ingurune 2 gaia

Download Ingurune 2 gaia

If you can't read please download the document

Upload: popoma

Post on 11-Aug-2015

167 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  1. 1. ERLASINO FUNTZINOA ZENTZUMENAKikusmenak objetuen koloreari formari eta gugandiko distantzia burusko informasioa ematen du .ikusmen organoa begiaargia begininiaren bides sartsen dairisa uskurtu eta dilatau egiten da zenbat argi pasatutako den graduatzekokristalinoak objetuak fokuratzen dituerretinak kristalinoak fokuratutako irudiak jasoten ditu eta lehen
  2. 2. irudiak sortzen da orikusmen nerbioak erretinan sortutako irudia garunera igortzen du eta garunean ikuten dogu guk ikuste dogun irudia sortzen da dastamena eta usaimena airea sudurretik sartzen da eta sudur obietara doaairea pituitariara iristen da eta orrek usain sensasioak garunra igortzen ditu usaimen nerbioaren bidesentzumena belarritik eta kanpoko entzumen hodian aurrera egitendu eta soinua tinpanora iristen da eta tipanoa bitartes aste da
  3. 3. mailu ingure eta etribo iseneko iru esurtso kateak jasotzen du soinua barraskilora doa eta barraskilotik garunera doanerbio nerbio nerbio nerbio biskarsistema sistema bi satitan dago osatuta nerbio sistema zentrala eta sistema peri ferikoa sistema sentrala bi satitan dago bananduta entzefalon eta esur muinaentzefaloa iru satitan banatzen da garuna entzefaloaren satirik adiena dazerebeloa oreka eta mugimendua kordinatze daubiskar esur erraboia entzefaloa eta biskar asur muina lotzen dau etagusa gabeko mugimenduak egiten dau
  4. 4. biskar esur muina biskar esurraren barrun dagonerbio sistema periferikoa bi satitan banatzen da zentsumen nerbioak eta nerbio motorrak zentzumen nerbioek bost sentzumenetako informasioa garunera eramaten daunerbiomotorrek entzefaloa erabilitako erantzuna muskuluetara eroaten dauhesur sistenma esurrak organo gogorrak dira eta giza eskeletoan 200esur dagos
  5. 5. esurrak luseaklaburraketa sapalak izan daitekes orretas aparte aldira izan finkoak edo migikorrakkartilagoak malguak eta gogorrak dira . Organoak osatzen dituste , adibides belarriakn edo sudurra eta artikulasinoak estaltzen ditustemusulu sistema gisa gorputzan 600muskulu dagos eta damak tendoiaks dagos lotuta tendoirik garrantzitzua akiles etendoia da.EGILEA ASIER