butlletÍ climÀtic mensual. desembre del 2013 · figura 1. mapa de pressió en superfície i...

26
C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected] 1 BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 El mes de desembre del 2013 ha estat termomètricament càlid al Pirineu, Prepirineu i al litoral i prelitoral Central i Nord. En canvi ha estat fred a les fondalades i depressions de l’interior de Catalunya i al litoral Sud. Pluviomètricament, a la major part de Catalunya el mes ha estat sec, i molt sec al quadrant nord-est del país, a la conca del Llobregat i al litoral Sud. En canvi ha estat pluviomètricament normal a punts del Pirineu i Prepirineu. Durant el desembre cal assenyalar l’episodi de vent que es va produir entre els dies 24 i 26. RESUM MENSUAL El mes de desembre ha estat marcat per l’estabilitat atmosfèrica com a conseqüència de la persistència de les altes pressions que han afectat el país durant 24 dels 31 dies. Els primers divuit dies del mes van venir caracteritzats per la presència d’una persistent falca anticiclònica que abraçava gran part de l’Europa occidental. Aquesta configuració va provocar d’una banda, una situació de bloqueig que provocava una ubicació del corrent del jet al nord del continent i, per tant, que els sistemes frontals viatgessin molt lluny de les nostres latituds. D’altra banda, l’estabilitat atmosfèrica juntament amb la presència d’una massa d’aire molt freda que es va instal·lar a Catalunya els últims dies del mes de novembre i que va quedar estancada per la falta de ventilació a les valls i depressions de l’interior de Catalunya, va provocar que la boira fos persistent en aquests indrets. La temperatura i l’oscil·lació tèrmica diària en aquestes contrades va ser baixa, fet que va provocar que moltes d’aquestes boires fossin gebradores. D’aquesta manera, el contrast tèrmic a Catalunya va ser molt marcat durant aquests dies, amb una diferència de temperatura important no tan sols entre el litoral i l’interior de Catalunya, sinó també entre les parts més baixes i més elevades del país, fruit de la marcada inversió tèrmica, un altre dels trets que va caracteritzar aquesta situació. Els dies 19 i 20 hi va haver una pausa d’aquesta configuració com a conseqüència del pas d’un front atlàntic, que si bé no va ser gaire actiu com és normal en aquests tipus de situacions, sí que va deixar precipitacions entre 5 i 30 mm a Catalunya i una moderada baixada de la temperatura. Malgrat tot, els valors termomètrics van pujar a les planes i depressions de l’interior de Catalunya, ja que la boira va desaparèixer. Les quantitats de precipitació més destacades que es van registrar a les Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van ser les següents: 28,1 mm al PN dels Ports (el Baix Ebre), 20,1 mm al Lac Redon (2.247 m), a la comarca de la Val d’Aran, i 17,3 mm al Puig Sesolles (1.668 m), al Vallès Oriental. A partir del dia 21 i fins el dia 23 la situació meteorològica va tornar a venir dominada per la presència de l’anticicló i un retorn de la boira a l’interior de Catalunya, però amb diferències sinòptiques respecte a la situació amunt descrita. La configuració dels centres d’acció va ser molt zonal, és a dir, les baixes pressions al nord del continent i les altes al sud, amb un marcat gradient nord-sud tant isobàric com tèrmic i una ubicació del corrent en jet a les nostres latituds. Aquesta situació va afavorir el pas d’alguns sistemes frontals fins a finals de mes, que van arribar molt desgastats i deixant quantitats de precipitació, en general, poc importants a les nostres contrades. El més significatiu va ser el que va afectar Catalunya entre els dies 24 i 26 de desembre en relació amb una profunda depressió que es va formar a la latitud de les illes Britàniques i que va provocar un temps molt sever a la part més occidental del continent. Al nostre país les precipitacions van ser abundants o molt abundants (vegeu Annex 1) al vessant sud del Pirineu, com a conseqüència del flux del sud-oest que, en un principi, va acompanyar a la pertorbació. Les quantitats més importants registrades a les EMA gestionades per l’SMC van ser els 94,4 mm d’Espot (2.519 m), a la comarca del Pallars Sobirà, els 76,0 mm de Salòria (2.451 m), també al Pallars Sobirà, i els 67,6 mm a Boí (2.535 m), a l’Alta Ribagorça.

Upload: others

Post on 20-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

1

BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 El mes de desembre del 2013 ha estat termomètricament càlid al Pirineu, Prepirineu i al litoral i prelitoral Central i Nord. En canvi ha estat fred a les fondalades i depressions de l’interior de Catalunya i al litoral Sud. Pluviomètricament, a la major part de Catalunya el mes ha estat sec, i molt sec al quadrant nord-est del país, a la conca del Llobregat i al litoral Sud. En canvi ha estat pluviomètricament normal a punts del Pirineu i Prepirineu. Durant el desembre cal assenyalar l’episodi de vent que es va produir entre els dies 24 i 26. RESUM MENSUAL El mes de desembre ha estat marcat per l’estabilitat atmosfèrica com a conseqüència de la persistència de les altes pressions que han afectat el país durant 24 dels 31 dies. Els primers divuit dies del mes van venir caracteritzats per la presència d’una persistent falca anticiclònica que abraçava gran part de l’Europa occidental. Aquesta configuració va provocar d’una banda, una situació de bloqueig que provocava una ubicació del corrent del jet al nord del continent i, per tant, que els sistemes frontals viatgessin molt lluny de les nostres latituds. D’altra banda, l’estabilitat atmosfèrica juntament amb la presència d’una massa d’aire molt freda que es va instal·lar a Catalunya els últims dies del mes de novembre i que va quedar estancada per la falta de ventilació a les valls i depressions de l’interior de Catalunya, va provocar que la boira fos persistent en aquests indrets. La temperatura i l’oscil·lació tèrmica diària en aquestes contrades va ser baixa, fet que va provocar que moltes d’aquestes boires fossin gebradores. D’aquesta manera, el contrast tèrmic a Catalunya va ser molt marcat durant aquests dies, amb una diferència de temperatura important no tan sols entre el litoral i l’interior de Catalunya, sinó també entre les parts més baixes i més elevades del país, fruit de la marcada inversió tèrmica, un altre dels trets que va caracteritzar aquesta situació. Els dies 19 i 20 hi va haver una pausa d’aquesta configuració com a conseqüència del pas d’un front atlàntic, que si bé no va ser gaire actiu com és normal en aquests tipus de situacions, sí que va deixar precipitacions entre 5 i 30 mm a Catalunya i una moderada baixada de la temperatura. Malgrat tot, els valors termomètrics van pujar a les planes i depressions de l’interior de Catalunya, ja que la boira va desaparèixer. Les quantitats de precipitació més destacades que es van registrar a les Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van ser les següents: 28,1 mm al PN dels Ports (el Baix Ebre), 20,1 mm al Lac Redon (2.247 m), a la comarca de la Val d’Aran, i 17,3 mm al Puig Sesolles (1.668 m), al Vallès Oriental. A partir del dia 21 i fins el dia 23 la situació meteorològica va tornar a venir dominada per la presència de l’anticicló i un retorn de la boira a l’interior de Catalunya, però amb diferències sinòptiques respecte a la situació amunt descrita. La configuració dels centres d’acció va ser molt zonal, és a dir, les baixes pressions al nord del continent i les altes al sud, amb un marcat gradient nord-sud tant isobàric com tèrmic i una ubicació del corrent en jet a les nostres latituds. Aquesta situació va afavorir el pas d’alguns sistemes frontals fins a finals de mes, que van arribar molt desgastats i deixant quantitats de precipitació, en general, poc importants a les nostres contrades. El més significatiu va ser el que va afectar Catalunya entre els dies 24 i 26 de desembre en relació amb una profunda depressió que es va formar a la latitud de les illes Britàniques i que va provocar un temps molt sever a la part més occidental del continent. Al nostre país les precipitacions van ser abundants o molt abundants (vegeu Annex 1) al vessant sud del Pirineu, com a conseqüència del flux del sud-oest que, en un principi, va acompanyar a la pertorbació. Les quantitats més importants registrades a les EMA gestionades per l’SMC van ser els 94,4 mm d’Espot (2.519 m), a la comarca del Pallars Sobirà, els 76,0 mm de Salòria (2.451 m), també al Pallars Sobirà, i els 67,6 mm a Boí (2.535 m), a l’Alta Ribagorça.

