anboto 415

of 40/40
2011ko maiatzaren 13a 10. urtea - 415 zk. Durangalde osoan zehar dabiltza alderdiak, herririk herri euren egitasmoak aurkezten PSE-EEk , Aralarrek, EBk eta Bilduk euren ikuspuntuak agertu zituzten Plateruenean anboto Durango eta Iurretako wifi sareen ikerketa Interneten dago ikusgai Herririk Herri 2 Futbolean Berrizi oso aldapa gora ipini zaio ohorezko mailari eustea Kirola 19 N. Moreno: “Ezker Abertzaleak Elorrio gobernatzeko gaitasuna erakutsi du” Berbaz 10 www.anboto.org durangaldeko astekaria Boto eskearen dantzari ekin diote alderdiek Urdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani Maeztu (Aralar) debate politikoan. K. A. Udalaren aldetik “informazio falta” salatu du DAZek Durango• Alde Zaharreko karkabak konpontzen hasi da udala, eta amai- tu dute Kalebarria eta Komentuka- lea bitarteko gunea. Durangoko Alde Zaharra elkarteak salatu duenez, “ez gaituzte informatu alde zaharreko erabakien gainean; borondate poli- tikoa falta izan da”. •Abadiño Ezker abertzaleak “interes pribatuen araberako aldaketa” salatu du •Mallabia Musika, bertsoak eta kirol ekitaldiak gozagai datozen aste bietan •Mañaria Azoka ospatuko dute domekan Hamaika musikariren kontzertu akustikoak domekan, Arriolan KULTURA • Besteak beste, Sorkun, Anari, Petti eta Joseba Irazoki batu- ko dira etzi Arriolako oholtzan. Eus- kal Herrian izaten diren emanaldien bilgune bihurtu gura duen musika- zuzenean.com-en aldeko jaialdia da. ELAren arabera “lege iruzurra” egon da udal kontratazioetan Abadiño• ELAren esanetan, “aldi baterako kontrataturiko langileak finkoak diren postuetan” dabiltza. Egoera hori zuzentzeko eskatu duen langilea “kaleratu” izana ere salatu dute. Alkateak dio langile horri lan kontratua amaitu zaiola. 7-8 2 11 6 3 3 6

Post on 10-Jun-2015

805 views

Category:

Education

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 2011ko maiatzaren 13aHerririk Herrianboto10. urtea - 415 zk. durangaldeko astekaria2Berbaz10 Kirola 19www.anboto.orgDurango eta Iurretako wifi sareenN. Moreno: Ezker Abertzaleak ElorrioFutbolean Berrizi oso aldapa gora ipiniikerketa Interneten dago ikusgai gobernatzeko gaitasuna erakutsi duzaio ohorezko mailari eusteaUdalaren aldetikinformazio faltasalatu du DAZek Boto eskearen dantzariDurango Alde Zaharreko karkabakkonpontzen hasi da udala, eta amai-tu dute Kalebarria eta Komentuka-lea bitarteko gunea. Durangoko Alde ekin diote alderdiekZaharra elkarteak salatu duenez, ezDurangalde osoan zehar dabiltza alderdiak,PSE-EEk, Aralarrek, EBk eta Bilduk eurengaituzte informatu alde zaharreko herririk herri euren egitasmoak aurkezten ikuspuntuak agertu zituzten Platerueneanerabakien gainean; borondate poli-tikoa falta izan da.7-82ELAren arabera legeiruzurra egon daudal kontratazioetanAbadio ELAren esanetan, aldibaterako kontrataturiko langileakfinkoak diren postuetan dabiltza.Egoera hori zuzentzeko eskatu duenlangilea kaleratu izana ere salatudute. Alkateak dio langile horri lankontratua amaitu zaiola. 6Hamaika musikarirenkontzertu akustikoakdomekan, ArriolanKULTURA Besteak beste, Sorkun,Anari, Petti eta Joseba Irazoki batu-ko dira etzi Arriolako oholtzan. Eus-kal Herrian izaten diren emanaldienbilgune bihurtu gura duen musika-zuzenean.com-en aldeko jaialdia da.11 Urdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani Maeztu (Aralar) debate politikoan. K. A.A b a d i o Ezker abertzaleak interes pribatuen araberako aldaketa salatu du 6M a l l a b i a Musika, bertsoak eta kirol ekitaldiak gozagai datozen aste bietan 3M a a r i a Azoka ospatuko dute domekan 3

2. H22011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIDURANGALDEADURANGODurango eta Iurretako edozeinUdalaren informazio falta salatu du DAZektxokotan 10 Wifi sare daudeArartekoarengana jo dute auzokideek, etaUni Eibar-Ermuako informatika ikasleak herriotako wifi mapa egiten dabiltzaudalak honi ez erantzun izana kritikatu dute Alde zaharreko karkabak konpon-diote: Udalagaz batzartzeko tzen hasi da Durangoko Udala, etaborondatea behin eta berriro ager- Kalebarria eta Komentukale arte- tu arren, ez gaituzte informatu alde koa berrizten amaitu dutela jaki-zaharrerako erabakien gainean. narazi berri dute. Alde zaharreanKarkaben egoera dela-eta auzo- egindako hainbat beharren gai- kide batek Arartekoarengana jo nean mintzatu da alkatea; lur kon- duela eta udalak Arartekoari ez ponketak, usoen harrapaketak,diola erantzun salatu dute. DAZen kalean txiza egiteagatik jarritako ustez, diru gutxigaz eta boronda- isunak... Horrez gainera, Duran- te politikoagaz gauza asko hobe- goko Alde Zaharra elkarteagaztu daitezke. PSE-EEk ohar baten izandako elkarlana eskertu du. azaldu duenez, oposizioak ez du DAZ eko kideek, ostera,Arartekoaren informazio eska- komunikazio falta egon delarien berririk izan. A.U.Hamar taldetan egin dute neurketa, ordenagailu eramangarri, mugikor eta bestelako gailuekin. K.A.ure inguruan zenbat WifiOskar Gisasola sareak ikasgaikohandiagoak; esaterako, zure etxe-G sare dagoen, zer indar dau-katen eta babestuta dau-den ala ez ikusteko azterketa eginirakaslearen berbetan.Sare irekien arriskuak ko ordenagailuan kanpoko norbait sartzea eta zure dokumentuak, argazkiak, banketxeko pasahitzak...dute asteon Uni Eibar-Ermua ikas- Wifi sareen % 51edozein erabiltzai-bere esku lagatzea.tetxean informatikako zikloetakolerentzako zabalik daudela azaldu Beste hainbat herritan etaikasleek. Atera duten ondorioeta- du Gisasolak. Sare horiek pasahitz Durango eta Iurretan detektatuko bat Wifi sareen hedakuntza barik edukitzeak arriskuak dakar-dituzten Wifi sareen informazioaikaragarria dela da: Edozein tzala adierazi du. Interneteko kone- Interneten eskegi dute, etagunetan hamar Wifi saretik gora xioa partekatzearen arriskua txi-www.iesunibhi.com webguneandetektatzea gauza arrunta da,kiena dela dio: Badaude arrisku ikusi daiteke. A.Ugalde Kalebarria eta Komentukalea bitarteko karkaba berritu dute.IZURTZALanpostuaUdalak iraileraKrisiari buruzkoesleitzeko arte luzatu diojardunaldiakazken probaalokairuaantolatu dituastelehenean ErralderiCaritas TabirakMaiatzaren 16an, astelehenean, Iraila aurretik Berrizen hiltegiaDurangoko Caritasek datorrenudaletxean burutuko dute uda-egiteko finantziazio proiektua asterako krisiaren gaineko jardu-leko garbitzaile posturako opo-aurkeztu beharko du Erraldek.naldiak antolatu ditu. Gaia hain-saketara aurkeztu eta beste bi Ordura arte alokairua luzatzea bat ikuspegitik aztertzeko, hitzal-azterketen galbaheak igaro dituz-erabaki du Durangoko Udaleko di bat eta mahai-inguru bat anto-ten hiru lagunek azken proba.Hirigintza batzordeak, eta Erral-latu ditu; maiatzaren 17an etaLehiaketa publikoan partedek proiektua epe horren barruan 19an, 20:00etan, Jesuitetan.hartzeko 50 lagunek baino gehia- aurkezten badu urte birako luza-gok eman zuten izena, eta aurre- tuko dio kontratua, tarte horre-ko bi probak egin eta gero, hiru tan hiltegiko lanak egiteko.Martitzenean eta egueneanlagunek dute asteleheneko pro-Orain arteko kontratua izango dira jardunaldiak,ba praktikoa egiteko aukera. amaitukeran, Herria auzo elkar- Jesuitetan, 20:00etan teak proiektua aurkezteko ekai- nera arteko epea proposatu zuen.Oposaketako aurreko bi Erraldek, ostera, denbora gehia-Hainbat esparrutakoazterketak gainditu dituzten go beharko duela eta udazkene-pertsonek krisiak zelanhiru lagun azken probanra arte luzatzeko eskatu zuen.eragin dien kontatuko dute Esperientzia pilotoaLehiaketa-oposizio honen Erraldek esperientzia piloto batHilaren 17an Bernart Baltzabitartez, lanaldi erdiko lanpos- burutuko du. Analitiken konpa- Agiantza kooperazioko enpre-tu bat esleituko du udalak. Bes- razio-azterlan bat egingo da Isun- sako kudeatzaileak Egoera eko-teak beste, udaletxea, medikua-tzako arraun taldeko arraunlariennomikoak fedea berrizten duren kontsultategia, jubilatuen artean. Arraunlari batzuek goi hitzaldia eskainiko du. Hilarenlokala eta frontoiko aldagelak mailako kirolarien ohiko dieta 19an, berriz, krisiak zelan eragingarbitzea izango du hautatzenjarraituko dute eta besteek erral- dien kontatuko dute mahai-ingu-duten langileak lana. Proba egu- detxoak izango dituzte dietako ruan Agiantzako kideek, Carita-nean bertan aurreikusten duteproteina eta burdina ekarpen sek, enpresari batek eta sindika-lanpostua esleitzea. I.E.modu bakarra. A.U. tu bateko kide batek. A.U. 3. Herririk herrianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua3 HMALLABIAMAARIABertsoak, musika eta kirola 16. Nekazaritza etagozagai, datozen aste bietanArtisautza AzokaMallabiko hamabostaldiaren barruan koruen kontzertua izango daospatuko da domekanDantza emanaldiak, arrantza txapelketa etapilota partidak ere izango dira domekanDomekan, maiatzaren 15ean, dariek erakus-mahaietan ikusi, das-aurten hamaseigarren edizioa tatu eta erosteko aukeran.ospatuko duen Maariko Neka-Udalak, pilota eskolak, Muga-zal eta Artisautza Azokaren hitzor-rra Ateneo Cinegtico eta Andradua. Azken urteetan legez, Mari elkarteak antolatuta, hain-10:00etan hasi eta 14:30 arte, arti- bat ekimen izango dira azokarensauen eta nekazarien askotarikoinguruan: Ahuntz Azpigorrienproduktuak izango dituzte bisita-XIV. Monografikoak, dantza ema- naldiek, Arrantza Txapelketak eta arratsaldeko pilota partidek ereAzken urteetan legez,ez dute hutsik egingo: gazteen10:00etan hasita 14:30 artemailan, Jaka eta Elezkanok jar-izango da azoka zabalikdungo dute buruz buru; eta Uriar- te eta Berasaluze IX lehiatuko dira nagusien mailan. I.E.Koruen kontzertua maiatzaren 21ean izango da, 20:00etatik aurrera.allabiko Hamanbostaldia-bertsolariekin, Izar Gorrin. Maia- taldeak erakustaldia eskainiko duZALDIBARM ren barruan, bihar11:30ean, gimnasiaerritmiko erakustaldia eskainikotzaren 21ean, 20:00etan, Jasokun-de, Mendibil eta Gasteizko Cres-cendo abesbatzen kontzertua plazan; toki berean, 13:00etan, Txondor herri kirol taldekoek egur handi bat moztuko dute. HilarenUdako Sanandresetarako karteldute pilotalekuan eta, 22:00etan,bertso afaria antolatu dute, Odeiizango da Andra Maria parrokian. Hilaren 22an, azokaren ondo- 28an, 22:30ean, Mursego eta The Wornouts taldeek kontzertualehiaketa martxan ipini duteBarroso eta Beat Gaztelumendiren, 12:00etan, Gazte Alai dantzaeskainiko dute. J.DerteanoHilaren 26rako aurkeztu beharko dira lanakBERRIZUztaileko San Andres jaiak ira-kasuan, kartela euskarri gogo-gartzeko kartel lehiaketara lanakrrean ere aurkeztu beharko da. 250Lehentasunaurkezteko aukera iragarri berridu udalak. Hilaren 26an itxiko eta 150 euroko sariak daude bi lan onenentzat. Umeen arteko egilehandiagoa izangoBehargin bat hil da bihotzekoak dute aurkezteko epea, eta 31rako onenari 100 euroko balioa duenjota Industrias Gol enpresanepaia jakitera emango dute.sari berezia egokituko zaio.du euskarak Nagusien eta umeen lehia bibereizi dituzte. LehenengoenUdaletxean aurkeztu behar dira lanak. M.O.udal jardueranEguaztenean egindako osoko bil- GARAIkuran Euskararen Erabilera Sus-tatu eta Normalizatzeko UdalOrdenantza moldatzea onartuSan Isidro eguna ospatuko dutezuten, aho batez. Udaleko jardu-netan euskarari lehentasun han-domeka honetan garaitarrekdiagoa ematea dute helburu. Adi-bidez, udaleko organo informati-Nagusien elkarteak eratu ditu ekitaldiakboen eta exekutiboen bilkuretakodeialdiak eta aktak euskara Garaiko nagusien San Migel elkar-Herriko Tabernan. Menu oparoahutsean idatziko dira; gaztelaniaz- teak San Isidro eguna ospatuko du, dastatzeko aukera edukiko duteko itzulpena, eskatzen duten par- ohiturari jarraituz. Domeka, maia- bertaratzen direnek: urdaiazpikotaideei