finestreta Única empresarial - reus · títol presentació 1 facilitar l’activitat empresarial i...

11
Finestreta Única Empresarial

Upload: others

Post on 25-Jun-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

Finestreta Única Empresarial

Page 2: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

OBJECTIUS

Títol presentació

1

Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res.

Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores.

Compliment de la llei catalana 16/2015 i llei estatal 39/2015.

Simplificació de la sol·licitud per declaració o comunicació.

Autorització d’obertura activitat immediata, una vegada presentada telemàticament en el 80% de les activitats.

Millora de l’eficiència, amb una gestió totalment electrònica, sense papers (e-administració)

Projecte amb col·laboració interadministrativa amb el Canal Empresa de la Generalitat com a finestreta única virtual per empreses a nivell de Catalunya.

Page 3: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

FASES DEL PROJECTE

Títol presentació

2

Fase 1 (actual): Tràmits d’obertura del 80% de les activitats de baix risc o innòcues per comunicació o declaració responsable. Sessions informatives personalitzades d’acompanyament amb col·legis professionals.

Fase 2: 7 tràmits més d’activitats, d’acord al Canal Empresa de la Generalitat. No necessitat de certificat digital. Finals 3r trimestre 2017

Fase 3: Comunicació prèvia d’obres i permisos a empreses de servei (majoria permisos d’obres). Finals 4rt trimestre 2017

Fase 4: Resta de tràmits de llicències que es desplegaran en funció de la demanda i complexitat. Any 2018

Page 4: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

REQUISITS

Títol presentació

3

Els tràmits només es poden fer telemàticament. L’oficina atenció presencial només realitzarà l’assessorament dels tràmits FUE. La resta de tràmits de l’Oficina Tècnica Empresarial es fan per signatura biomètrica.

Disposar certificat digital. A partir finals del 3r trimestre de 2017, es podrà fer amb clau SMS sense certificat digital.

Pagament previ liquidació de taxes únicament per tarja de crèdit.

Limitacions amb alguns navegadors com Google Chrome. El 3r trimestre de 2017, funcionaran amb tots els navegadors més comuns.

Page 5: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

4

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Fase 1: dos tràmits cobreixen 80% activitats

Page 6: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

5

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Secció específica de FUE a la seu electrònica

Page 7: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

6

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Exemple:Declaració responsableactivitatsinnòcues

NOTA: El tràmit més senzill

Page 8: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

7

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Page 9: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

8

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Page 10: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment

9

Fons diapositiva per a pàgines d’imatges

Page 11: Finestreta Única Empresarial - Reus · Títol presentació 1 Facilitar l’activitat empresarial i als emprenedors/res. Canal exclusivament telemàtic disponible 24 hores. Compliment