Page 2: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

2

Descripció sinòptica del mes De l’1 al 18 de desembre Els primers divuit dies del mes van venir caracteritzats per la presència d’una persistent falca anticiclònica que abraçava gran part de l’Europa occidental. Aquesta configuració va provocar d’una banda, una situació de bloqueig que provocava una ubicació del corrent del jet al nord del continent i, per tant, que els sistemes frontals viatgessin molt lluny de les nostres latituds. La figura 1 assenyala la ubicació dels diferents centres d’acció durant aquest llarg període a partir del mapa de pressió en superfície i de la topografia de 500 hPa (a uns 5.500 m d’altura) del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC. En els nivells mitjos troposfèrics la dorsal anticiclònica s’estenia de sud a nord des del continent africà fins a la latitud de les illes Britàniques, estabilitzant l’atmosfera, amb unes pressions en superfície molt elevades (entre 1026 i 1032 hPa) i uns fluxos superficials gairebé inexistents, essent una situació sinòptica de pantà baromètric a les nostres contrades.

Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica juntament amb la presència d’una massa d’aire molt freda que es va instal·lar a Catalunya els últims dies del mes de novembre i que va quedar estancada per la falta de ventilació a les valls i depressions de l’interior de Catalunya, va provocar que la boira fos persistent en aquests indrets. Aquest fenomen queda il·lustrat a la figura 2 on es mostra la imatge del METEOSAT del dia 10 de desembre a les 12 hores UTC. En la imatge queda marcada la extensa falca anticiclònica que afectava l’Europa Occidental (absència de núvols), on cal destacar la presència de les boires persistents a tota la depressió de l’Ebre.

Page 3: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

3

Figura 2. Imatge del METEOSAT del dia 10 de desembre a les 12.00 hores UTC La temperatura i l’oscil·lació tèrmica diària en aquestes contrades va ser baixa, fet que va provocar que moltes d’aquestes boires fossin gebradores. D’aquesta manera, el contrast tèrmic a Catalunya va ser molt marcat durant aquests dies, amb una diferència de temperatura important no tan sols entre el litoral i l’interior de Catalunya, sinó també entre les parts més baixes i més elevades del país, fruit de la marcada inversió tèrmica, un altre dels trets que va caracteritzar aquesta situació. Aquests trets queden dibuixats a la figura 3, on es mostra el radiosondatge de la ciutat de Barcelona del dia 12 a les 00.00 hores UTC. Es pot observar la capa d’inversió tèrmica que tenia un gruix de gairebé 2.000 m d’altura (fins els 800 hPa). La mateixa figura assenyala un índex d’estabilitat de l’atmosfera (LI) amb un valor positiu molt elevat (LI = 13). Cal dir que valors negatius indica inestabilitat atmosfèrica i viceversa.

Figura 3. Radiosondatge de la ciutat de Barcelona del dia 12 de desembre a les 00.00 hores UTC

Page 4: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

4

19 i 20 de desembre Els dies 19 i 20 hi va haver una pausa d’aquesta configuració com a conseqüència del pas d’un front atlàntic, que si bé no va ser gaire actiu com és normal en aquests tipus de situacions, sí que va deixar precipitacions entre 5 i 30 mm a Catalunya i una moderada baixada de la temperatura. Malgrat tot, els valors termomètrics van pujar a les planes i depressions de l’interior de Catalunya, ja que la boira va desaparèixer. La figura 4 mostra la configuració sinòptica a partir de la topografia de 500 hPa i de la imatge del METEOSAT del dia 19 de desembre a les 12.00 hores UTC. El front fred, provocant una ondulació del corrent en jet, començava a creuar la península Ibèrica, fet que queda evidenciat a l’imatge METEOSAT on la nuvolositat associada mostra com el front es trobava a les portes de Catalunya. Encara que perfectament dibuixat a la imatge, va arribar desgastat a les nostres contrades.

Figura 4. Topografia de 500 hPa i imatge METEOSAT del dia 19 de desembre a les 12.00 hores UTC La precipitació va començar al llarg del matí del dia 19, quan se'n van produir arreu del territori. Van ser disperses, d'intensitat feble, per bé que a la tarda foren moderades a punts de l'extrem sud, acumulant-se quantitats entre minses i poc abundants. Durant la matinada del dia 20 se'n van produir de disperses a tot el territori llevat del Prepirineu, i fins a mig matí al vessant nord del Pirineu. Van ser minses en general i poc abundants en alguns punts del vessant nord del Pirineu i del litoral central. La figura 5 mostra l’estimació de la precipitació acumulada en 24 hores durant els dies 19 i 20 de desembre. Es pot observar com la precipitació va afectar sobretot al litoral i punts del prelitoral Nord durant el dia 19.

Page 5: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

5

Figura 5. Precipitació estimada en 24 hores d’acord amb les imatges dels radars gestionats per l’SMC i corregida segons les dades dels pluviòmetres durant els dies 19 i 20 de desembre

La precipitació més remarcable registrada a les EMA gestionades per l’SMC dels dies 19 i 20 de desembre va ser la que es presenta a la taula següent. La figura 6 mostra la distribució de la precipitació acumulada durant el mateix període.

Nom de l’EMA Comarca PPT (mm) PN dels Ports el Baix Ebre 28,1 Lac Redon (2.247 m) la Val d'Aran 20,1 Puig Sesolles (1.668 m) el Vallès Oriental 17,3 Sant Cugat del Vallès - CAR el Vallès Occidental 16,6 Viladrau Osona 16,4 Vilanova del Vallès el Vallès Oriental 16,3 Vilobí d'Onyar la Selva 15,9 Girona el Gironès 15,7 Certascan (2.400 m) el Pallars Sobirà 15,6 Ulldeter (2.410 m) el Ripollès 15,6 Cabrils el Maresme 15,3 Santa Coloma de Farners la Selva 15,2 Badalona - Museu el Barcelonès 15,2 Illa de Buda el Montsià 15,2

Page 6: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

6

Figura 6. Distribució de la precipitació acumulada dels dies 19 i 20 de desembre

Del 21 al 31 de desembre A partir del dia 21 i fins el dia 23 la situació meteorològica va tornar a venir dominada per la presència de l’anticicló i un retorn de la boira a l’interior de Catalunya, però amb diferències sinòptiques respecte a la situació amunt descrita. La configuració dels centres d’acció va ser molt zonal, és a dir, les baixes pressions al nord del continent i les altes al sud, amb un marcat gradient nord-sud tant isobàric com tèrmic i una ubicació del corrent en jet a les nostres latituds. Aquesta situació va afavorir el pas d’alguns sistemes frontals fins a finals de mes, que van arribar molt desgastats i deixant quantitats de precipitació, en general, poc importants a les nostres contrades. El més significatiu va ser el que va afectar Catalunya entre els dies 24 i 26 de desembre en relació amb una profunda depressió que es va formar a la latitud de les illes Britàniques i que va provocar un temps molt sever a la part més occidental del continent. Al nostre país les precipitacions van ser abundants o molt abundants al vessant sud del Pirineu, com a conseqüència del flux del sud-oest que, en un principi, va acompanyar a la pertorbació. La configuració sinòptica queda reflectida a la figura 7 a partir del mapa de de la topografia de 500 hPa i de la imatge del METEOSAT del dia 24 de desembre a les 12.00 hores UTC. En els nivells mitjos de la troposfera la pertorbació es trobava ubicada a les illes Britàniques amb un molt marcat flux zonal (vent de l’oest) a tota la costa atlàntica del continent europeu que a les nostres contrades va ser del sud-oest. El front va quedar perfectament configurat tal com mostra la imatge del METEOSAT, abraçant tota l’Europa Occidental.