igorriko zaie. Bestalde,59 urteko abadiar bat hil zen, eguaztenetik eguenerako gauean, tzaren 15a, izango da San Isidro,iberikoa eta bakailaoz barrube-udaleko harrerako langileek lehe- Industrias Gol enpresan; bihotzekoak jota hil zela adierazi dute. baserritarren eguna. teriko piperrekin hasteko, lega-nengo hitza euskaraz egingo dute. Enpresa komiteak ohar bateratua kaleratu eta kontzentraziora-Goizeko 10:30ean hasiko datza bigarren platerean eta sukal- Euskararen aholku batzordeako deialdia egin zuen atzo. Heriotza lan istripu ez-traumatikojaia, elizan egingo duten meza-kia hirugarrenean. Pantxinetaberreskuratu dute, eta etorkizu-legez hartzea exijitu diote enpresari. LABek, beharginek legez, gaz. Ondoren, herri bazkarianizozkiagaz jango dute azkenbu-nean egingo den lanari jarraipe-elkartasuna adierazi dio familiari. M.O elkartzeko deia egin dute antola-rukoan. Gaur da izena ematekona emango dio. M.Otzaileek; 14:00etan izango daazken eguna, 29 eurotan. M.O. 4. Herririk herriH42011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoATXONDOELORRIOOTXANDIOUdalekuetan V. Uren Jaitsieraizena ematekoHomologazio probetan emaitza Ibilaldiaepea hasi du onak salbamentu taldearentzatantolatu duteMarixurrikek Munduko Txapelketarako finalera sailkatu dira Suitzan egindako probetanekainaren 4rakoLudotekan maiatzaren 20ra arteMirugain mendi taldeak bosga-eman daiteke izena uztailerakorren biderrez antolatu du UrenMarixurrikek antolatu dituen uda- Jaitsiera izeneko iraupen luzekolekuetan. Jira eta bira, munduari ibilaldia. Otxandion hasi etabegira leloa aukeratu du aisialdi amaituko da, 44 kilometroko ibil-elkarteak, eta munduan zeharre- bidea eginez. Ekainaren 4rakoko hainbat kulturari keinu egingo ipini dute hitzordua, eta goize-diete udalekuetan.ko 07:00etan izango du irteera. Gorabehera askoko ibilal-dia izango da Mirugainek eratu-Jira eta bira, munduari begiratakoa; Orixol, Izpizte eta Anbo-lelopean, hamabostaldia edo to igoko dituzte, esate baterako.hile osoa egin dezaketeumeek udalekuetanOtxandion hasi eta amaituko Uztailaren lehenengo hama- da, ekainaren 4an, 44bostaldian, bigarrenean edo hilekilometroko ibilbideagazosoan egin dezakete umeek ego-naldia udalekuetan. Hiru urtetik2008 urtean jaiotako umeak 1228 urte daramatza beharrean Euskadiko Laguntza Txakurren Taldeak.urte bitartekoentzako udalekuakMaiatzaren 24a baino lehenizango dira. Marixurriketik azal- oan den asteburuan SuitzanGaritaonaindia eta Karlos Garitao- trebetasunaren kalitatea da.du digutenez, herrian hainbat eki-taldi egingo dituzte, eta irteerarenbat ere antolatuko dute. Jizan dira Euskadiko LaguntzaTxakurren Taldeko kideak, Frutigen hirian egindako homo-naindiaren taldeak.Karlos Garitaonandiak nabar-mendu duenez, txapelketara sail- Laguntza txakurren taldeak 28 urte daramatza lanean, eta Gari- taonandiak azaldu duenez, txa-eman beharko da izenaMirugainen egoitzan Hamabostaldi bateko prezioa logazio probetan. Txakurren tre- katzea egindako lanaren aitortza pelketa eta proben emaitzen60 eurokoa da, eta hile osokoa 100 bakuntza maila neurtzeko probe-da, baina garrantzitsuena erres- atzean giza talde garrantzitsu bat Izen-emateaeurokoa. Familia ugaria izanez tako bat izan da Suitzakoa, eta Elo- kate lanetan ibiltzeko txakurren eta ordu askoko lana daude. Maiatzaren 24a baino lehenago,gero edo udalekuetara neba-arre- rrioko talde bik lortu dute puntuNazioarteko taldeekin [email protected] helbideba bi edo gehiago apuntatuz gero,gehien batzea. Salbamentu lane-K. Garitaonandia: Emaitzentu-emanak dauzka Elorrionelektronikoa erabilita edo Miru-gutxiago ordaindu beharko da: 50 tan ibiltzeko kalitatezko ziurta-atzean giza talde handia eta dagoen taldeak. Apirilean, esate-gainen egoitzan apuntatu behareuro hamabostaldia eta 80 euro giria lortzeaz gainera, Mundukoordu askoko lana dauderako, Canadako taldeen elkartea- da. Antolatzaileek federatuta ego-hile osoa. A.U.Txapelketarako sailkatu dira Lorearen bisita jaso zuten. A.Ugalde. teko gomendatu dute. M.O. 5. Publizitateaanboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua5 P 6. Herririk herriH6 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoABADIOInteresen arabera jokatzea Lege iruzurra salatusalatu du Ezker Abertzaleak du ELAk udalarenMartitzeneko prentsaurrekoan egin zuen Ezker Abertzaleak salaketa hori kontratazioetan Langileek euren eskubideak betetzeko eskatu dutenean kaleratu egin dituztela dio ELAk Abadioko Udalak kontratuakHorrela, "dagokion lan-eskaintza "lege iruzurra" eginez gauzatzen publikoaren bitartez postu horie- dituela eta "eskubideak betetze- tan diharduten langileak lan tal- ko eskatzen dutenean langileak deko behargin finko bihurtzea" kaleratu egiten dituztela salatuekiditen du sindikatu abertza- du ELA sindikatuak, ohar batean. learen berbetan udalak. Sindikatu abertzaleak azalduLangileen Estatutuaren eta duenez, 38 langile daude udalean,epai ugarien arabera, kontratatze- eta horietatik lau dira finkoak. ko modu hori lege iruzurra dela Iraupen jakineko aldi baterako dio ELAk. "Legez kontrako kon- kontratuak dituzte udaleko gai-tratazioen" berri jakinda, "egoe- nerako 34 beharginek.ra zuzendu beharrean, udalaklegea betearazteko eskatu dionlangilea kaleratzea da sindikatua- Aldi baterako kontrataturikoren aburuz larriena. Oposizio-Independienteen eta EAJren bozkekin onartu zuten Arau Subsidiarioen aldaketa.langileok finkoak direnko alderdiei galdera eginez ixten postuetan dihardute laneandu oharra: zer egin behar du opo- aiatzaren 5ean Abadio-tzeko interesa izate hutsa ez da Lasuen Eraikuntzak enpresa-sizioak honen aurrean?.Mko Independienteen eta EAJren botoekin onartuzuten herriko Arau Subsidiarioennahikoa arrazoi udal arauen alda-keta puntual bati ekiteko", adie-razi zuten. Viedsa enpresa izanda- ren eskari bati erantzunez egin dute, Ezker Abertzalearen berbe- tan, aldaketa puntuala. InteresAldi baterako kontrataturi- ko langileok finkoak diren postue-Alkatearen erantzunaSindikatuari erantzunez Navarroaldaketa puntualaren berri ema- koaren inguruko 15.000 metro pribatuaren araberako politikatan dihardute", ELAk dioenez:alkateak kaleratutako oharrakteko deitu ditu Ezker Abertzaleak karratuko lursaila da joan zen aste- munizipala egitea oso arriskutsua "Sei hilabetetik sei hilabetera bes- dioenez, langile horiek udala-hedabideak: "Enpresa konkretu ko ezohiko udalbatzarrean indus- dela uste dugu", adierazi zuten te langile batez ordezten dute, bai- rentzat lan egiteari utzi diote, lanbatek bere aktibitatea hor koka-trigune legez izendatu zutena. agerraldian. I.Estebanna postu berberetan lan egiteko".kontratua bukatu zaielako". I.E.Zazpi egun San LangileIURRETATrokaz jaiak euskaldunenEmakumeen Zorua berriztu ondoren, zabaldubete-beteanlan-poltsa kiroladute Amilburuko jolasguneagozatzekoudaleansustatzekoJaien hasiera iragartzen duen Ger- Umeen eta adinekoen zaintzai-diru-laguntzakbasen atzo iluntzeko kalejiragaz le, eskola partikularrak ematenekin diete Zelaietan San Trokazedo aisialdi eta kirol begiraleAndreen parte-hartzea sustatzenjaiei. Ohiturak agintzen duenez, lanetan jarduteko prest dauden duten kirol erakundeei zuzendu-txistulariekin eta Abadioko ezpa- herritar euskaldunekin osatu guratako diru-laguntza deialdia zabal-tadantzarien azkeneko entsegua-dute udaleko lan-poltsa. du dute hirugarrenez, andreekgaz eman zieten jaiei hasiera.Argi Abad euskara zinego- kirolean jardutea sustatu guran. Datozen egunetan, gaur arra-tziaren berbetan, behin zerren- 2.750 euro bideratuko dituzte etatsaldeko Pirritx, Porrotx eta Mari dak osatuta, interesa duten herri- hilaren 31ra arte egin daitekeMototsen emanaldi bikoitzagaztarren eta lan-poltsan inskriba- eskaria, erregistroan. Honakookhasi eta maiatzaren 22 arte, eguntutakoen arteko hartu-emanahartuko dira aintzat: andreenzein gauetarako deneriko gustu eta errazteko lana egingo du udalak.partaidetza bultzatzeko egitas-adinetakoentzako proposamenak Zerrenda batean edo gehia-mo bereziak, proiektuaren inte-biltzen dituzte Jai Batzordean zeingoan eman dezakete maiatzarenresa eta egokitasuna, ekintzetanAmilburuko umeendako jolasgunea zabalik dago berriro, lur-Gaztetxean osatu dituzten egita- 20ra arte herritarrek izena: Udalparte hartzen duen andre kopu-zorua berrizteko beharrak amaituta. Oso narriatuta zegoen jolas-rauek. Nabarmentzekoak diraMediatekan edo Errota kultur rua eta federatutako andre kopu-guneko zorua konpontzeko 19.000 euroko inbertsioa egin dute,Gose, Esne Beltza, Betagarri, Ser- etxean eman daiteke izena. Ekai- rua. Elkarteen erregistroan ize-udal arduradunen azalpenen arabera. Astebete inguruan egonmonds, Kruders, Anje Duhalde eta naren 6tik aurrera eskuragarri na eman behar da eta helbideda itxita jolasgunea; maiatzaren 2an hasi ziren beharrak. A.B.Txomin Artola, besteak beste. I.Eizango dira zerrendak. I.E soziala Iurretan eduki. A.B. 7. Herririk herrianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 7 H HAUTESKUNDEAK - DEBATEALau alderdiren ikuspuntua Jaurlaritza trena lurperatzeko egi-ten ari den inbertsioa defendatu,eta Saha Hadidek diseinatutakoDebatea Hamaika TBnEtxebizitza politikari, euskarari etamugikortasunari buruz ere berbaDurangoren etorkizunazEuskotrenen eraikina gehiegike-egin zuten eztabaidan. Hamaikariatzat jo zuen. Trena lurperatze- telebistak gaur, 22:40an, debateako lanak atzeratu izana PSE-EEkosorik emitituko du, eta datorrenbere alderdiko alkatetzei ematenastean www.anboto.org-en ere iku-PSE-EE, Aralar, EB eta Bilduko hautagaiak batu zituen Platerueneko debateak dien lehentasunari egotzi zion si ahalko da, gaien araberako ata-EBko Gutierrezek. letan banatuta. J.Derteano nbotok antolatu eta Plate- hartzea erabaki zuten: Hurren- tatik bertara jarraitu zutenei zeinBildu koalizioko UrdaspalAruenean gauzatutako deba- tean, Durangoko etorkizu-naz eztabaitzeko batu ziren laugoan alderdi guztietako ordezka-riak izatea itxaroten dugu, horrekeztabaida aberastuko lukeelako,livestreambidezko emisioagaz bategin zuten guztiei. Ordu eta erdi inguruko deba-Bolinagaren ustez, eremu hurazelan kudeatu erabakitzeko lehe-nengo azterketa soziodemogra- ADIERAZPENAKalderditako ordezkariak: PSE-EEko dio debatea gidatu zuen Jone Gue- tean hainbat gai jorratu zituzten.fioa egin behar da; horrek eraku-Andoni Unzalu, Aralarreko Daninetxea Anbotoko zuzendariak. Pla-Esaterako, trenaren lurperatzekotsiko digu benetan zer behar den.Saha HadidenMaeztu, EBko Alba Gutierrez eta terueneko debateak udal politika- lanei eta geltokian libre geratukoAralarreko hautagai Dani Maez- proiektua gehiegikeriaBilduko Urdaspal Bolinaga. EAJgintza herritarrei hurreratzekodiren lurren kudeaketari buruzkotuk, berriz, Euskotrenen egoitzaeta PPko hautagaiak ere gonbida-balio izan duela adierazi du, eta ikuspuntu anitzak plazaratu zituz-zein ekipamendu bat izan, zer- da; amaitu da udalektuta zeuden ziren, baina ez parte eskerrak eman dizkie debatea ber- ten. PSE-EEko Unzaluk Eusko-bitzuen beharra adierazi zuen.dirua xahutzea Andoni Unzalu - PSE-EEAurreikusitakoinbertsioen %30bakarrik gauzatu du gobernu taldeak Dani Maeztu - Aralar Herri ongizateabermatzen dutenerabaki gehiago hartubehar liratekeAlba Gutierrez - EBHerriak benetandituen beharrizanak jakiteko azterketa bategin behar daUrdaspal Bolinaga - BILDUUrdaspal Bolinaga (Bildu), Alba Gutierrez (EB), Jone Guenetxea (Anboto), Andoni Unzalu (PSE-EE) eta Dani maeztu (Aralar). K.A. HAUTESKUNDEAK - KANPAINA Ekitaldia egingo du EAJk, Ekonomia, lana eta formazioa igandean, Batzokiaren aurrean sustatzeko saila sortu gura dute EAJko taldea merkatu plazan izan