explotació de vaques de llet: costos… cap a...

2
Pla Anual de Transferència Tecnològica CODI 566 Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Explotació de vaques de llet: costos… cap a on? JORNADA TÈCNICA Data i localitat: 1 de març de 2006 VILOBÍ D’ONYAR Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Oficina Comarcal de la Selva Dr. Robert 2, baix A 17430 Santa Coloma de Farners Tel. 972 840 652 A/e: [email protected] Assessorament Rural i Innovació Tecnològica Av. Sant Francesc 29 17001 Girona Tel. 972 417 650 A/e: [email protected] ORGANITZACIÓ www.ruralcat.net www.ruralcat.net COL.LABORACIÓ Ajuntament de Vilobí d’Onyar Productors de llet de la Vall d’Onyar Lletera de Campllong SCCL Lletera de la Selva SCCL SAT Ramaders del Gironès

Upload: lamdang

Post on 16-May-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Pla Anual de Transferència Tecnològica

CO

DI 5

66

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca

Explotació devaques de llet:

costos… cap a on?

JORNADA TÈCNICA

Data i localitat:

1 de marçde 2006

VILOBÍD’ONYAR

Institut de Recercai TecnologiaAgroalimentàries

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Agricultura,Ramaderia i PescaDirecció General de Producció,Innovació i IndústriesAgroalimentàries

Departament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca

Oficina Comarcal de la SelvaDr. Robert 2, baix A

17430 Santa Coloma de FarnersTel. 972 840 652

A/e: [email protected]

Assessorament Rural i Innovació TecnològicaAv. Sant Francesc 29

17001 GironaTel. 972 417 650

A/e: [email protected]

ORGANITZACIÓ

www.ruralcat.netwww.ruralcat.net

COL.LABORACIÓ

Ajuntament de Vilobí d’Onyar

Productors de llet de la Vall d’Onyar

Lletera de Campllong SCCL

Lletera de la Selva SCCL

SAT Ramaders del Gironès

11.00 h.Presentació de la Jornada.Sr. José Luís Sanmartín Calvo, cap de l’OficinaComarcal de la Selva del Departament d’AgriculturaRamaderia i Pesca.11.15 h.La producció lletera a l’àrea Gironès-Selva.Sr. Eloy González Planagumà, tècnic responsabled’Assessorament de l’Oficina Comarcal de la Selva.11.30 h.Mercat de la llet i productes làctics.Sr. Miquel Àngel Garrote García, enginyer agrònom.12.00 h.Presentació del dossier tècnic núm. 8 delDepartament d’Agricultura Ramaderia i Pesca“Gestió de recursos en vaquí de llet”.Dr. Antoni Seguí Parpal, enginyer agrònom. Gabinetd’Anàlisi i Prospectiva del Departament d’AgriculturaRamaderia i Pesca.Sr. Ramón Trias Torrent, perit agrícola, extensionistai especialitzat en vaquí de llet.13.00 h.Col·loqui.Modera: Sr. José Luís Sanmartín Calvo.13.30 h.Cloenda.Sr. Josep Guix Feixas, coordinador territorial irepresentant institucional del Departamentd’Agricultura Ramaderia i Pesca a Girona.

PROGRAMA

L’àrea que inclou el Gironès-Selva i el municipi deTordera és un territori eminentment forestal ambpoca superfície agrícola però amb una pluviometriafavorable a la producció farratgera (civada, raigràs,colza, userda, sorgo, blat de moro), de climamediterrani, lluny de l’atlàntic o l’alpí propi delspaïsos d’Europa productors de llet de vaca.

Actualment hi ha 118 explotacions de vaquí ambuna quota mitjana de 729.684 Kg de llet perexplotació, instal·lacions modernes i un bon nivelltecnològic.

Malgrat això, la producció lletera està condicionadaper una sèrie de factors com són: elevadescàrregues ramaderes, insuficient autoabastamentfarratger, dependència externa quant a farratgessecs, subproductes i concentrats, vida útil de lesvaques, molt curta, etc., cosa que es tradueix encostos de producció de llet elevats.

D’altra banda, únicament un deu per cent de lesexplotacions porta gestió econòmica, una einafonamental perquè l’empresari prengui lesdecisions correctes per a millorar els resultats del’explotació.

PRESENTACIÓ

A la jornada també repassarem alguns condicio-nants del mercat de la llet i dels productes làctics,per això comptem amb la col·laboració d’espe-cialistes en la matèria.

Centre Cultural “Can Roscada”Trav. Casa de la Vila, 217185 Vilobí d’Onyar (La Selva)Tel. 972 473 026

LLOC DE REALITZACIÓ