Page 7: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

7

Figura 7. Topografies de 850 hPa i 500 hPa del dia 24 de desembre a les 12.00 h UTC

Durant el dia 24 es van registrar precipitacions febles puntualment abundants al Pirineu i Prepirineu occidental i de minses a la resta del territori. La mateixa situació es va repetir al llarg del dia 25 quan les precipitacions van ser febles o minses a tot el territori. Al Pirineu i Prepirineu occidental van ser localment abundants al vessant sud. Finalment, quan va passar el front, durant el dia 26 es va produir un flux del nord a Catalunya, fet que va provocar un descens tèrmic. Al vessant nord del Pirineu es van produir precipitacions febles, puntualment moderades que es van iniciar al final de la matinada. Es van acumular quantitats poc abundants en general, tot i que puntualment van ser abundants. La cota de neu va oscil·lar entorn els 800 metres. La figura 8 mostra l’estimació de la precipitació acumulada en 24 hores els dies 24 i 26 de desembre, quan la precipitació va ser mes abundant, mostrant el canvi de patró que es va produir durant l’episodi. En un principi (dia 24) en relació al flux del sud-oest la precipitació va ser més abundant al vessant sud del Pirineu Occidental amb una cota de neu al voltant dels 1.700 metres, mentre que una vegada el front va creuar el territori (dia 26), el flux del nord que es va generar va provocar que les precipitacions més importants s’acumulessin al vessant nord, les quals van ser de neu a partir dels 800 metres en relació amb la baixada de la temperatura.

Page 8: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

8

Figura 8. Precipitació estimada en 24 hores d’acord amb les imatges dels radars gestionats per l’SMC i corregida segons les dades dels pluviòmetres els dies 24 i 26 de desembre

La següent taula mostra el gruix màxim de neu nova enregistrat a les EMA d’alta muntanya gestionades per l’SMC i el mesurat pels observadors i vigilants de la XOM (Xarxa d’Observadors Meteorològics). La neu va afectar tot el Pirineu, però especialment les cotes més altes del sector occidental. Al llarg dels dies 24 i 25 va nevar sobretot al vessant sud, amb gruixos de neu nova de fins a 44 cm a Boí (l’Alta Ribagorça), tot i que en general van caure entre 10 i 20 cm. Després, el dia 26 la nevada va ser més aviat de nord amb gruixos de 20 a 40 cm a diversos sectors del Pirineu occidental. El vent va afectar molt l’acumulació de neu, provocant evidents sobreacumulacions (especialment a Lac Redon on es van registrar 92 cm de neu) o bé, segons la zona, es va emportar la neu en poques hores.

Nom de l’EMA Comarca Gruix de neu (cm) Bonaigua (2.266 m) el Pallars Sobirà 71 Certascan (2.400 m) el Pallars Sobirà 61 Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 52 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça 48 Malniu (2.230 m) la Cerdanya 47 Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà 39 Sasseuva (2.228 m) la Val d'Aran 34 Arties (1.150 m ) - XOM la Val d'Aran 28 Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló la Cerdanya 22 Vielha e Mijaran (1.002 m) la Val d'Aran 22 Sant Joan de l'Erm (1.720 m) - XOM l’Alt Urgell 20 Núria (1.971 m) el Ripollès 20 el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 15 Vielha (980 m) - XOM la Val d'Aran 14 Esterri d'Àneu (908 m) - XOM el Pallars Sobirà 14 Setcases - Hostal Pastuira (1.999 m) - XOM el Ripollès 10

Page 9: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

9

A la taula següent es detalla la quantitat enregistrada entre els dies 24 i 26 a les EMA gestionades per l’SMC per sobre dels 25 mm, mentre que la figura 9 mostra la distribució de la precipitació acumulada durant el mateix període. Cal assenyalar que l’extrem nord-est de Catalunya no va estar afectat per l’episodi.

Nom de l’EMA Comarca PPT (mm) Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà 94,4 Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 76,0 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça 67,6 el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 55,6 Vielha e Mijaran la Val d'Aran 54,7 el Pont de Suert l’Alta Ribagorça 54,7 Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló la Cerdanya 44,8 Malniu (2.230 m) la Cerdanya 43,7 Certascan (2.400 m) el Pallars Sobirà 42,5 Lac Redon (2.247 m) la Val d'Aran 41,8 Sort el Pallars Sobirà 37,7 Bonaigua (2.266 m) el Pallars Sobirà 34,2 Ulldeter (2.410 m) el Ripollès 30,8 Sasseuva (2.228 m) la Val d’Aran 28,7 la Pobla de Segur el Pallars Jussà 25,7

Figura 9. Distribució de la precipitació acumulada entre els dies 24 i 26 de desembre

Page 10: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

10

Després d’un dia en què es van imposar de forma momentània les altes pressions, un nou front va visitar els país entre els dies 28 i 29. L’impacte al territori va ser poc significatiu ja que va arribar molt desgastat a les nostres contrades. La figura 10 dibuixa la configuració sinòptica d’acord amb el mapa de pressió en superfície i la topografia de 500 hPa del dia 28 de desembre a les 12.00 hores UTC. La pertorbació queda delimitada en els dos nivells analitzats, destacant el nucli secundari que s’observa sobre Catalunya en els nivells més baixos de la troposfera.

Figura 10. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 28 de desembre a les 12.00 h UTC

Les precipitacions van començar al matí del dia 28 al terç oest, al Pirineu i Prepirineu. Ven tenir un caràcter feble, essent generals a ponent i el quadrant nord-oest. Fins al vespre van continuar afectant el Pirineu occidental de forma més aïllada. A la nit també se'n van produir d'aïllades al quadrant nord-est. Van ser minses en general i puntualment poc abundants al quadrant nord-oest. La cota de la neu va baixar al llarg del dia fins a situar-se al voltant dels 1.000 metres al vespre com a conseqüència del descens tèrmic que es va produir en relació amb el flux del nord que es va generar després del pas del front. Al llarg del dia 29 es van enregistrar precipitacions d’intensitat feble i disperses al vessant nord del Pirineu i al quadrant nord-est del territori, on puntualment van tenir una intensitat moderada. Es van acumular quantitats minses. A la taula següent es detallen les quantitats enregistrades els dies 28 i 29 a les EMA gestionades per l’SMC per sobre dels 5 mm, mentre que la figura 11 mostra la distribució de la precipitació acumulada durant el mateix període.

Nom de l’EMA Comarca PPT (mm) el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 12,3 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça 7,3 Montsec d'Ares (1.572 m) el Pallars Jussà 7,0 Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 5,5

Page 11: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

11

Figura 11. Distribució de la precipitació acumulada dels dies 28 i 29 de desembre Durant els dos últims del mes es van tornar a imposar les altes pressions on la temperatura es va mantenir estable o va baixar una mica respecte els dies anteriors amb l’aparició d’algunes boires a primeres hores del dia a les planes i depressions del país.

Page 12: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

12

Temperatura El mes de desembre ha estat termomètricament càlid1 al Pirineu, Prepirineu i al litoral i prelitoral Central i Nord. En canvi ha estat fred a les fondalades i depressions de l’interior de Catalunya i al litoral Sud (Figura 12). Aquestes anomalies tèrmiques són conseqüència de les condicions anticiclòniques que van caracteritzar gran part del mes, fet que va afavorir que la massa d’aire freda que va afectar Catalunya els últims dies del mes de novembre quedés confinada a les planes i depressions interiors de Catalunya provocant l’aparició de boira i, per tant, falta d’irradiació i una temperatura baixa en aquestes contrades. D’aquesta manera, la inversió tèrmica ha estat molt marcada durant el mes de desembre amb una temperatura més elevada a les zones enlairades del país. La taula següent mostra les anomalies negatives (diferències de la temperatura mitjana mensual de desembre respecte de la mitjana climàtica mensual del mes de desembre pel període de referència 1961-1990) que han estat inferiors als -2 ºC a les EMA gestionades per l’SMC.

Nom de l’EMA Comarca Anomalia (ºC) Seròs - Depuradora el Segrià -2,4 Aitona el Segrià -2,3 Castelldans les Garrigues -2,2 Torres de Segre el Segrià -2,2

La taula següent mostra les anomalies positives que han igualat o superat els +3 ºC a les EMA gestionades per l’SMC, on el mes s’ha de qualificar com a molt càlid, i assenyala el fort contrast tèrmic que ha caracteritzat Catalunya durant el mes de desembre.