zenko lurrikaran kaltetutakoen eta hildakoen Iaki Egaa Batzar Nagusietarako hau- lekuan pertsona nagusientzako aparta- joan zen asteburuan erosketako poltsa omenez. tagaiagaz batera egindako prentsaurre-mentuak ipintzea da beste proposame- erabilgarriak banatzen, eta baita umeen- Larunbat honetan EAJk puzgarriak koan, Durangoko PSE-EEk bere propo- netako bat: apartamentuez gainera, tzako globoak eta gozokiak ere. Astelehe- jarriko ditu Ezkurdin; euria egiten badusamenak aurkeztu ditu.jantokia lako zerbitzuak eskaini gura nean Ezkurdin egin zuten ekitaldia, eta Andra Mariko elizpean. Igandean, Pilar Rios zerrendaburuak azaldu dugenituzke egoitza egon zen lekuan. hantxe izan zen Iigo Urkullu Euzkadi 12:30ean, Durangoko Batzokiaren Ekonomia, Enplegu eta Formazio SailaKirolene ikastetxea Tabirako kirol buru batzarrekopresidentea ere, besteak aurrean Aitziber Irigorasek jendeagaz sortu gura lukeela PSE-EEk. azpiegituretara pasatzea proposatu du beste, Durangaldeko EAJri babesa ema- batera egoteko aukera izango du. Ber-Etxebizitzei dagokienez, babes ofi-PSE-EEk. Hirigintza gastuak garestitu ez ten. Eguenerako aurreikusitako ekital-tara hurbilduko direnek gazta eta txa-zialeko alokairua bultzatuko duela esan daitezen,Ekintza Protokoloaren premia diak bertan behera utzi zituzten Murtzia- kolina dastatu ahal izango dute. J.D. du Riosek. Uribarriko egoitza egon zennabarmendu du Riosek. A.U. 8. Herririk herriH 8 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoHautagaiak etaAzpiegiturak eta Abadiokoproposamenaketxebizitza politika,Independienteenaurkezten, herririk herri kanpaina abiatzeko mitina hilaren 20an, barikuan Asteon ekimenik egin ez badu- te ere, datorren asterako ekimen bi prestatu ditu Abadioko Inde- pendienteak taldeak Jose Luis Navarrok jakinarazi duenez.Alde batetik, datorren egue- nean, maiatzaren 18an 19:00 inguruan, parrillada baten ingu- ruan batuko dira Muntsaratzen. Hurrengo egunean, berriz, miti- na eskainiko dute Traa-Matie- nako Traa plazan.Jose Luis Navarrok boto era- ginkorraren aldeko mezua zabal- du du. 2007an 52 botoko aldea- rekin bakarrik irabazi zutela gogoratu du: Beste edozein herritan baino balio handiagoa izan dezake boto batek J.D.Bildu koalizioak hainbat aur- aurrean. Besteak beste, lehen Durango sozialki kohesiona- Etxebizitza arloan, Etxebi-kezpen egin du azkeneko egu-eta bigarren mailako auzoentzeko eta zerbitzu hiri izan dadin den izena emanda 1.198 duran-notan Durangaldean. Duran-kontzeptuari amaiera eman etaproposatuz abiatu du kanpaina gar daudela azaldu du Maeztuk.gon, eguaztenean agerraldiaegin zuten Tabiran, bertan Kiro-herriaren kohesioan sakontzeagura dute. Atxondon, ezkerre- Aralarrek. Azpiegiturei dagokio- nez, trenbidea lurperatu ondo- Babeseko etxebizitzak eraiki- tzeko politika orokorrak gara- Hasitako lanarileneren egoitza berria, berdegu-ne bat eta zabugune bat egiteako ikuspegi abertzale bategazjarraitzeko asmoa agertu dute. ren, Jaurlaritzak hasieran Eus- kotrenen egoitza aurreikusi zuen tzea proposatu dute, alokai- ruari lehentasuna eman eta jarraipenaproposatu dutelako.Elorrion, barikuan aurkez-Iurretan, barikuan aurkezpenaegin zuten eta gaur programa orubean, txiki geratu den Kiro- leneren eraikin berria egitea jabetzakoak ere eskainiz. Gaz- teentzat etxebizitza dotaziona- eman gura diotu zuten zerrenda, eta domekahonetarako bazkaria eta miti-azalduko dute. Maar ikozerrenda prestakuntza eta ilu- proposatu du Dani Maeztu alka- tegaiak: Kosterik ez luke izan- lak ere proposatu ditu Aralarrek, Arripausuetan eraikitzeko: Herriko Taldeakna prestatu dituzte, 14:30ean eta sio handikoa dela diote Bildu-go, egingo diren etxebizitza dorreApartamentu txikiak lirateke,Garaiko Herriko Taldeak argaz-19:30ean, hurrenez hurren. Aba- koek. Otxandion gaur dute eki- eta babesekoengatik Jaurlari- eta hainbat instalazio eta zer- kia aterako du asteburu hone-dion martitzenean batu ziren taldia. Berrizen bazkaltzekobatu tzaren dirua jasoko du-eta Uda- bitzu denek erabiltzeko eduki-tan, bere hautagai guztiak batuz.hautagaiak, 250 lagunen ziren zapatuan. M.O. lak. ko lituzkete. A.B. Gontzal Sarrigoitia,gaur egun- go alkatea, izango du berriz ere zerrendaburu Herriko Taldeak.Duela lau urte hartutako alkatetza mantentzea da hautes- kundeotako helburua. AzalduZure aukera lemagazLangabeziari aurredigutenez, urteotan hasitakohasi du kanpaina egiteko beharra lanari jarraipena ematea izan- go da euren asmoa.Alderdi Popularrak nabarmendu du EBkAurrera begirako proposa- menei dagokienez, Sarrigoitiak azpimarratu du herrian sor- tzen diren beharren arabera- koak izango direla; herrian interneteko wi-fi sistema jar- tzea gura dute, esaterako. M.O. Elorrion Eskubeteuli aurkeztuko da lehenengoz Herritar talde batek, EHA plata- formako kide batzuek eta Ezker Batua-Berdeak-ek koalizio berria sortu dute datozen hauteskun-Durangoko PPk orain artekonagusi izateko alderdi horrenDurango, Iurreta eta Abadio- egungo langabezia mailari aurre deetarako: Eskubeteuli-SQ2.politika kontuinista eta eragin- hautagai den Esther Martinez-ko Ezker Batuko hautagaiekegiteko neurriak proposatzeaz Herritarren beharrak eta nahiakkortasun bakoaren alternatibaek, esaterako, Bilboko merka- hurrengo legegintzaldirako pro- gainera, bestelakoak ere badi-batzuetan baztertuak izatenizan gura duela azaldu du kan-taritza biziberritzeko beharraz posamenak zabaltzeari ekin dio- ra. Durangoko zerrendaburudirela-eta, euren lehenengo hel-paina hasieran. Juanjo Gaztaa- jardun du Erzilla kalean buru- te asteon. Hautagai zerrendak den Alba Gutierrezek, adibidez, burua administrazioarekinzatorrerentzat lehentasuna dau- turiko mitin batean. aurkeztu dituzten herrietan pro-berdintasuna bultzatzea izanharremanak erraztea izangokate Tabira eta Sabecoko biribil-Zure aukera lema aukera-gramak banatzen aritu diradu hizpide; horretarako, hez- dela azaldu dute.gunea lotzeak, babeseko tu du maiatzaren 22ko Udal eta zerrendaburuak; Alba Gutierrezkuntza bide horretan kokatze-Emili Cadianos da Esku-etxebizitza gehiago eraikitzeak Foru hauteskundeei begira, Biz-Durangon, Jose Luis Zubillaga ko beharra azpimarratu dute beteuli alderdi berriko zerren-eta enplegua sustatzeak.kaiko Alderdi Popularrak. Pro- Iurretan eta Jose Luis Perezprograman. Zubillagak, ostera,daburua. Euren aurkezpenean Kanpainaren hasiera hone-graman jaso dutenez, udaleta- Perucho Abadion. iurretarren parte-hartzea susta-azaldu dutenez, indarraktan, Bizkaian, besteak beste, tik aukera ekonomikoak sortuEzker Batua-Berdeakekin- tuko duten proposamenak aur-batzearren egin dute koalizioa,Bilbon, Getxon eta Barakaldon eta berauetatik herriarentzako geratzen naiz da maiatzaren keztu ditu. Perezek, berriz, Aba- eta beste alderdiekin elkarla-burutu ditu Alderdi Popularraketekin soziala ateratzea dute 22ko hauteskundeetarako alder-dioko eguneko zentroa propo- nean jarduteko prestutasunaekitaldi publikoak: ahaldun helburu. I.E.diak aukeratu duen leloa. Gaursatu du, besteak beste. A.M.agertu dute. A.U. 9. Publizitateaanboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua9 P 10. B 10 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoBERBAZHamasei urte egin ditut herrigintzan, etaoraindik aurrera ere lanean jarraituko dutLegegintzaldiko lorpen handienak Hirigintza Plana, Auzo Kontseilua sortzea eta Ondare Ibilbidea izan diraNiko Morenoren ustez: Zailtasunak zailtasun, Ezker Abertzaleak Elorrio gobernatzen jakin duela erakutsi duE kainaren 10ean alka- tetza utziko du, eta Niko Moreno ezingo du berriro poli-tika instituzionalean jardun. Elorrioko alkateaHala eta guztiz, herrigintzan48 urte dituibiltzeko gogoa agertu duNiko Morenok. Batera edo Alkate izan da Elorrionbestera, udaletxe inguruan 1999tik 2003ra eta azken legegintzaldian, Ezkerhamasei urte daramatzala Abertzaletiknabarmendu du, eta maiteduela egin duen beharra.Legegintzaldia amaitzear dago.Zelakoa izan da?Nire ustez, udalak eta herriakberak dezente egin dute aurrera. Somatzen dudan ilusioak esaten ditPozik nago, batez ere, Hirigintza Ezker Abertzaleak bete-betean asmatuPlana onartu dugulako; kostata,baina egin dugu. ANVren ilegali-duela bere planteamentuetanzazioak legegintzaldia markatudu, baina uste dut Ezker Aber-tzaleak Elorrion gobernatzeko dituela. Ondare Ibilbidea kan-eduki ez duen indar urbanistikoagaitasuna erakutsi duela, zailta- potarrei zeinelorriarreiemateko.sunak zailtasun.eskaintzeko lehenengo turismoproduktua izan da. ArgietakoaEzingo duzu udalean berriro egon.Hirigintza planaren barruan, her- izango da bigarrena. Natura ere Herrigintzan jardungo duzu?ritar batzuk errezeloa izan dute Sangure baloreetako bat da; baga-Nire gainean ez dago ezelako zig-Antongo birkalifikazioengatik.Zelan biltza Naturbidea eta GR Mikeldiorrik, ez dago sententziarik,baloratzen duzu gertatutakoa? lako egitasmoak garatzen. baina beste 40.000 euskal herri-Egon daitezke poligonoarentarren moduan, ezingo dut poli-kontrako eta aldeko iritziak, eta Ingurumenari helduta, AHTaren tika instituzionalean ibili. Hama-baita industrigunearen tamaina- kontrako jarrera izan du gober- sei urte daroatzat herrigintzan,ri buruzko eztabaidak, baina Sannu taldeak. Proiektua aurrera eta nire bidelagunek badakiteAntongo poligonoaren kontra doa.Udalak zer egin dezake orain? prest nagoela lanean jarraitzeko.oso modu zikinean egin dute Estrategikoa zela-eta, bedeinkapenMaite dut herri hau, maite dutoposizioa. Esan dute pelotazoaguztiak izan ditu AHTak. Ez dakiguegindako lana eta oso inplikatutaegon dela, interesak ditudala,krisiak zer punturaino eragin deza- sentitzen naiz Ezker Abertza-jendea engainatu dudala... Nikkeen, baina badirudi lanak aurreralearen eta oraingo proiektu poli-ez dut inoiz esan industriaguneadoazela. Urteotan Jaurlaritzako eta tiko berriaren ibilbideagaz.ez zenik egingo; esan dudana da Adifeko arduradunek ez duteHirigintza Plana ezin zela egin gurekin hartu-emanik eduki gura Zer ondorio atera daiteke Ezkeraurreko legegintzaldian plantea-izan, sarri eskatu izan diegun arren. Abertzaleak hileotan bizi izantu zuten moduan. Talde tekni- Uste dut, zoritxarrez, obrakduen guztitik?koek ere lana egin dute hor, etaamaitzerakoan ikusiko dela kon- Uste dut Ezker Abertzaleak ZutikEuskal Herria egitasmokoez daukat zalantzarik; erabakiazuzena, legezkoa eta garbia da. San Antongo poligonoaren kontra trako jarrerek arrazoia zeukatela.Ahal izan den guztia egin dugu, planteamentuetan bete-beteanParte-hartze prozesua ipini oposizio zikina egin dute; erabakiabaina hartu duten dinamika guz-tiz gure gainetik dago.asmatu zuela. Momentu hone-tan somatzen den ilusioak horizenuten martxan.zuzena, legezkoa eta garbia izan daesaten dit: herri honetan gehien-Denon Artean egitasmoko par-Epe laburrean zer egitasmo gara-go bat dago aldaketaren alde, etataideek pista batzuk eman tu beharko lirateke herrian?estrategia aldatu eta kon-zizkiguten planean kontutanLegegintzaldihonetako tzen hasi dira. Orain arte arazo Mugikortasun arloan, gasolinde- frontazio demokratikora johartzeko. Denen desioak ez diraberrikuntzetako bat Auzo Kont-amakomunak konpontzen aha- gitik Ibarrara, Ibarratik Kuru- behar dugu, indar metaketa etaehuneko ehunean bertan jasotaseilua izan da. legindu gara: zabor bilketa nor- tzondora eta handik Nizeto Urki-kaleko mobilizazioekin. Alderdiegongo; nire desio guztiak ere ez; Datorren legegintzaldian egon-malizatu da, bideen garbiketazurako bidea egitea funtsezkoabatzuk ez dute planteamentudenok eman behar izan dugu zer kortu beharreko organua da. Oso ere bai, auzo taxiak martxan izango da; kanpotik datorrenakgordinik