dicionario español al quiche 2da parte

Download dicionario español al quiche 2da parte

Post on 25-Jul-2015

110 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Partes de la ropa Le reqnibl atzyq1. frunce mejb'l retz'ab'alil 2. cuello uqul atz'yq 3. adorno etz'ab'a'lil 4. doblez umejb'l 5. paletn utob'otik / utasbal 6. talle usuk'lil 7. bocamanga uxe' q'ab'aj122

8. jareta ximb'l 9. tirante tiqb'l 10. bragueta tz'apib'l 11. alforza etz'ab'a'lil / jekb'l 12. cinturn ximb'l pamaj 13. escote poch'uqul po't 14. manga uq'ab' atz'yq

15. bolsa k'olib'l 16. traslape ch'uqb'l 17. pinza umej 18. pretina uk'a'malil 19. pernil raqan 20. ruedo umejb'l raqn 21. puo uq'ab' atz'yq

123

La panadera Le banibl kaxlanwa1. horno utujal kaxlanwa 2. campana de la chimenea jek'b'l sib' 3. paleta q'axab'l 4. aceite ja' manteka' 5. rodillo uq'ab' ke'b'l 6. panadero b'anal kaxlanwa 7. pan kaxlanwa 8. ajonjol sajuk' 9. lea si' 10. huevo saqmo'l 11. taza medidora pajb'l lq 12. harina k'aj 13. azcar ki'risab'l 14. sal atz'am 15. margarina uk'ok'arisab'l

124

16. levadura sipojsab'l 17. batidor tukb'l

18. cernidor chayub'l / cha'b'l 19. cuchara pak'ab'l

20. lata de hornear uch'ich'al kaxlanwa

125

La construccin Le wokoj ja1. escalera q'a'am 2. lmina uwi ja ch'ich' 3. ladrillo porom xan 4. plomada etab'l raqanib'l 5. albail ajtz'aq 6. cordel k'a'am 7. zanja ub'e ja'126

8. estaca aqan 9. andamio aq'anib'l 10. barra de hierro rab'arik ch'ich' 11. mezcladora yujul uk'ajil tz'aq 12. azadn chakub'l / asaronOtras palabras Nik'aj chik tzijconstruir wokoj ja contrato retal tzij maestro de obras kinmal ajtzaq

13. mezcla uk'ajil tz'aq 14. cemento raxk'ajab'l 15. piocha k'otib'l 16. carretilla charareb'l 17. piedrn ixim ab'aj

planilla de pagos retal tojonik

18. pala jokb'l 19. plancha ch'uch'ujirsab'l

20. nivel junamrisab'l 21. cernidor chayub'l / cha'b'l

22. arena saniyeb' 23. cuchara de albail upak'ab'l ajtz'aq

24. cal chun

127

128

La tierra y el cielo Le uwch ulew xuquje' le kaj

En el campo Pa le tikonijibl1. estrella ch'umil 2. cielo kaj 3. relmpago xkoyopa' 4. erupcin uchikonik xkanul 5. nieve muqulik sutz' 6. lluvia jb' 7. granizo saqb'ch130

8. volcn xkanul 9. catarata utixixb'l ja' 10. montaa juyub' 11. lago cho

15. rancho k'imaja 16. tierra ulew 17. cueva pek 18. sendero, extravo ramb'l b'e 19. granero uwa'oqib'l awaj 20. bosque k'iche'laj 21. campo juyub'

22. arco iris xkuq'ab' 23. camino de tierra ulew b'e 24. puente q'a'am 25. barranco siwan 26. desierto chaqi'j ulew 27. viento nima kaqiq' 28. arbusto q'ayes

12. pueblo tinamit 13. valle lemelik ulew 14. casa achoch / ja

29. pasto q'ayes

30. llanura li'anik ulew

31. oasis uk'iyib'l joron

131

En el ro Pa le nima1. tinaja q'eb'l 2. nube sutz' 3. sol q'ij 4. piedra ab'aj 5. mosquito s 6. guacal/palangana likb'l / pakbl132

7. ropa atz'yq 8. agua ja'/ joron 9. lavandera ch'ajo'manel 10. cangrejo tq / xtp 11. arena sinyeb'

12. orilla uchi' (ja') 13. jabn ch'ipq 14. matorral q'ayes 15. mariposa penpen 16. bao (para ropa) uk'olib'l ch'ajo'n

133

Aprovechando el ro Uchokonsabexik le nima1. retorcer yitz'onik 2. restregar b'achik 3. remojar mub'axik 4. lavar ch'ajo'manik 5. ahogar ji'ik / jiqik 6. cortar (lea) ramik si'134