1 Els valors mitjans climàtics que s’han utilitzat s’han extret de: Martín-Vide, J.; Raso Nadal, J.M. (2008): Atles climàtic de Catalunya. Període 1961-1990. Al llarg de tot l’informe, s’expressen la temperatura (T) en graus Celsius (°C) i les quantitats de precipitació (PPT) en mil·límetres, mm, unitat equivalent a litres per metre quadrat. Quan s’efectua la comparació entre la precipitació acumulada i la temperatura mitjana i els seus corresponents valors mitjans climàtics, s’adopten els criteris següents:

Qualificació

PPT total registrada respecte de la mitjana

climàtica

Qualificació

Diferència entre la temperatura mitjana i la

mitjana climàtica Molt sec < 30% Molt càlid ≥ +3 ºC Sec Normal Plujós Molt plujós

Entre 30% i 90% Entre 90% i 110% Entre 110% i 190% > 190%

Càlid Normal Fred Molt fred

Entre +3 ºC i +0,5 ºC Entre +0,5 ºC i -0,5 ºC Entre -0,5 ºC i -3 ºC ≤ -3 ºC

Page 13: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

13

Nom de l’EMA Comarca Anomalia (ºC) Montsec d'Ares (1.572 m) el Pallars Jussà +3,9 Malniu (2.230 m) la Cerdanya +3,7 Santuari de Queralt el Berguedà +3,1 Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà +3,0 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça +3,0

Figura 12: Mapes de temperatura mitjana del mes de desembre de 2013 i de diferència d’aquesta respecte de la mitjana climàtica Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No inclouen els valors de temperatura d’una estació concreta si no es disposa, al menys, del 80% de totes les dades d’aquesta estació.

Page 14: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

14

Precipitació El mes de desembre ha estat sec, i fins i tot molt sec al quadrant nord-est del país, a la conca del Llobregat i al litoral Sud. En canvi ha estat pluviomètricament normal a punts del Pirineu i Prepirineu (Figura 13). Aquesta configuració és conseqüència, d’una banda, de la persistència de les altes pressions durant la primer meitat del mes. D’altra banda, els fronts que van afectar al país durant la segona meitat del mes en relació a una configuració més zonal (vents de l’oest), arribaven molt desgastats a Catalunya. A continuació es mostren les EMA gestionades per l’SMC en les quals la precipitació acumulada durant el mes de desembre ha estat igual o superior als 50 mm:

Nom de l’EMA Comarca PPT (mm) Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà 104,8 Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 84,0 el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 77,9 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça 76,5 Lac Redon (2.247 m) la Val d'Aran 71,8 Certascan (2.400 m) el Pallars Sobirà 66,3 Vielha e Mijaran la Val d'Aran 63,2 el Pont de Suert l’Alta Ribagorça 61,8 Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló la Cerdanya 51,8 Sasseuva (2.228 m) la Val d'Aran 50,2

Les precipitacions igual o superiors a 25 mm en 24 hores que es van enregistrar a les EMA gestionades per l’SMC són les que figuren en la taula següent:

Nom de l’EMA Comarca PPT (mm) Dia Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 48,8 24 Boí (2.535 m) l’Alta Ribagorça 42,9 24 Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà 41,5 24 el Pont de Suert l’Alta Ribagorça 35,1 24 el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 31,7 24 Sasseuva (2.228 m) la Val d'Aran 25,8 26

Page 15: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

15

Figura 13: Mapes de precipitació acumulada durant el mes de desembre de 2013 i de percentatge d’aquesta respecte de la mitjana climàtica Mapes elaborats amb dades de les estacions integrades a la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). No s’inclouen els valors de precipitació d’una estació concreta si no es disposa de les dades d’un episodi significatiu d’aquesta estació.

A continuació, es presenta el gràfic d’evolució diària del gruix de neu màxim (en cm) mesurat a les EMA ubicades a l’alta muntanya (per sobre dels 1.800 m) gestionades per l’SMC. Per a facilitar-ne la interpretació, es presenten 3 gràfics que agrupen les EMA segons una classificació en tres zones diferenciades a partir de criteris nivoclimàtics:

1. Aran-franja nord de la Pallaresa: influència atlàntica. Bonaigua (2.266 m), Certascan (2.400 m) i Sasseuva (2.228 m).

2. Pallaresa-Ribagorçana: clima mediterrani pirinenc occidental. Boí (2.535 m), Espot (2.519 m), Lac Redon (2.247 m) i Salòria (2.451 m).

3. Pirineu oriental: clima mediterrani pirinenc oriental. Cadí nord (2.143 m)-Prat d’Aguiló, Malniu (2.230 m), Núria (1.971 m), el Port del Comte (2.316 m) i Ulldeter (2.410 m).

Page 16: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

16

0102030405060708090100110120130140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gruix de

 neu

 (cm)

Dies

Bonaigua (2.266 m) Certascan (2.400 m) Sasseuva (2.228 m)

Gràfic 1. Evolució diària del gruix de neu màxim (en cm) a les EMA ubicades a l’Aran-franja nord de la Pallaresa

0102030405060708090100110120130140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gruix de

 neu

 (cm)

Dies

Boí (2.535 m) Espot (2.519 m) Lac Redon (2.247 m) Salòria (2.451 m)

Gràfic 2. Evolució diària del gruix de neu màxim (en cm) a les EMA ubicades a la Pallaresa-Ribagorçana

Page 17: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

17

0102030405060708090100110120130140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gruix de

 neu

 (cm)

Dies

Cadí Nord (2.143 m) ‐ Prat d'Aguiló el Port del Comte (2.316 m)

Malniu (2.230 m) Núria (1.971 m)

Ulldeter (2.410 m)

Gràfic 3. Evolució diària del gruix de neu màxim (en cm) a les EMA ubicades al Pirineu oriental

La taula següent mostra el gruix de neu màxim mensual del desembre del 2013 i el dia que es va enregistrar a les EMA d’alta muntanya (per sobre dels 1.800 m) gestionades per l’SMC juntament amb el màxim mensual del desembre del 2012 i el dia que es va enregistrar.

Nom de l’EMA Comarca Gruix de neu màxim 2013

(cm) Dia

Gruix de neu màxim 2012

(cm) Dia

Certascan (2.400 m) el Pallars Sobirà 137 27 72 8 Bonaigua (2.266 m) el Pallars Sobirà 137 26 79 8 Lac Redon (2.247 m) la Val d'Aran 94 26 49 8 Sasseuva (2.228 m) la Val d'Aran 88 1 61 5 Ulldeter (2.410 m) el Ripollès 70 1 6 5 Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló la Cerdanya 69 29 16 5 Malniu (2.230 m) la Cerdanya 65 26 43 8 Boí (2.535 m) l'Alta Ribagorça 57 25 29 13 Salòria (2.451 m) el Pallars Sobirà 57 26 9 3 Núria (1.971 m) el Ripollès 52 26 41 8 Espot (2.519 m) el Pallars Sobirà 41 26 6 26 el Port del Comte (2.316 m) el Solsonès 23 29 3 3

Page 18: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

18

Els gruixos màxims de neu han estat importants a finals del mes de desembre, essent de fins a 137 cm a Certascan (2.400 m), a l’extrem nord del Pallars Sobirà. D’aquesta dinàmica general s’escapen les EMA d’Ulldeter (2.410 m), a la comarca del Ripollès i la de Sasseuva (2.228 m), a la Val d’Aran, on va ser el dia 1 quan es va enregistrar uns gruixos màxims de 70 cm i 88 cm, respectivament. Probablement la raó s’ha de buscar a la presència del vent fort que va bufar durant els episodis de neu que van afectar el Pirineu durant la darrera setmana del mes de desembre i que va provocar una redistribució del mantell nival. Igualment, els 94 cm del Lac Redon (2.247 m) a la comarca de la Val d’Aran, sembla que va ser producte d’una sobreacumulació de neu per efecte del vent. Si es comparen els gruixos del mes de desembre d’enguany amb els del desembre de l’any anterior, en totes les EMA el mantell nival d’aquest any ha estat molt més important que el de l’any passat, probablement com a conseqüència que el novembre va ser molt nivós on les acumulacions a l’alta muntanya van ser molt significatives, i no tant per les precipitacions registrades al llarg del desembre.