egin independentziarenedo zer, kontsentsua lortzeko. Her-garrantzitsua da auzoek gaitasu-ipintzekotan gaude... Denborakanpora joateko ez du herri alde, eta, nire ustez, Bilduk jenderitarren iritziak pisua dauka, baina na edukitzea euren errealitateanaurrera joan ahala auzo bakoi- barrutik pasatu beharko, eta alde askorentzako bidea zabaldu du.jende arruntak kontutan hartzeneragiteko. Beste auzoetakoen- tzeko arazoak lantzen hasi zaharraren eboluziorako oso Bide horretan ahal den guztiaez dituen osagai ekonomiko,gandik ikasteko aukera ere ema- beharko da kontseilua. garrantzitsua izango da. Babese-egin behar dugu modu naturaltekniko eta politikoak daude; denakten du kontseiluak. Beharbada, ko etxebizitzei ere heldu beharko eta demokratiko batean. Behar-har tu behar dira kontutan.hasieran auzoetatik gauzak arin Ondare Ibilbidea ere garatu duzue. zaie. San Antonen 55 etxebizitzabada, independentzia uste bainoArgietaren kasuan, Hiri Debekat-aldatuko zirela pentsatzenZelako harrera izan du?sozial aurreikusi ditugu hirigin- gertuago dago. A.Ugaldeuaren Mapagaz ere parte-hartze zuten, baina orain ikusten dute Agenda 21eko foroan, Denon tza planean, eta funtsezkoakprozesuak egon dira eta oso aberas-auzo bakoitzak bere arazoak Artean prozesuan... beti agertuizango dira etxebizitza eskaerarigarria izan da.dituela, eta lan erritmoak ezagu- da Elorriok turismorako aukerakerantzun eta auzoari orain arte Bideoa: www.anboto.org 11. anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 11 KKULTURAMUSIKA EMANALDIAMusikazuzenean.comaurkezteko jaialdiakustikoa ArriolanOrain urtebete Donostian aurkeztu zuten www.musikazuzenean.comproiektuaren Bizkaiko aurkezpena da maiatzaren 15eko Elorrioko Arriolakojaialdiagaz burutuko dutena. Hamaika proposamen musikal izango diradomekako jaialdi akustikoan, musikari buruzko webgunea ezagutzera ematekoEuskal Herriko eszenatokiWebgunearen sortzaileektxikietan formatu txikiko zuzene-handi zein txikiagoetan azaldu digutenez, 2010eko urrian koak eskaintzen dituzten bakar-astebururo entzungai iza- abiatutako eta Donostiako DOKA lari eta taldeen topaketa legezten diren zuzeneko musika ema-aretoan aurkezturiko proiektua antolatu dute. Jaialdi akustikoanaldien ispilu eta bozgorailu iza- Bizkaian ezagutzera ematekoda burutuko dutena, antolatzai-teko helburuarekin sortu duteantolatu dute maiatzaren 15eko leen berbetan, webgunearenwww.musikazuzenean.com. Elorrioko Arriolako jaialdi berezia. inguruan izan ditugun musikariKultur eskaintza zabala daukanlagunekin osaturiko eskaintzagaz.herria delako aukeratu omen duteHamaika musika proposamen diraWebgunearen ingurukoantolatzaileek Elorrio BizkaikoArriolara dakartzatenak.lagun musikariekinaukezpena egiteko.Domekakoa, baina, ez da ohi-osatu dute kartelako kontzertua izango; astebururo Hamaika musikaduen Petti; ingelesezko kanta bilu-Eszena esanguratsu eta bizi-Euskal Herriko taberna eta areto ziak dakartzan Mery May; aretoki interesgarriaren erakusle diren proposamen ekarriko txikietan eta tabernetan jotzera hamaika musikarigaz osatu dute dute domekan Arriolaraohituta dagoen MobyDick; Irlan-jaialdia, azpimarratu dutenez. dan bira burutu ondoren datorren Emanaldi berezia eta errepikaezi- Azkaiter Pelox; eta Etsaiak eta Uekna izango dela aurreratu duteGitarra elektrikoa, ahotsa eta taldeetan jardun ondoren 2000tik antolatzaileek: musikari bakoi- danbor bat lagun hartuta jardun-bakarka diharduen Keu Agirre-tzak 10 minutuko tartea izango du go duen Joseba Irazoki; azken txea dira maiatzaren 15eko Elorrio-bere musika egitasmoa taularatze- urteotan eszenatokietatik aparteko jaialdian parte hartzera dato-ko. Kartelak jasotzen dituen musi- egon den Morau; 2010ean kalera- zen musikaetako batzuk.kariez gainera, gonbidatuak ere tutako diskoko kanta elektrikoak izango dira oholtzan: gau berezi biluzik eskaintzera datorren Jon horretarako lankidetza bereziak. & Sugramas; txeloa tresna nagusiMusikari bakoitzak 10 Sarrerak Elorrioko Parra taber- duen Mursego; hainbat kolabora-nan eta Durangoko Kale Kantoi tzailegaz eta gitarrak lagunduta jar- minutuko zuzenekotabernan eskuratu daitezke. Anbo- dungo duen Anari; hainbat musi- saioa eskainiko du to astekariaren www.anboto.org kariren laguntzagaz jardungo duenwebgunean, gainera, bost sarrera Sorkun; 1997tik bakarka dihar- zozkatuko ditugu. I.EstebanMUSIKARIAKMobydick Joseba Irazoki Keu AgirretxeaAnariMursegoJon & Sugramas Sorkun Azkaiter PeloxMery May Morau Petti 12. KulturaK12 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoARKEOLOGIA ETA HISTORIA BERBALDIAGEURE DURANGALDEAGizakiaren jatorriari buruzko hiruhitzaldi Kurutzesantu MuseoanAtzo izan zen zikloaren lehenengo hitzordua, eta datozen eguen bietan ere 19:00etan izango dira berbaldiakH ominizazio-prozesua hartuko dute aztertuko dituzte berbaldietan. Arkeologia Durangoko arkeologiari eta histo-eta historia jardunaldien antolatzaileen riari buruzko jardunaldien bigarren Gizateriaren bilakaera aztertuko berbetan, "garai eta kultura guztietan giza-Miren Amurizaedizio honetan berbagai. Kurutzesantu kiak gehien kezkatu dituen enigmetakoMuseoan, maiatzaren 12an, 19an eta 26an, dute arkeologia eta historiari bat" da gizateriaren bilakaerari buruzkoa.Bertsolaria19:00etan, izango dira gizakiaren jatorriari Javier Fernandez Eraso EHUko katedra-buruzko hiru hitzaldiak. buruzko hiru hitzaldietandunaren atzoko hitzaldiak zabaldu duGaur egungo ikerketa eta eztabaidazikloa. Datorren eguenean, Los neanderta-Kultura be baizientifikoan oso presente dauden galderak les, unos parientes lejanos gaia hartuta,"ikerlariak txunditzen dituen espezieari,neandertalei buruz dauzkagun ezagupen Ehunka urte daroagu herri txiki BERBALDIAK berriak" azalduko ditu Alvaro Arrizabala- honetan gauza handiak egiten.ga EHUko irakasleak. Maiatzaren 19an, Gaztelako koroaren aurrean Nafa- Maiatzak 19, 19:00Maiatzak 26, 19:00 19:00etan, Kurutzesantu Museoan izangorroako Erresuma eraiki genduen. Durangoko KurutzesantuDurangoko Kurutzesantu da jardunaldiaren bigarren hitzordu hori. Mende batzuk geroago, bandera Museoan Museoan Berbaldi zikloa ixteko, maiatzaren errepublikarra zabaldu Eibarko Los neandertales, unosHomo sapiens sapiens-a: bere26rako hitzartu dute Joxean Mujika Alusti-plazan. Handik lasterrera kendu parientes lejanos izeneko ingurunea, ekonomia eta adierazpenza EHUko irakasleak euskaraz eskainikoeben, baina, gu, ostera be fusilak berbaldia eskainiko dukulturalak izeneko berbaldia eskaini-duen saioa: Homo sapiens sapiens-a: berelepoan hartu eta gudara abiatu Alvaro Arrizabalaga EHUko ko du Joxean Mujika Alustizaingurunea, ekonomia eta adierazpen kul- ginen Bizkargi eta Intxortako alda- irakasleakEHUko irakasleakturalak izenburuko hitzaldia izango datzetan gora.zikloa itxiko duena. I.E.Otxandion eta Durangon bon-bardatu egin ginduezen; Elorrioneuskaraz berba egitea debekatu;ERAKUSKETA PINTURAZadibarren Francoren argazkiaribegira Cara al Sol kantatzeraAlvaro Gil Corellako gazteakkeztuko zuten margolana osatu eta presta-tzen parte hartzera etorritakoek. Alvaro Gil Soldevilla Corellako gazteakbehartu. Eta holan herri guztietan. Baina guk ikurrinak eskegitzenjarraitu genduen.jaso zuen lehenengo saria eta jaso zuen lehiaketako lehenengo saria: Berrizdesde el aparcamiento izeneko margolan Harrezkero, ehunka laguneroan deuskue kaiolara, egunka-Karlos Berrizbeitiak herrikoa koloretsua burutu zuen Gilek zapatu goi-zean zehar, eta berari eman zion sari nagu-riak itxi, alderdi politiko eta era-gileak legez kanpo itzi. Baina guksia epaimahaiak.kartelak jartzen jarraitu dogu; mila-Karlos Berrizbeitiaren Betiera koadroa hautatu zuen epaimahaiak herrikoJuan Berrozpe donostiarrak jaso zuen ka eta milaka lagun manifestaldie-onentzat; 25 margolarik hartu zuten zapatuko pintura lehiaketan parte zapatuan banatu zuten Berrizko XII. Pintu-tara eroaten, herri-bazkariak etara Lehiaketako bigarren saria, eta Eduardojaialdiak antolatzen...Goizean zehar, tarteka euria ere lagun izan Alsasua gasteiztarrak hirugarrena. Oso ondo; oso ondo dago hauzuten arren, 25 margolari hurreratu ziren Corella, Donostia eta Gasteizera Berrizko Kultur Etxeko sarreran daudeguzti hau. Baina bien bitarteanzapatuan Berrizko XII. Pintura Lehiaketan zapatuko lehiaketara aurkezturiko lanak,gure herrietako antzerki aretoakparte hartzera. Hautatutako herriko gunea joan ziren pintura lehiaketakomaiatzaren 16 arte ikusgai. Berriztar batek aulki hutsez bete dira sarritan;margozteko aterpe aproposa bilatu eta eginiko koadrorik onenaren saria jaso zuenlantzean behin libururen bat ira-lehenengo hiru sariak kurtzeari itzi deutsagu; Zuberoa-eguerdira arte jardun zuten lehiaketara aur-Karlos Berrizbeitiaren Betiera lana ere tar-tean da, erakusketan. I.E.ko maskarada bat inoiz ikusi ezdogun arren, denok egon gara tal-de espainiar edo amerikarren Zapatuan osatu eta lehiaketara batzuen makro-kontzertuetan Gauza handiak egin doguz aurkezturiko lanak erakusketan benetan herri txiki honetan. Halan daude maiatzaren 16ra arte be, gure sormena, ilusioa eta inda-rra erresistentziarako erabili beharizan doguz nagusiki. Ate barriak zabaltzear dago- Tarteka euria ere egin zuenzen garaiotan, izan daigula, herrizherri, kultura be indartzeko kon- arren, 25 lagunek hartu zutentzientzia sendoagoa. parte zapatuko hitzorduan 13. Deko2011 14. Etxea JantziD 2 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoDekorazioa: estetikoaeta funtzionalaKrisi garaian murgilduta gaudenez, aurtengo joeretan garrantzi handiahartuko du birziklatzea oinarri duen dekorazio estiloak Dekorazioak bi ezaugarri izanBestalde, izaera futurista Izaera futuristabehar ditu: estetikoa eta fun- ere eman diezaiokegu dekora- eman diezaiokegutzionala izatea. Aukera zabala zioari, etxe modernoa gura iza- dagoen arren, adituek esan nez gero. Estiloen nahasketa da dekorazioari; esti- digutenez, arriskatzeko ohiturabeste aukera bat: portugalda- loen nahasketa da gutxi dago. Hori dela-eta, aur-rra, frantziarra... beste aukera bat: tengo joeretan bi koloreko kon-Harria eta zura erabiliz, portugaldarra,binazioak ikusiko dira orokorre- ostera, naturagaz lotutako frantziarra...an. Kolore biziak gehigarrieta-dekorazioa lortu genezake. rako geratuko dira; sofaren kuxinetarako, esaterako. Krisi garairako Krisi garaian gaudenez, inoiz baino garrantzi handiagoa har- tuko du birziklatzeak. Objektu zaharrekin egindako apainga- rriak, erabiltzen ez dugun baxeragaz prestatutako loron- tziak... Aukera zabala dago, beti ere irudimenari buelta batzuk emanez gero. 15. