gener 178 € juliol 420 € febrer 178 € agost 566 € març 178 ... · gener 178 € juliol 420...

3
EST ADA PER MESOS Gener 178 € Juliol 420 € Febrer 178 € Agost 566 € Març 178 € Juliol i Agost 820 € Abril 260 € Setembre 215 € Maig 178 € Octubre 178 € Juny 215 € Novembre 178 € Juliol (CS) 280 € Desembre 215 € TEMPORADA CARAVANA Preu anual 2.002 € A partir de 3 mesos consecutius: 178 €/mes (excepte juliol i agost) inclou tots els dies que els nens no tinguin escola. La resta de dies no estan inclosos. - La parcel·la és personal i intransferible. - Es consideren visites aquelles persones que entren al càmping. Cal informar de les visites a recepció i sempre deixaran el vehicle al pàrquing. - Visites: Adults: 5,00 € / Nens: 3,50 €. web: www.campingvallderibes.com e-mail: [email protected] telèfon: 972 728 820 / 620 783 920

Upload: others

Post on 11-Oct-2020

38 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gener 178 € Juliol 420 € Febrer 178 € Agost 566 € Març 178 ... · Gener 178 € Juliol 420 € ... Enero 178 € Julio 420 € ... January 178 € July 420 €

ESTADA PER MESOS

Gener 178 € Juliol 420 €

Febrer 178 € Agost 566 €

Març 178 € Juliol i Agost 820 €

Abril 260 € Setembre 215 €

Maig 178 € Octubre 178 €

Juny 215 € Novembre 178 €

Juliol (CS) 280 € Desembre 215 €

TEMPORADA CARAVANA

Preu anual 2.002 €

A partir de 3 mesos consecutius: 178 €/mes (excepte juliol i agost)

inclou tots els dies que els nens no tinguin escola. La resta de dies no estan inclosos.- La parcel·la és personal i intransferible.- Es consideren visites aquelles persones que entren al càmping. Cal informar de les visites a recepció i sempre deixaran el vehicle al pàrquing.- Visites: Adults: 5,00 € / Nens: 3,50 €.

web: www.campingvallderibes.come-mail: [email protected]

telèfon: 972 728 820 / 620 783 920

Page 2: Gener 178 € Juliol 420 € Febrer 178 € Agost 566 € Març 178 ... · Gener 178 € Juliol 420 € ... Enero 178 € Julio 420 € ... January 178 € July 420 €

ESTANCIA POR MESES

Enero 178 € Julio 420 €

Febrero 178 € Agosto 566 €

Marzo 178 € Julio y Agosto 820 €

Abril 260 € Septiembre 215 €

Mayo 178 € Octubre 178 €

Junio 215 € Noviembre 178 €

Julio (FS) 280 € Diciembre 215 €

TEMPORADA CARAVANA A partir de 3 meses consecutivos: 178 €/mes (excepto julio y agosto)

Precio anual 2.002 €

niños no tengan escuela. El resto de días no están incluidos. - La parcela es personal e intransferible. - El pago mensual se relizará a principios de mes.- Se consideran visitas aquellas personas que entran en el camping. Hay que informar de las visitas a recepción y siempre dejarán el vehículo en el parking. - Visitas: Adultos: € 5,00 / Niños: € 3,50.

web: www.campingvallderibes.come-mail: [email protected]

teléfono: 972 728 820 / 620 783 920

Page 3: Gener 178 € Juliol 420 € Febrer 178 € Agost 566 € Març 178 ... · Gener 178 € Juliol 420 € ... Enero 178 € Julio 420 € ... January 178 € July 420 €

Low Season: -10%

TO STAY FOR A FEW MONTHS

January 178 € July 420 €

February 178 € August 566 €

March 178 € July & August 820 €

April 260 € September 215 €

May 178 € October 178 €

June 215 € November 178 €

280 € December 215 €

CARAVAN SEASON

All the year 2.002 €

July (weekends)

3 consecutive months: 178 €/month (except july and august)

the family unit (parents, children and grandparents). - The stay includes the days that children do not have school. The other days are not included. - The plot is not transferable. - Pay Monthly 1st days of the month. - People those who enter on the camping are considered visitors. Must report to reception and visitors always leave the car in the parking. - Hits: Adults: € 5,00 / Children: € 3,50.

web: www.campingvallderibes.come-mail: [email protected]

phone: 0034 972 728 820 / 0034 620 783 920