aplicació de noves eines lanificar la gestió forestal€¦ · presentació de la jornada. 10.10...

2
Aplicació de noves eines per planificar la gestió forestal Els dijous a la Forestal SANTA COLOMA DE FARNERS 8 de març de 2007 ORGANITZACIÓ COL.LABORACIÓ www.ruralcat.net Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners Casa Xifra s/n 17430 Santa Coloma de Farners Tel: 972 841 765 A/e: [email protected] Generalitat de Catalunya Departament dAgricultura Alimentació i Acció Rural Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Innovació ForEco Technologies

Upload: others

Post on 16-Oct-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Aplicació de noves eines lanificar la gestió forestal€¦ · Presentació de la Jornada. 10.10 h.Presentació de les noves einesper p de planificació. 11.30 h.Pausa-cafè. 12.00

10.00 h. Presentació de la Jornada.

10.10 h. Presentació de les noves eines de planificació.

11.30 h. Pausa-cafè.

12.00 h. Demostració pràctica: presentació de diferents casos.

Sr. Antoni Trasobares, doctor en Ciències Forestals per

la Universitat de Joensuu (Finlàndia), especialitzat en

desenvolupament de models de creixement i planificació

forestal.

Sr. Timo Pukkala, doctor en Ciències Forestals per la

Universitat de Joensuu (Finlàndia), especialitzat en l’aplicació

de mètodes quantitatius en la planificació forestal, tècniques

d’optimització numèrica i desenvolupament de sistemes

informàtics.

14.00 h. Cloenda de la Jornada.

Aplicació de noves einesper planificar la gestióforestal

Els dijous a la Forestal

SANTA COLOMA DE FARNERS

8 de març de 2007

ORGANITZACIÓ

COL.LABORACIÓ

www.ruralcat.net

Escola de Capacitació Agrària i Forestalde Santa Coloma de Farners

Casa Xifra s/n17430 Santa Coloma de Farners

Tel: 972 841 765A/e: [email protected]

Generalitat de CatalunyaDepartament d’AgriculturaAlimentació i Acció RuralDirecció General d’Agricultura,

Ramaderia i Innovació

ForEco Technologies

PRESENTACIÓ

Tradicionalment, a la zona mediterrània, els boscos han

proporcionat fusta i llenya i han jugat un paper crucial en la

protecció del sòl, la regulació dels recursos hídrics, la

conservació de la biodiversitat, etc. En les últimes dècades,

la societat ha experimentat un intens procés d’urbanització

que ha accentuat aquest caràcter multifuncional dels nostres

forests provocant una major demanda de tots aquells

productes i serveis relacionats amb les seves funcions socials

i ecològiques. Si a aquestes noves demandes hi sumem la

fragilitat i la inestabilitat que caracteritzen els nostres sistemes

forestals, això ens porta al nou paradigma de la planificació

forestal.

Actualment, el procés de planificació forestal s’ha tornat

molt complexe ja que cal considerar simultàniament les

diferents funcions del bosc i adjudicar a cadascuna d’elles

un nivell de prioritat determinat. Durant els últims anys

l’empresa ForEco Technologies ha desenvolupat diferents

sistemes de suport a la presa de decisions que permeten

planificar la gestió forestal a diferents nivells territorials.

ForEco Technologies (www.forecotech.com) desenvolupa

sistemes informàtics per a la planificació de la gestió forestal,

l’anàlisi de règims silvícoles, la simulació d’escenaris i el

càlcul d’inventaris forestals. També participa en projectes

d’investigació i desenvolupament. El seu equip desenvolupa

contínuament articles científics que es publiquen en revistes

científiques internacionals de referència.

PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola de Capacitació Agrària i Forestal

Casa Xifra s/n

17430 Santa Coloma de Farners (La Selva)

Tel. 972 841 765

DESTINATARIS

Tècnics i persones que treballin en la gestió del medi natural

que desitgin actualitzar i millorar el seus coneixements.