Page 19: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

19

Vent El mes de desembre ha estat en general poc ventós com a conseqüència dels trets anticiclònics que han marcat els primer divuit dies del mes. El percentatge de calmes ha estat molt elevat a les planes i depressions de l’interior de Catalunya, tal com es pot observar a la taula de vent (pàgina 20), assenyalant el 31% a Cervera (la Segarra), el 22% a Das (la Cerdanya) o el 21% a Muntanyola (Osona). Malgrat tot, cal assenyalar un episodi de vent que es va produir entre els dies 24 i 26 de desembre en relació amb una profunda depressió que es va formar a la latitud de les illes Britàniques i que va provocar un temps molt sever a la part més occidental del continent (vegeu figura 7). A Catalunya va arribar molt desgastada però va deixar ratxes per sobre dels 90 km/h en relació amb el flux del sud-oest el dia 24 i 25 com a conseqüència del pas de la pertorbació i del nord durant el dia 26 una vegada la depressió va creuar el país. Les ratxes per sobre dels 90 km/h que es van registrar a les EMA gestionades per l’SMC van ser les que es presenten a la taula següent. S’indica també el dia en què es van mesurar i les EMA en què es va superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill per vent de nivel 1 (SMP1). Aquest nivell es va superar a punts de l’Alt Empordà, l’Alt Camp, l’Alt Penedès, el Tarragonès i la Selva.

Nom de l’EMA Comarca Ratxa màxima (km/h)

Dia SMP1

Puig Sesolles (1.668 m) el Vallès Oriental 140,0 24 Portbou l’Alt Empordà 137,2 25 SMP1 Ulldeter (2.410 m) el Ripollès 128,9 24 el Perelló el Baix Ebre 115,2 26 Mas de Barberans - Abocador el Montsià 112,0 26 Amposta el Montsià 109,4 26 Lac Redon (2.247 m) la Val d’Aran 102,6 24 Vila-rodona l’Alt Camp 102,2 26 SMP1 Espot (2.519 m) el Pallars Jussà 101,2 26 Font-rubí l’Alt Penedès 100,1 25 SMP1 Certascan (2.400 m) el Solsonès 97,2 24 Constantí el Tarragonès 96,8 26 SMP1 PN dels Ports el Baix Ebre 91,1 26 Santa Coloma de Farners la Selva 90,7 24 SMP1 Bonaigua (2.266 m) el Pallars Sobirà 90,7 24 Malgrat que no es pot fer una anàlisi exhaustiva del vent a Catalunya, atesa la seva complexitat orogràfica, s’han seleccionat 9 estacions distribuïdes uniformement arreu del territori per poder donar una visió general del comportament d’aquesta variable durant el mes. La taula següent detalla, d’aquestes nou estacions, el valor de la ratxa màxima mensual del vent i el percentatge de calmes (velocitat del vent igual o menor a 0,5 m/s) i s’hi representa la rosa dels vents, la qual dóna idea de la direcció del vent que ha bufat amb més freqüència (s’hi distingeixen 16 sectors) i, alhora, informa sobre la seva velocitat mitjana (s’hi distingeixen 6 intervals).

Page 20: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

20

Ratxa màxima (m/s) Component % Calmes Rosa dels ventsData dominant ≤0,5 m/s mensual

0,4

31,0

Montsec d'Ares (1.572 m) NNW

5,6

2,4

10,1

21,8

0,8

21,2

E

WNW

WSW

26 de desembre

15,9

WSW

VK Segrià Raimat

20,6

WNW

26 de desembre

18,6

DP Cerdanya Das

19,9

20 de desembre

CY Osona Muntanyola

WQ Pallars Jussà

25 de desembre

20 de desembre

19,2

U2 Alt Empordà

DQ

26 de desembre

C8 Segarra Cervera

20,6

UU Montsià Amposta

30,4

26 de desembre

X4 Barcelonès Barcelona-el Raval W

Sant Pere Pescador

17,1

28,4

26 de desembre

NNW

WNW

20 de desembre

20,6

Comarca Nom de l'EMA

Alt Camp Vila-rodona

> 0,5 - 2,5 > 2,5 - 5 > 5 - 7,5 > 7,5 - 10 > 10 - 20 > 20

V e lo c it a t m itja n a d el v ent (m/s)

Page 21: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

21

EFEMÈRIDES METEOROLÒGIQUES DEL MES DE DESEMBRE DEL 2013 Temperatura màxima absoluta

Fornells de la Selva (el Gironès) 21,6 ºC dia 4 la Bisbal d’Empordà (el Baix Empordà) 21,2 ºC dia 4 el Montmell (el Baix Penedès) 21,2 ºC dia 15

Temperatura mínima absoluta

Alta muntanya (per damunt dels 1.800 m)

Bonaigua (2.266 m) - el Pallars Sobirà -12,0 ºC dia 20 Boí (2.535 m) - l’Alta Ribagorça -11,5 ºC dia 28 Certascan (2.400 m) - el Pallars Sobirà -11,0 ºC dia 20

Resta del territori

Das (la Cerdanya) -11,1 ºC dia 2 Vielha e Mijaran (la Val d’Aran) -8,7 ºC dia 2 el Pont de Suert (l’Alta Ribagorça) -8,5 ºC dia 21

Precipitació màxima en 24 hores

Salòria (2.400 m) - el Pallars Sobirà 48,8 mm dia 24 Boí (2.535 m) - l’Alta Ribagorça 42,9 mm dia 24 Espot (2.519 m) - el Pallars Sobirà 41,5 mm dia 24

Vent* Superació del llindar de la Situació Meteorològica de Perill de nivell 1: Vila-rodona (l’Alt Camp) 102,2 km/h dia 26 Font-rubí (l’Alt Penedès) 100,1 km/h dia 25 Constantí (el Tarragonès) 96,8 km/h dia 26 Santa Coloma de Farners (la Selva) 90,7 km/h dia 24

* Es dona només informació de vent de les EMA representatives de zones poblades de Catalunya.

Page 22: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

22

TAULA RESUM DELS VALORS TERMOPLUVIOMÈTRICS DE LES ESTACIONS GESTIONADES PER L’SMC DESEMBRE 2013

Codi Comarca Nom EMA TMm(ºC)

TXm(ºC)

TNm(ºC)

TXx(ºC) dia

TNn (ºC) dia

PPT(mm)