7. asolear sa'ik 8. mojar ch'aqab'anik 9. tiritar b'arb'atinem

10. enjabonar kojik pa ch'ipq 11. secar chaqi'jarik 12. tender sa'ikUtilicemos las palabras Cheqakojo le tzij

13. baar atinik 14. salpicar chaq'inik 15. saltar ch'opinik / pixk'anik

La mujer restriega y retuerce la ropa. Kubach le atzyq xuquje kuyitz le atzyq le ixq. La mujer deja la ropa en remojo. Kumuba le atzyq le ixq. Los nios tiritan porque su ropa est mojada. Kebarbat le akalab rumal le tew. Chaqal katzyq le akal.

La seora lava. Kchajoman le chuchu. El nio se est ahogando. Ktajin kjiq le alaj akal. El hombre corta lea. Kuramij si le achi. La mujer enjabona la ropa. Kukoj le atzyq le ixq pa chipq.

La mujer asolea la ropa. Kusa le atzyq le ixq. La ropa est tendida y se seca. Sal xuquje kchaqijar le atzyq. El nio se baa. Katin le akal. El sapo salta y salpica. Kchopin xuquje kpixkanik le xpq.

135

La granja Kachoch tijowel tq chikop1. tendedero sa'b'l atz'yq 2. molino de viento jek'b'l kaqiq' 3. espantapjaros poy 4. becerro alaj wakax 5. vaca ati't wakax 6. toro ama' wakax 7. caballo kej136

8. oveja ati't chij 9. cabra k'isik' 10. chivo chij 11. corral koral 12. cerdo aq 13. granjero kajmanel chikp 14. chiquero/porqueriza ukoral aq

15. ganso yuq patax 16. gallina ak' 17. cisne chom patax 18. estanque tijb'l joron 19. pollito ch'iw / wich' 20. gallo ama' ak' 21. chompipe no's

137

Las plantas Le tikon1. tronco (de fruta) kuta'm 2. fruto uwach che' 3. rama uq'ab' che' 4. corteza rij che' 5. tronco (de rbol) kuta'm 6. ptalo uxaq kotz'i'j138

7. espina k'ix 8. savia uwa'l che' 9. tallo raqn tiko'n 10. flor kotz'i'j 11. hoja uxaq che' 12. hierba q'ayes

13. raz urab' che' 14. gajo uchikopil ri che' 15. semilla ija' 16. cscara rij q'ayes

139

El espacio Le uwa kaj1. laboratorio espacial nuk'b'l pa kaj 2. transbordador q'axeb'l 3. galaxia upa kaj 4. satlite meteorolgico q'axenel tzij 5. cometa tzaqch'umil 6. constelacin jumulaj ch'umil140

7. rbita usutib'l ulew 8. planeta k'olaj pa kaj 9. satlite jek'b'l tzij 10. cpsula espacial ch'ich' pa kaj 11. astronauta b'inel pa kaj 12. traje espacial ajkaj atz'yq

13. luna ik' 14. mdulo lunar b'inel pa kaj 15. satlite de comunicaciones q'axeb'l tzijOtras palabras Nik'aj chik tzijalunizaje jalabl pa ik eclipse uyab utun extraterrestre ajkaj winq fuerza de gravedad uchuqab upam ulew

141

142

En la ciudad Pa le nma tinamit

El centro de la ciudad Unikajal tinamit1. palacio nacional rachochil tinamit 2. balcn ka'yeb'l 3. casa ja / achoch 4. catedral rachoch tyox 5. esquina uch'u'k' b'e 6. calle b'e 7. fuente k'uwa'144

8. paso para peatones b'inib'l winq 9. avenida utzal b'e 10. seal de trnsito k'utb'l ub'e ch'ich' 11. parqumetro uxlab'l ch'ich' 12. terraza uwi' ja 13. edificio nimalaj ja

14. pared uwa xan 15. automvil b'inib'l ch'ich' 16. trfico ub'inem ch'ich' 17. semforo uq'axeb'l ch'ich' 18. peatn b'inel winq 19. portal wa'kateb'l

145

Visitando el centro de la ciudad Opanem pa unikajal tinamit1. avanzar b'inik 2. tropezar cheq'inik 3. rodear sutinik 4. lustrar tz'ajik xajb' 5. recorrer wa'katenik 6. apurar kowixik 7. molestar choqonenik146

