica a partir de diferents fonts d’energia , com són l’aigua en moviment, el vent, el Sol, els combustibles i els minerals radioactius.També podem obtenir electricitat amb les bateries dels cotxes o les piles

Gràcies a l’energia acumulada a la bateria, els cotxes s’engeguen.

Page 16: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

QUÈ ÉS UN CIRCUIT ELÈCTRIC?

Un circuit elèctric és un conjunt d'elements conductors que formen un circuit tancat, de manera que és possible la circulació de corrent a través d’ells. En un circuit elèctric trobem:

GeneradorCablesDispositiuInterruptors

Page 17: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC

Generador : és el dispositiu que proporciona el corrent elèctric o elec-tricitat per tal de que les càrregues elèctriques es moguin pel circuit. Té dos pols o borns, per un surten les càrregues i per l’altre entren. Hi ha diferents generadors:

Piles: són els més senzills. S’utilitzen en aparells petits.Bateries recarregables: són com les piles però quan s’acaben es poden recarregar.Cèl·lules fotovoltàiques o piles solars: aprofiten la llum solar per tranformar-la en corrent elèctric. Hi ha de més senzilles (calculadora) i de més complexes (plaques solars d’edificis).Alternadors i dinamos: quan gira un aparell es crea corrent elèctrica (llum bicicleta).

Page 18: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ELEMENTS D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC

Cable condueix l’electricitat per tot el circuit. Són de coure i estan envoltats per plàstic.Dispositiu: transformen l’energia elèctrica en una altra energia: llum, calor, so...Interruptor : permet obrir i tancar el circuit. Quan el circuit s’obre no passa el corrent. Quan el circuit es tanca, passa el corrent.

Page 19: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

CIRCUIT TANCAT/OBERT

Page 20: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ÚS DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

L’energia generada a les centrals elèctriques es transporta a través de la xarxa elèctrica fins als llocs on s’utilitza.La xarxa elèctrica està formada per :

Cables: que transporten el corrent elèctric.Transformadors: disminueixen la força del corrent elèctric que arriba per la xarxa de distribució, per tal que la puguem utilitzar.Preses de corrent: que és el lloc on endollem els aparell elèctrics.

Page 21: L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME Coneixement del medi Tema 2

ELEMENTS D’UNA XARXA ELÈCTRICA