PPTx24h(mm) dia

VY Alt Camp Nulles 7,3 13,3 2,7 19,2 15 -0,1 13 14,0 9,5 19DQ Alt Camp Vila-rodona 7,6 12,8 3,7 17,9 15 0,7 13 11,2 7,5 19U1 Alt Empordà Cabanes 7,5 14,6 1,1 19,1 3 -2,7 31 7,4 4,7 19W1 Alt Empordà Castelló d'Empúries 7,8 14,3 1,8 18,5 3 -2,4 31 5,8 5,0 19VZ Alt Empordà Espolla 8,2 14,4 2,1 19,0 5 -1,9 31 6,1 3,1 20D6 Alt Empordà Portbou 10,0 13,1 7,8 17,6 4 5,2 2 4,0 3,2 19D4 Alt Empordà Roses 9,7 15,1 4,2 18,9 28 -0,4 9 5,7 4,7 19U2 Alt Empordà Sant Pere Pescador 7,9 15,1 1,8 20,5 4 -3,0 4 11,2 7,3 19W2 Alt Empordà Torroella de Fluvià 7,4 14,6 1,3 18,5 4 -3,1 9 11,6 6,6 19W3 Alt Empordà Ventalló 7,6 15,0 1,5 19,9 4 -3,4 4 9,6 7,5 19WP Alt Penedès Canaletes 7,1 12,1 3,3 17,1 15 0,3 13 9,0 5,2 19DI Alt Penedès Font-rubí 8,5 13,2 4,5 17,8 15 0,6 30 9,1 5,3 19W4 Alt Penedès la Granada 7,2 13,3 3,0 17,6 3 0,4 31 16,3 9,6 19U3 Alt Penedès Sant Martí Sarroca 6,7 13,5 1,7 18,7 4 -2,2 30 14,1 8,1 19WY Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia 6,7 13,6 1,6 18,2 3 -2,2 31 13,4 6,9 19CD Alt Urgell la Seu d'Urgell 2,7 10,4 -2,8 15,6 6 -5,4 21 26,3 15,0 24W5 Alt Urgell Oliana 2,4 9,3 -2,5 14,6 16 -6,7 2 16,6 5,1 24CJ Alt Urgell Organyà 2,3 10,6 -2,6 15,3 3 -5,8 11 27,8 14,3 24Z2 Alta Ribagorça Boí (2.535 m) -1,4 1,8 -4,2 8,5 12 -11,5 28 76,5 42,9 24CT Alta Ribagorça el Pont de Suert 0,2 11,0 -5,4 15,6 3 -8,5 21 61,8 35,1 24CE Anoia els Hostalets de Pierola 7,5 13,8 3,2 19,1 4 0,3 13 10,2 5,8 19XB Anoia la Llacuna 5,4 11,3 0,4 18,1 15 -3,4 13 12,6 5,3 19XA Anoia la Panadella 4,0 7,4 1,1 12,7 15 -3,7 12 10,2 4,1 19H1 Anoia Òdena 4,6 12,2 -1,1 18,0 15 -3,8 31 9,0 4,9 19WW Bages Artés 3,4 11,0 -1,5 17,7 3 -4,2 8 12,4 6,0 19U4 Bages Castellnou de Bages 5,1 10,8 0,6 17,5 3 -2,8 2 12,1 7,4 19R1 Bages el Pont de Vilomara 3,9 12,1 -1,2 19,2 3 -4,3 16 10,8 6,7 19WN Bages Montserrat - Sant Dimes 7,0 9,9 4,0 17,5 15 -0,6 2 14,2 7,3 19CL Bages Sant Salvador de Guardiola 3,3 10,7 -1,8 18,1 3 -4,8 30 10,5 5,2 19XR Baix Camp Prades 2,6 8,7 -2,7 14,7 15 -7,2 13 19,0 9,2 19W6 Baix Camp Riudoms 9,0 14,6 4,5 20,1 15 0,5 13 10,7 7,9 19U6 Baix Camp Vinyols i els Arcs 9,7 14,8 5,0 18,4 4 1,1 10 12,6 9,5 19U7 Baix Ebre Aldover 8,7 13,6 5,0 18,3 27 1,3 16 9,6 8,4 19DB Baix Ebre el Perelló 7,5 11,6 4,3 18,4 27 0,2 8 11,3 10,3 19U9 Baix Ebre l'Aldea 8,6 14,2 4,0 17,8 4 -0,2 13 12,7 11,2 19UA Baix Ebre l'Ametlla de Mar 8,6 13,2 5,0 18,7 27 1,8 8 15,0 12,6 19X5 Baix Ebre PN dels Ports 3,6 9,1 -0,2 14,9 15 -3,9 21 31,9 17,6 19DO Baix Empordà Castell d'Aro 8,1 14,7 3,2 19,9 4 -1,1 31 10,4 8,2 19DF Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 7,6 15,5 1,7 21,2 4 -2,5 9 9,8 8,9 19UB Baix Empordà la Tallada d'Empordà 7,5 14,8 1,6 18,8 28 -2,7 9 10,0 8,4 19UC Baix Empordà Monells 7,2 14,9 1,1 19,6 4 -3,2 9 11,1 9,2 19UE Baix Empordà Torroella de Montgrí 8,1 14,5 2,8 19,5 28 -1,6 31 9,2 6,8 19UF Baix Llobregat Begues - PN del Garraf 8,4 12,5 5,8 20,1 15 2,9 2 14,8 8,5 19XL Baix Llobregat el Prat de Llobregat 8,9 14,9 5,1 18,5 3 2,1 30 14,0 8,7 19D3 Baix Llobregat Vallirana 9,1 14,6 5,3 19,7 4 2,5 31 14,1 6,5 19UG Baix Llobregat Viladecans 9,1 14,6 5,1 18,2 28 2,4 31 18,2 11,0 19

Page 23: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

23

Codi Comarca Nom EMA TMm(ºC)

TXm(ºC)

TNm(ºC)

TXx(ºC) dia

TNn (ºC) dia

PPT(mm)

PPTx24h(mm) dia

WZ Baix Penedès Cunit 9,0 15,2 4,2 18,1 15 0,8 30 12,7 8,1 19UH Baix Penedès el Montmell 8,0 13,1 4,7 21,2 15 2,1 30 12,7 8,2 19D9 Baix Penedès el Vendrell 8,3 15,3 2,9 20,4 4 0,2 15 12,2 8,8 19WO Baix Penedès la Bisbal del Penedès 7,4 14,0 1,5 19,6 4 -2,0 10 10,7 6,9 19WU Barcelonès Badalona - Museu 10,4 14,2 7,1 18,1 4 3,6 30 18,0 7,9 19X4 Barcelonès Barcelona - el Raval 11,7 15,1 9,1 18,0 28 6,9 30 16,9 9,3 19D5 Barcelonès Barcelona - Observatori Fabra 9,0 13,1 6,4 17,4 15 2,1 2 16,5 8,9 19X8 Barcelonès Barcelona - Zona Universitària 10,0 14,8 6,4 19,6 4 3,9 30 14,1 8,8 19X2 Barcelonès Barcelona - Zoo 10,1 14,2 6,4 17,4 28 3,7 31 S/D S/D S/DUI Berguedà Gisclareny 4,3 7,1 1,9 11,1 12 -2,6 30 29,0 14,5 25WV Berguedà Guardiola de Berguedà 1,6 11,1 -4,2 18,5 3 -6,7 30 15,8 6,7 25CR Berguedà la Quar 4,4 10,4 0,5 17,7 15 -3,7 6 8,0 3,1 19WM Berguedà Santuari de Queralt 6,4 10,0 2,9 15,5 15 -0,6 27 12,9 6,6 25Z9 Cerdanya Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló 0,8 2,7 -1,6 7,7 12 -8,4 29 51,8 23,8 24DP Cerdanya Das -0,5 9,5 -7,7 14,7 3 -11,1 2 8,8 4,3 25Z3 Cerdanya Malniu (2.230 m) 1,1 5,0 -2,1 11,1 11 -8,7 29 49,7 18,8 26W8 Conca de Barberà Blancafort 5,1 10,9 0,4 15,4 15 -3,0 8 11,2 4,9 19CW Conca de Barberà l'Espluga de Francolí 5,2 10,3 1,2 14,5 27 -2,1 16 11,8 5,9 19UJ Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt 4,8 9,2 1,0 13,9 15 -3,0 13 14,3 5,3 19XU Garraf Canyelles 7,6 14,2 2,7 19,0 15 -1,2 31 16,4 9,7 19UK Garraf Sant Pere de Ribes - PN del Garraf 9,3 15,0 5,6 20,5 15 2,5 1 15,7 9,0 19UL Garrigues Castelldans 3,2 7,5 -0,3 13,8 27 -4,1 7 12,5 4,9 19UM Garrigues la Granadella 4,3 9,0 0,3 14,4 27 -3,5 10 14,9 7,9 19W9 Garrotxa la Vall d'en Bas 4,2 14,4 -2,8 19,3 7 -6,7 10 12,8 11,1 19DC Garrotxa Olot 5,1 14,5 -1,1 19,3 5 -3,9 30 9,9 9,4 19UN Gironès Cassà de la Selva 6,8 14,6 1,0 19,0 28 -3,0 31 15,4 11,7 19UO Gironès Fornells de la Selva 5,8 15,3 -0,7 21,6 4 -5,4 4 14,7 12,0 19XJ Gironès Girona 6,0 15,0 -0,6 19,0 4 -4,5 4 15,9 12,5 19WF Gironès Vilablareix 6,3 14,3 0,2 18,9 4 -3,9 9 13,9 10,6 19UP Maresme Cabrils 10,2 15,3 6,2 18,4 4 4,0 7 19,0 7,9 20UQ Maresme Dosrius - PN Montnegre Corredor 7,8 11,7 4,7 19,4 15 1,7 2 15,9 8,5 19WT Maresme Malgrat de Mar 8,7 14,8 3,3 19,3 28 -0,8 31 13,9 9,5 19DD Maresme Vilassar de Mar 10,5 15,2 6,9 18,1 28 4,6 31 17,3 7,7 20US Montsià Alcanar 9,6 14,3 5,2 17,8 28 2,7 7 16,1 12,6 19UU Montsià Amposta 8,7 13,6 5,1 17,1 3 2,3 16 14,4 13,9 19UW Montsià els Alfacs 8,8 12,7 5,8 16,2 28 2,9 13 15,9 14,3 19DL Montsià Illa de Buda 9,7 14,0 6,3 16,8 27 3,3 31 16,6 14,8 19C9 Montsià Mas de Barberans - Abocador 8,5 13,5 4,3 18,2 27 -0,9 13 11,2 11,0 19UX Montsià Ulldecona - els Valentins 7,3 13,9 2,0 18,3 27 -2,5 13 13,6 12,3 19WB Noguera Albesa 2,9 7,2 -1,0 14,1 20 -5,3 2 11,9 3,7 24WG Noguera Algerri 3,2 7,4 -0,5 13,9 20 -4,7 7 12,5 4,0 24X6 Noguera Baldomar 1,6 7,6 -3,1 13,4 17 -7,5 2 16,1 5,9 24WX Noguera Camarasa 3,4 8,2 -0,3 12,7 16 -5,5 2 17,4 7,0 24WA Noguera Oliola 1,9 7,8 -2,5 13,0 11 -6,5 2 13,2 3,8 19UY Noguera Os de Balaguer - Monestir d'Avellanes 3,4 8,2 -0,6 13,4 20 -4,9 10 19,7 7,0 24V1 Noguera Vallfogona de Balaguer 2,7 7,7 -1,2 14,9 20 -5,1 2 13,7 3,9 24CQ Noguera Vilanova de Meià 3,3 9,5 -1,1 16,7 16 -5,2 15 23,3 11,2 24V3 Osona Gurb 3,5 11,0 -1,6 17,3 3 -6,2 10 8,7 6,0 19V4 Osona Montesquiu 3,7 11,8 -1,4 17,3 3 -4,4 2 11,4 7,3 19CY Osona Muntanyola 5,7 11,1 1,9 19,1 15 -2,0 30 9,3 4,9 19CC Osona Orís 3,4 11,9 -1,6 18,3 3 -4,7 30 9,2 6,6 19

