espazo abalar. guía para o profesorado. 2011

Download Espazo Abalar. Guía para o profesorado. 2011

Post on 13-Jun-2015

283 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentación do Espazo Abalar ao profesorado.

TRANSCRIPT

  • 1. espazoABALARGua para os profesores 1 1

2. Que o Proxecto ABALAR?O Proxecto ABALAR, un compromiso da Consellera de Educacin e OrdenacinUniversitaria coa cidadana galega, no mbito da integracin das TIC na prcticaeducativa, cuxo obxectivo principal o de transformar os centros educativostradicionais en centros educativos dixitais para: Acadar a plena alfabetizacin das TIC entre os profesores/as e alumnos/as galegos. Modernizar o sistema educativo galego. Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia. Reducir o fracaso escolar.O Proxecto ABALAR, ademais de garantir a dotacin e o mantemento dainfraestrutura TIC en todos os centros educativos coa entrega de ultraporttiles aosalumnos/as e a dotacin de aulas dixitais por medio do porttil para o profesor/a, oencerado dixital interactivo e o proxector, os armarios de carga dos ultraporttiles eas redes Wifi, tamn encargarase de fomentar a cultura dixital por medio daformacin aos docentes e as familias, dotar ao profesorado e o resto da comunidadeeducativa de contidos e recursos educativos dixitais e facer que o proxecto teapresenza na Web por medio do espazoABALAR.O espazoABALAR, ser o referente dos servizos educativos en Galicia para toda acomunidade. Trtase dunha moderna plataforma de ltima xeracin desenvolvidapola Consellera de Educacin e a Secretara Xeral de Modernizacin e InnovacinTecnolxica coa finalidade de: Achegar a educacin aos cidadns, incrementando a eficacia dos servizos que se lle proporcionan. Desenvolver as TIC no mbito educativo, fomentando a participacin e motivacin do alumnado e loitando contra o fracaso escolar. 2 2 3. O espazoABALARO espazoABALAR est desenvolvndose dunha maneira continuada no tempocoa inclusin de novos servizos para toda a comunidade educativa. Nestaversin, est dispoible un espazo destinado aos docentes, outro s familias eun repositorio de contidos educativos dixitais.Espazo Familias O espazoABALAR Permite acceder ao seguimento acadmico en lia e multiidioma e estestablece unha nova canle de comunicacin entre dispoible enos pais e os titores/as, inclundo servizos de galego e castelnsubscricin por correo electrnicoespazo ProfesoresRepositorio de contidos educativosFacilita o desenvolvemento das actividades dePosibilita o acceso plataforma deseguimento e control diarias dos docentes exestin, difusin e emprego dospermite o intercambio de informacin e arecursos educativos dixitaiscomunicacin cos responsables dos alumnos/as33 4. O espazoABALAR Ademais, a pantalla de inicio do espazoAbalar pon a sa disposicin varios apartados a travs dos que poder coecer os ltimos avances do proxecto.NovasPermite coecer as ltimas novidades do proxectonos diferentes mbitos que o compoen, comopoden ser as novas funcionalidades do portal paraos diferentes espazos ou o avance na formacinabalar, entre outros. As mesmo, premendo en Lermis, despregarase a noticia correspondente aotitular e resumo escollidoColectivos e eixos de actuacinEstes apartados clasifican ainformacin recollida no portalpor colectivos implicados enAbalar e por eixos deactuacin do proxecto, o quepermite navegar poloespazoAbalar de forma miscmoda e sinxelaRecursos destacados EnlacesRecolle informacin sobre cales son os ltimosPon a sa disposicin os enlaces mis relevantesrecursos educativos dixitais que foron subidos ao que se encontran relacionados co proxecto,Repositorio de contidos educativos e unha breve como son o Repositorio de contidos agrega, adescricin da sa utilidade. Premendo en Ler mis,pxina da Secretaria Xeral de Modernizacin epoder descargar o recurso escollido sen a necesidade Innovacin Tecnolxica e da Consellera dede acudir ao RepositorioEducacin e Ordenacin universitaria 4 4 5. Acceso ao espazo ProfesoresPara acceder ao espazo Profesores, necesario autenticarse por medio doDNIe, do certificado dixital FNMT ou do usuario e contrasinal da sa conta decorreo @edu.xunta.es.1Seleccione a opcin espazoProfesores 2 Elixa un dos tres accesos posibles: a. DNIe b. Certificado dixital FNMT c. Usuario e contrasinal da sa conta decorreo @edu.xunta.esa bc 5 5 6. Acceso ao espazo ProfesoresPara acceder ao espazo Profesores por medio do DNI electrnico necesariodispoer dun ordenador con lector de tarxetas.1Introduza o DNI electrnico no lector de tarxeta a2Seleccione a opcin do DNI electrnico3Introduza o seu PIN e pulse Aceptar 6 6 7. Acceso ao espazo ProfesoresSe desexa acceder ao espazo Profesores por medio do certificado dixitalFNMT siga os seguintes pasos.1Seleccione a opcin do certificado dixitalFNMT2 bSeleccione o certificado no despregable3Pulse o botn AceptarPara obter o certificado se se trata dunha persoa fsica, imprescindible contar cunordenador que tea acceso a Internet, acceder pxina www.ceres.fnmt.es. e:I. Solicitar o certificado.II.Acreditar a identidade mediante personacin fsica nunha oficina de rexistro.III. Descargar o certificado dende Internet no seu ordenador.77 