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua3 DErosotasunak ez dauka preziorikBiribil erako sofak gero etagehiago saltzen dira; egongelaestetikoki jantzi egiten duteesatearren, egongela besarkatzen duten horietakoak. Koloreari dagokionez, koloreEgongela deskantsura bideratutako etxeko neutroak baina bistarako samurrak direnakgunea da; lotara joan aurretik burua eta gorpu-ikusten dira gehien: gris eta zuri koloreak edotza erlaxatzeko erabiltzen den gela. Hori horre- lur eta moka koloreak, esaterako.la izan dadin, erosotasuna ezinbestekoa da, etaAltzariei dagokionez, orain arte azaleraegongela altzariz janzteko orduan hori hartzen leun eta distiratsuak aukeratzen baziren, aur-da jarraibide moduan. Erosleek sofa erosteariten zur gaineko laka estiloranzko joera dago,denbora eskaintzen diote, eta normalean ez altzariek izaera desberdin eta berezia hartzenErosleak sofa erostearizaie horretan inbertitzea ardura, urteetarakodutelarik. Italiatik datorren tendentzia dadenbora eskaintzen diote; erosotasuna bermatzen badu.hori. Teknologia berriek ere eragin dute egon-inbertitzeko prest daudeChaise longue estiloko sofek modan jarrai- gelen egituran. Telebistak jartzeko altzariaksofa berriak erosotasunatzen dute. Normalean, egongelaren egiturak desagertzera doaz, telebista lauak direlabermatzen baduahalbidetzen badu, pieza bakarrekoak beharre-aprobetxatuz, askok hormari lotuta ipintzenan biribil formakoak aukeratzen dira; zelanbaitdituelako 16. Etxea JantziD4 2011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoEzkutuko oheak,jolasteko gelakArmairu gainean, barruan, literetan, hormaondoan tolestuta... ohe mota asko dago umeenlogeletarako. Helburua espazio librea uztea da.Mota askotako literak edo kabi-oheakArmairu barruan sartzen diren oheakdaude merkatuan: altzariekin geroagoere badaude salgai, eta horma ondoaneta gehiago jokatzen da, eta armairutolestuta armairuak baino altura txi-gainean ere ohe bat jartzeko lekuakiagoan geratzen diren oheak ere bai.egon daiteke. Bi eta hiru ohe ere ipini Altzariei dagokionez, Alki dekora-daitezke horrelako ohedun altzariekin.zio dendako Mertxe Elkorobarrutiakesan digu margotuak edo tramadunakeskaintzen dituztela umeen geletara-ko. Jendeak zur kolorea aukeratzendu, kutxaren bati kolore ukitua eman-da. Hala ere, kolore neutroak erabil-Gelei kolorea emateko pistatxoa etatzen dira gehienbat, umeak haztendirenean ere altzariek hor jarraituko lila asko erabiltzen dira. Hormetandutelako. Kolore biziekin jolastekoitsasteko biniloak ere badaude.alfonbrak, hormak eta ohe estalkiakerabiltzen dira.Hormei dagokionez, lila eta pista-txo kolorez margoztea aukeratzendute askok. Paperagaz eta pinturagazjokatzeko ohitura dago: horma batpaperagaz ipini eta gero paper horre-tako koloreak erabiltzen dira bestehormak margozteko. Biniloak ere itsa-tsi daitezke, irudi koloretsuekin. 17. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua5DArgitasun eta espazio bila logeletanNagusien logeletarako kolore argiko altzariak daudemerkatuan. Hormak kolore argiz margozteko joera dago, etapaperagaz eta margoekin jokatzen da geroago eta gehiago. Logela erosoak argia eta zabala izan beharhorrelako oheak. Koltxoietan azkena teknolo- duela-eta, altzari dendetan altzari zuriak etagia biskoelastikoa da, eta fibra berezi batzue- zur kolorekoak daude, batez ere. Lehen gris kin egindako materialari esker gorputz osoakLogelarako armairu berri kolorekoak ere ugariak ziren, baina orain atseden hartzen du: lo egin ezinik dabilenari bat koltxoi azpian egon intxaurrondo eta haritz koloreko altzariak egi- asko laguntzen dio. daiteke: Ohepean gauzak ten dabiltzala azaldu digu Solozabal dekorazioHormak margotzeko askok berenjena eta sartzeko aukera ematen dendako Itziar Solozabalek. Errauts koloreko- zilar kolorea aukeratzen dute. Horma batenduten ohe ugari dago. ak, ordea, desagertzen dabiltza.papera ipini eta gero, hormak paper horretako Armairu handi-handirik ez da beharkokoloreren bategaz margotzeko joera nabarmen- logela askotan; izan ere, ohe mota bereziak tzekoa da. Sabaietan papera ipintzeko joera ere daude merkatuan, koltxoia altxatu eta bertanbadago: kolore argiko tramadun papera ipin- gauzak sartzeko aukera ematen dutenak.tzen du jendeak sabaian, eta gero, hormak Ohepean armairu bat izatea legez da. Geroagopaper horretako koloreren bategaz margotu. eta txikiagoak izan ohi dira gaur egungoLila gamako eta lur koloreko alfonbrak asko etxebizitzak, eta jende askok hartzen ditusaltzen dira: alfonbra iletsu eta distiratsuak. 18. Etxea JantziD 62011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoNorbere gustuko armairupertsonalizatuakHorma-armairuetan inprimatu fotografikoak gero etagehiago ikusten dira; norberak gura duen argazkiaeroan eta huraxe inprimatu daiteke armairuko ateetan Sukaldeen eta komunen diseinuan aditua denMelaminazko Taket dendak bere eragin esparrua zabaldu du eta etxebizitza osorako altzariak eta dekoraziosukaldeak proiektuak ere lantzen ditu. Oro har, egongeletanSukaldeetan melamina materiala gero eta zein logeletan ipini daitezkeen altzariak ikusi dai- gehiago erabili eta eskatzen ei da. tezke erakuslehioan. Egongeletan altzari zuzenak Estratifikatutako materiala baino merkea- eramaten dira eta zuriz lakatutako armairuak goa da eta kalitate ona mantentzen du. aproposak dira argiak eta goxoak direlako. Hala ere, sukaldeetako altzairuak barrutikantzekoak omen dira; azala aldatzen da, Horma-armairuakbaina ez egitura. Hori horrela izanda, Logeletarako, aldiz, horman sartutako armairuakdiseinuak garrantzia handia hartzen du, eskaintzen dituzte. Mota horietako armairuetan horrexek eskaini baitezake ezaugarri kanpotik ikusten den egitura bakarra atea denez, bereizgarria. horiek inprimatu fotografikoekin apaintzeko joera asko zabaldu da. Horrela, armairu pertsonaliza- tuak sortzen dira, norbere gustukoak. Dendetan inprimatuak izan daitezkeen hainbat argazki edo irudigaz osatutako bilduma izaten dute, baina gura duenak bere gustuko argazkia eraman eta armairuko atean huraxe inprimatzea eskatu dezake. 19. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 7DMilan: 50 urtetendentziak sortzen Apirilaren erdialdean altzarien gaineko MilangoAltzariei buruzko nazioarteko azoka ezaguna egin zuten, eta bertan izan zirenazokarik garrantzitsuenaEtarteko ordezkariak. Milango azokak tendentziaktendentzien erakusleiho izaten da markatzen ditu eta sektoreko enpresa garrantzi-tsuenek bertan erakusten dituzte nobedadeak.Egongeletarako altzari modularrak, tokian tokira-ko egokitzen direnak ikusi dituzte. Zuraren gaine-an laka emateak ere modan jarraitzen omen du;zura berriro bistaratzeko joera dator, beraz.Koloreei dagokionez, zuria, beltza eta grisaren Zuri, beltz eta griserabilerak bere horretan darrai eta, oro har, kolorekoloreekin batera,naturalak ikusiko ditugu. Aipatutako koloreekin,urdinerantz doan berdea eta mostaza kolorea urdinerantz doankonbinatuko dira, esaterako. Ehunetan ere antze-berdea nagusitu-ko joera nabari da eta kotoia eta lihoa lako mate-ko da, esaterakorial naturalak erabiltzen dira orain. Milango azokak ehundaka milaka bisitari batuzituen apirilean. Ohiko erakusleihoez gainera,show room delakoak ere izan ziren eta hantxeerakutsi zituzten sektoreko enpresa handiek euren Zuraren gainean laka nobedadeak. Baina azoka ez da bereziki horretara emateak modan jarraitzen egokitutako eraikinera bakarrik mugatzen; azokaMilan osora hedatzen da egun horietan: gazteek du; koloreei dagokionez, euren diseinuak erakusteko lokalak zabaltzen kolore naturalak nagusitukodituzte eta herritar askok euren etxeak ikusgai dira besteen gainetikjartzen dituzte, barruko diseinuagaz gozatzekoaukera eskainiz. 20. Etxea JantziD 8 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto Bizimodu eta gustuen araberako sukaldeakSukaldearen tamaina eta espazioaren arabera hainbat aukeraizango ditugu; beharren arabera aukeratu behar da dekorazioa Sukaldea erabiltzailearen beharretara ego- kitu behar da; horixe diote adituek. Hain zuzen ere, bi sukalde mota bereiz ditzake- gu: sukaldea bera maite duenarentzakoa bata eta bertan denbora gutxi emango duenarentzakoa bestea. Sekulako sukaldea sortzen badugu eta ez badugu asko erabili- ko, alferrikako inbertsioa izan daiteke; ber- tan denbora asko pasatzekoak eta jaki ugari prestatzekoak bagara, komeni zaigu leku funtzional eta atsegina egitea. Bizimoduaren arabera Etxe gehienetan sukalde txikiak eraikitzen direla esan digute dekoratzaileek. Horri egungo bizimodua gehituta, jendeak deko- razio normalera jo ohi du. Espazioak bete eta bertan pasako dugun denbora apurre- rako instalazio funtzionala egin. Etxe handia izateko aukera dutenek, sukaldea etxeko topaleku bihurtu dezakete. Berau, otorduetaz gainera, tertuliarako gune aproposa da. Hori dela-eta, asko dira sukalde erdian mahai handiak ipintzen dituztenak.Aurten ere modan egongo dira Irlak eta penintsulakirla edo penintsula itxurako Aurten ere modan egongo dira irla edo penintsula itxurako barrak; gehienetanbarrak; gehienetan nahikonahiko altuak izaten dira. Lekua edukizaltuera handikoak izaten diragero, lasai egoteko eta berba egiteko auke- ra eskainiko dute. 21. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 9DKolore biziak gauzazehatzetarakoerabiliko dira aurten, kontrastea helburuKoloreei dagokienez, duela urteegiterakoan. Gero eta gehiago dira ke-batzuetako kolore biziak alboratukanpai edota hozkailu handiak jartzen(laranja, pistatxoa...) eta neutroak dituztenak.nagusituko dira sukaldeetan. Beltza, Hala ere, gaur egun, eraikuntzanmarroia, zuria, grisa, krema... zuria asko sukalde txikiak egitera jotzen da, etaerabiliko ei da egurragaz konbinazioan.hor sortzen dira arazoak. Batez ereKolore biziak gehigarrietarako utzikojende gazteak mugatua ikusten ohi duditugu, dekoratzaileen arabera, aulkibere nahia sukaldeari begira. Kasuedota zapietarako, esaterako. Hori bai,hauetan, oso gaitza da sukaldeanargiztapen arazoengatik apur bat alaitumahai edo barra bat ipintzea, baitagura izanez gero, aukera ona izan dai- etxetresnak gura den moduan bana-teke kolore biziak sartzea.tzea ere. Hori dela-eta, asko dira sukaldea eta egongela batzen dituzte-Distribuzioa nak, edota etxeko bi leku hauen arte-Espazio handiko sukaldea izanez gero,an armairu bat soilik jartzen dutenak,asko aprobetxatu daiteke distribuzioaeraginkortasuna bilatuz. 22. Etxea JantziD102011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoBainugelan ere funtzionaltasunaeta praktikotasuna zutabe nagusiGarbiketa errazten duten eran kokatzen dituzte gaur egundute dutxako platererako. Aukeraketa horie-iturgin eta diseinatzaile gehienek bainugeletako elementuak tan ere nabarmena da praktikotasunarenbilaketa: etxeko umeendako zein mugikorta-sun arazoak dituzten nagusiendako ere ero- Esekitako komun-ontziak, konketak zein sotasun handiena emateko. Ezaugarri nagusia armairuak asko ageri dira bainugela katalogo- funtzionaltasuna izan etan zein eskualdeko dendetan ere. Hidromasajerako iturriak arren, asko garatu da Bainugeletarako dekorazio elementu guz-Eguna energiagaz hasi edo egun nekagarribaten ostean erlajatzeko, dutxarako aukeren bainugeletarako tiak diseinatzeko zein hautatzeko ideia nagu-artean, gero eta etxe gehiagoan ikusten dira sia, funtzionaltasuna, praktikotasuna bilatzea diseinuen aukeraizaten da: garbiketa errazten duten eran hidromasajerako iturriak. Ahalik eta diseinu kokatzen dituzte gaur egun iturgin eta disei-eta distribuziorik sinpleenak ipintzen dituzte natzaileek elementuak. Bainugela tradiziona- iturginek gehien: dutxan bertan ere ahal den letan erratza pasatzea zailtzen zuten ertzak espazio libre guztia utzita, ahalik eta eroso- saihesteko modua dira aipaturiko esekitako tasunik handiena lortzeko. komun-ontzi, konketa eta armairuak.Bainugelen diseinu orokorrean, lerro Bainugela bi dauzkaten etxeetan, bateanzuzenak gailentzen dira diseinatzaileen pro- bainuontzia eta bestean dutxako platera ipin-posamen berrienetan: armairuak zein bainu- tzea da egun bezero gehienek egiten dutengelako bestelako elementuak ere ahalik eta hautua, eta kristalezko manpara aukeratzen soil eta sinpleenak izaten dira. 23. