basoko saguzarrak

Click here to load reader

Post on 31-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAGUZAR KOLONIEN JARRAIPENERAKO BALIABIDEAK. Joxerra Aihartza. UPV/EHU

TRANSCRIPT

 • BASOKO SAGUZARRAK BASOKO SAGUZARRAK

  Joxerra Aihartza [email protected]

 • Basoko saguzar-komunitatea

  Saguzarren eta basoen arteko lotura oso aldakorra da > continuum bat da gehiago

  EHko 28 espezieetatik 19k basoa erabiltzen dute maila batean edo bestean, sasoika bada ere: babeslekutarako, bazkatzeko, edo bietarako.

  Sp. ubikuistak

 • Bertan babesten direnak

  Bertan bazkatzen direnak

  ...

 • Basotar hertsiak > espezialistak

 • Basoko saguzarrak nola aztertu ?

  Saguzarrekin lan egiteko metodologia guztiak alboratuak dira > ez dago bat espezie guztientzat aproposa, ez eraginkortasun beretsukoa, eta beraz espezie ezberdinen datuak ezin dira konparatu

  Basoko saguzarretan zailtasun handiak ditugu espezieen presentzia identifikatzeko, eta are gehiago populazioen tamainak neurtzeko/hainbatzeko

 • !!!!Lagiketa)mota!Populazioen!egoeraren!ezagutza!!!Espezieen!presentzia!

  !!!Ugaritasuna!Parametro!demografikoak!(biziraupen,!ugalkortasun)!!Bilaketa!zuzena!babeslekutan! Oso!mugatua!(eraginkortasunik!ez)! !!Ez! !!Ez!!

  Logistikoki ezinezkoa Zein babesleku

  mota eskuragarri? Nola miatu? Aldiro babesleku

  mota berriak

 • !!!!Lagiketa)mota!Populazioen!egoeraren!ezagutza!!!Espezieen!presentzia!

  !!!Ugaritasuna!Parametro!demografikoak!(biziraupen,!ugalkortasun)!!!Harrapaketak!(sarez,!harpaz)!

  !!Bai!!(bereziki!monof.)!Ez!>!aleak!harrapatzeko!probabilitatea!ez!da!ezaguna!

  Oso!mugatuta!>!ale!gutxiegi!harrapatzen!da!>!biometria!oinarri!!

 • Espezie aberastasuna +banaketa bertikala neurtzeko oso erabiliak izan dira sareak

  Oso alboratua > espezie batzuk harrapagarriagoak dira beste batzuk baino > ultrasoinuak eta hegakera

  Ahaleginetan garestia Errepikagarritasun eskasa > lagintzailearen abilezia,

  saguzarren ikasketa...

 • !!!!Lagiketa)mota!Populazioen!egoeraren!ezagutza!!!Espezieen!presentzia!

  !!!Ugaritasuna!Parametro!demografikoak!(biziraupen,!ugalkortasun)!!!!!Ultrasoinuak!

  Partzialki!Sp.!Guztiak!ez!dira!berdin!entzuten,!ez!denak!identifikatzen!Ez!Aleak!ezin!dira!berezi!>!aktibitate)!)indizeak!soilik!Ehiza)indizeak***!!!

  !!!!Ez!! Basoko saguzarrak ingurune itxitan >

  espezie xuxurlariak: frekuentzia altua, tarte zabala, iraupen laburra eta intentsitate baxuko pultsuak > detektagarritasun eskasa > ahaleginetan garesti

  Espezie asko identifikatzeko zailtasun handiak oraindik > sp. taldeak: Myotis txikiak, belarrihandiak...

 • Koba edo eraikuntzetako koloniak zentsatzeko protokolo egokiak badauden arren, zuhaitzetan babesten diren espezieetan arazo logistiko handiak > babesleku-aldaketak, fission-fussion dinamika...

  Ar eta emeek banaketa altitudinal ezberdinak

  !!!!Lagiketa)mota!Populazioen!egoeraren!ezagutza!!!Espezieen!presentzia!

  !!!Ugaritasuna!Parametro!demografikoak!(biziraupen,!ugalkortasun)!!!!!Kolonien!jarraipena!(IR)!

  !!Partziala!Sp.!Guztiak!ezin!dira!identifikatu!horrela!!Bai,!baina!kontuz!Babeslekua!kolonia!>!F/F!Babesleku!alternatiboak!ezagutu!behar

  !!!Ez!Babesleku)aldaketak!medio!!

 • Teknika osagarriak:

  Irratitelemetria > batez ere kolonien babeslekuak topatzeko, ehiza eremuak finkatzeko eta habitat hautespena hainbatzeko.

 • Irrati-telemetria:

 • Teknika osagarriak:

  Trasponderrak > kolonien jarraipenerako, babesleku aternatiboen erabilera, soziabilitatea... ale bakoitzaren markaketa eta monitorizazioa ahalbidetzen dute irakurgailu automatikoen bitartez.

 • Teknika osagarriak:

  Saguzar-kutxak > saguzarrei eskeintzen zaizkien babesleku artifizial gehigarriak > babesleku eskasia konpontzeko omen.