8. pitar xut'inik 9. ceder ya'onik

10. esquivar tzalanik 11. sujetar toq'anik

12. cruzar q'axenik 13. ladrar waynajik

14. caer tzaqik 15. jalar jek'onik

Utilicemos las palabras Cheqakojone nikaj tzijEl carro avanza por la avenida y el motorista esquiva el agua. Kbin pa le utzal be le chich xuquje kupak le binsal kaxlan kejebl le ja. Los nios rodean el rbol y uno tropieza con la raz del rbol. Kkisutij rij le che le akalab, jun kucheqij raqn chi uwa le rab che. Mara molesta a su hermano. Kuchoqonaj le ali Mara le uxibl. El muchacho lustra los zapatos del turista que recorre el parque. Kutzaj uxajb le wakatinel achi, le akal le kabin pa le unikaj tinimit. La gente se apura a tomar el bus. Kkikowij le winq che ukamik le chich erebl winq. El polica pita con el gorgorito y cede el paso a los nios. Kuxutij uxutibl le ajchajil tinamit, kuya kibe le akalab. La seora sujeta su bolsa, el anciano cruza la calle y el perro ladra. Kutoqaj le ukolibl jasa tq re le ixq, kuqaxej le tata le uxol be xuquje kwaynaj le tzi. El canasto se cay de la carreta cuando el seor la jal. Xtzaq kan le chakach pa le karet jampa le tata xujeko.

147

Almacn de ropa Nima kaybl atzyq1. traje nm atz'yq 2. bufanda ch'uqb'l chi'aj 3. chumpa kaxlan ch'akat 4. corbata retz'ab'a'lil qulaj 5. camisa xa'aj 6. chaqueta xyal 7. calzoneta atinib'l148

8. calzn to'q 9. sostn xekeb'l 10. blusa kaxlan po't 11. falda kaxlan uq 12. pantaln wex / saka'w 13. cincho ximb'l 14. suter kaxlan koton

15. pantaloneta alaj wex 16. camiseta atz'yq tasb'l 17. calzoncillo to'q 18. vestido atz'yq 19. calceta pisb'l raqn ixq 20. calcetn pisb'l raqn achi

149

Almacn para el hogar Nima kaybl jas tq1. refrigeradora jorob'sab'l 2. vitrina ilb'l jas tq 3. pichel ru'cha xa'r 4. vajilla uk'iyal lq 5. antena jek'b'l choq'ab'il 6. ventilador yab'l kaqiq'150

7. vidrio repq'un ab'aj 8. calculadora k'utul ajlab'l 9. jarrn nima xa'r 10. televisor k'utb'l wachib'l / taluwch 11. reloj ilb'l upaq'ij

12. radio jek'ol tzij / talutzij 13. batidora ke'b'l 14. estufa kaxlan tzakb'l 15. lavadora kaxlan ch'ajo'nib'l 16. grabadora k'olol tzij 17. cafetera meq'isab'l

18. horno de microondas kaxlan meq'sab'l 19. tostador wotz'otz'ib'l 20. olla de presin poq'owisab'l 21. cuna kusul 22. lavaplatos ch'ajb'l lq

151

El centro comercial Nimaq kaybl ja1. ptica b'aq'ibl / wachaj 2. veterinaria kunab'l awaj 3. librera k'ayb'l wuj 4. juguetera k'ayb'l etz'ab'a'l 5. saln de belleza sokab'l wi'aj 6. zapatera k'ayb'l xajb' 7. joya uje'lal etz'ab'a'lil152

8. joyera k'ayb'l etz'ab'a'lil 9. floristera k'ayb'l kotz'i'j 10. restaurante kaxlan wa'b'l 11. gradas elctricas charareb'l q'a'am 12. garita q'ateb'l ch'ich' 13. barrera q'ateb'l 14. supermercado nm ja k'ayb'l

153

Medios de transporte Binibl1. motocicleta kaxlan kejeb'l 2. gra jek'b'l ch'ich' 3. camionetilla alaj ereb'l winq 4. tren jurujik ch'ich' 5. motoneta kaxlan kejeb'l 6. panel tz'apital ch'ich' 7. bicicleta de reparto kaxlan jachb'l 8. carro ch'ich' 9. bicicleta kaxlan kejeb'l 10. trailer charareb'l ch'ich' 11. camioneta agrcola juyub'l ch'ich' 12. microbs ereb'l winq 13. picop alaj ch'ich' 14. camin koral ch'ich' 15. camioneta nm ereb'l winq

154

155

Partes del automvil Le nukmaninq le chich1. retrovisor ilb'l rij 2. table