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua11DArmairuak aukeratzerakoan, biltegiratzekoespazioa ondoen aprobetxatzea izaten da bainu-gelen altzari diseinatzaileen jomuga.Ispilua: dekorazio erabilgarriaBainugelako hormen koloreekin ere jokatzen dutegaur egun diseinatzaileek: kolore edo formatudesberdinetako azulejuak uztartzen dituzte eurenproposamenetan. Dekoraziorako elementu fun-tzionalenen artean, azpimarragarriak dira besteakbeste, ispiluak dauzkaten armairuak. Armairuak zein bainu- Hainbat kolore etaEtxeko gainontzeko espazioak diseinatzerako- gelako bestelakoformatuko azulejuakan bezala, kalitatearen arabera askotariko prezio- elementuak ere ahalik uztartzen dituzte disei-an topatuko duzue bainugela atontzeko eskain-tza. Aipaturiko fintzionaltasunaren eta sinpleta- eta soil eta sinpleenak natzaileek euren pro-sunaren ideian oinarritutako aukerak, poltsiko izatea bilatu ohi daposamenetanguztientzako lakoak topatu daitezke merkatuan. 24. Etxea JantziD 12 2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto Gortinak Lanpara handiakilunak, baina edo kontsumogardenaktxikikoakLDE motako argiak gero etagehiago erabiltzen dira,erosoak direlako; horrezgainera, lanpara handiakerosteko joera zabaldu daEgia da gortina argiek edo altzari motaGortinetan hauxe da aurtengo moda: kolore batzuek kanpoko argiari errazago uztenArgi zuriaren eta horiaren artean tarteko tonuilunak (grisa, beltza) baina argitasunaridiotela sartzen, baina etxe bateko argiz- asko daude. Normalean, egongeletan horipasatzen uzten diotenak. Horrez gainera,tapena diseinatzerakoan ideia bat garbi tonua aukeratzen da, gozoagoa eta samurra-azken urteetako joerari jarraituz, jauskera izan beharra dago: gauez argitasun arti-goa delako. LDE argiak modan daude, arrazoizuzeneko gortinak dira salduenak, bolumen fiziala da argi bakarra. Hormako kolore-bigatik: kontsumo txikikoak dira eta aipatuedo izurrik bakoak. Estore edo japoniar esti- ak lagundu dezake argitasuna barreia- dugun argi tonu erlaxatua eskaintzen dute.loko gortinek gero eta harrera hobea dute tzen (zuri koloreak) edo lausotzen (urdi- Sukaldean, aldiz, argi zuriaren eta horiarengazteengan. Adinean gora doazenek, ordea, na, berdea). tartekoren bat da egokiena.gorputz handiko gortinen alde egiten duteoraindik. 25. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 13 DTamainuari dagokionez, gero eta lan-para handiagoak erosteko joera dago.DiseinuzkoSabaira jositako lanparen artean80X80 neurrikoak edo etaalfonbrak eta zoru80X100ekoak erosi ohi dira. Horrenarrazoia ez dago funtzionaltasunean,laminatuakestetikan baino; funtzio estetikoadute. Sukaldean argiAlfonbrei dagokionez, diseinuz- koak erosteko joera dago. zuriaren eta horiaren Koloreen artean ez dago besteen tartekoren batgainetik nagusitzen denik. aukeratu ohi da; tonu Aspaldian dendek asko igarri askotako argiak daude dute zoru laminatuengatiko interesa; oso imitazio txukuna dira eta, gainera, garbitzeko errazak, eta, gaur egungo gazte- ek prakti- kotasune- ra jotzen dute. 26. Etxea JantziD 142011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoZuraren imitazioanagusi zoruetanImitaziozko zoruak berotasuna, elegantzia etaerosotasuna eskaintzen dizkio bezeroariTendentziak mantendu egingo dira. Batez ere, Zuraren imitazioaz aparte,zuraren imitazioa izango da salduko dena;badira bestelako joerak zoruetan ere. Kolorearizorurako zein etxea apaintzeko balio du, gai-dagokionez,nera. Batez ere, etxe berrietan nagusitzen ari minimalismoakda joera hau.indarrean Etxebizitza jarraituko du;berrietan ari zuriak eta bel- da nagusitzen tzak asko ikusi-batez ere ko dira, beraz. imitaziozko Amaitzeko,zorua jartzeko azuleiu dekora- tuak ere aipatu behar dira. Estilo honetan joera malba eta arrosa koloreak nagusituko dira, gehienbat. Mota honetako zoruak hainbat abantailaAzuleju deko-aurkezten ditu: berotasuna, elegantzia, kon- ratuak nabar-forta edo erosotasuna. Horiez gainera, epeluzerako iraunkortasuna eskaintzen du mate- mentzen aririal horrek; mantenu egokia eskainiz gero, dira; malbakbizitza osoan ere iraun dezake horrelako eta arrosakzoruak. Material sendoa izan arren, modu nagusitukoegokian garbitu behar da, eta, horrez gainera, dira batez ereelikatu ere egin behar da. 27. Etxea Jantzianboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua15DAukera zabala Barbakoa, leku terrazetan murriztuei ereaurre eginezAukerak ugaitu dituzteEspazio arazoei aurrealuminioak eta textiline-ak egiteko geroago etazabalduago dagoenLorategizabalduz. Merkeagoa ere aukera da barbakoaedo terrazak janzteko altza-bada. eramangarriariak aukeratzerako orduan (gasagaz zeinzura da oraindik ere tenden-Itzalkina eta kulunka egur-ikatzagaztzia nagusia, teka edo akazia Osagarrien artean bananadabilena). Altzairuizanik zur noble aukeratue- erako itzalkinek hartu dute herdoilgaitza, txapanak; biak ere atari zabaleanorain lekua. Hanka bakardun galbanizatua edoegoteko egokiak, hezetasu-itzalkinak dira; albo batetik pintatutako txapa. Aukera sortanari oso ondo eusten diote- abiatuta zutoina makurtzengeroago eta zabalagoa da.eta. Hala ere, badago alter-zaienak. Pisua daroate lurre-natibarik: aluminioa edoan, besoa tolestu eta euste-textiline (fibra sintetikoa). ko aukera emanez.Altzari multzo arinagoakBorobildutako formadundira, moldatzeko aukera ume zein helduentzakoemanez eta kolore aukerakulunkak ere ezin ahaztu. Terraza handietan gero eta tendentzia hedatuagoa da soropil artifiziala; gainera, itzel hobetu da kalitatea: badira orrazten direnak, elektrizitate estatikoaren bitartez tente mantenduz. Garestiagoak dira lauzak. SoropilaLego antzekoa dute azpian eta oso ondo egokitzen edo dira: ipe zura eta lauza sintetikoa dira aukera nagusi lauzakbiak. Gogorrak dira, aire zabalean oso ondo irauten dutelarik. 28. Etxea JantziD 162011ko maiatzaren 13a, barikua anboto 29. Kulturaanboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua13KARTEA ERAKUSKETA LEHIAKETA AZOKACarlo Lauricella-ren Liburu eta Disko Azokaren irudiaFrom sea to seahautatzeko lehiaketa abianMuseoan bisitagaiDatorren abenduan 46. edizioa ospatuko duen Durangoko Eus- kal Liburu eta Disko AzokarenDurangoko Arte eta Historia Museoan, maiatzaren 30era irudia aukeratzeko lehiaketaarte daude Carlo Lauricella italiarraren instalazioak ikusgaiantolatu du Gerediaga elkarteak.F Aurreko urteetako edizioetako rom sea to sea izenpean, te soziala berraktibatu gura du lehiaketetan ez bezala, aurten, Palermon jaiotako Carloegileak, artea baliatuz; EuroparaAzokaren irudia diseinatzeko Lauricella artistak 2007an bidean itsasoan hildako etorki-eskatu diete parte-hartzaileei.eta 2011n burututako instalazio nena lako gaurkotasunezko gaiberezi bi dira maiatzean Duran- latzak museoan barneratuz. Este-goko Arte eta Historia Museoantikak eta etikak bat egiten dutenUztailaren 15era artebisitagai dauzkagunak.espazioa sortu gura izan duela Recuperi eta Nero Inaspetta- bere lanagaz azaldu du egileak. aurkeztu daitezketo izenekoak dira museoko lehe-Aldameneko argazkian jaso-proposamenaknengo solairura gerturatzen denak tako Recuperi izeneko instala-ikusgai izango dituen instalazioak. zioan, urez betetako ontzietan Era poetikoan, erakusketaraerretratu batzuk daude flotatzen. Epaimahaiak irabazle hau-gerturatzen denaren sentsibilita-Egilearen proposamena, bisitaritatzen duen irudi proposamena-bakoitzak ontzi horretatik bat hau-ren egileak 1.300 euroko sariatatu eta horman zintzilikatzea da. eskuratuko duela eta lana aur-Itsasoan desagertutako etorkinak kezteko epea uztailaren 15eraEuropara bidean hildako irudikatzen dituzte erretratuok. artekoa izango dela aurreratuetorkinen tragediari Erretxinagaz egindako figuradu antolakuntzak. Informaziobatzuek osatzen dute, bestalde,guztia www.gerediaga.com etaburuzko gogoeta Lauricellaren lanik berriena den www.durangokoazoka.comweb-Nero Inesperatto instalazioa. I.E. guneetan dago eskura. I.E.MUSIKA EMANALDIALITERATURA SARI-BANAKETAThe Mahones, Street Dogs etaVIII. Literatur LehiaketaFiachras taldeen musika Durangonarrakastatsuaren sariMaiatzaren 20an, 22:00etan hasita, eskainiko dute hiru taldeok zuzenekoa Platerueneanbanaketa ekitaldiaJoan zen barikuan, Ibarretxe kultur etxean, burutu zutenTaldea sortu zuteneko 20.urteurreneko bira burutu zutenIurretako literatur lehiaketaren sari banaketa ekitaldiaiaz, eta 2010ean kaleratu zuten TheBlack Irishizeneko azkenengo dis- Ume, gazte eta helduen sailetan, Helduen sailean, Javier Diazkoa ere. Irlandar jatorriko musi- guztira ia 400 lagunek hartu dutebilbotarrak eta Aitor Albisturkariek osatzen duten taldea dalehiaketaren aurtengo edizioan gipuzkoarrak jaso dituzte lehe-The Mahones, eta euren musika-parte. Bigarren hezkuntzako etanengo saria eta aipamen berezia.ri punk zelta esaten diote. Batxilergoko 267 lagunek bidaliBostonetik dator maiatzaren dituzte euren lanak lehiaketara.20ko Platerueneko kartela osa- Inoizko parte-hartzaile kopu-Guztira, ia 400 lagunektzen duen Street Dogs taldea. Fran- rurik handiena izan da lehiake- hartu dute lehiaketarentzian kontzertu parea eskaini eta tan aurten, eta epaimahaiarengero datoz euren punk-rock doi- berbetan, "kalitate handiko lanak aurtengo edizioan partenuak Durangon eskaintzera.jaso" dituzte, gainera.Canada eta Bostongo taldeenLehiaketa gizartearen kulturPunk-rock doinuak jorratzeari aurretik, Plateruenean euren doi- aniztasunaren isla dela ere azpi- Heldu bertsogileen sailean,90eko hamarkadan ekin zion goi- Ipar Amerikako taldenuak eskaintzen, Fiachras talde marratu dute Herri Biblioteka- berriz, Eaut Aiartzaguena iurre-ko argazkiko Canadako The Maho- bergararreko musikariek jardun- koek; "lehenengoz, jatorriz ber- tarraren Gutuna eta Justo Delga-nes taldea da datorren barikura-biren punk rockago dute. Rock, country eta ameri- takoa ez den ikasle batek jaso" ei doren A una madre ejemplar ber-ko Platerueneko hiru musika pro-zuzenean entzungaikar folk kutsuko doinuak eskaini- du, antolatzaileek azaldu dutenez, tso-paperak saritu ditu lehiake-posamen interesgarrietako bat.ko dituzte euskaldunek. I.E.lehiaketako sarietako bat. tako epaimahaiak. I.E. 30. 14 PublizitateaIr2011ko maiatzaren 13a, barikua anboto IRITZIA [email protected] Gutunak @ Pazkoa: Jesusen berbizkundea, gure fedearenKlik batean @ ardatza Judeguek egiten eben lez, geuk ere Pazkoa udabarriko lehenengo ilargi beteagaz batera ospatzen dogu. Horregaitik Aste Santuko egunak aldatu egiten dira urte batetik bestera. Aste Santua, barriz, kristauontzat urteko Aste Nagusia dogu, aste honetan ospatzen doguzalako gure kristau fede- ko misteriorik garrantzitsuenak: Jesusen Nekaldi, Heriotz eta Berbizkun- dea. Jesusen Berbizkundea, barriz, gure kristau fedearen ardatza dogu. Gure fedea Jesus berbiztuagan Eta guk, gaurko kristauok, zer sentitzen dogu Jainkoak Jesus berbiztu daua- la sinisten dogunean? Ba, Jesus berbiztuak arrazoia eukala.Izan ere, Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak bizitza maite daua- la. Horregaitik Jesusentzako premiazkoagoa zan gaisoen osasuna, larunba- teko lege eta tradizino guztiak baino.Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak errubako biktima guztiei jus- tizia egiten deutsela. Horregaitik, heriotza dan lekuan, bizitza jarri daigula; gaiztakeria dan lekuan, ontasuna; guzurra dan lekuan, egia; gorrotoa dan lekuan, maitasuna.Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoa mundu honetako kurutzera- tuekin identifikatzen dala, inoiz ere ez borreroekin. Horregaitik hobeto uler- tzen dogu zergaitik egoten zan Jesus sufritzen egozanekin eta zergaitik defen- datzen zituan pobreak, gosekilak eta baztertuak, geu ere errukiorrak izan gai- tezan.Eta Jesus berbiztuagan sinisteak hauxe esan nahi dau: ez nekeak, ez injus-Gorune handiegia tiziak, ez minbiziak, ez infartoak, ez metraileteak, ez pekatuak, ez heriotzak Abadioko Traa-Matiena auzoan, behin-behineko tren geltokiaren parean, alda- ez daukela azkeneko berbea. Azkeneko berbea Jesus berbiztuak daukala, Bera pa handiko gorunea dago. Hainbat auto ikusi ditut bertan lurra jotzen, eta lehen- dalako bizitzaren eta heriotzaren Jauna: Neu naz berbizkundea eta bizitza;goan neuk ere jo nuen neureagaz. Goruneak ipintzeari ondo deritzot, baina hor- Niregan sinisten dauana, hilarren ere biziko da; eta Niregan sinistuez biziko horretan eskua joan zaiela uste dut. Ez ote da posible gorunea mantenduz, zelan- daitena, ez da inoiz hilgo. Sinisten dozu hau? (Jn. 11, 25).bait apur bat leuntzea? Eskertu nuke.Patxi Igartua (Abadio) Garitaonandia eta Sarduitar Jesus, Begoako Santutegiko ErretoraAlderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide baten izenean sinatutaeta ANBOTOren erizpideak jarraituz zuzenduta publikatuko dira. DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKOZure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - [email protected] Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NANzenbakiagaz batera bialdu behar dira. Erredakzio burua:anbotodurangaldeko astekaria Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar Administrazioa: Miren Abasolo.Anboto komunikabideak Elkartea Publizitatea:2011ko maiatzaren 13a - 10. urtea - 415 zk.Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte.Eta honako udal guztiak: Laguntzailea: Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde, Aritz Maldonado. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Igor Elortza. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. 31. Publizitateaanboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua15P 32. PublizitateaP 162011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoGarai Ji JatetxeaSan Migel, 17 Garai.Tel.: 94 681 35 95Eztaiak, Jaunartzeak, Azkenagurrak, JanedanakJantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat. 33. anboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua17 Ki KIROLAKEtxekoekin jokatuz emaitza onakOtxomaioetakogolf txapelketa,lortu daitezkeela erakutsi dugumaiatzaren21era atzeratuta UNAI ZAMALLOA Jaioterria Bihar Dimagolf zelaian joka-Durangotzekoa zen Otxomaio Txapel-keta astebete atzeratu da. AdinaZelaien mantenu-lanek behar- 38 urtetu dituzte antolatzaileak eraba-ki hori hartzera. Txapelketa,Ibilbideaberaz, maiatzaren 21ean joka- - 2009-2011 Zornotza (EBA) tuko da. Izena emateko ohiko - 2007-2009 Gernika (FEM 2)bideak jarraitu ahal direla adie- - 2007-2003 Tabirako (FEM2)razi dute antolatzaileek; zelaia- - 21 urtean behe mailako 15ren webgunean edota 94 talde baino gehiago4046147 telefonoan eman entrenatu ditudaiteke izena. Aurreko txapel-ketetan legez, 20 euro ordain-du behar da izena emateko.Txapelketa hau, Dimagolfen politak egiteko aukera dutela iru- ospatzen diren gehienak beza- ditzen zait. Aukera eta baliabide- la, 2011ko rankingerako pun- ak badituzte.tuagarria izango da. A.M. Zuri dagokizunez, 21 urte dara- matzazu entrenatzen. Aldaketa handia nabaritu duzu?Berasaluze IX.a Lehengo entrenatzaileak forma- eta Mitxelena tuago zeuden; gehiago ginen, gainera. Entrenatzaile belaunal- garaile Abadion dia aldatu egin da, eta entrena- tzaile gutxiago dago orain. Azpie- Amaitu da Abadioko Sanpru- gitura eta aukera aldetik, ostera, dentzio txapelketa. Hainbat asko hobetu da urteotan. Orain iaastean lehian jardun ondoren, leku guztietan daude kantxaBerasaluze IX.a berriztarra eta duinak.Mitxelena izan dira garaile.Maiatzaren 7an jokatu zen Nola ikusten duzu Durangaldeko eskuz binakako nagusien fina- harrobia?la; bertan, 22-15 irabazi zietenHogei urte baino gehiago daramatza Unai Zamalloak hainbat mailatako taldeak entrenatzen. Kuantitaboki, gero eta jokalariBengoetxeak eta Altunak osa- gehiago ditugu, baina gero eta turiko bikoteari. Nagusien fina- eta, gehienbat, hori izan daentrenatzaile gutxiago gaude, etalaren aurretik, kadete eta gazteBi denboraldi daramatza Unai Zamalloasekretua. Bestalde, oso garran- hori igarri egiten da; hainbeste mailako finalak jokatu zituzten.durangarrak Zornotzako saskibaloi taldea tzitsua izan da Ibon Carretoren gazterentzako entrenatzaile gutxiLehenengoan Altuna eta Goi ekarpena. Konfiantza hartzeaz gaude. Egoera horri buelta emanamezketarrak gailendu ziren;entrenatzen. EBA mailako lehenengo den-bat, lan izugarria egin du; talde behar zaio.22-11 irabazi zioten Garaioboraldian, pronostikoen kontra, mailariosoak egin du lan izugarria. eta Aldunzin burlatarrei. Gazte-etan ere amezketarrak nagusi-eustea eta 7. amaitzea lortu dute, gainera.Taldeak, orokorrean, aurrerapau-Entrenatzaile gutxitu ziren. Gallurralde eta Tolo- sua egin du. sak 10-22 irabazi zuten Agirre Bai, orain bi urte hona etortzekogaude, eta horrieta Apeztegiaren aurkakoBizkaiko Federazioaren Entrena- arrazoietako bat hori izan zen.buelta ematen saiatufinalean. A.M.tzaile onenaren Saria jaso duzu Taldea indartzeaz gainera, harro-orain dela denbora gutxi. Zerbia eta azpiegiturak indartzekobehar dugusuposatu dizu?Saria niri eman didate, bainaGure sekretua asmoa erakutsi dute aspaldian. Mendi ibilaldiaaipatu beharra daukat Mikel talde moduanEtxekoekin jokatzeko apustuaEBA mailako taldea eta behekoantolatu duGaritaonaindia (2. entrenatzailea)eta Joxe Etxeberriaren (Lehen- funtzionatzea izan da, egin duzue, gainera. Taldearen helburua etxeko joka- mailakoak batera entrenatzea osagarria da?Iurretako Zaldaikdakaria) ekarpena garrantzitsualariekin aritzea da, eta horretara- Perspektiba izaten laguntzen du.izan dela. Egindako denboraldiari gehienbat ko harrobia landu behar da. EBA Jokalarien garapenean gehiagoZapaturako ibilaldia antolatuemandako saria izan dela ustemailan mantendu ahal badugu,laguntzen duzu, goiko taldeetandu Iurretako Zaldai mendi tal-dut; Ibon Carretok ere jaso due- ondo. Hala ere, gure asmoa ez daikasitakoa behekoetan aplikatuz. deak. Goizeko 0 8:00etanlako jokalari onenaren saria.EBAn mantentzea soilik, filosofia Entrenatzailearen desafio han- Andaparapen batuko dira ibil- horri eustea baizik. Etxekoekin diena taldea aurrera ateratzea tariak; ibilaldia bera MaariatikEBAn egindako lehenengo urte-jokatuta emaitza onak lortzea da; maila edo adina kontutan abiatuko da. Errialtibaso (1018an 7. amaitu duzue. Pozik? posible dela erakutsi dugu aur- hartu barik. m) eta Saibi (94 6m) igaroDenboraldi itzela egin dugulaten, eta etorkizunean gauza onak ondoren, Urkiolara heldukouste dut. Hasieran momentu kri-Hasieran momentulortuko ditugula uste dut.Aurrera begira, zer asmo edo dira ibiltariak, ostera ere Maa-tikoak pasatu genituen, eta mar- helburu dituzu?rira itzultzeko.txa hartzea asko kostatu zitzai- kritikoak igaro arren,Zer sentitu duzu Tabirakok mailaBeste denboraldi batean, behin-Ibilaldian parte hartzeko,gun. Duda asko izan genituen denboraldi izugarriagaldu dutela ikusita? tzat, Zornotzan jarraituko dut.bihar 08:00etan eliza ostekohasieran, baina aurrera egitea Pena. Herriko taldea da, eta joka-Beheko mailako talderen batAndaparapen agertuta nahi-lortu dugu. egin dugu lari asko ezagutzen ditut, gainera; hartzeko asmoa ere badut. Ez koa izango da. Durangaldeko horrelako denboraldi gogorradut nire burua talde profesional mendietan zehar hainbat ibilal-Zeintzuk izan dira denboraldikoigaro behar izatea penagarria iza-batean ikusten, baina entrena- di antolatzen ari da Zaldaigakoak?ten da. Helburua etxekoekin ari-tzaile izaten jarraituko dut, hori mendi taldea, eskualdea eza-Talde moduan funtzionatu dugu, tzea izanik, etorkizunean gauza seguru. Aritz Maldonado. gutzeko asmoagaz. A.M. 34. KirolakKi182011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoIaki Lejarreta berriztarraRuben PerezPortugalen arituko da bihar TxirrindulariaMunduko Koparako prestatzeko baliatuko du Orbeako txirrindulariakbiharko proba. Lleidan irabazi berri duela doa txirrindulari berriztarra.Zorte hobearen zainAzken urteotako joerari eutsiz, berriz ekin dietAdituarentxokoaentrenamenduei; denboraldiko lehenenego gailu-rra igaro dut jada. Aurtengo denboraldiari dago-kionez, asko lehiatu naiz; urtarrilean AustraliakoTour Down Underrean hasi eta maiatzaren 2anAsturiasko Itzulian amaitu nuen arte, 41 egune-tan lehiatu naiz. Hainbatetan lortu dugu lehenen-go hamarren artean sailkatzea; hala ere, alergiekeragin handia izan dute nigan. Urtean zehar eurigutxi egin du, eta tenperaturak nahiko altuak izandira; hala ere, alergikoontzako denboraldi nahikogogorra izaten ari da. Ehuneko ehuna ematekokapaz zaudenean maila ona erakustea gaitzabada, pentsa zer gogorra den zailtasunak dituzu-nean. Alergien erruagatik ezin dituzunean bron-kioak guztiz zabaldu, eta beharrezko duzun oxi-geno hori guztia heltzen ez zaizunean, muskula-turak igarri egiten du, eta baldintza horietan gai-tza da daukazun onena eskaintzea. Denboraldiko bigarren zati honetako nire hel-burua Frantziako Tourra izango da. BavierakoTourrean ekingo diot bigarren zati honi, beraz.Bertan estreinatu nuen lehenengoz nire palma-Bi astean lehiatu gabe egonda, uste baino hobeto aritu zen Lejarretak Val de Lorden.res profesionala, iazko denboraldian. Bigarrenzati honetarako zorte handiagoa izatea itxarotenko prestatzeko asmoagaz lehia-M unduko Kopako probeta-balioko dit. Orbea taldeak Portu- dut; alergia denboraldia amaitu dela kontuan har- ra ahalik eta maila one-galgo proba horretan parte har-tu zen Lejarreta Val De Lordentuta, osasuna baino ez dut eskatzen. Eta zorte nagaz heltzeko asmoatzen duen lehendabiziko aldia da (Lleida); 6,8 kilometroko ibilbi-txarrik ez izatea.duela adierazi du Iaki Lejarretabiharkoa.dea 1:2209ko denbora egindaberriztarrak. Aste batzuetan gel- Horren ondoren, gogoa bete ondoren, Lejarretak Kata- *Erredakzioan itzuliadi egon ondoren, lehiari ekin dioMunduko Kopan jarriko du luniako Kopa irabaztea lortuberriztarrak. Bide horretan, bihar berriztarrak. Maiatzaren 22anzuen. Erakutsitako mailagazPortugalen lehiatuko da. Lejarre-Ingalaterran ospatuko da lehia pozik agertu da Lejarreta.taren berbetan, prestatzeko har-tuko du proba. Proba garrantzi- horretako lehenengo proba. Aste bat geroago, hilaren 29an,Berriztarrakak proban egon zenmaila ona nabarmendu gura Ballesterosen omenezkotusa da Portugalekoa; prestatze-ko balio izatez gainera,rankingerako puntuak hartzeko ere Alemanian izango da bigarren proba, Offenburgen. Hilaren 8an, Munduko Kopa horretara-izan du. Jose Antonio Hermidak(Merida), kasurako, hirugarrenamaitu zuen. A.M.desafioak jokatu dituzteEstatu osoan zehar jokatu dira antzekoak;Nojakoan bi elorriar aritu ziren lehianMaria Bazan EspainiakoAida Fernndez mendean hartuzuen durangarrak. Bigarrenean,ostera, Rebeca Gonzalezek Apirilean, Severiano Balleste-Nojako (Kantabria) txapelketanTxapelketan egon da kaleratu egin zuen judokadurangarra. Sonia Serra izan zenros zenaren omenezko golfdesafioak jokatu zituzten Esta-parte hartu zuten; 41 parte har-tzaile izan zituen txapelketaJoan den asteburuan zehar Formenteran txapelketako garailea. Mailatu osoan zehar; Euskal Herrianhorrek. Bi elorriarrek emaitzahonetako txapelketa batean ari- ere bai. Begoa Querejeta eta onak lortu zituzten. Barandiaran(Balear Uharteak) jokatu zen txapelketa tu den lehenengo biderra izan Joaquin Barandiaran elorriarrek lehenengo mailako txapeldu-du Bazanek. Errenterian jokatu- nordea izan zen; Querejeta,Eskolartekoen Espainiako Txa- riko Euskadiko Txapelketa ira-ostera, txapelketako emaku-pelketa jokatu zen maiatzaren Bigarren borrokarabazi ondoren lortu zuen Formen- Begoa Querejetamezko onena izan zen: Dama6tik 8ra bitartean. Bertan, Maria terakorako txartela. 