  Abantailak: babesleku kopuru handi baten okupazioa jarraitzea ahalbidetzea Lekuka kritikoa izan daitekeen baliabide bat ugariagotzen da

  Arazoak: Komunitatearengan duen eragina ezezaguna > ona? txarra? Kutxen okupazio-datuek komunitate osoaren desitxuratzea ekar

  dezakete

 • NAFARROAKO HABI-KUTXEN ADIBIDEA

  Nafarroako 11 gunetan kokatutako 405 kutxaren erabilera aztertu dute

  Kutxak 2001 eta 2011 inguruan jaritakoak eta 2012ko udazkenean ikuskatutakoak

  Basoetan 230 kutxa eta basotik kanpo 175, eta gunetik gunera kopuru aldakorra (9-97kutxa)

  Datu zehatzak: Alcalde et al. 2013. Ocupacin de cajas-refugio por murcilagos en Navarra. Barbastella, 6(1): 34-43

  Nafarroako kutxak

 • 230 kutxetatik 37tan saguzarren bat eta 104tan gorotza

  Gehienez 60 saguzar topatu dira guztira: 30 Nyctalus leisleri eta 20 Pipistrellus pipistrellus.

  Mehatxatuta (gehiago edo gutxiago) daudenen artean soilik N. lasiopterusen aleak ailegatzen dira dozena erdira.

  Myotis bechsteinii espeziearen alerik ez. Nyctalus noctula bezelakoak ez dira agertzen basoetan kokatutako kutxetan.

  Basoetatik kanpo jarritakoetan ere nagusi diren espezieak Pipistreloak dira (Nyctalus noctula salbuespena da Irunerriko parketan)

  BASOETAN:

  Nafarroako kutxak

 • Ondorioak:

  Basoko saguzarren kudeaketarako dugun mugarik nagusiena haien populazioak ezagutzeko zailtasuna da.

  Populazioetan baino, habitatean eta komunitatean oinarritutako kudeaketa egitera behartzen gaitu honek > basoen egoera da zaindu behar duguna

  Baso bakoitzeko espezie ugaritasuna eta saguzar aktibitatearen berri emango diguten indizeak erabili beharko ditugu > ultrasoinuen bitartezko ikerketa-protokoloak aztergai

 • Aukerak:

  Saguzar komunitateraen aniztasunaz eta ugaritasunaz informazioa emango diguten indizeak > espezie aniztasuna + aktibitatea (ehiza-buzzak)

  Ultrasoinu detektore autonomoen bitartez + identifikazio eta analisi automatikorako softwarea

  Laginketa-protokoloak zehazteke > zenbat denboraz eduki behar dira detektoreak lanean? leku bakarrean edo askotan?

 • Montoriako froga:

  4 gune12 egunez lagindu ziren (eguraldi euritsua), ekaina-uztailean

  23:00-6:00 epean

  Saguzarren 342 grabaketa >7 sp. + 2 sp. talde

 • 0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Espe

  ziea

  k

  Egunak

  1. lekua

  2. lekua

  3. lekua

  4. lekua

  Denak batera

  Lekuen artean ezberdintasun handiak

 • Zer dakigu?

  M. bechsteinii > Galzorian EHan, VU A2 UICNren arabera

 • Espezie forestala > harizti eta ameztiak > konplexuak ? Zuhaitz zaharrak behar ditu, zulo ugari dutenak

  Oso espezie arraroa, banaketa ez-jarraitua eta oso

  bakana duena >> urria EDO/ETA Aurkitzeko/harrapatzeko oso zaila

 • 10-40 aleko koloniak Ehiza-erradioa < 1 km

  Banaketa kutsakorra

  Ultrasoinuen erreklamoak

  + irrati-telemetria

 • 2004-2008: 6 kolonia EHan >>> 100 eme baino gutxiago

 • Zer behar dute?

  EHn eta Europa erdian: Hariztiak Zaharrak (?) Konplexuak(?)

  Extremaduran: Ameztiak Gazteagoak Sinpleagoak

  Beraz?

 • Dieta Gleaning > batez ere artropodo lurtarrak

 • Artropodoen komunitate aberats eta anitza Egurra usteltzen: adar hilak, egurra lurrean Lurtzoru aberats bizia Faktore historikoak

 • 19 espezie basoen kudeaketaren menpe

 • +E!!

  M. myotis

  M. mystacinus

  M. alcathoe

  B. barbastellus M. bechsteinii

 • Amaitzeko:

  Baso-kudeaketa-lanek eragin zuzenak eta zeharkakoak izan ditzakete saguzarretan Zuzenak > heriotz zuzena dakartenak > zuhaitza botata... isilak! Zeharkakoak > baso-kudeaketaren eraginez landaredian eta

  egituran eraginak > kaltegarriagoak dirateke zuzenak baino

  Saguzarrak babesteko 4 gako ekologiko dira garrantzitsuak: Babeslekuen ugaritasuna eta ezaugarriak Basoaren itxitze maila > egiturazko konplexutasuna Harrapakinen eskuragarritasuna Uraren eskuragarritasuna > urmaelak, ur geldoak

  Hauek guztiak basoaren adinarekin ea kudeaketarekin

  daude lotuta

  Kudeatzaileek basoak kontserbatzean oinarritutako politikak abiatu behar dituzte, gune soilak kontserbatzea ez da eta aski.