Page 24: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

24

Codi Comarca Nom EMA TMm(ºC)

TXm(ºC)

TNm(ºC)

TXx(ºC) dia

TNn (ºC) dia

PPT(mm)

PPTx24h(mm) dia

V5 Osona Perafita 4,2 10,4 -0,3 16,9 15 -4,4 2 8,9 4,7 19XO Osona Vic 3,5 11,3 -1,6 17,9 3 -6,0 10 8,5 6,4 19WS Osona Viladrau 5,0 11,8 0,4 19,2 15 -3,3 30 19,9 13,3 19CV Pallars Jussà la Pobla de Segur 1,1 8,0 -3,8 11,7 20 -7,2 13 34,2 18,8 24WQ Pallars Jussà Montsec d'Ares (1.572 m) 3,9 6,8 1,1 12,6 15 -4,5 26 33,5 12,1 24CP Pallars Jussà Sant Romà d'Abella 4,0 11,1 -0,8 14,6 3 -4,2 6 17,6 7,4 24XQ Pallars Jussà Tremp 1,7 10,0 -3,6 14,0 3 -8,2 13 23,7 11,5 24Z1 Pallars Sobirà Bonaigua (2.266 m) -1,0 3,0 -4,6 9,1 12 -12,0 20 49,3 14,8 25Z5 Pallars Sobirà Certascan (2.400 m) -0,5 2,9 -3,5 9,4 12 -11,0 20 66,3 21,2 26Z7 Pallars Sobirà Espot (2.519 m) -0,6 2,1 -3,1 6,9 11 -10,2 29 104,8 41,5 24ZB Pallars Sobirà Salòria (2.451 m) -0,8 2,7 -3,5 9,5 13 -10,5 30 84,0 48,8 24XH Pallars Sobirà Sort 1,9 10,9 -3,3 17,2 5 -6,7 13 44,4 24,5 24DJ Pla de l'Estany Banyoles 8,1 14,1 3,2 17,9 4 -0,3 31 11,9 9,5 19C6 Pla d'Urgell Castellnou de Seana 2,9 7,6 -1,0 14,0 17 -4,9 2 11,3 3,4 19V8 Pla d'Urgell el Poal 2,1 7,0 -1,8 14,2 17 -6,4 2 13,1 3,2 19WC Pla d'Urgell Golmés 2,4 7,0 -1,6 13,6 27 -5,3 4 10,2 3,2 19XI Pla d'Urgell Mollerussa 2,9 7,4 -0,8 13,9 17 -4,5 5 10,7 3,5 19WJ Priorat el Masroig 5,3 11,5 0,8 18,2 27 -3,9 8 14,6 10,1 19X1 Priorat Falset 6,1 11,3 2,1 16,7 27 -2,3 16 17,4 12,4 19D1 Priorat Margalef 4,5 10,9 0,3 16,3 27 -3,7 10 16,9 9,5 19WR Priorat Torroja del Priorat 6,0 12,2 1,5 18,2 27 -2,9 16 17,8 11,7 19XD Priorat Ulldemolins 5,0 10,5 0,5 14,5 15 -3,0 13 16,7 8,6 19VA Ribera d'Ebre Ascó 5,0 9,4 1,6 14,7 27 -2,0 8 16,8 11,8 19VB Ribera d'Ebre Benissanet 6,2 12,3 1,9 18,8 27 -2,1 31 13,1 10,8 19VC Ribera d'Ebre Riba-roja d'Ebre 5,6 10,5 2,3 15,3 27 -0,8 9 16,0 11,7 19D7 Ribera d'Ebre Vinebre 5,3 11,4 1,1 17,3 27 -3,0 4 15,8 11,0 19CG Ripollès Molló 5,2 10,7 1,2 16,1 12 -3,0 29 10,8 6,2 19DG Ripollès Núria (1.971 m) 0,8 6,0 -3,2 10,2 15 -9,0 30 24,9 14,1 25CI Ripollès Sant Pau de Segúries 1,7 10,7 -4,4 16,5 15 -7,4 30 12,6 5,9 19ZC Ripollès Ulldeter (2.410 m) 0,0 3,0 -3,0 8,8 27 -9,0 26 47,7 13,1 25C8 Segarra Cervera 3,7 8,1 0,1 13,4 28 -3,1 10 10,4 4,3 19VD Segarra el Canós 3,3 7,3 -0,3 12,3 17 -3,6 15 10,8 4,2 19VE Segrià Aitona 3,4 8,2 -0,3 15,2 20 -4,6 2 13,4 6,0 19XY Segrià Alcarràs 3,0 8,1 -0,6 15,5 20 -4,9 4 13,1 4,9 19WK Segrià Alfarràs 2,8 8,0 -1,3 14,3 17 -5,8 2 14,2 4,0 24X3 Segrià Alguaire 3,1 6,8 -0,2 12,0 20 -4,5 9 11,8 3,3 24XM Segrià els Alamús 2,7 7,1 -0,7 13,5 20 -5,4 2 13,1 4,3 19VH Segrià Gimenells 3,0 7,4 -0,4 13,2 27 -4,5 2 10,4 3,8 19XW Segrià Lleida - la Bordeta 3,1 7,6 -0,1 13,9 20 -4,1 2 12,2 4,3 19WI Segrià Maials 3,4 7,6 0,0 16,3 27 -4,4 7 15,7 8,2 19VK Segrià Raimat 3,0 7,5 -0,9 13,7 27 -4,8 2 10,8 3,6 19XN Segrià Seròs - Depuradora 3,3 8,0 -0,4 15,1 20 -5,1 1 12,9 6,6 19X7 Segrià Torres de Segre 3,6 7,2 0,6 13,7 20 -3,8 5 11,9 5,0 19VM Segrià Vilanova de Segrià 2,9 7,9 -1,1 13,7 27 -6,1 2 12,3 4,1 24DN Selva Anglès 6,5 14,8 0,2 19,3 28 -3,7 10 15,5 10,7 19XS Selva Santa Coloma de Farners 7,3 14,5 1,6 19,2 28 -1,5 31 15,3 10,6 19VN Selva Vilobí d'Onyar 5,5 15,0 -1,8 20,7 4 -6,0 4 18,1 12,3 19Z8 Solsonès el Port del Comte (2.316 m) 0,0 2,6 -2,7 9,7 12 -9,2 26 77,9 31,7 24VO Solsonès Lladurs 3,5 9,5 -0,7 16,1 15 -4,8 2 15,1 4,9 25VP Solsonès Pinós 2,9 7,5 -0,9 11,8 17 -4,3 12 9,8 4,4 19XT Solsonès Solsona 4,0 11,1 -0,9 18,8 15 -4,3 13 10,9 4,1 19