13 urteonenari saria jaso zuen Quere-Bazan durangarra lehiatu zen;sailkatzea lortu zuen dauzka Bazanek; txapelketadesafioko emakumezkojetak. Maiatzaren 7an hil zen36 kiloz azpiko mailan lehiatudurangarrak gehiagotan parte harzeko auke-onena izan zenBallesteros, gaixotasun batenzen gaztea. Lehenengo lehian, ra izango du, beraz. A.M. ondorioz. A.M. 35. Kirolakanboto 2011ko maiatzaren 13a, barikua 19KiBerrizek oso gaitz dauka Iurreta, AtxondoAgenda eta MallabiaOhorezko mailari eusteko aurrera Bizkaiko FUTBOLALEHENBIZIKO ERREGIONALABederatzi puntu daude jokoan, eta lauko zuloa daukate salbazioko Herri Artekoan Zaldua - Gatika BZapatuan, 18:30ean,postuetarako. Zapatuan Deustuaren kontra jokatuko dute berriztarrekBizkaiko Herri Artekoak aurre-Solobarrian ra darrai. Bigarren fasea gain- dituta, hirugarrenari ekingo SASKIBALOIA diote Iurretak, Atxondok eta LEHENGO AUTONOMIKOA Mallabiak. Iurretak DurangoTabirako - Azysa Ardoi garaitu behar izan zuen horre- Zapatuan, 20:00etan, tarako. Joaneko zein itzulikoLandakon kanporaketetan gailendu dira iurretarrak. Atxondoko pilota- ARETO FUTBOLA riek urduliztarrak hartu behar NAZIONAL B MAILA izan zituzten mendean. Malla-Elorrioko Buskantza - bitarrek, berriz, ArrigorriagariSoloarte irabazi zioten. Hirugarren fase honetan iazko finalistak sartu-Zapatuan, 19:00etan, ko dira lehian; mallabitarrekElorrioko kiroldegian horietako baten kontra jokatuEUSKAL LIGA beharko dute; GaldakaorenSasikoa B - Mallabia aurka, hain zuzen. IurretakZapatuan, 19:30ean,LandakonLEHENTASUNEZKO MAILA Durangarrak, eskuPresion Break - huskakoan zein zestan, ReformaluxZapatuan, 16:30ean,Loitik taldearen gidaritza hartu duenetik, itxura hobea eskaini dute jokalariek. Kepa Aginakokalean geratu dira Berrizburu kiroldegian Matematikoki aukera izan BIGARREN MAILAB i talde jaitsiko dira ohorez- ko mailatik lehentasunez-arren, gaitz izango dute berrizta- Zaratamoko taldea izango duGu Lagunak - Scalibur kora, eta Jose Manuel Loi- rrek. Jose Manuel Loitik taldea- aurrean, eta atxondarrek,Zapatuan, 17:30ean, Aurreko jardunaldian,Landakontik gidaturiko taldeak horietako batren gidaritza hartu zuenetik itxu- euren aldetik, Munitibarrenizateko aukera handiak ditu; mate- 0-1 galdu zuen Berrizekra hobea eskaini du taldeak; kontra jokatu beharko dute.matikoki sei taldek dituzte maila Soduperen kontra edozelan ere, emaitzek ez dute Lehenengo bi faseak gainditu PILOTAgaltzeko aukera gehien, hala ere, hainbateste lagundu. Taldearen dituzte hiru herriotako taldeek. BIHARKO IZARRAKRetuerto, Basurto eta Berriz dira gidaritza hartu zuenean adieraziBestalde, zesta puntan, - Narbarte - Untoria /larrien dabiltzanak. Berriztarrek zuenez, bere helburua azken jar- porrot latzak jaso ditu Duran- Ansotegi - Olaldedute gaitzen. Liga amaitzeko hiruezer jokoan; horren ondoren, dunaldietara bizirik heltzea zen.goko taldeak. Gernikak joane-- Arrese - Landaburu/jardunaldi geratzen direla, lau pun- Retuerto hartuko dute etxean;Azken txanpara bizirik heldu koan zein itzulikoan jokaturikoElezkano - Aldapetuko desabantaila du salbazioa-gakoa izango da partidu hori ira-arren, mailari eusteko gaitz izan- sei partiduak irabazi dizkie.rekiko. Lehenengo finala bihar baztea. Azken jardunaldira bizirik go dute. Aurreko jardunaldianHorrenbestez, txapelketatikEguenean, 21:30ean,jokatuko dute, Deustuko taldea-helduz gero, Bermeo menderatu0-1 galdu zuten berriztarrek kanpora geratu dira Durango- Mallabiko pilotalekuanren aurka. Deustuarrek ez dute behar lukete Loitiren mutilek. Soduperen aurka. A.M.ko bi taldeak. A.M.R7ko hirugarrena jokatukodute DRTk eta ElorriokAratz Gallastegiren taldeak Donostian jokatuko du hirugarren jardu-naldia. Elorriokoek, ostera, Hernanin jokatuko dituzte euren partidakhiru partiduetako bakarra irabazizuen Aratz Gallastegik gidaturi-ko taldeak; Gernikako bizkaita-rren aurkakoa, hain zuzen ere.Ordiziaren aurka 7-17 galduzuten; Getxoren aurka, ostera,12-26 galdu zuten. Emaitzahauekin, DRT sailkapeneko lau-garren postuan dago. Senior B multzoko sailkapenean hirugarren dago ElorrioElorrioko errugbi taldeariBosgarren jarraitzen dute durangarrek. Kepa Aginako dagokionez, lau partidu jokatubeharko ditu bihar. DonostiakoEuskadiko R7 txapelketetako Atletico, Universitario Bilbao,hirugarren jardunaldian DRT Hernani eta Uribealdea taldeenOrdizia eta Bera Beraren aurkaSailkapeneko lehenengoaurka jokatuko du. Aurreko jar-lehiatu beharko da. Senior mai- dunaldiko lau partiduetako bilako A multzoko lehenengo bibien kontra jokatu beharirabazi zituzten elorriarrek, etasailkatuak dira bi taldeok, parti-du bihar DRTk beste batean berdintzea lortudu lehiatuak izango dira, beraz.zuten. B multzoan, hirugarrenAurreko zapatuan jokaturiko daude elorriarrak. A.M. 36. I202011ko maiatzaren 13a, barikua anbotoInterneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: [email protected] Nahiago baduzu deitu94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan. Higiezinak gela, ganbara eta berogailua. nita dauka. Tel.: 686 137 123 talaritzan lan egiteko prest.prest. Haur hezkuntza ikas- sun baja bat betetzeko, ekai-Akazia taketak saltzen(m). Direkzioa: dia-compe.345 m2-ko lur-saila.Tel.: 646 841 206ten. Umeekin esperientzia eta naren 1etik 15era. Ezinbeste-dira. Neurri guztietan. Eskuz Shimano 105 osorik 8v. Bu- ETXEBIZITZAK Tel.: 695 70 18 58 autoa. Tel.: 626 196 885koa: gramatikan eta mintza-xiak: mavic. Prezioa: 500Elorrio. 350 m2-ko pabilioiaeginda. Landa, mendi edoAbadio. Muntsaratz. 2 lo-salgai edo alokagai, 60 m2-menan maila altua. Jatorrizkomahastientzako. euro. Tel.: 600 959 741.gela, 2 komun, egongela, su- ETXEKO LANAKhiztuna izatea baloratuko da.ko bulegoarekin. Prezio inte- Telefonoa: 619 088 233kaldea (eskegitokia), balkoia, ERRENTAN EMANIRAKASKUNTZA Telefonoa: 656 770 774.resgarria. Tel.: 634 457 201Durango. Portalen edo Errepiderako bizikletagarajea eta trastelekua. Ia be- Berriz. Abalarekin. 3 logela, etxeen garbiketarako, umeakDurango. Telekomunikazio-salgai. Egoera onean. Osorria. Oso polita. 615 007 216 Motoaitzurra eta moto-egongela, 2 komun eta sukal- GARAJEAK edo nagusiak zaintzeko lan etako ingeniari teknikoa ma-Elorrio. Elorrion ingeles ira- kultorea salgai. Agriaondo zainduta. Koadroa: alu-dea. Herri erdian kokatua.bila. Externa edo interna. Es- tematika, fisika eta kimika kasle esperientziaduna behar 3000 eta agria 2700 salgai. minioa. Campagnolo veloceAtxondo. 82 m2. 3 logela, Tel.: 688 685 429SALDUperientzia. Tel.: 628 002 217(DBH) klase partikularrak da. Tel.: 615 78 66 07 Telefonoa: 94 682 45 90 16 v grupoa. Gurpilak eta ku-sukaldea, egongela eta ko- emateko prest. 680 581 215.biertak berriak.muna. 2 balkoi eta ganbara. Berriz. 42 m2-ko garaje Tel.: 679 174 367.Durango. Logela handi bat itxia. Argiaren eta uraren ins-PERTSONAK ZAINDU GAINERAKOAKEguzkitsua. Kanpora. Guztiz alokagai Ibaizabalen. Etxe Durango. Haur hezkuntza Ibilgailuakberriztua. Tel.: 628 787 835talazioak. Komuna eta txokoerosoa. Berria. 652 865 780 txikia, sukaldeagaz. 3 kotxe- Durangaldea. Haur hez- ikasten dabilen mutil euskal- Abadio. Zenbakizko kon-AUTOAKANIMALIAKrentzako lekua. 615 752 136 kuntzako hezitzailea. Neskaduna klase partikularrak edotroldun fresatzeko makinakoAstoa salgai. 2 urte. Arra.Berriz. Duplex zoragarria.euskalduna eta umeak gogo- umeak zaintzeko prest.operadorea. Ezinbestekoa:Audi coupe 2.3 in gorriaElorrio. Salgai edo alokagaisalgai. 1992. 168.000 km. etxean jaio eta hazitakoa. Txi-118m. 1. sol.: sukaldea, ko- (abalarekin). 74 m2. 3 logela.ko dituena umeak zainduTel.: 685 702 177 kontrol heidenhain menpera-pa jarrita. Tel.: 656 772 994muna, egongela, despentsa Durango. Erdialdean, Tron-edota etxeko lanak egiteko tu eta 2 urteko esperientzia.2.000 euro. Pertsona nagu-Erdialdean. Trastelekua. Es-perrin. Itxia. Saltzeko premia. siek erabilia. Beti garajean.eta balkoia. 2. sol.: 3 logelatreinatzeko. Tel.: 634 457 201prest. Tel.: 666197568 Durango. Mutil euskalduna Lanaldia: osoa zatitua. Sartu.eta 2 komun. Trasteroa etaTel.: 686 734 451 Erref.: 3126. 94 620 04 49Tel.: 646 377 613.Aumak salgai. Hilda: 11 eskola partikularrak emateko euro/kg. Bizirik: 5,5 euro/kg.garajea. 327.000euro. Deitu Durango. Neska euskaldu- prest durangon.arratsaldez 680907666.Elorrio. Erdialdean 100 m2- Durango. Garaje itxia salgaiFord focus 1.8 td familia-Deitu 20:00tatik aurrera.ko pisua. 3 gela, ezkaratza,durangoko tronperri kalean.na, arratsaldez edo aste buka- Telefonoa: 667 24 51 49.Abadio. Merkataritzakorra salgai. Zuria, 90 cv, aireTel.: 667 939 370.saloia, 2 komun, igogailua. eratan umeak edo nagusiakagentea. Ezinbestekoa: urte-Durango. 98 m2. Eguzki- Tel.: 628 787 835 egokitua, airbag indibidualaSartzeko prest. Deitu: 605- zaintzeko prest. Tel.: 635 204 Durango. Esperientzia za- beteko esperientzia, ingelesatsua, 3 logela, sukaldea-jan- 532 (mezua utzi) menperatzea, gidabaimenazein lateralak eta abs-a. Border colliak salgai.75 12 73 (arratsaldez).bala duen ingeleseko irakas- 2001. Mekanika bikaina. Otsailean jaioak. Aita-amakgela, bainugela eta komun Elorrio. Kotxea gordetzeko lea klase partikularrak emate-eta bidaiatzeko prestutasuna.leihodunak, 2 terraza partiku-garaje bila? Berrio-otxoa ka- 4.000 euro. 609 567 537.pastore lanetan arituak. BiDurango. Neska euskaldunako prest. Ordutegi zabala pre-Lanaldi osoa. Sartu. Erref.:lar komunitarioak. Altzariz Zaldibar. Alde zaharrean. Bilean garaje itxia salgai.4214. Tel.: 94 620 04 49eme eta arra. Parasitoak ken-logela, egongela, sukaldeaarratsaldetan umeak edo per- zio ezin hobearekin. duta. 160 euro. 690 219 191.betea. Garaje eta igerilekua- Tel.: 658 759 264tsona nagusiak zaintzeko Tel.: 686 840 627Peugeot 206 xs hdi 2.0.rekin. Tel.: 655 704 684eta komuna. Guztiz berrizta-Gehigarri guztiak. Gris meta-tua. Tel.: 660 458 756prest. 690 682 512 (Oihana). Durango. Ile apaintzaile bat lizatua, aluminiozko hagunakTxakurren pentsua. 4 pro- ERRENTAN EMAN Elorrio. Esperientziadunbehar da aldi baterako.Durango. Alde zaharra. 71 ditu... Lehen eskukoa, osoduktu mota: superpremium,Durango. Garbiketarako,neska euskara zein zientzia Tel.: 94 620 37 49 (Patxi)m2. Kanpoaldera. Altzariz Zaldibar. Apartamentu bat Durango. Garaje plaza alo-ondo zaindua. 650 274 880.premium, estandar eta eko-bikote batentzako aproposa. sukaldeetarako, umeak zain-arloko ikasgaien klase parti-nomikoak. Heldu, txakurku-hornituta. 2 logela, egongela,kairuan banco santanderrenDeitu arratsaldeko 8:00 tik ondoan Tel.: 619 187 799.du edo dendetan lan egitekokularrak emateko prest. Durango. Estetizista/masa- Renault megane classicme eta miniaturentzat. Para-sukaldea, komuna. Guztiz be-prest. Tel.: 619 676 044 Tel.: 679 856 346 jista. Ezinbestekoa: esperien-rriztuta kanpotik eta barrutik. aurrera: 946827369salgai. 700-800 euro. 5 sitoen aurkako tratamen- tzia, jendetasuna izatea eta duak. Beste produktuak:179.000 euro. 607 715 353 Elorrio. Garaje itxia, kotxeate. Oso ondo zainduta.Durango. Neska gazte eus-erretzailea ez izatea. Lanaldi cordurazko botak, inox, ...ERRENTAN HARTUeta trasteentzako tokia. Nize-GAINERAKOAK Tel.: 669 838 768kalduna arratsaldeetan ume-osoa. Sartu. Erref.: 2401. Te- Etxerainoko banaketa dohai-Durango. 94 m2. Herriko to urkizun. 660 458 756.ak zaindu zein klase partikula-Durangaldea. Fisioterapianlefonoa: 94 620 04 49nik. Tlf: 635708161Gudarien plaza. 3 logela, 2 Durango. Neska langileaFURGONETAKDurango edo Iurretan aloka- rrak emateko prest.diplomatua. Etxez etxe fisio-komun, sukaldea (eskegito-Elorrio. Anduetxeta kalean, Telefonoa: 695 706 227 terapia zerbitzuak ematekoDurango. Aseguru saltzai-Renault traffic-a salgai.kia), egongela,ganbara, gara- tzeko pisu bila. 667 923 891EMANgaraje itxia. Deitu 605 721prest. 644 282 783. lea. Ezinbeste