< organització - ruralcatruralcat.gencat.cat/migracio_resources/diptic_lleida_.pdf · <...

2
< organització Jornada tècnica www.ruralcat.net Pla Anual de Transferència Tecnològica Unitat de Malherbologia i Fitoreguladors Av. Rovira Roure, 191 25198 Lleida Tel. 973 24 06 92 <[email protected]> Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca COMUNITAT EUROPEA Fons Europeu de Desenvolupament Regional Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries

Upload: others

Post on 14-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: < organització - Ruralcatruralcat.gencat.cat/migracio_resources/diptic_Lleida_.pdf · < organització Jornada tècnica Pla Anual de Transferència Tecnològica Unitat de Malherbologia

< organització

Jornada tècnica

www.ruralcat.net

Pla Anual de Transferència Tecnològica

Unitat de Malherbologia i FitoreguladorsAv. Rovira Roure, 191

25198 LleidaTel. 973 24 06 92

<[email protected]>

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca

Departament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca

COMUNITAT EUROPEAFons Europeu

de Desenvolupament Regional

Institut de Recercai TecnologiaAgroalimentàries

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Agricultura,Ramaderia i PescaDirecció General de Producció,Innovació i IndústriesAgroalimentàries

Page 2: < organització - Ruralcatruralcat.gencat.cat/migracio_resources/diptic_Lleida_.pdf · < organització Jornada tècnica Pla Anual de Transferència Tecnològica Unitat de Malherbologia

El control de les males herbes és un dels aspectessobre els que cal tenir més cura en el cultiu de panís.L'abundància i diversitat de males herbes, la dificultatdel seu control i les limitacions d'ús en els herbicidesmés utilitzats, com ara la atrazina, fan que aquest temarequereixi una especial atenció per part dels agricultors.

Entre les males herbes que pateix aquest conreudestaca, per la seva dificultat en ser controlada, lamilloca (Sorghum halepense). La Unitat deMalherbologia i Fitoreguladors del Departamentd’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha realitzat un assaigcomparant els herbicides existents i els de novaintroducció al mercat en un camp d’Alcarràs, quevisitarem durant la segona part de la jornada.

La Jornada servirà, a més a més, com a punt detrobada i debat sobre les causes de la seva proliferaciói sobre els diferents mètodes que es poden utilitzar,fent un especial èmfasi en les mesures de cultiu i deprevenció de la seva aparició.

>10.00 h. Presentació de la jornada.Problemàtica del control de Sorghum helepense enpanísSr. Andreu Taberner Palou, Unitat de Malherbologiai Fitoreguladors del Departament d’Agricultura,Ramaderia i Pesca.

>11.00 h. Visita de l’assaig de camp a la localitatd’Alcarràs.

>12.00 h. Comentaris a la visita.

>13.00 h. Final de la Jornada.

< programa

Control del Sorghum halepense amb herbicides en blat de moro

< lloc de realització

< presentació

Unitat de Malherbologia i FitoreguladorsAv. Rovira Roure, 19125198 LleidaTel. 973 24 02 96