lecturas na rede para outras lecturas

Click here to load reader

Download Lecturas na rede para outras lecturas

Post on 23-Jun-2015

3.185 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guía da intervención en marzo de 2011 nun curso organizado polo Cefore da Coruña enfocado cara ao aproveitamento da rede no ensino da lingua e da literatura galegas.

TRANSCRIPT

 • 1. LECTURAS NA REDE PARA OUTRAS LECTURAS Pilar Ponte Patio ( A profa ), 2011 Internet na rea de Lingua Galega Curso Organizado polo Cfr da Corua A Corua marzo 2011

2. Lecturas para outras lecturas

 • Tipos de lectura segundo asamotivacin.
 • Obxectivosda lectura.
 • Outras lecturas: lectura e narracindixitais.
 • Tipos de guas de lectura
 • Elementos da gua de lectura.
 • Lecturas na rede.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 3. Tipos de lectura segundo a sa motivacin

 • Lectura informativa.
 • Lectura acadmica.
 • Lectura por pracer.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 -Ns queremos:APROVEITARNOS DE TODOS! 4. Tipos de lectura segundo a sa motivacin(formas de aproveitamento)

 • Alumnado como fornecedor dos textos.
 • Alumnado como seleccionador (tamn para aprendizaxes gramaticais).
 • Aproveitamento disciplinar.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 5. Obxectivos da lectura

 • Aformacin dunha persoa cun hbito lector slido(Mireia Manresa):
  • Le unha cantidade importante de libros.
  • Faino de xeito continuado.
  • Os textos que le son diversos en xneros, temticas, niveis de complexidade, pocas e contextos culturais de procedencia, etc.
  • Sabe valorar o que le porque o sabe comparar, contextualizar e conceptualizar.
 • Aformacin en coecementos literarios .
 • Outras aprendizaxes .

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 6. Outras lecturas: lectura e narracins dixitais .

 • Aescritura non lineal :
  • O hipertexto
  • As diferentes formas de representacin grfica.
  • A miniliteratura.
  • A mestura de xneros.
  • A literatura colaborativa.
  • A narracin dixital motivada.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 7. Tipos de guas de lectura Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 -Gua compilatoria Gua de lectura clsica Gua para outras lecturas 8. Gua compilatoria

 • Ofrece unhacoleccin de obrasde calquera tipo realizada con diferentes criterios.
  • Oxnero literario(de poesa, de teatro...)
  • Atemtica(de aventuras, de medo, de viaxes...)
  • Amateria educativa(matemticas, filosofa...)
  • Odestinatario(alumnado por ciclos ou idades, familias...)

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 9. Gua compilatoria Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 10. Gua de lectura clsica

 • un repertorio deactividadesque analizan unha obra desdeperspectivas literarias clsicas .
  • Anlise en compartimentos estancos .
  • Principia polo estudo dabiografado autor e das caractersticas dapoca .
  • Aanlisedivdeseen planos(plano do contido / plano da expresin).
 • Ignora a realidade do alumnado(s atende ao seu nivel acadmico).

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 11. Guas no pasado Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 -No noso mbito ensastico foron moitos e de calidade os traballos editados, especialmente na dcada1988-1998 ,en estreita relacin coas programacins docentes. 12. Gua para outras lecturas

 • un repertorio deactividadessobre unha obra, no que seintegran :
  • Oestudo literario .
  • Oestudo lingsticodesde un enfoque comunicativo.
  • Aalfabetizacin dixital .
  • Ainclusin doutras artes (cine, msica, fotografa...)
 • Tense en conta a realidade do alumnado(mestranse anlise e producins propias).

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 13. Elementos da gua de lectura

 • Actividadesde recomendable aparicin nunha gua de lectura:
  • Delectura .
  • Deanlise .
  • Decreacin .
  • Derecreacin .
  • Derelacin con outras artes .
  • Depublicacin .
  • Deexportacin .

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 14. Actividades de lectura

 • A importancia denon interferirdemasiado no proceso lector.
 • A continuacin da aprendizaxe lectora.
 • Lecturas que levan a lecturas.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 -Imaxe deSergis Blogen Flickr. 15. Actividades de lectura (exemplo)

 • A lectura en voz alta.
 • A diversificacin lectora a travs das actividades.
 • A lectura fragmentada (revistas, textos na rede, xornais...).
 • Webquest, cazas de tesouros...

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 16. Actividades de anlise

 • Estudo dos principais elementos do discurso literario: tema, argumento, estrutura, personaxes, espazo, tempo, narradores, voces poticas...

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 17. Actividades de anlise (exemplo)

 • Identificacin das caractersticas dunha corrente esttica na obra.
 • Anlise dos elementos dos que se vale a autora ou autor para desear unha personaxe determinada.
 • Anlise do emprego da irona no posicionamento ideolxico.
 • Reflexin sobre a pertinencia ou non da presenza dun eplogo.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 18. Actividades de creacin

 • Actividades nas que debe primar aprocura do pracer creativo .
 • Progresindende o eu ata o mundo, dende o hoxe ata o antes e o despois.
 • Creacin escritaecreacin oral .

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 19. Actividades de creacin (exemplo)

 • A argumentacin oral a travs do debate.
 • A reflexin ntima.
 • Creacin de novos elementos lingsticos (sms).
 • A expresin dunha mesma vivencia valndose de diferentes xneros literarios.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 20. Actividades de recreacin

 • As actividades de recreacin literaria sitanse entre acreacine aavaliacin .
 • Permiten comprobar se houbo unha verdadeiracomprensindos postulados creativos.
 • Requiren ademais da comprensin dos procedementos creativos, a saasuncin .

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 21. Actividades de recreacin (exemplo)

 • Inventar un poema hilozosta, un poema neotrobadoresco e un poema surrealista.
 • Continuar unha historia.
 • Recrear a mesma historia noutro lugar, noutro tempo ou con outras personaxes ( s de bolboreta )
 • Contar a historia adoptando o punto de vista dunha das personaxes.
 • A recreacin teatral ou en banda deseada.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 22. Actividades de relacin con outras artes

 • Poden ser actividades derecreacinanda quenon literariaxa que o produto final non literario.
  • Recreacin grfica (fotonovela).
  • Recreacin cinematogrfica (curtametraxe).
  • Recreacin radiofnica (podcast).
 • Actividades que non implican recreacin e que se relacionan con algn aspecto da obra lida.

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 23. Actividades de relacin con outras artes (exemplo)

 • Creacin dunha exposicin visual sobre os elementos dunha historia ( O av e o neto ).
 • Recreacin en podcast dun conto baseado no uso da onomatopea ( Ssssssh ).
 • Realizacin dun documental sobre un movemento literario. ( As vangardas )

Internet na aula de Lingua Galega Lecturas na rede para outras lecturas- Pilar Ponte, 2011 - 24. Actividades de relacin con outras artes (exemplo)

 • Representar en mapas os espazos ou itinerar