Page 25: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

25

Codi Comarca Nom EMA TMm(ºC)

TXm(ºC)

TNm(ºC)

TXx(ºC) dia

TNn (ºC) dia

PPT(mm)

PPTx24h(mm) dia

VQ Tarragonès Constantí 7,7 14,7 2,0 19,8 4 -1,8 13 12,7 9,0 19XE Tarragonès Tarragona - Complex Educatiu 9,5 15,6 4,6 19,7 4 0,7 30 15,3 12,6 19DK Tarragonès Torredembarra 10,0 15,0 5,3 17,9 4 2,0 31 12,5 9,8 19WD Terra Alta Batea 4,8 9,2 1,1 17,3 27 -5,8 9 16,6 11,2 19XP Terra Alta Gandesa 5,2 10,2 1,2 18,6 27 -4,0 9 16,2 11,6 19D8 Terra Alta Horta de Sant Joan 5,5 10,4 1,6 17,5 27 -3,6 11 12,5 11,7 19WL Urgell Sant Martí de Riucorb 3,5 7,6 -0,2 12,8 27 -3,8 7 9,7 3,5 19C7 Urgell Tàrrega 3,9 8,5 0,2 13,8 27 -3,3 12 11,1 4,0 19XX Urgell Tornabous 2,3 7,2 -2,0 13,6 17 -6,6 2 11,1 3,6 19VS Val d'Aran Lac Redon (2.247 m) -1,2 1,9 -4,1 7,5 12 -10,0 30 71,8 22,8 26Z6 Val d'Aran Sasseuva (2.228 m) -0,1 3,5 -3,3 9,6 12 -10,9 20 50,2 25,8 26CU Val d'Aran Vielha e Mijaran 2,2 7,0 -0,8 13,9 16 -8,7 2 63,2 20,7 26XC Vallès Occidental Castellbisbal 7,2 13,7 2,8 18,4 3 -0,4 31 11,8 6,0 19VT Vallès Occidental Cerdanyola del Vallès 7,4 14,2 2,4 18,6 3 -1,7 30 14,2 7,1 19VU Vallès Occidental Rellinars 5,1 11,2 0,2 16,5 3 -3,4 31 13,4 7,0 19XF Vallès Occidental Sabadell - Parc Agrari 7,1 13,2 1,7 17,6 4 -1,2 30 11,6 6,3 19XV Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès - CAR 7,3 13,5 2,6 18,3 15 -0,7 30 19,7 11,7 19VV Vallès Occidental Sant Llorenç Savall 5,8 11,8 0,5 17,9 15 -2,8 13 13,3 5,4 19D2 Vallès Occidental Vacarisses 4,2 11,5 -0,5 17,3 3 -3,5 4 11,2 5,5 19X9 Vallès Oriental Caldes de Montbui 6,1 13,7 0,4 18,3 4 -2,9 30 14,0 7,1 19XG Vallès Oriental Parets del Vallès 7,3 14,6 2,0 19,4 3 -1,4 7 13,3 7,8 19XK Vallès Oriental Puig Sesolles (1.668 m) 3,7 6,4 1,1 12,2 12 -3,9 1 18,2 11,8 19VX Vallès Oriental Tagamanent - PN del Montseny 6,1 10,0 3,1 16,9 15 -1,0 26 14,7 9,6 19WE Vallès Oriental Vilanova del Vallès 5,3 14,5 -0,2 19,9 3 -3,4 7 22,8 9,4 19

ABREVIATURES TMm Mitjana de les temperatures mitjanes diàries, en ºC TXm Mitjana de les temperatures màximes diàries, en ºC TNm Mitjana de les temperatures mínimes diàries, en ºC TXx Temperatura màxima absoluta, en ºC TNn Temperatura mínima absoluta, en ºC PPT Precipitació acumulada, en mm PPTx24h Precipitació diària màxima, en mm S/S Sense sensor * No s’inclouen els valors de temperatura si no es disposa del 80% de les dades mensuals, a data 15/01/14. Tampoc s’inclouen els valors de precipitació si s’ha perdut almenys un episodi significatiu.

Page 26: BUTLLETÍ CLIMÀTIC MENSUAL. DESEMBRE DEL 2013 · Figura 1. Mapa de pressió en superfície i topografia de 500 hPa del dia 9 de desembre a les 12.00 hores UTC L’estabilitat atmosfèrica

C. de Berlín, 38-48 08029 Barcelona Telèfon (93) 567 60 90 Telefax (93) 567 61 02 a/e: [email protected]

26

ANNEX 1: Cal assenyalar que les hores al llarg de l’informe estan expressades en UTC, de manera que cal sumar dues hores per obtenir l’horari oficial d’estiu i una hora per obtenir l’horari oficial de l’hivern. Adjectivació per qualificar les categories de la precipitació INTENSITAT Les categories es defineixen en funció del tipus de precipitació (pluja o neu) i a partir de les quantitats de precipitació recollides en 30 minuts: Pluja

- Feble : quantitats inferiors a 3 mm en 30 minuts. - Moderada : quantitats entre 3 mm i 20 mm en 30 minuts. - Forta : quantitats superiors a 20 mm i fins a 40 mm en 30 minuts. - Torrencial : quantitats superiors a 40 mm en 30 minuts.

Neu

- Feble : quantitats inferiors a 1 cm en 30 minuts. - Moderada : quantitats entre 1 i 5 cm en 30 minuts. - Forta : quantitats superiors a 5 cm en 30 minuts.

Les precipitacions segons la intensitat i durada s'anomenen:

- Xàfec : quan qualsevol de les precipitacions anteriors cau de manera sobtada i intensa però en poc temps. A més sol anar relacionat amb tempesta.

- Ruixat : quan qualsevol de les precipitacions anteriors cau de manera intensa durant un període curt de temps.

ACUMULACIÓ Les categories d'acumulació es defineixen en funció del tipus de precipitació (pluja o neu) i a partir de les quantitats acumulades en 24 hores: Pluja

- Inapreciable (ip.) : menys de 0,1 mm en 24 hores. - Minsa : quantitats de fins a 5 mm en 24 hores. - Poc abundant : quantitats superiors a 5 mm i de fins a 20 mm en 24 hores. - Abundant : quantitats superiors a 20 mm i de fins a 50 mm en 24 hores. - Molt abundant : quantitats superiors a 50 mm i de fins a 100 mm en 24 hores. - Extremadament abundant : quantitats superiors a 100 mm en 24 hores.

Neu

- Minsa : fins a 2 cm. - Poc abundant : quantitats entre 2 i 5 cm en 24 hores. - Abundant : quantitats superiors a 5 cm i de fins a 10 cm en 24 hores. - Molt abundant : quantitats entre 10 i 40 cm en 24 hores. - Extremadament abundants : més de 40 cm en 24 hores.