8. Acceso ao espazo ProfesoresNo caso de que prefira acceder por medio do usuario e contrasinal do correoda Consellera debe seguir os seguintes pasos:1Seleccione a opcin do usuario econtrasinal2Introduza os seu usuario e contrasinalc3Pulse o botn Entrar88 9. O espazo ProfesoresActualmente, o acceso ao espazo Profesores, est dispoible para ostitores/as dos centros do proxecto Abalar.No caso de que non sexa titor/a, ou o seu centro non pertenza ao proxectoAbalar, amosarase a seguinte pantalla:Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELUnha vez autenticado no espazo Profesores poder realizar unha variedadede accins que se explican a continuacin:Permite o peche da sesinna que est rexistrado Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELNome do usuario que Daniel Ortegaaccedeu ao ListaespazoABALARPosibilita o acceso aplicacin de datospersoaisPermite o acceso xestin de subscricins,incidencias na aula, avisosa grupos de alumnos oucitas de titora99 10. O espazo ProfesoresDende o espazo Profesores ten acceso aplicacin de datos persoais, ondepode consultar e actualizar os seus datos relativos a enderezos, telfonos,datos econmicos, etc. 1 Se desexa consultar ouPara acceder aos seus datos preciso premer no botn modificar os datos persoais,Entrar e introducir posteriormente o nome de usuario/a e o seleccione a opcin Aplicacincontrasinal da sa conta de correo da Consellera de de datos persoais Educacin e Ordenacin Universitaria Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELDaniel OrtegaLista 2 Unha vez identificado coa sa conta, acceda opcin Datos Persoais, para consultar ou modificar* o enderezo, a conta de correo, o telfono, etc. Para que se rexistren os cambios preciso marcar o botn Gravar. * Para modificar o nome, apelidos e DNI ter que dirixirse ao servizo de persoal correspondente.1010 11. O espazo ProfesoresComa profesor/a, ten a posibilidade de xestionar as sas subscricins noreferente xustificacin de faltas e solicitude de titoras por parte dosresponsables dos alumnos/as, e enviar avisos a grupos de alumnos/as ouavisos personalizados a pais e nais.Para consultar e modificar as notificacins s que est subscrito, prema no botn SubscricinsEsta opcin permtelleEsta funcionalidade ofrece aEsta subscricin permtelle enviarrecibir un correo* cosposibilidade de que os responsables avisos aos responsables dosxustificantes das faltasdos alumnos/as poidan solicitar alumnos/as de maneirarealizados polosunha cita de titora, e esta quedarpersonalizada ou en grupos, nosresponsables dosrexistrada no apartado de citas deapartados de incidencias na aula ealumnos/as a travs dotitora e a confirmacin ou anulacin avisos a grupos e adicionalmente,espazo Familias tamn ser remitida por correoenviarase un correo cos datosUsuario: ORTEGA LISTA, DANIELDaniel OrtegaListaPara activar as subscricins necesario premer nobotn, e que se amose cuncheck verdeFinalmente, para que se activen ou desactiven as subscricins seleccione o botn GARDARA modificacin das subscricins non se procesa de forma inmediata, ser preciso esperar actualizacin dos mesmos (prazo mximo 24 h).* Os xustificantes enviaranse ao correo electrnico rexistrado no apartado de Aplicacin de datos persoais. Se desexarealizar algn cambio nesta conta ter que seguir os pasos que se indican na pxina anterior.1111 12. O espazo ProfesoresNo apartado incidencias na aula, pode visualizar a todos os alumnos/as aos queimparte clase, o nome dos responsables e se estes estn subscritos ou non aeste tipo de notificacins. Tamn pode enviar avisos a aqueles responsablesque estn subscritos e ver as incidencias creadas anteriormente. Para acceder informacin das incidencias Esta rea amosa todos os alumnos/as, rexistradas na aula, seleccione a opcin informando do grupo, os seus responsables e se Incidencias na aulaestes estn subscritos ao servizo de notificacins Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELDaniel OrtegaListaLuz VergasRosario Monjardn VergasLuis MonjardnJesus Lpez NocheMara Noche Luis Manuel LpezJos Mara Fernndez Otero M Jos OteroEloi Vzquez MuioJosefa MuioRicardo VzquezLaura Calvete Taboada M Dolores TaboadaM Patricia OlleroPablo Iglesias Ollero Juan Antonio IglesiasAdela Torreiro GarcaRosana GarcaMarina Cancela Santos Isabel SantosLuciano CancelaTeresa Novoa SantosJulin NovoaAlejandro Rodrguez MachadoMercedes MachadoEnrique Fernndez TomMara Dolores TomValeriano FernndezAinoa Cabr Snchez Pedro CabrCarmen Ansede LpezJose Antonio AnsedeRoberto Zaera LuzJose Luis ZaeraJesus Lpez NocheJesus Lpez NocheJesus Lpez NocheJesus Lpez Noche Esta opcin permtelle enviar os avisos aos responsables queEsta funcionalidade estn subscritos a este tipo de notificacins, especificando apermtelle ver todas incidencia, as observacins e a data de inicio e de fin de validez*.as incidencias que Para que se realice o envo aplicacin familias e ao seu correo,creou anteriormente necesario premer no botn Gardar* As incidencias estarn visibles, tanto para os responsables coma para vostede, entre as datas de inicio e fin da validez 12 12 13. O espazo Profesores O espazo Profesores tamn lle permite realizar avisos e consu