INSCRIPCIONS

La inscripció es gratuïta, però obligatòria. Cal trucar a l’Escola

qualsevol dia feiner per reservar plaça o demanar més

informació.

Coordinació de la jornada: Sra. Anna Suquet Fontana

A/e: [email protected]

També es pot fer la inscripció a:

www.ruralcat.net/inscripcionspatt.html

Page 2: Aplicació de noves eines lanificar la gestió forestal€¦ · Presentació de la Jornada. 10.10 h.Presentació de les noves einesper p de planificació. 11.30 h.Pausa-cafè. 12.00

10.00 h. Presentació de la Jornada.

10.10 h. Presentació de les noves eines de planificació.

11.30 h. Pausa-cafè.

12.00 h. Demostració pràctica: presentació de diferents casos.

Sr. Antoni Trasobares, doctor en Ciències Forestals per

la Universitat de Joensuu (Finlàndia), especialitzat en

desenvolupament de models de creixement i planificació

forestal.

Sr. Timo Pukkala, doctor en Ciències Forestals per la

Universitat de Joensuu (Finlàndia), especialitzat en l’aplicació

de mètodes quantitatius en la planificació forestal, tècniques

d’optimització numèrica i desenvolupament de sistemes

informàtics.

14.00 h. Cloenda de la Jornada.

Aplicació de noves einesper planificar la gestióforestal

Els dijous a la Forestal

SANTA COLOMA DE FARNERS

8 de març de 2007

Escola de Capacitació Agrària i Forestalde Santa Coloma de Farners

Casa Xifra s/n17430 Santa Coloma de Farners

Tel: 972 841 765A/e: [email protected]

ForEco Technologies

PRESENTACIÓ

Tradicionalment, a la zona mediterrània, els boscos han

proporcionat fusta i llenya i han jugat un paper crucial en la

protecció del sòl, la regulació dels recursos hídrics, la

conservació de la biodiversitat, etc. En les últimes dècades,

la societat ha experimentat un intens procés d’urbanització

que ha accentuat aquest caràcter multifuncional dels nostres

forests provocant una major demanda de tots aquells

productes i serveis relacionats amb les seves funcions socials

i ecològiques. Si a aquestes noves demandes hi sumem la

fragilitat i la inestabilitat que caracteritzen els nostres sistemes

forestals, això ens porta al nou paradigma de la planificació

forestal.

Actualment, el procés de planificació forestal s’ha tornat

molt complexe ja que cal considerar simultàniament les

diferents funcions del bosc i adjudicar a cadascuna d’elles

un nivell de prioritat determinat. Durant els últims anys

l’empresa ForEco Technologies ha desenvolupat diferents

sistemes de suport a la presa de decisions que permeten

planificar la gestió forestal a diferents nivells territorials.

ForEco Technologies (www.forecotech.com) desenvolupa

sistemes informàtics per a la planificació de la gestió forestal,

l’anàlisi de règims silvícoles, la simulació d’escenaris i el

càlcul d’inventaris forestals. També participa en projectes

d’investigació i desenvolupament. El seu equip desenvolupa

contínuament articles científics que es publiquen en revistes

científiques internacionals de referència.

PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ

Escola de Capacitació Agrària i Forestal

Casa Xifra s/n

17430 Santa Coloma de Farners (La Selva)

Tel. 972 841 765

DESTINATARIS

Tècnics i persones que treballin en la gestió del medi natural

que desitgin actualitzar i millorar el seus coneixements.

INSCRIPCIONS

La inscripció es gratuïta, però obligatòria. Cal trucar a l’Escola

qualsevol dia feiner per reservar plaça o demanar més

informació.

Coordinació de la jornada: Sra. Anna Suquet Fontana

A/e: [email protected]

També es pot fer la inscripció a:

www.ruralcat.net/inscripcionspatt.html